skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

In ce situatii se cere recuzarea unui judecator si ce conditii trebuiesc indeplinite pentru admiterea cererii

In ce situatii se cere recuzarea unui judecator si ce conditii trebuiesc indeplinite pentru admiterea cererii

 

Pot exista situatii in care recuzarea este ceruta de o parte dintr-un proces care considera ca in acest fel isi poate apara un interes legitim care este afectat si ca procesul sau nu este echitabil.

De asemenea, o parte dintr-un proces civil poate aprecia ca in cauza exista elemente care pun la indoiala obiectivitatea judecatorului,ca ii este afectata perceptia acesteia cu privire la aparenta de impartialitate.

Spre exemplu,partea apreciaza ca judecatorul nu actioneaza pentru aflarea adevarului in cauza,nu respecta indatoririle de serviciu,si-a format deja o opinie cu privire la solutia ce va dispune,afirmatiile judecatorului exprima subiectivitate,impartialitate si ca din aceste motive va pierde un proces.

In acest sens, in practica CEDO,s-a aratat despre  dreptul la imparțialitatea instanței ca: “Simpla îndoială, oricât de puțin justificată ar putea fi ea,este suficientă pentru a altera imparțialitatea tribunalului

 

In mod concret,prin cererea de recuzare,una din partile din proces solicita înlăturarea de la judecată a judecatorului învestit cu soluționarea cauzei care se afla într-o situație de incompatibilitate, dintre cele reglementate prin lege. Cererea de recuzare se poate face si cu privire la intregul complet,care se afla într-o situație de incompatibilitate.

 

Recuzarea este reglementata de art.44 din Codul de procedura civila care prevede ca judecătorul aflat într-o situaţie de incompatibilitate poate fi recuzat de oricare dintre părţi înainte de începerea oricărei dezbateri.

Când motivele de incompatibilitate s-au ivit ori au fost cunoscute de parte doar după începerea dezbaterilor, aceasta trebuie să solicite recuzarea de îndată ce acestea îi sunt cunoscute.

 

Din cele expuse mai sus se observa ca,mai intai este necesar sa se cunoasca ce se intelege prin incompatibilitate.

In acest sens,incompatibilitatea constituie situatia in care unui judecator,procuror,magistrat asistent,asistent judiciar sau grefier ii este interzis de lege sa ia parte la solutionarea unei cauze.

Codul de procedura civila face distinctie intre urmatoarele cazuri de incompatibilitate.

 1. cazuri de incompatibilitate absoluta

Judecătorul care a pronunţat o încheiere interlocutorie sau o hotărâre prin care s-a soluţionat cauza nu poate judeca aceeaşi pricină în apel, recurs, contestaţie în anulare sau revizuire şi nici după trimiterea spre rejudecare.

De asemenea, nu poate lua parte la judecată cel care a fost martor, expert, arbitru, procuror, avocat, asistent judiciar, magistrat-asistent sau mediator în aceeaşi cauză.

In ce priveste incheierile interlocutorii,art.235 C.proc.civ. dispune ca instanţa nu este legată de încheierile premergătoare cu caracter preparatoriu, ci numai de cele interlocutorii. Sunt încheieri interlocutorii acelea prin care, fără a se hotărî în totul asupra procesului, se soluţionează excepţii procesuale, incidente procedurale ori alte chestiuni litigioase.

Cu alte cuvinte,incheierea interlocutorie anticipeaza solutia finala a procesului,prejudecand partial fondul si instanta nu mai poate reveni asupra masurii dispuse prin incheiere(de exemplu,o exceptie procesuala)

 1. Alte cazuri de incompatibilitate absolută

Judecătorul este, de asemenea, incompatibil de a judeca în următoarele situaţii:

 1. când şi-a exprimat anterior părerea cu privire la soluţie în cauza pe care a fost desemnat să o judece. Punerea în discuţia părţilor, din oficiu, a unor chestiuni de fapt sau de drept, potrivit art. 14 alin. (4) şi (5), nu îl face pe judecător incompatibil;
 2. când există împrejurări care fac justificată temerea că el, soţul său, ascendenţii ori descendenţii lor sau afinii lor, după caz, au un interes în legătură cu pricina care se judecă;
 3. când este soţ, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu avocatul ori reprezentantul unei părţi sau dacă este căsătorit cu fratele ori cu sora soţului uneia dintre aceste persoane;
 4. când soţul sau fostul său soţ este rudă ori afin până la gradul al patrulea inclusiv cu vreuna dintre părţi;
 5. dacă el, soţul sau rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv ori afinii lor, după caz, sunt părţi într-un proces care se judecă la instanţa la care una dintre părţi este judecător;
 6. dacă între el, soţul său ori rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv sau afinii lor, după caz, şi una dintre părţi a existat un proces penal cu cel mult 5 ani înainte de a fi desemnat să judece pricina. În cazul plângerilor penale formulate de părţi în cursul procesului, judecătorul devine incompatibil numai în situaţia punerii în mişcare a acţiunii penale împotriva sa;
 7. dacă este tutore sau curator al uneia dintre părţi;
 8. dacă el, soţul său, ascendenţii ori descendenţii lor au primit daruri sau promisiuni de daruri ori alte avantaje de la una dintre părţi;
 9. dacă el, soţul său ori una dintre rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv sau afinii lor, după caz, se află în relaţii de duşmănie cu una dintre părţi, soţul ori rudele acesteia până la gradul al patrulea inclusiv;
 10. dacă, atunci când este învestit cu soluţionarea unei căi de atac, soţul sau o rudă a sa până la gradul al patrulea inclusiv a participat, ca judecător sau procuror, la judecarea aceleiaşi pricini înaintea altei instanţe;
 11. dacă este soţ sau rudă până la gradul al patrulea inclusiv sau afin, după caz, cu un alt membru al completului de judecată;
 12. dacă soţul, o rudă ori un afin al său până la gradul al patrulea inclusiv a reprezentat sau asistat partea în aceeaşi pricină înaintea altei instanţe;
 13. atunci când există alte elemente care nasc în mod întemeiat îndoieli cu privire la imparţialitatea sa.

 

 • Cine poate solicita recuzarea si ce conditii trebuie indeplinite

 

Cererea de recuzare se face numai de catre partile din proces si,in cele mai multe cazuri,se solicita inainte de inceperea dezbaterilor.

Daca insa motivele de incompatibilitate s-au ivit ori au fost cunoscute de parte numai după începerea dezbaterilor,partea trebuie să solicite recuzarea de îndată ce acestea îi sunt cunoscute.

Prin urmare,trebuie acordata atentie la momentul procesual cand se cere recuzarea,respectiv,de indata ce motivele ii sunt cunoscute.

Cererea de recuzare priveste numai judecatorii care fac parte din completul de judecata care solutioneaza cauza respectiva.

Cererea de recuzare se poate face verbal în şedinţă sau în scris,cu mentiunea ca se face pentru fiecare judecător în parte si precizarea cazului de incompatibilitate şi a probelor de care partea înţelege să se folosească.

 

De mentionat ca,legea dispune ca,formularea unei cereri de recuzare nu conduce in mod automat la suspendarea judecății,aceasta va putea continua. Cu toate acestea,formularea unei cereri de recuzare împiedică pronunțarea soluției în cauză; aceasta nu va putea avea loc decât după soluționarea cererii de recuzare.

In mod evident ca. cererea de recuzare urmeaza sa se soluţioneze de un alt complet de la acea instanta iar daca este admisa,judecatorul va fi inlocuit si prin încheiere se va preciza ce acte îndeplinite de judecător vor fi mentinute.

 • Alte articole de aceleasi autor:

Care sunt obligatiile pe care le poate incalca angajatorul in raport de dispozitiile din legislatia muncii;

Ce avantaje prezinta solicitarea de despagubiri accidente in cadrul procesului penal;

Care sunt criteriile de stabilire a daunelor morale in cazul unui accident cu mai multe victime;

In ce conditii revine unei persoane raspunderea pentru fapta proprie;

Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis;

–Ce masuri trebuiesc intreprinse daca ti-a fost avariata masina.

Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate

In ce situatie a fost achitat inculpatul pentru infracţiunile de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice;

De ce este necesara modernizarea metodei de efectuare a anchetei psihosociale in cazul stabilirii conditiilor exercitarii autoritatii parintesti de catre instanta de tutela.

 

Responsabilitate,profesionalism si loialitate fata de client.

www.avocat-tudor.ro

0724260393

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top