skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

In ce conditii o persoana raspunde pentru o fapta ilicita sau este sanctionata pentru o raspundere contractuala

In ce conditii o persoana raspunde pentru o fapta ilicita sau este sanctionata pentru  o raspundere contractuala  

 Imagini pentru imagini raspundere contractuala

Ca avocat, am intalnit situatii in care, persoana pagubita isi pune problema cum poate sa-si recupereze mai usor si in mod legal prejudiciul, pe calea unei actiuni in raspundere contractuala sau a unei actiuni in raspundere delictuala, mai ales cand nu poate fi vorba de combinarea celor doua feluri de raspundere civila.

 

Raspunsul la o astfel de problema a fost dat de instanta suprema care a hotarat ca: intrucat nu este posibila combinarea in cadrul unei actiuni mixte a regulilor aplicate celor doua forme de raspundere, problema care se pune este de a stabili daca cel pagubit are posibilitatea de a-si recupera prejudiciul pe calea unei actiuni intemeiate pe raspunderea contractuala sau pe cea delictuala.

In cazul in care intre parti a existat un contract din a carui executare sau executare necorespunzatoare au existat prejudicii, nu este posibil sa se apeleze la raspunderea delictuala, singura cale de ales fiind aceea a raspunderii contractuale. Exceptia de la aceasta regula, cand optiunea intre cele doua forme este permisa opereaza numai atunci cand neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a contractului reprezinta in acelasi timp si o infractiune prevazuta de legea penala.

 

Mai multe date despre problema de mai sus putem afla din analizarea dispozitiilor care reglementeaza cele doua forme de raspundere civila.

Imagini pentru imagini raspundere contractuala

Astfel, art. 1349 Cod civil, care dispune asupra raspunderii civile delictuale, arata ca orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.

Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.

În cazurile anume prevăzute de lege, o persoană este obligată să repare prejudiciul cauzat de fapta altuia, de lucrurile ori animalele aflate sub paza sa, precum şi de ruina edificiului.

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte se stabileşte prin lege specială.
Asadar, atunci cand o persoana nu respecta dispozitiile mai sus aratate va interveni răspunderea civilă iar aceasta poate fi definita ca sancțiunea aplicată unei persoane care nesocotește dispozițiile legale imperative.

De fapt, răspunderea civilă este o singură instituţie juridică dar  se manifestă în două forme: raspunderea civila delictuală, de drept comun, şi raspunderea civila contractuală, specială şi derogatorie.

 

Cele două forme de răspundere civilă prezinta asemanari, dar  si deosebiri, astfel ca si condițiile răspunderii sunt si ele diferite.

Cu toate acestea, ambele forme de răspundere au ca element comun repararea prejudiciului.

 

Codul civil reglementează răspunderea civilă în art. 1349-1395, unde se arata in special despre răspunderea civila delictuala. Pe de alta parte, răspunderea contractuala este reglementata  în principal de art. 1350, art. 1516-1520, art. 1530-1548 Cod civil, in acest mod rezultand si deosebirea acesteia de răspunderea civila delictuală.

 

  • Răspunderea civilă delictuală

Imagini pentru imagini raspundere contractuala

Răspunderea civila delictuală intervine ca urmare a unei fapte ilicite cauzatoare de prejudiciu, si se poate afirma ca in acest fel victima prejudiciului devinind creditor al reparaţiei datorate de faptuitor.

Răspunderea civila delictuala reprezinta de fapt un mijloc specific de reparare a pagubelor cauzate printr-o faptă ilicită, astfel incat are o functie reparatorie. Aceasta pentru ca prejudiciul trebuie reparat integral in scopul repunerii victimei în situaţia juridică pe care aceasta o avea anterior cauzării prejudiciului.

 

Asadar, de esența răspunderii delictuale, este obligația persoanei care a săvârșit fapta ilicită, de a repara prejudiciile cauzate. Reparaţia trebuie insa  să fie totală astfel incat să nu mai permită deosebirea dintre valoarea patrimonială de care beneficia victima înainte de pagubă şi valoarea patrimonială a victimei ulterior reparaţiei.

 

Dupa cum am aratat, desi, răspunderea civilă delictuala intervine ca urmare a unei  fapte juridice ilicite, in acelasi timp reprezintă si o atitudine, o manifestare de voință a unei persoane, prin ipoteză, contrară legii, exercitată fără intenția de a produce efecte juridice, dar care efecte se vor produce, totuși, în virtutea legii.

 

De mentionat ca, in cadrul răspunderii civile delictuale  coexista atat obligația de a repara prejudiciul, impusă de lege persoanei care l-a cauzat prin fapta ilicită cat si, corelativ, dreptul persoanei care a suferit un prejudiciu prin fapta ilicită, de a fi despăgubită în mod.

 

 

  • Deosebiri intre raspunderea civila delictuala si cea contractuala

Imagini pentru imagini raspundere contractuala

Conform art. 1350 cod civil care reglementeaza raspunderea civila contractuala, orice persoană trebuie să îşi execute obligaţiile pe care le-a contractat.

Atunci când, fără justificare, nu îşi îndeplineşte această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest prejudiciu, în condiţiile legii.

Dacă prin lege nu se prevede altfel, niciuna dintre părţi nu poate înlătura aplicarea regulilor răspunderii contractuale pentru a opta în favoarea altor reguli care i-ar fi mai favorabile.
Asa cum se poate observa din aceasta reglementare, se impune o delimitare a răspunderii civile delictuale de răspunderea civilă contractual pentru ca răspunderea civilă delictuală se deosebește de răspunderea civilă contractuala.

 

Astfel, răspunderea civila contractuala ia naștere ca urmare a nerespectarii unei obligații ce derivă dintr-un contract, respectiv, a unei obligații contractuale. Prin urmare, incălcarea unei obligatii ce deriva dintr-un act juridic va atrage răspunderea contractuală, partea semnatară care nu și-a executat  obligatia, va raspunde, în principal, de convenția părților și, în subsidiar, de lege.

 

In cazul răspunderii delictuale insa, dupa cum am aratat, fundamentul răspunderii il reprezinta o faptă ilicită prevazuta de lege, astfel ca, răspunderea civila delictuală are ca temei legea si nu convenția părților.

 

  • Alte articole de acelasi autor:

Care sunt conditiile atragerii raspunderii persoanelor juridice care au savarsit infractiuni;

-Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;

Ce avantaje prezinta solicitarea de despagubiri accidente in cadrul procesului penal;

Care sunt criteriile de stabilire a daunelor morale in cazul unui accident cu mai multe victime;

– Cand o persoana devine din suspect inculpat si ce drepturi si obligatii are un inculpat in procesul penal;

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

 

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design bratari bratari barbati bratari femei bratari dama bratari ieftine seturi de bratari brățări bărbați agentie marketing reclame facebook reclame google agentie promovare site promovare online campanii google campanii facebook promovare seo servicii marketing promovare social media