skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

Ce obligatii revin partilor in cazul descoperirii unor vicii aparente sau ascunse

Ce obligatii revin partilor in cazul  descoperirii  unor vicii aparente sau ascunse   

Imagini pentru imagini vicii constructie

Comerciantul care a cumparat un bun se poate afla in situatia de a constata ca starea bunului respectiv prezinta unele vicii ori nu corespunde calitativ sau cantitativ.  Aceasta situatie se poate intampla chiar daca comerciantul ar fi prezent la locul livrarii bunului,astfel ca nu are posibilitatea sa constate anumite vicii ale bunului.

Cu atat mai mult exista exista aceasta probabilitate daca comerciantul comparator se afla la distanta de locul livrarii bunului iar bunul este adus printr-un transportator.

Un astfel de caz s-ar putea intalni,de exemplu, la bunurile care se livreaza ambalate. Dar astfel de cazuri se pot intalni in practica si in cazul domeniul imobiliar,al cumpararii de autovehicule,etc.. Cunoscute sunt si cazurile cand cumparatorul unui imobil a constatat vicii ascunse sau aparente.

 

Tocmai in scop de reglementare a unor astfel de situatii,Codul civil dispune o serie de prevederi referitoare la obligatiile ce revin partilor in cazul descoperirii viciilor aparente,al viciilor ascunse precum si obligatii de garantie.

  • vânzătorul

-trebuie să asigure cumpărătorului folosința lucrului si sa garanteze cumpărătorul contra oricăror vicii ascunse care fac bunul vândut impropriu întrebuințării la care este destinat sau care îi micșorează în asemenea măsură întrebuințarea sau valoarea încât, dacă le-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar fi cumpărat sau ar fi dat un preț mai mic.  Pentru ca sa existe raspunderea vanzatorului ar trebui ca viciul sa fi existat la data predarii bunului.

 

  • cumpărătorul

-are obligaţia ca imediat după preluare să verifice starea bunului potrivit uzanţelor, iar dacă în urma verificării se constată existenţa unor vicii aparente,cumpărătorul trebuie să îl informeze pe vânzător despre acestea fără întârziere, în lipsa informării considerându-se că vânzătorul şi-a executat obligaţia de predare a bunului înstarea în care se afla la momentul încheierii contractului.

Este de mentionat ca,garanția contra viciilor ascunse se aplica si in cazul in care bunul vândut nu corespunde calităților convenite de către părți.

 

 

  • Ce este viciul ascuns:

-conform Codului civil,viciul care, la data predării, nu putea fi descoperit, fără asistenţă de specialitate, de către un cumpărător prudent şi diligent. Garanţia este datorată dacă viciul sau cauza lui exista la data predării bunului.

De asemenea,vânzătorul nu datorează garanţie contra viciilor pe care cumpărătorul le cunoştea la încheierea contractului. În vânzările silite nu se datorează garanţie contra viciilor ascunse

Comerciantii,in special cei care revand un bun, cunosc cat de util este ca,pentru comparator sa se prevada o clauză contractuală prin care să solicite un termen de la sosirea mărfurilor pentru descoperirea şi reclamarea viciilor.

 

  • cumpărătorul care a descoperit viciile ascunse ale lucrului are  

obligatii in ce priveste denuntarea viciilor

-de exemplu,este obligat să le aducă la cunoştinţa vânzătorului într-un termen rezonabil, stabilit potrivit cu împrejurările, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a cere măsura rezolutiunii.

 

  • in temeiul obligaţiei vânzătorului de garanţie contra viciilor,

cumpărătorul poate obţine, după caz:

-înlăturarea viciilor de către vânzător sau pe cheltuiala acestuia;

-înlocuirea bunului vândut cu un bun de acelaşi fel, însă lipsit de vicii;

-reducerea corespunzătoare a preţului;

-rezoluţiunea vânzării.

 

  • In ce priveste termenele:

-legea dispune ca,la cererea vânzătorului, instanţa, ţinând seama de gravitatea viciilor şi de scopul pentru care contractul a fost încheiat, precum şi de alte împrejurări, poate dispune o altă măsură prevăzută maisus,decât cea solicitată de cumpărător.

În cazul în care cumpărătorul este profesionist, iar bunul vândut este mobil corporal, termenul este de două zile lucrătoare.

 

Pentru ca viciul poate sa apara in timp,deci,atunci când apare în mod gradual, termenele încep să curgă din ziua în care cumpărătorul îşi dă seama de gravitatea şi întinderea viciului.

Vânzătorul care a tăinuit viciul nu poate invoca prevederile prezentului articol.

  

  • cumparatorul are dreptul la acţiunea în răspundere pentru vicii

aparente:

 

Dacă prin lege nu se prevede altfel, prescripţia dreptului la acţiune izvorât din transmiterea unor bunuri sau executarea unor lucrări, cu vicii aparente, în cazurile în care legea sau contractul obligă la garanţie şi pentru asemenea vicii, începe să curgă de la data predării sau recepţiei finale a bunului ori a lucrării sau, după caz, de la data împlinirii termenului prevăzut de lege ori stabilit prin procesul-verbal de constatare a viciilor, pentru înlăturarea de către debitor a viciilor constatate.

se aplică şi în cazul lipsei calităţilor convenite ori al lipsurilor cantitative, însă numai dacă oricare dintre aceste lipsuri puteau fi descoperite, fără cunoştinţe speciale, printr-o verificare normală.

  • Alte articole de acelasi autor:

-In ce consta infractiunea de frauda informatica;

Cum se poate obtine anularea procesului verbal de contraventie constand in neacordarea prioritatii de trecere pietonului angajat în traversare pe trecerea de pietoni;

-Ce motive pot fi considerate temeinice pentru incredintarea copilului minor;

-La ce moment unei persoane i se atribuie calitatea de suspect in procesul penal;

Care sunt criteriile de stabilire a daunelor morale in cazul unui accident cu mai multe victime;

Ce reguli de circulatie trebuie sa respectam pe autostrada;

– Cand o persoana devine din suspect inculpat si ce drepturi si obligatii are un inculpat in procesul penal;

– Care sunt criteriile de stabilire a daunelor morale in cazul unui accident cu mai multe victime;

 Ce avantaje prezinta solicitarea de despagubiri accidente in cadrul procesului penal;

 In ce situatii se aplica raspunderea pentru ruina edificiului;

Care sunt asemanarile si desosebirile la infracţiunile contra libertăţii şi integrităţii sexuale prin modul de reglementare.

Responsabilitate,professionalism,fidelitate fata de client

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

 

 

 

 

 

Avocat Bucuresti

1
Step 1

Consultați un avocat online


keyboard_arrow_leftPrevious

Nextkeyboard_arrow_right

Back To Top