Ce trebuie sa cunosti cand ai un litigiu privind contractul de locatiune si inchiriere

Ce trebuie sa cunosti cand ai un litigiu privind contractul de locatiune si inchiriere

Potrivit art.1777 din Codul civil locaţiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numite locatar, folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ, denumit chirie.

Părțile contractului de locațiune sunt locatorul sau persoana care asigură folosința bunului dat în locațiune și locatarul sau persoana care în schimbul folosinței bunului dat în locațiune plătește o anumită sumă de bani, numită chirie.

Specific contractului de locatiune locațiune este transferul folosinței unui bun, respectiv,se transmite numai dreptul de folosință, ca drept de creanță, asupra lucrului.

Sunt mai cunoscute ca varietati ale contractul de locatiune, cea a bunurilor  imobile si mobile, care se  numeste inchiriere si locaţiunea bunurilor agricole, ce poartă denumirea de arendare.

Ca forme ale contractului de locaţiune, intalnim locaţiunea spaţiilor destinate locuinţei si locaţiunea spaţiilor destinate exercitării unei profesii sau întreprinderi.

In ce priveste locaţiunea spaţiilor destinate exercitării activităţii unui profesionist, aceasta varietate este supusa unor dispozitii special, asa cum sunt cele din sectiunea Codului civil privind locatiunea, precum şi dispoziţiilor art. 1824 şi 1.828-1.831.

Pe parcursul executarii unui contract de locatiune pot exista anumite litigii.

De exemplu, in practica instantelor s-au intalnit litigii in care imobilul inchiriat nu a fost predat in stare normala de folosinta, astfel ca cel care uma sa foloseasca spatiul inchiriat(locatarul) se afla in imposibilitatea de folosire dupa predarea acestuia de catre proprietar(locator).

In alte cazuri, chiriasul a constatat dupa predarea spatiului ca acesta are vicii ascunse si a intampinat refuzul locatorului de a da curs solicitarilor de a remedia defectiunile.

In asemenea situatii, trebuie avute in vedere dispozitiile care reglementeaza locatiunea si modul cum se aplica in situatia data.

Astfel, przinta importanta faptul ca potrivit art.1790 Cod civil, locatorul garantează contra tuturor viciilor lucrului care împiedică sau micşorează folosirea lui, chiar dacă nu le-a cunoscut la încheierea contractului şi fără a ţine seama dacă ele existau dinainte ori au survenit în cursul locaţiunii.

Pe de alta parte, locatorul nu răspunde pentru viciile care erau aparente la data încheierii contractului şi pe care locatarul nu le-a reclamat în condiţiile art. 1690 alin. (3).

Locatorul poate fi insa obligat la despăgubiri pentru prejudiciile pe care viciile aparente le cauzează vieţii, sănătăţii sau integrităţii corporale a locatarului

Dacă insa locuința prezintă vicii care nu au fost cunoscute de chiriaș și existau la data încheierii contractului sau care au apărut ulterior datei închirierii și prezintă un pericol grav pentru sănătate acestuia, el poate cere denunțarea contractului (chiar dacă inițial a renunțat la acest drept), însă și de data aceasta va fi nevoie de un preaviz conform art. 1824-1825.

Dacă totusi, locatorul nu înlătură viciile în cel mai scurt termen, locatarul are dreptul la o scădere proporţională a chiriei. În cazul în care viciile sunt atât de grave încât, dacă le-ar fi cunoscut, locatarul nu ar fi luat bunul în locaţiune, el poate rezilia contractul, în condiţiile legii.

Atunci când aceste vicii aduc vreun prejudiciu locatarului, locatorul poate fi obligat şi la daune-interese, în afară de cazul când dovedeşte că nu le-a cunoscut şi că, potrivit împrejurărilor, nu era dator să le cunoască.

In literatura de specialitate s-a aratat ca dispozitiile art. 1827 Cod civil referitoare la viciile care prin gravitatea lor ameninta sanatatea cellor care lucreaza sau locuiesc in spatiul inchiriat, au un caracter imperative pentru locator, chiriasul putand cere rezilierea contractului in conditiile legii, cu plata daunelor interese, daca la incheierea contractului nu a cunoscut viciile lucrului

Sanctiunea legala in acest ca este mai grava, deoarece nu se limiteaza la plata despagubirilor ci vizeaza desfiintarea contrctului prin reziliere la cererea chiriasului.

In plus, art.1827 Cod cuvil extinde sfera viciilor care ameninta sanatatea sau integritatea corporala, atat la cele aparente cat si la cele ascunse.

In literatura juridica s-au dat astfel de exemple:e manatii de mirosuri vatamatoare, defectiuni ale sistemului de evacuare a resturilor menajere.

Prezinta importanta in situatia analizata dispozitiile art. 1817 Cod civil, care prevede ca atunci când, fără justificare, una dintre părţile contractului de locaţiune nu îşi execută obligaţiile născute din acest contract, cealaltă parte are dreptul de a rezilia locaţiunea, cu daune-interese, dacă este cazul, potrivit legii.

Indeplinirea acestei obligatii este una esentiala, pentru ca este posibil sa fie afectata grav activitatea economica a chiriasului, acesta fiind nevoita sa opreasca activitatea si chiar sa paraseasca spatiul.

In ce priveste viciile ascunse si aparente ale spatiului inchiriat, mai trebuie retinut ca, atunci cand acestea i-au micsorat chiriasului posibilitatea de folosinta a spatiului inchiriat, practica judecatoreasca a stabilit raspunderea proprietarului chiar daca lucrul nu este cu desavarsire impropriu folosintei.

 

  • Alte articole de acelasi autor;

-Clauza de confidentialitate poate fi retrasa daca nu sunt indeplinite conditiile pentru care s-a acordat;

Pentru ce motive instanta a acordat despagubiri pentru accidentul rutier desi societatea de asigurare a sustinut ca nu s-a dovedit ca piatra care a sărit în parbriz aparține vehiculului ce a proiectat-o în parbriz;.

Ce date nu trebuie sa lipseasca de la o actiune pentru majorarea pensiei de intretinere;

Ce prevede legea despre independenta sotilor si controlul corespondentei celuilalt sot;

Intre ce persoane exista obligatia de intretinere conform Codului civil;

-In ce conditii se apreciaza ca divortul este din culpa unuia dintre soti;

-Ce prevede Codul civil despre intinderea acordului sotilor cand acesta are loc pe cale judiciara;

Din ce motive nu a fost anulat dreptului de a conduce un vehicul desi a fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice;

In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto.

-Care este deosebirea dintre masurile de siguranta si pedepse;

-Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de societatea comerciala;

-Renuntarea la judecata.

– Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis;

Avocat dreptul muncii.

In ce situatii casatoria se desface din culpa sotilor si ce trebuie dovedit;

–In ce cazuri se acorda exercitarea autoritatii parintesti unui singur parinte in caz de divort

Responsabilitate,profesionalism,confidentialitate fata de client.

www.avocat-tudor.ro

0724260393

avocat_tudorion@yahoo.com

 

 

 

Distribuie pe:

Avocat Drept Penal | Avocat Divort, Dreptul Familiei | Avocat ANRP | Avocat Societati Comerciale | Avocat Legislatie Rutiera | Avocat Dreptul Transporturilor | Avocat Fiscal | Avocat Achizitii Publice | Avocat CEDO | Avocat Malpraxis | Avocat infractiuni contra sigurantei statului | Avocat infractiuni contra persoanei | Avocat adoptii | Avocat infractiuni contra vietii, integritatii corporale si sanantatii Avocat infractiuni contra patrimoniului | Avocat infractiuni contra familiei | Avocat infractiuni legi speciale | Avocat civil Bucuresti | Avocat penal Bucuresti | Avocat penalist Bucuresti | Avocat drept contencios si administrative | Cabinet avocatura Bucuresti | Avocat Bucuresti | Baroul de avocati Bucuresti | Lawyer Romania | Avocat legislatia muncii | Avocat cetatenie | Avocat drept imobiliar | Avocat codul muncii | Avocat Uniunea Europeana