skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

Ce trebuie stiut despre cazurile in care este angajata răspunderea contractuala

Ce trebuie stiut despre cazurile in care este angajata răspunderea contractuala

 Pentru  ca sa fie angajata raspunderea civila contractuala a debitorului este necesar in primul rand ca intre parti sa existe un contract valid.

Din aceasta perspectiva, pentru a fi angajata raspunderea contractuala, creditorul trebuie sa dovedească ca sunt intrunite in mod cumulativ urmatoarele elemente:

  • Faptul illicit

In cadrul răspunderii contractuale, faptul ilicit consta in neîndeplinirea obligaţiilor la care debitorul s-a angajat prin încheierea actului juridic.

Un exemplu in acest sens este cel al debitorului care nu si-a îndeplinit prestaţia la care s-a angajat sau o execută necorespunzător ori cu întârziere.

  • Vinovăția

Neîndeplinirea obligaţiei trebuie să se datoreze culpei  debitorului.

In acest sens, art. 1547 C.civ. intitulat “Vinovăţia debitorului” dispune ca

debitorul este ţinut să repare prejudiciul cauzat cu intenţie sau din culpă.

De asemenea, art.1548 C.civ. dispune despre culpa debitorului unei obligaţii contractuale ca aceasta se prezumă prin simplul fapt al neexecutării.

Desigur ca, in lipsa vinei nu exista răspundere contractuala din partea debitorului.

  • Prejudiciul

In cele mai multe cazuri, neexecutarea contractului creaza si un prejudiciu. Ca atare, un alt element care trebuie dovedit pentru ca sa opereze răspunderea  contractuala este existenta prejudiciului. Astfel, creditorului ii incumba obligatia să  dovadeasca imprejurarea ca faptul neexecutarii contractului i-a provocat  un prejudiciu.

De mentionat aplicarea principiului conform caruia prejudiciul trebuie reparat in mod  integral , debitorul fiind obligat să plătească atât pierderea efectivă cât şi câştigul nerealizat.

Desigur ca, prejudiciul creat uneia din partile contractului trebuie evaluat in mod concret.

Modalitatile prin care se măsoara un prejudiciu contractual sunt urmatoarele:

-evaluarea legală

Prejudiciul este stabilit de lege în caz de neexecutare la scadenţă.

In acest sens, art. 1535 C.civ. dispune ca in cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenţă până în momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu. În acest caz, debitorul nu are dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întârzierii plăţii ar fi mai mic.

Dacă, înainte de scadenţă, debitorul datora dobânzi mai mari decât dobânda legală, daunele moratorii sunt datorate la nivelul aplicabil înainte de scadenţă.

Dacă nu sunt datorate dobânzi moratorii mai mari decât dobânda legală, creditorul are dreptul, în afara dobânzii legale, la daune-interese pentru repararea integrală a prejudiciului suferit.
-Clauza  penala

In acest caz, părţile convin in sensul ca debitorul este obligat la o prestaţie în cazul neexecutării obligaţiei principale

-Evaluarea judiciară

-In aceasta situatie, instanta stabileste cuantumul  prejudiciului.

  • Raportul de cauzalitate

-pe langa elementele mai sus aratate. creditorul va trebui sa dovedeasca si legatura dintre paguba pe care o incearca si faptul neexecutarii contractului.

De fapt, se aplica principiul conform caruia prejudiciul trebuie să fie consecinţa directă şi necesară a neexecutării obligaţiilor contractuale.

  • Alte articole de acelasi autor:

-infractiunile contra persoanei;

Ce este adopţia internaţională;

Ce a hotarat instanta suprema in legatura cu aplicarea de pedepse distincte cand acelasi inculpat savarseste infractiunea de trafic de droguri si infractiunea de detinere de droguri in vederea consumului propriu;

– –In ce situatii in cazul raspunderii solidare pentru repararea prejudiciului fiecare inculpat raspunde doar pentru responsabilitatea sa;

– Ce prevede Ordinul nr. 1343/2006 din 06/11/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis;

– De ce acuza transportatorii favorizarea unor grupuri de interese apropiate unor oameni politici si cer schimbarea legii taximetriei nr.38/2003;

-Cum te aperi in instanta cand esti acuzat de neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati in traversarea drumului public.

Fapta de evaziune fiscala prevazuta de Legea 241/2005 art.9 lit.b constituie infractiune numai daca s-a produs un prejudiciu.

 

Cabinet avocat Tudor Ion

Responsabilitate, professionalism, loialitate fata de client

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

 

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design