skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com
Citarea
citatia in proces

Citarea partilor prin afisare sau depunere la cutia postala de ce nu conduce in toate cazurile la instiintarea partilor despre proces

Citarea partilor prin afisare sau depunere la cutia postala de ce nu conduce in toate cazurile la instiintarea partilor despre proces

Citarea partilor prin afisare sau prin depunerea citatiei la cutia postala nu conduce in toate cazurile la instiintarea lor cu privire la actele de procedura. Se cunosc suficiente situatii in care procesul s-a judecat in absenta partii care nu a cunoscut ca urma sa participe la un proces.

Partea a invocat in calea de atac ca nu au avut cunostinta de termenul de judecata din cauza ca nu i-a fost comunicata citatia. Instanta a respins insa cererea cu motivarea ca citarea prin afisare este prevazuta de lege.

Se poate spune ca, instanta nu a acordat atentia cuvenita absentei partilor de la judecata. Nici nu s-a asigurat ca acestea au fost informate cu privire la termenele de judecata.

Importanta citarii partilor

Consecinta situatiei mai sus expuse a fost incalcarea dreptului de acces la instanta.

Reclamantul, paratul sau tertele persoane care intervin in procesul civil trebuie sa aiba cunostinta despre desfasurarea procesului.

Citarea partilor in procesul civil asigura respectarea dreptului la un proces echitabil si a dreptului la aparare. Instanţa nu poate hotărî asupra unei cereri decât după citarea sau înfăţişarea părţilor, dacă legea nu prevede altfel.

Prin citarea partilor se asigura si respectarea principiului contrdictorialitatii. Părţile trebuie să îşi facă cunoscute reciproc şi în timp util, direct sau prin intermediul instanţei, după caz, motivele de fapt şi de drept pe care îşi întemeiază pretenţiile şi apărările. Precum şi mijloacele de probă de care înţeleg să se folosească, astfel încât fiecare dintre ele să îşi poată organiza apărarea.

Reglementarea citarii partilor in lege

Cand postasul inmaneaza citatia personal se poate spune ca partea a fost instiintata despre proces.

Se cunosc cazuri cand postasul, din diferite motive nu o depune in cutia postala, astfel ca aceasta nu ajunge la destinatar

Or, citarea partilor in procesul civil se realizeaza prin actul procedural numit citatie. Acesta  are drept scop incunostiintarea participantilor cu privire la existenta procesului, la locul si data sedintei de judecata.

Procedura citarii partilor este reglementata in Capitolul II ,intitulat “Citarea si comunicare actelor de procedura”. Prevederi importante in aceasta privinta se gasesc in art. 153 din Codul de procedura civila.  Acesta dispune ca instanţa poate hotărî asupra unei cereri numai dacă părţile au fost citate ori s-au prezentat, personal sau prin reprezentant, în afară de cazurile în care prin lege se dispune altfel.

In ce cazuri instanta dispune amanarea judecatii si sa se faca citarea partilor

Instanţa va amâna judecarea şi va dispune să se facă citarea ori de câte ori constată că partea care lipseşte nu a fost citată cu respectarea cerinţelor prevăzute de lege, sub sancţiunea nulităţii.

Ori de cate ori constata ca partea care lipseste nu a fost citata cu respectarea cerintelor prevazute de lege, sub sanctiunea nulitatii.

La cererea partii interesate, daca partea prezenta in instanta, nu a primit citatia  sau a primit-o intr-un termen mai scurt decat cel prevazut de lege. Acesta este aratat in art.159 cod procedura civila. Citatia si celelalte acte de procedura, sub sanctiunea nulitatii, vor fi inmanate partii cu cel putin 5 zile inaintea termenului de judecata.

Alta situatie, cand exista o alta cauza de nulitate privind citatia sau procedura de inmanare a acesteia.

In ce situatie se dispune refacerea procedurii de citare

Art.154 din Codul de procedura civila reglementeaza aceasta situatie.

Instanţa va verifica efectuarea procedurilor de citare şi comunicare dispuse pentru fiecare termen şi, când este cazul, va lua măsuri de refacere a acestor proceduri, precum şi pentru folosirea altor mijloace ce pot asigura înştiinţarea părţilor pentru înfăţişarea la termen.

Ce a hotara Curtea Constitutionala despre citarea partilor prin afisare sau depunere la cutia postala

Prin Decizia nr.795 Curtea constitutionala a respins eceptia de neconstitutionalitate referitoare la modul în care, în anumite situaţii, instituţiile implicate realizează procedura de citare şi comunicare a actelor de procedură.

Constată că noua reglementare referitoare la procedura de citare prin depunerea citaţiei în cutia poştală ori prin afişare din Codul de procedură civilă este diferită faţă de reglementarea anterioară.

Modificările aduse nu sunt de natură să aducă atingere drepturilor fundamentale invocate de autorul excepţiei. Din contră, contribuie la protejarea dreptului persoanei la respectarea vieţii private. Documentul afişat nu-l mai reprezintă însăşi citaţia, ci o înştiinţare care cuprinde elemente suficiente de identificare a destinatarului. A celui care a făcut înştiinţarea, a dosarului la care se referă actul procedural, a locului de unde şi a datei până la care poate fi ridicată citaţia. Precum şi menţiunea referitoare la consecinţele procedurale ale neprezentării pentru comunicare.

Înştiinţarea completată de agentul procedural are valoare de act autentic cu privire la situaţiile verificate şi atestate nemijlocit de către agent. De asemenea, asupra împrejurărilor care au determinat citarea prin depunerea citaţiei în cutia poştală ori prin afişarea înştiinţării.

Agentul procedural va întocmi un proces-verbal care face dovada până la înscrierea în fals cu privire la cele constatate. Astfel, reglementarea contribuie la consolidarea prezumţiei legale relative referitoare la comunicarea citaţiei

Speta referitoare la citarea partilor prin afisare

Prin contestatia  in anulare, contestatoarea a solicitat sa se dispuna suspendarea executarii silite a hotararilor pronuntate in cauza.

In motivarea contestatiei a aratat ca instanta de fond a judecat cauza fara sa fi avut cunostinta de existenta procesului. Din acest motiv a fost incalcat dreptul la aparare. Procedura de citare a avut grave vicii, fiind facuta prin afisare la usa blocului.

Ce a motivat instanta de judecata despre citarea partilor

Comunicarea sentintei s-a facut prin afisare la usa locuintei contestatoarei. Ulterior I s-a comunicat somatia emisa, tot prin afisare la usa locuintei.

Verificând procesele verbale de îndeplinire a procedurii de comunicare a somațiilor menționate instanța a constatat că acestea au fost întocmite cu respectarea dispozițiilor Codului de procedură civilă. Că au fost comunicate contestatoarei  si s-au respectat dispozitiile referitoare la comunicarea actelor de procedură.

Pentru aceste motive instanta a respins contestatia in anulare.

Alte articole de autor

-Intre ce persoane exista obligatia de intretinere conform Codului civil;

-In ce conditii se apreciaza ca divortul este din culpa unuia dintre soti;

-Ce prevede Codul civil despre intinderea acordului sotilor cand acesta are loc pe cale judiciara;

Din ce motive nu a fost anulat dreptului de a conduce un vehicul desi a fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice;

In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto.

-Care este deosebirea dintre masurile de siguranta si pedepse;

-Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de societatea comerciala;

-Renuntarea la judecata.

– Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis;

Avocat dreptul muncii.

Responsabilitate,profesionalism,confidentialitate fata de client.

www.avocat-tudor.ro

0724260393

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

This Post Has 0 Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back To Top web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design bratari bratari barbati bratari femei bratari dama bratari ieftine seturi de bratari brățări bărbați agentie marketing reclame facebook reclame google agentie promovare site promovare online campanii google campanii facebook promovare seo servicii marketing promovare social media