skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com
Sanctiune Disci[plinara
abatere disciplinara

Decizia de sanctionare abatere disciplinara anulata de instanta

Decizia de sanctionare abatere disciplinara, motivele pentru care a fost anulata de instanta

Decizia de sanctionare abatere disciplinara este definita în art. 247 alin. 2 din Codul muncii ca o faptă în legătură cu munca. Constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat. Acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă. Alteori incalca ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Conform art. 247 alin. 1 din Codul muncii, angajatorul are dreptul de a aplica, potrivit legii sancţiuni disciplinare.  Decizia de sanctionare abatere disciplinara poate fi luata ori de cate ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.

 Pentru a stabili dacă se poate reține săvârșirea unei abateri disciplinare, angajatorul trebuie să identifice fapta.  Că salariatul nu și-a exercitat atribuțiile ce îi revin, ori ca nu și-a exercitat întocmai atribuțiile.  Sau a avut o atitudine improprie ce a lezat raporturile de muncă, demnitatea, onoarea, reputația unei persoane. In alte cazuri ca prin intermediul căreia a produs prejudicii angajatorului  și că acesta le-a nesocotit cu vinovăție.

Scopul

Decizia de sanctionare abatere disciplinara, scopul

In literatura de specialitate s-a aratat ca scopul sanctiunii disciplinare este apărarea ordinii din unitate, dezvoltarea spiritului de răspundere pentru îndeplinirea conștiincioasă a îndatoririlor de serviciu și respectarea normelor de comportare, precum și prevenirea producerii unor acte de indisciplină(Revista Universul Juridic).

Prin efectele pe care le produc, sancțiunile disciplinare se analizează ca măsuri ce privesc executarea contractului de muncă sau, cel mai grav, determină chiar desfacerea lor.

Aceste măsuri îi circumscriu efectele specifice numai asupra raportului juridic de muncă, fără a afecta celelalte drepturi personale și patrimoniale ale angajaților. Prin urmare, putem spune că

Sancțiunile disciplinare sunt măsuri specifice dreptului muncii, izvorâte din executarea contractului de muncă și reflectându-se prin consecințele lor numai asupra contractului de muncă fără a afecta alte drepturi ale celor angajați în unitate.

Sancțiunile disciplinare in dreptul muncii au fost definite ca măsuri de constrângere prevăzute de lege, cu un pronunțat caracter educativ, care se aplică angajaților care au săvârșit abateri disciplinare. Ele privesc acele persoane care se află într-un raport juridic de muncă – reglementat de norme de dreptul muncii – și care, prin semnarea contractului de muncă au consimțit sa se supună ordinii disciplinare stabilite în unitatea respectivă.

Sancțiunile disciplinare sunt prevăzute expres și limitativ în lege iar aplicarea lor sub aspectul duratei și cuantumului lor trebuie sa se facă cu respectarea riguroasă a dispozițiilor legale, deci cu respectarea principiului legalității și principiul individualizării sancțiunii.

Art.248 din Codul muncii prevede ca sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:

 1. a) avertismentul scris;
 2. b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
 3. c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
 4. d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
 5. e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta.

Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă

 • ce trebuie sa cuprinda decizia de sanctionare, cu referire la descrierea faptei

Sub sancţiunea nulităţii absolute, decizia de sanctionare trebuie sa cuprinda în mod obligatoriu:

 1. descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
 2. b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat;
 3. c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea;
 4. d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
 5. e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
 6. f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.

(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.

(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.

(5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

 • Jurisprudenta instantelor privind anularea deciziei de sanctionare pe motivul

descrierii faptei

In literatura de specialitate s-a aratat ca nu reprezinta o descriere suficienta a faptei ce constituie abatere disciplinara mentiunea ca salariatul a fost sanctionat pentru paguba materiala produsa unitatii, avand in vedere ca aceasta descriere nu permite individualizarea faptei in timp si in spatiu si nici in ceea ce priveste continutul ei. (Curtea de Apel Bucuresti, sectia a VII-a civila si pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale, decizia civila nr. 7330/R din 10 decembrie 2009.

Un alt exemplu rezulta dintr-o speta publicata in Revista Romana de Jurisprudenta.

Astfel, prin cererea de chemare in judecata reclamantul a solicitat instantei anularea deciziei de sanctionare si, pe cale de consecinta, plata despagubirilor reprezentate de diferenta salariala la care este in prezent supus reclamantul, prin retrogradarea din functie, pe perioada stabilita in decizie, axctualizata la zi cu rata inflatiei, plata daunelor morale, plata cheltuielilor de judecata, si incetarea abuzurilor de acest gen.

Instanta de fond a admis in parte cererea de chemare in judecata, afost anulata decizia de sanctionare si a obligat paratul la plata catre reclamant a diferentelor intre drepturile salariale cuvenite reclamantului anterior emiterii deciziei de sanctionare si cele achitate pana la zi, actualizate cu rata inflatiei pana la momentul platii.

Impotriva acestei sentinte a declarat apel paratul, insa instanta de control judiciar a constatat ca hotararea instantei de fond este legala si temeinica.

In acest sens a argumentat ca, decizia contestata nu respecta art.252 alin.(2) lit.a) din codul muncii, pentru ca nu cuprinde pentru faptele retinute ca abatere disciplinara decat o descriere generica a acestora, insuficienta pentru a permite instantei sa verifice temeinicia sanctiunii disciplinare aplicate prin raportare la fapte concrete

Instanta a mai motivat ca intimatul angajator are in vedere fapte savarsite in perioada 2017-2018 in timpul programului de lucru, constand in nesocotirea deciziilordate de managerul institutiei.

Descrierea faptei ce constituie abatere disciplinara trebuie facuta in mod concret si precis, impunandu-se a fi cat mai exacta si completa in materie disciplinara, pentru a se putea aprecia asupra gravitatii conduitei culpabile a salariatului si care a dus la sanctionarea disciplinara a acestuia, in speta cu desfacerea disciplinara a contractului de munca.

Fapta care constituie abatere disciplinara, ca manifestare in realitata obiectiva, sociala, presupune identificarea ei si prin raportare la data la care a fost comisa, fiind necesara si o individualizare in timp a abaterii, astfel cum s-a retinut in jurisprudenta in materie, argumentul fiind respectarea dreptului la aparare al salariatului, dar si posibilitatea analizarii respectarii termenului de aplicare a sanctiunii, precum si a temeiniciei acesteia, in cadrul contestatiei indreptate impotriva deciziei de sanctionare.

Faptele nu pot fi deduse din actele sau audierile care au stat la baza deciziei prin care s-a constatat savarsirea abaterii disciplinare de catre salariat, deoarece conditia descrierii faptei in mod concret si detaliat este prevazuta de lege imperaiv in materie disciplinara si trebuie sa rezulte din decizia de sanctionare, si nu din alte inscrisuri si/sau sustineri ulterioare ale angajatorului/ale unor terti.

 • Alte articole de acelasi autor

-Din ce motive este bine sa se rezerve dreptul de uzufruct sau abitatie la instrainarea unei locuinte si ce greseli trebuie evitate;

Din ce motive nu a fost anulat dreptului de a conduce un vehicul desi a fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice;

In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto.

-Care este deosebirea dintre masurile de siguranta si pedepse;

-Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de societatea comerciala;

– Renuntarea la judecata.

– Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis;

– Avocat dreptul muncii.

Cum a hotarat instanta despre nerespectarea indicatorului cedeaza trecerea si prioritatea de trecere desi petentul a oprit la acest indicator.

www.avocat-tudor.ro

0724260393

avocat_tudorion@yahoo.com

 

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design bratari bratari barbati bratari femei bratari dama bratari ieftine seturi de bratari brățări bărbați agentie marketing reclame facebook reclame google agentie promovare site promovare online campanii google campanii facebook promovare seo servicii marketing promovare social media