skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com
Fapta Ilicita Cauzatoare De Prejudiciiatrage Raspunderea
fapta ilicita cauzatoare de prejudiciu conditie a raspunderii civile

Fapta ilicita cauzatoare de prejudicii, in ce conditii exista raspunderea pentru prejudiciul cauzat

Fapta ilicita cauzatoare de prejudicii, in ce conditii exista raspunderea pentru prejudiciul cauzat

Fapta ilicită cauzatoare de prejudicii da nastere unei răspunderi civile delictuale, respectiv, unei obligaţii civile de reparare a prejudiciului cauzat.

In mod corespunzator, fapta ilicita cauzatoare de prejudicii determina, in favoarea victimei, nasterea dreptului de a solicita si a obtine repararea daunei suferite.  Consecintele pagubitoare de natura patrimoniala sau nepatrimoniala pot apare ca urmare a incalcarii drepturilor civile subiective sau a simplelor interese legitime ale persoanelor.

Ce este fapta ilicita cauzatoare de prejudicii

Fapta ilicita nu este definita de actualul Cod civil, reprezinta insa o conditie esentiala a raspunderii civile delictuale.

In literatura de specialitate s-au formulat anumite definitii ale faptei ilicite. De exemplu,actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie. S-a aratat ca fapta ilicita se prezenta sub forma comisiva sau omisiva. Forma comisiva exista atunci cand autorul faptei incalca o norma expresa care interzice actiunea savarsita. Un exemplu cunoscut in acest sens este distrugerea sau degradarea bunurilor apartinand altei persoane.

Forma omisiva, apare atunci cand persoana fizica sau juridica nu indeplineste o actiune pe care o impune norma legala.

Alte conditii pentru atragerea raspunderii civile delictuale sunt existenta vinovatiei si legatura de cuzalitate.

Ce este prejudiciul in cazul comiterii unei fapte ilicite cauzatoare de prejudicii

Prejudiciul este un element esential al raspunderii civile, o conditie fundamentala si necesara a acesteia. Prejudiciul este nu numai conditia raspunderii civile, dar si masura ei, autorul fiind obligat in limita daunei cauzate.

Notiunea de prejudiciu rezulta din continutul art.1349 Cod civil.  Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune. Totodata, să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.

Principiul repararii integrale a prejudiciului in cazul unei fapte ilicite cauzatoare de prejudicii

Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate,. ca urmare este obligat să le repare integral.

Creditorul are dreptul la repararea integrală a prejudiciului pe care l-a suferit din faptul neexecutării.

Prejudiciul cuprinde pierderea efectiv suferită de creditor şi beneficiul de care acesta este lipsit. La stabilirea întinderii prejudiciului se ţine seama şi de cheltuielile pe care creditorul le-a făcut, într-o limită rezonabilă, pentru evitarea sau limitarea prejudiciului.

Creditorul are dreptul şi la repararea prejudiciului nepatrimonial.

Tipuri de raspundere pentru prejudiciul creat prin fapta ilicita cauzatoare de prejudicii

Un prim tip este cel al prejudiciului  creat prin fapta proprie. Anume, cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare. Pentru aprecierea vinovăţiei se va ţine seama de anumite criterii.

Anume, de împrejurările în care s-a produs prejudiciul, străine de persoana autorului faptei. Dacă este cazul, de faptul că prejudiciul a fost cauzat de un profesionist în exploatarea unei întreprinderi.

Prejudiciul poate lua insa nastere si prin alte fapte ilicite

În cazurile anume prevăzute de lege, o persoană este obligată să repare prejudiciul cauzat de fapta altuia. Totodata, sa repare prejudiciul cauzat de lucrurile ori animalele aflate sub paza sa, precum şi de ruina edificiului.

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte se stabileşte prin lege specială.

In ce consta repararea prejudiciului in cazul unei fapte ilicite cauzatoare de prejudicii

Codul civil reglementeaza in art.1381 repararea prejudiciului in cazul raspunderii delictuale.  In acest sens se arata ca, orice prejudiciu dă dreptul la reparaţie. Dreptul la reparaţie se naşte din ziua cauzării prejudiciului, chiar dacă acest drept nu poate fi valorificat imediat.

Obiectul reparatiei il reprezinta prejudiciile cauzate, indiferent de natura acestora.

Prin urmare, pot face obiectul reparatiei:prejudiciile patrimoniale sau cele nepatrimoniale, prejudiciile cauzate persoanei sau cele cauzate bunurilor sale.

Dreptului la reparaţie îi sunt aplicabile, de la data naşterii sale, toate dispoziţiile legale privind executarea, transmisiunea, transformarea şi stingerea obligaţiilor.

Speta privind fapta ilicita cauzatoare de prejudicii

Prin acțiunea civilă se solicită obligarea pârâtului la plata sumei de bani constând în prejudiciul cauzat prin fapta proprie. Obligarea pârâtului la plata sumei constând în daune moratorii. Acestea, egale cu dobânda legală calculată de la data producerii prejudiciului până la introducerea cererii de chemare în judecată.

Pârâtul a fost citat cu mențiunea la interogatoriu. Nu s-a prezentat în instanță, astfel că se va face aplic. art.358 cod proc.civilă.

Starea de fapt retinuta de instanta

Din declarațiile martorilor, din procesele verbale de evaluare a pagubelor, din înscrisuri rezultă următoarea stare de fapt.

Reclamanții au calitatea de proprietari pentru imobilele înscrise în titlul de proprietate

Din procesele verbale încheiate rezultă că pârâtul a condus turma de oi pe care o administrează, pe parcele le de teren proprietatea reclamanților. Prejudiciul cauzat acestora este nerecuperat deoarece pârâtul deși somat pentru a repara pagubele cauzate, nu a înțeles să se conformeze.

Ce a constata instanta despre fapta ilicita cauzatoare de prejudicii

A constatat că sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale. Prin fapta ilicită a pârâtului, a fost cauzat reclamanților un prejudiciu constând în pierderea culturilor existente pe parcele de teren în litigiu. In temeiul art.1381 și urm. cod civil, respectiv art.1523 ș i urm. cod civil se va admite acțiunea. In consecință, va fi obligat pârâtul să plătească despăgubiri reclamanților.

  • Alte articole de acelasi autor:

In ce conditii poti solicita daune pentru prejudiciu estetic si exemple din practica instantelor;

In ce fel se poate obtine repararea prejudiciului cauzat printr-o infractiune si se calculeaza de catre instanta;

Ce trebuie stiut de catre persoana care cere in instanta repararea unui prejudiciu;

In ce situatii in cazul raspunderii solidare pentru repararea prejudiciului fiecare inculpat raspunde doar pentru responsabilitatea sa;

In ce conditii o persoana poate fi obligata la repararea prejudiciului ca urmare a savarsirii unei infractiuni;

In ce limite prin asigurarea RCA va puteti recupera prejudiciul;

Fapta de evaziune fiscala prevazuta de Legea 241/2005 art.9 lit.b constituie infractiune numai daca s-a produs un prejudiciu;

Criterile pe baza carora daunele morale sunt apreciate de Inalta Curte de Casatie si Justitie acordarea daunelor morale in cazul unui prejudiciu de imagine;

Ce trebuie sa stii despre limitele in care prin asigurarea RCA va puteti recupera prejudiciul;

In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto;

Au fost acordate daune morale pentru ca procesul de refacere a reclamantului după accident a implicat suferință și traume psihice cauzate de proceduri medicale chirurgicale;

Motivul real al concedierii si criteriile creaza suspiciuni cat timp performanta si evaluarea sa au fost maxime

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

 

 

 

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design