skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

In ce situatii instanta poate sa respinga tranzactia incheiata de parti

In ce situatii instanta poate sa respinga  tranzactia incheiata de parti

 

In vederea stingerii unui proces partile se pot invoi,isi pot face una alteia concesii reciproce, renuntand la anumite drepturi sau stipuland chiar prestatii noi, in schimbul unor renuntari facute de partea cealalata. incheind astfel o tranzactie.

De fapt,tranzactia se poate incheia in orice etapa a procesului, de la judecarea pe fond a cauzei si pana la faza executarii silite.

Cu alte cuvinte,partile se pot infatisa oricand in cursul judecatii, chiar fara sa fi fost citate, pentru a cere sa se dea o hotarare care sa consfinteasca tranzactia lor,adica invoiala lor.

 

De aceea, hotararea care consfinteste invoiala partilor este un contract intervenit intre parti, sub auspiciile instantei,un contract judiciar,astfel ca trebuie respectate conditiile pentru incheierea acestuia.

 

Se considera ca,tranzactia este o expresie a dreptului de dispozitie al partilor. In acest sens, legea procesual civila dispune ca obiectul şi limitele procesului sunt stabilite prin cererile şi apărările părţilor.

În condiţiile legii, partea poate, după caz, renunţa la judecarea cererii de chemare în judecată sau la însuşi dreptul pretins, poate recunoaşte pretenţiile părţii adverse, se poate învoi cu aceasta pentru a pune capăt, în tot sau în parte, procesului, poate renunţa la exercitarea căilor de atac ori la executarea unei hotărâri. De asemenea, partea poate dispune de drepturile sale în orice alt mod permis de lege.

 

  • Pentru a fi valabila o tranzactie trebuiesc indeplinite urmatoarele

conditii cumulative

 

-existenta unui drept litigios sau cel putin indoielnic, cu potential de a genera un proces; aprecierea caracterului indoielnic apartine partilor;
-intentia partilor de a stinge procesul inceput ori de a preveni un proces pe cale sa fie declansat;

-existenta concesiilor reciproce, indiferent daca acestea sunt sau nu de valoare egala. Aprecierea valorii echivalente revine tot partilor.

 

Contractul de tranzactie are ca finalitate terminarea unui proces existent,fiind specific litigiilor civile.

De aceea,se considera ca tranzactia este un contract cu titlu oneros deoarece,prin incheierea sa,in toate cazurile,partile contractante urmaresc un avantaj de natura patrimoniala.

 

  • Ce este tranzactia

Tranzactia este contractul prin care partile previn sau sting un litigiu,inclusiv in faza executarii silite,prin concesii sau renuntari reciproce la drepturi ori prin transferul unor drepturi de la una la cealalta.

 

  • Situatii in care partile nu pot tranzactiona

Nu se poate tranzactiona in urmatoarele cazuri:

-asupra capacitatii sau starii civile a persoanelor;

-cu privire la drepturi de care partile nu pot dispune potrivit legii(cum ar fi obligatia de intretinere a parintilor fata de copiii lor minori in cdrul unui process de partaj al bunurilor fostilor soti);

 

  • Cand este nula o tranzactie

O tranzactie este nula in situatia in care;

-are ca obiect executarea unui act juridic lovit de nulitate absoluta,in afara de cazul in care partile au tranzactionat asupra nulitatii;

-se incheie pe baza unor insrisuri dovedite ulterior ca fiind false.

-descoperirea ulterioara de inscrisuri necunoscute partilor si care ar fi putut influenta continutul tranzactiei nu reprezinta o cauza de nulitate a acesteia, cu exceptia ipotezei in care inscrisurile au fost ascunse de catre una dintre parti sau, cu stiinta acesteia, de catre un tert;

-tranzactia asupra unui proces este anulabila la cererea partii care nu a cunoscut ca litigiul fusese solutionat printr-o hotarare judecatoreasca intrata in puterea lucrului judecat.

 

  • In ce fel se constata o tranzactie

-tranzactia trebuie sa fie incheiata in scris pentru a fi dovedita.

 

  • Ce verifica instanta in cazul unei tranzactii

 

De regula,instanta va consfinti invoiala partilor de a stinge prin concesii reciproce vointa partilor litigiul dintr ele.

Cu toate acestea,instanta are obligatia sa verifice:

-daca partile au capacitatea legala de a tranzactiona;

-daca au consfintit prin vointa lor libera;

-daca nu este incalcata o anumita dispozitie imperativa a legii.

 

Daca nu se respecta astfel de  cerinte,instanta va putea sa respinga cererea de a pronunta o hotarare care sa consfinteasca invoiala lor(hotararea de expedient) si sa continue judecata prin administrara de probe.

Aceeasi finalitate este posibila si in situatia in care partile se invoiesc asupra unor drepturi de care nu pot sa dispuna,ori sa convina asupra conditii privind nerespectarea conditiilor de valabilitate a contractului.

 

  • Cai de atac

Hotărârea care consfinţeşte tranzacţia intervenită între părţi poate fi atacată, pentru motive procedurale, numai cu recurs la instanţa ierarhic superioară.

Tranzacţia care, punând capăt unui proces început, este constatată printr-o hotărâre judecătorească poate fi desfiinţată prin acţiune în nulitate sau acţiune în rezoluţiune ori reziliere, precum orice alt contract. Ea poate fi, de asemenea, atacată cu acţiune revocatorie sau cu acţiunea în declararea simulaţiei.

Hotărârea prin care s-a desfiinţat tranzacţia în cazurile prevăzute la alin. (1) face ca hotărârea judecătorească prin care tranzacţia fusese constatată să fie lipsită de orice efect.

  • Alte articole de acelasi autor:

Ce sunt clauzele abuzive in contracte si care sunt sanctiunile impotriva acestora;

– –Ce se poate invoca pentru anularea deciziei de sanctionare disciplinara cu referire la procedura cercetării disciplinare;

-Criterile pe baza carora daunele morale sunt apreciate de Inalta Curte de Casatie si Justitie acordarea daunelor morale in cazul unui prejudiciu de imagine

– Cum a motivat instanta revocarea unei masuri preventive dispuse fata de un inculpat acuzat de savarsirea unei infractiuni grave;

– Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;

– Infractiunea de evaziune fiscala savarsita prin “sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea , declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate.

Cabinet avocat Tudor Ion

Responsabilitate, profesionalism, loialitate fata de client.

www.avocat-tudor.ro

0724260383

 

 

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top