skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

In ce conditii se poate folosi ordonanta de plata pentru obligarea debitorului la palta

In ce conditii se poate folosi ordonanta de plata pentru obligarea debitorului la palta

Ordonanta de plata este o procedura rapida pentru recuperarea creantelor
Este insa si o procedura speciala,derogatorie de la dreptul comun,in care se solutioneaza cererile prin care se cere obligarea debitorului la plata unei sume de bani. Altfel spus,este un instrument care poate fi folosit de creditorul unei obligatii de plata pentru realizarea dreptului.

Cererea de ordonanta de plata este o adevarata cerere de chemare in judecata,astfel ca trebuie sa indeplinesca conditiile prevazute de lege in acest sens. De asemenea, trebuiesc indeplinite si alte conditii de catre persoana care cere obligarea debitorului: sa aiba calitatea de creditor,sa dovedeasca un interes in exercitarea cererii,sa formuleze o pretentie,obligarea debitorului sa execute obligatia.

Alte conditii rezulta din prevederile Codului de procedură civilă care se refera la ordonanta de plata.
Astfel,conform prevederilor art. 1013, NCPC,procedura ordonanței de plată este aplicabilă în privința creanțelor certe, lichide și exigibile, constând din obligații de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist și o autoritate contractantă, constatate printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris însușit de părți prin semnătură ori în alt mod admis de lege.
Nu sunt incluse în sfera de aplicare a prezentului titlu creanţele înscrise la masa credală în cadrul unei proceduri de insolvenţă.

• Ce inseamna creanta certa,lichidasi exigibila

Se poate constata din cele de mai sus ca pentru admisibilitatea cererii de emitere a ordonanţei de plată, trebuiesc indeplinite câteva condiţii esenţiale:
-trebuie să existe o creanţă certă, lichidă şi exigibilă.
Creanţa este certă atunci când existenţa ei neîndoielnică rezultă din însuşi titlul executoriu,asupra sa nu există nicio situaţie litigioasă
Creanţa este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine elemente care permit stabilirea lui.
Obiectul creanţei în procedura specială a ordonanţei de plată nu poate fi decât o sumă de bani, iar cuantumul acesteia, afară de obligaţiile accesorii ce o însoţesc trebuie să fie determinat. Astfel de creanţe au întotdeauna caracter lichid, faţă de creanţele al căror cuantum urmează să fie stabilit pe cale judecătorească, spre exemplu sumele decurgând din fapte ilicite cauzatoare de prejudicii.

-Creanţa este exigibilă dacă obligaţia debitorului a ajuns la scadenţă, sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată.

• Mai intai trebuie adresata o somatie debitorului

Conform art.1014 din Codul de procedura civila,procedura ordonantei de plata incepe obligatoriu cu o somatie adresata debitorului.
Practic,creditorul va comunica debitorului, prin intermediul executorului judecătoresc sau prin scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, o somaţie, prin care îi va pune în vedere să plătească suma datorată în termen de 15 zile de la primirea acesteia.

Somația trimisă de creditor întrerupe prescripţia extinctivă potrivit dispoziţiilor punerii în întârziere prevăzute la art. 2540 Cod civil.

• Ce cuprinde cererea privind ordonanţa de plată

In procedura ordonantei de plata se face o analiza sumara a fondului,fapt ce se refelecta si in continutul cererii de sesizare a instantei.
a) numele şi prenumele, precum şi domiciliul sau, după caz,
denumirea şi sediul creditorului;
b) numele şi prenumele, codul numeric personal, dacă este cunoscut, şi domiciliul debitorului persoană fizică, iar în cazul debitorului persoană juridică, denumirea şi sediul, precum şi, după caz, dacă sunt cunoscute, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar;
c) suma ce reprezintă obiectul creanţei, temeiul de fapt şi de drept al obligaţiei de plată, perioada la care se referă acestea, termenul la care trebuia făcută plata şi orice element necesar pentru determinarea datoriei; d) suma ce reprezintă dobânzile aferente sau alte despăgubiri ce se cuvin creditorului, potrivit legii;
e) semnătura creditorului. La cerere se anexează înscrisurile ce atestă cuantumul sumei datorate şi orice alte înscrisuri doveditoare ale acesteia. Dovada comunicării somaţiei menţionate mai sus, se va ataşa cererii sub sancţiunea respingerii acesteia ca inadmisibilă.
Cererea şi actele anexate la aceasta se depun în copie în atâtea exemplare câte părţi sunt, plus unul pentru instanţă.

• Procedura de judecata

Cat priveste instanta care ar puea fi sesizata pentru emiterea ordonantei,art.1015 prevede ca,daca debitorul nu plateste in termenul prevazut la rt.104 alin.(1),creditorul poate introduce cererea privind ordonanta de plata la instanta competenta pentru judecarea fondului in prima instanta.
In procedura ordonantei de plata se administreaza proba cu inscrisuri,astfel cum rezulta din art.1020 si 1021 din Codul de procedura civila.

• Alte articole de acelasi autor:
-In ce conditii beneficiaza de reducerea pedepsei persoana care a savarsit o infractiune de evaziune fiscala;
-Ce informatii trebuie sa furnizeze angajatorul salariatului in mod obligatoriu la incheierea contractului de munca si ce se poate face in caz de neexecutare;
–Pe ce criterii este sanctionata o fapta ca fiind infractiune sau contraventie la Legea nr.50/1991privind autorizarea executarii constructiilor;
–In ce conditii instanta apreciaza ca un conducator auto este in stare de necesitate cand savarseste infractiunea de conducere a unui vehicul fara permis de conducere;
–De ce este considerata Camera preliminara o faza distincta a procesului penal
-Drept penal-legalitate
–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto;
–Ce avantaje prezinta solicitarea de despagubiri accidente in cadrul procesului penal;
– Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;
-Ce criterii a avut in vedere instanta la admiterea cererii de stabilirea paternitatii din afara casatoriei formulata de reclamanta in conditiile in care tatal biologic intervine in solutionarea cererii.

Cabinet avocat Tudor Ion
Profesionalism,responsabilitate,loialitate fata de client.
www.avocat-tudor.ro
0724260393

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top