Avocat Dreptul Muncii

Un avocat dreptul muncii trebuie sa aiba in vedere principiile consacrate in art. 3 din Codul muncii si anume:
Libertatea muncii este garantată prin Constituţie. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.
Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei, meseriei sau activităţii pe care urmează să o presteze.
Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea.
Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) -(3) este nul de drept.

In activitatea mea ca avocat dreptul muncii imi consiliez şi apar clientii mod conştiincios şi cu diligenţă.
Accept sa preiau o cauza doar atunci cand ajung la concluzia ca pot sa asigur solutionarea cu succes a acesteia, dupa care imi informez clientul cu promptitudine despre evolutia dosarului.
In continuare imi asum răspunderea pentru tot ceea ce intreprind in cauza respectiva, astfel ca , in final, clientul sa poata fi multumit de prestatia mea si de rezultat.

Am in vedere ca participarea avocatului in activitatile specifice unei proceduri jurisdictionale se face in baza unui rol procesual legal prestabilit cu o configuratie specifica. Rolul procesual al avocatului rezulta din combinarea obligatiei de a servi justitia cu obligatia de a fi , cu prioritate, confident si sfatuitor al partii-client, astfel cum prevede art. 28 din Legea nr. 51/1995-in limitele impuse de obligatia legala de a pastra secretul profesional.

Avocatul traduce in termeni juridici si legali cat mai fidel interesele si dorintele clientului si il asista si reprezinta in problemele sale de natura juridica.

Servicii juridice in dreptul muncii

In conformitate cu Statutul , activitatile pe care le exercita avocatul sunt urmatoarele:
-redacteaza si furnizeaza clientului opinii juridice si informatii cu privire la problematica solicitata a fi analizata
-elaborareaza opinii legale
-elaborareaza proiecte de acte juridice (contracte, conventii, statute etc.) si asista clientii la negocierile referitoare la acestea
-intocmeste si formuleaza, in numele si in interesul clientului cereri, notificari, memorii sau petitii catre autoritati, institutii si alte persoane, in scopul ocrotirii si apararii drepturilor si intereselor legitime ale acestuia
-asistenta si reprezentare juridica in fata instantelor judecatoresti, a organelor de urmarire penala, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici si a executorilor judecatoresti, a organelor administratiei publice, a institutiilor si a altor persoane juridice, pentru apararea si reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor
-atesta identitatea partilor, a continutul si a data actelor prezentate spre autentificare
-activitati de stabilire temporara a sediului unor societati comerciale si inregistrarea acestora, in numele si pe seama clientului, a partilor de interes, a partilor sociale sau a actiunilor societatilor astfel inregistrate

Un element de importanta deosebita in relatia dintre client si avocatul sau este reprezentat de increderea in corectitudinea informatiilor si datelor prezentate de ambele parti, precum si buna cooperare dintre cei doi, avand ca scop solutionarea cu succes a cazului.

Distribuie pe: