skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

Ce nu trebuie sa omiteti in cererea de chemare in judecata prin care contestati un act administrativ fiscal

Ce nu trebuie sa omiteti in cererea de chemare in judecata prin care contestati un act administrativ fiscal

Imagini pentru imagini fiscalitate

S-a afirmat ca statul reprezinta un adevarat creditor al contribuabililor, dat fiind ca le ridica o parte din venit,profit sau avere, in acelasi timp fiind avantajat de pozitia sa de superioritate fata de contribuabil. El initiaza si face legea, organizeaza forta publica, controleaza platitorii de impozite si tot el apreciaza daca acestia respecta legea.

 

Nu reprezinta insa  o noutate faptul ca in anumite cazuri obiectul obligatiei fiscale, respectiv,obligatia de plata a unui impozit,taxe,contributie,impozit,penalitati a fost calculat in mod eronat de reprezentantii statului.

In aceste situatii, actul administrativ fiscal, şi decizia de soluţionare a contestatiei pot fi atacate in instanta pe motiv ca sunt vătămătoare pentru contribuabil. Prin urmare, legea da posibilitatea contribuabilului/platitorului sa introduca o cerere de chemare in judecata si sa solicite anularea actului administrativ care ii vatama drepturile.

 

Inca de la inceput trebuie sa se retina ca, in ce priveste cererea de chemare in judecata si judecata in astfel de cazuri, dispozitiile principale care reglementeaza judecata în contenciosul administrativ fiscal în instanta sunt cele din Legea contenciosului adminis-trativ.

In consecinta, din cererea de chemare in judecata nu trebuie sa lipseasca elementele prevazute in art.194 din Codul civil,I care se arata ca cererea de chemare va cuprinde:

-numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoane juridice, denumirea şi sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde şi codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comertului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar ale reclamantului, precum şi ale pârâtului, dacă părţile posedă ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, în măsura în care acestea sunt cunoscute de reclamant. Dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile. Dacă reclamantul locuieşte în străinătate, va arăta şi domiciliul ales în România unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;

-numele, prenumele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele, prenumele acestuia şi sediul profesional. Dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile în mod corespunzător. Dovada calităţii de reprezentant, în forma prevăzută la art. 151, se va alătura cererii;

-obiectul cererii şi valoarea lui

– arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea.

Acesta reprezinta un aspect deosebit de important la care se trebuie sa se refere cererea de chemare in judecata .

Se vor expune dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere.

-semnătura.

Desigur ca in cererile din materia contenciosului fiscal vor fi prezente unele aspecte specifice.

De exempu, in ce priveste obiectul cererii de chemare in judecata, acesta poate consta in urmatoarele;

-constatarea nelegalităţii operaţiunilor administrativ ce au stat la baza actului administrativ fiscal(raportul de inspecţie fiscala, avizul emis de un alt organ fiscal, dacă acesta este necesar, recunoaşterea dreptului sau interesului legitim pretins şi, după caz,obligarea organului fiscal să emită un act administrativ fiscal referitor la acesta).

 

La fel, in ce priveste expunerea motivelor de fapt şi de drept ale cererii.

Se va descrie situatia de fapt precum şi argumentele în drept,cum ar fi încălcarea de către organul fiscal a Codului fiscal, Codul de procedură fiscală, Normele Metodologice, o hotărâre nelegală a unui consiliu local în materia taxelor şi impozitelor locale.

 

Se poate cere:

-anularea actului administrativ pentru ipoteza in care a fost soluţionată contestaţia, eventual) suspendarea sa;

-constatarea nelegalităţii operaţiunilor administrative ce au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal;

-in situatia in care nu a fost soluţionată contestaţia, se poate solicita obligărea organului de soluţionare la soluţionarea contestaţiei;

-daune

  • Alte articole de acelasi autor:

Cum solicitati audierea ca martori a rudelor in cazul contraventiilor la regimul circulatiei rutiere;

-Din ce motive DNA s-a sesizat din oficiu cu privire la infractiunea de favorizarea faptuitorului in cazul persoanelor condamnate care apar ca autori de lucrări științifice;

In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident;

– Ce inseamna un avocat in Uniunea Europeana;

Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;

Criterile pe baza carora daunele morale sunt apreciate de Inalta Curte de Casatie si Justitie acordarea daunelor morale in cazul unui prejudiciu de imagine.

Cabinet avocat Tudor Ion

Responsabilitate, profesionalism,loialitate fata de client.

www.avocat_tudorion@yahoo.com

0724260393

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design bratari bratari barbati bratari femei bratari dama bratari ieftine seturi de bratari brățări bărbați agentie marketing reclame facebook reclame google agentie promovare site promovare online campanii google campanii facebook promovare seo servicii marketing promovare social media