skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com
Procesul Verbal De Contraventie
Procesul verbal de contraventie redactare

Procesul verbal de contraventie rutiera trebuie completat corect pentru a nu fi anulat chiar la cererea politiei

 

Procesul verbal de contraventie rutiera trebuie completat corect pentru a nu fi anulat chiar la cererea politiei

Pocesul verbal de contraventie poate conduce la aplicarea unor sanctiuni contraventionale, insa numai dacă sunt respectate rigorile legii.  Nerespectarea normelor legale conduce la nelegalitatea aplicării sancțiunilor și deci la anularea pe cale judiciară, a Procesului-Verbal de contravenție.

Procesul verbal de contraventie este reglementat in OG 2/2001

Regimul juridic al contravențiilor este reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Sancțiunile contravenționale sunt principale și complementare.

Sancțiunile contravenționale principale sunt avertismentul, amenda contravențională, prestarea unei activități în folosul comunității.

Constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului. Sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

In art.15 din ordonanta se arata despre contraventie ca se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute. Ori,  în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, denumite în mod generic agenţi constatatori.

Cine poate incheia procesul verbal de contraventie

Legea prevede mai multe persoane ce pot fi agenti constatori. Primarii, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului de Interne, special abilitaţi, persoanele împuternicite în acest scop de miniştri şi de alţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale. De prefecţi, preşedinţi ai consiliilor judeţene, primari, de primarul general al municipiului Bucureşti. Precum şi de alte persoane prevăzute în legi speciale.

Ce contraventii constata ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului de Interne

Ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului de Interne constată contravenţii privind: apărarea ordinii publice; circulaţia pe drumurile publice; regulile generale de comerţ; vânzarea, circulaţia şi transportul produselor alimentare şi nealimentare, ţigărilor şi băuturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului.

Procesul verbal de contraventie trebuie citit cu atentie

Procesul-verbal de contravenție trebuie sa contina o serie de date in mod obligatoriu iar acestea trebuie completate corect.

Daca politistul nu a procedat asa, poti contesta procesul verbal si instanta de judecata poate dispune anularea acestuia. Din acest motiv trebuie sa citesti cu atentie procesul verbal de contraventie. Este posibil ca agentul sa nu fi trecut numele sau intreg la rubrica ‘agent constatator”, datele tale de identificare sa fie trecute gresit. Ori situatia de fapt sa fie consemnata in procesul verbal, gresit, confuz . Sau, la modul general sau fara elementele de identificare necesare.

Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele in baza
cărora se fac menţiunile prevăzute in procesul verbal de contravenție. În cazde refuz, pentru legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela la poliţişti, jandarmi sau poliţişti locali.

Ce a hotarat instanta suprema despre cum trebuie descrisa fapta in procesul verbal de contraventie 

Prin Decizia 13/2018,  ICCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului. Instanta a fost sesizata despre interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 16 si 17 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Descrierea insuficientă a faptei echivalează cu neîndeplinirea cerinței privind descrierea faptei contravenționale.  Atrage nulitatea relativă a procesului-verbal de constatare a contravenției, potrivit dispozițiilor art.16 din in Ordonanța Guvernului nr. 2/2001.

Ce prevede art.16 din OUG 2/2001 

Art. 16 din OUG 2/2001 prevede ce date cuprinde procesul-verbal de constatare a contravenției. Data și locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal. Ocupația și locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită.

Important este arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite. De asemenea, indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția. Indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație. Posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ. Termenul de exercitare a căii de atac și organul la care se depune plângerea.

Ce prevede art.17 din OUG 2/2001 

Conform art.17 din OUG 2/2001 un proces-verbal prin care se aplică o amendă trebuie să îndeplinească anumite condiții pentru a fi valabil. Lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului. In cazul persoanei juridice lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator. Acestea atrag nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu.

Asadar, dacă agentul de politie a omis să completeze vreuna dintre aceste rubrici, sau nu le-a complet corect instanta poate admite contestatia.

Cum se comunica procesul verbal de contraventie

Dacă agentul constatator aplică şi sancţiunea, iar contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal, copia de pe acesta se înmânează contravenientului. Se face  menţiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire.
În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze procesulverbal, comunicarea acestuia se face de către agentul constatator. Termenul este de cel mult două luni de la data încheierii.
Comunicarea procesului-verbal de contraventie se face prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la
domiciliul sau la sediul contravenientului. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un procesverbal, semnat de cel puţin un martor.

Executarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii.

Procesul verbal de contraventie anulat, ca exemplu din practica instantelor 

Instanta retine ca petentul a formulat plingere impotriva procesului verbal de contraventie incheiat de Politie. A solicitiat sa se dispuna  anularea acestuia ca netemeinic si nelegal si exonerarea de plata a amenzii aplicate.

Arata ca i s-a intocmit proces verbal de contraventie iar agentul constatator l-a completat gresit ,adica pe  data de l8 august  si nu l8 iulie.

In sprijinul plingerii petentul a depus copie de pe procesul verbal de contraventie.

Politia a cerut anularea procesului verbal de contraventie

Intimata a depus  intimpinare prin care solicita  admiterea plingerii petentului.  Procesul verbal de contraventie a fost completat  gresit la data constatarii.

Examinind  actele si lucrarile de la dosar  instanta  retine urmatoarele.

La data de l8 august  in jurul orelor l0.08 petentului i s-a incheiat proces verbal de contraventie.  Era acuzat de savarsirea contraventiei  prevazuta de art. l2l  pct. l  art. l47 pct. l din  ROUG l95/2002

Intimata a depus concluzii de admitere  a plingerii petentului.  Motivul era ca, la  rubrica – data constatarii – contraventiei s- a trecut gresit  data de  l8 august .

Avind in vedere aceasta situatie de fapt si concluziile de admitere a plingerii  depuse de catre  intimata. Instanta va  admite  plingerea, va desfiinta  procesul verbal de contraventie incheiat de intimata .

Admite plingerea formulata de  petent impotriva procesului verbal de contraventie incheiat de Politie.

Desfiinteaza procesul verbal de contraventie incheiat de Politie prin care petentul a fost sanctionat contraventional. In baza art.121 pct.1 ROUG 195/2002 cu amenda in cuantum de 540 lei si art.147 pct.1 cu „avertisment”.

  • Alte articole de acelasi autor:

Ce avantaje prezinta solicitarea de despagubiri pentru accidente in cadrul procesului penal?;

Cum pot fi evitate accidentele auto si contraventiile prin conducerea preventiva;

Cum se stabilesc despagubirele in cazurile de accidente produse de vehicule si modalitatea in care trebuie sa procedati in relatiile cu societatea de asigurare;

Accidente – Despagubiri accidente rutiere;

Raspunderea in cazul accidentelor rutiere;

In ce situatii asiguratorul acorda despagubiri, pentru ce suma, la ce persoane si ce fel de bunuri;

A fost achitat pentru evaziune fiscala pentru ca expertiza judiciară are valoarprobatorie superioară față de constatările efectuate de inspectorul antifraudă;

In ce conditii se pedepseste evaziunea fiscala prin nedeclarare,declarare fictiva ori declarare inexacta cu privire la sediile principale conform Legii 241/2005;

-Care sunt conditiile atragerii raspunderii persoanelor juridice care au savarsit infractiuni;

-Ce masuri trebuiesc intreprinse daca ti-a fost avariata masina;

-Fapta de evaziune fiscala prevazuta de Legea 241/2005 art.9 lit.b constituie infractiune numai daca

s-a produs un prejudiciu;

–A fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice dar nu s-a anulat si dreptul de a conduce autovehicule;

–In ce cazuri se acorda exercitarea autoritatii parintesti unui singur parinte in caz de divort;

-Cum invoci si ce neregularitati exista privind citarea si comunicarea actelor intr-un proces;

Ce prevede legea despre independenta sotilor si controlul corespondentei celuilalt sot;

-Intre ce persoane exista obligatia de intretinere conform Codului civil;

-In ce conditii se apreciaza ca divortul este din culpa unuia dintre soti;

-Ce prevede Codul civil despre intinderea acordului sotilor cand acesta are loc pe cale judiciara;

Din ce motive nu a fost anulat dreptului de a conduce un vehicul desi a fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice;

–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto

www.avocat-tudor.ro

0724260393

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design