skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

In ce conditii se poate anula contractul in care una din parti profita de starea de nevoie, de lipsa de experienţă ori de lipsa de cunoştinţe a celeilalte părti

In ce conditii se poate anula contractul in care una din parti profita de starea de nevoie, de lipsa de experienţă ori de lipsa de cunoştinţe a celeilalte părti

Imagini pentru imagini contracte

Starea de nevoie, lipsa de experienta sau de cunostine poate leza una din partile care incheie un contract. Codul civil insa reglementeaza o astfel de situatie aparuta la incheierea unui contract in art. 1221, dispozitiile cu privire la leziune, inclusiv cum se sanctioneaza.

 

In acest sens, se prevede ca există leziune atunci când una dintre părţi, profitând de starea de nevoie, de lipsa de experienţă ori de lipsa de cunoştinţe a celeilalte părţi, stipulează în favoarea sa ori a unei alte persoane o prestaţie de o valoare considerabil mai mare, la data încheierii contractului, decât valoarea propriei prestaţii.

 

Leziunea poate exista şi atunci când minorul îşi asumă o obligaţie excesivă prin raportare la starea sa patrimonială, la avantajele pe care le obţine din contract ori la ansamblul circumstanţelor.

 

Prin urmare, leziunea  este un viciu de consimţământ care intervine ca urmare a disproporţiei de valoare dintre două prestaţii reciproce. Efectul este ca  una dintre părţile contractante suferă  o paguba.

In mod evident, la aprecierea faptului daca a existat leziune sau nu la incheoerea contractului instanta va tine seama şi de natura şi scopul contractului.

 

In cazul minorilor, sunt insa reguli specifice de apreciere a leziunii care produce pagube minorului. In acest caz, leziunea se intalneste la actele juridice pe care aceştia le pot încheia singuri. Incidenta acesteia  este în funcţie de asumarea unei obligaţii excesive prin raportare la starea patrimonială a minorului ori la avantajele pe care acesta le obţine din contract.

Cu alte cuvinte, se poate reţine leziunea în condiţii mai favorabile, anume dacă ei îşi asumă o obligaţie excesivă prin raportare la starea patrimonială, la avantajele pe care le obţin din contract ori la ansamblul circumstanţelor.

 

Desigur ca partea îndreptăţită are posibilitatea să solicite sanctionarea acestei situatii. Art.1222 alin.(1) Cod civil prevede doua posibilitati.

Aceasta poate cere la alegere,fie anularea contractului, fie reducerea obligaţiilor sale.

Pentru anularea contractului, cel care invoca leziunea trebuie sa dovedeasca urmatoarele;

-leziunea să fie consecinţa directă a contractului încheiat;

-leziunea să fi existat la momentul încheierii contractului;

-existenţa unui prejudiciu patrimonial;

-existenţa unei disproporţii vădite de valoare între prestaţiile la care părţile s-au obligat;

-partea lezată să se afle într-o stare de nevoie, de care cealaltă parte să profite.

 

O alta cerinta rezulta din prevederile art. 1223 alin.(1) Cod civil, si anume, dreptul la acţiunea în anulare sau, după caz, în reducerea obligaţiilor pentru leziune se prescrie într-un termen special de un an socotit de la momentul încheierii contractului.

 

Reducerea prestaţiei se va efectua cu valoarea daunelor-interese pe care partea ar fi îndreptăţită sa solicite.

Pentru admisibilitatea cererii de constatare a leziunii art. 1222 alin. (2) Cod civil mai dispune inca o conditie. Astfei, acţiunea în anulare va fi admisibilă numai dacă leziunea depăşeşte jumătate din valoarea pe care o avea, la momentul încheierii contractului, prestaţia promisă sau executată de partea lezată. Pentru a fi admisibilă, disproporţia trebuie să existe până în momentul cererii de anulare

 

.Articolul 1222 alin. (3) C. civ. stabileşte faptul că în cazul în care cealaltă parte oferă, în mod echitabil, o reducere a propriei creanţe sau, după caz, o majorare a propriei obligaţii, instanţa va putea să menţină contractul.

 

Cu toate acestea, nu pot fi atacate pentru leziune anumite contracte, respectiv, contractele aleatorii(contractele care, prin natura lor sau prin voinţa părţilor, oferă cel puţin uneia dintre părţi şansa unui câştig şi o expune totodată la riscul unei pierderi, ce depind de un eveniment viitor şi incert, ex.contractele de asigurare), tranzacţia, precum şi alte contracte anume prevăzute de lege

In acelasi sens si art. 2273 C. civ., prevede că, tranzacţia nu este susceptibilă de anulare pentru eroare de drept şi nici pentru leziune.

Alte articole de acelasi autor:

Ce se poate invoca pentru anularea deciziei de sanctionare disciplinara cu referire la procedura cercetării disciplinare;

–Criterile pe baza carora daunele morale sunt apreciate de Inalta Curte de Casatie si Justitie acordarea daunelor morale in cazul unui prejudiciu de imagine

– Cum a motivat instanta revocarea unei masuri preventive dispuse fata de un inculpat acuzat de savarsirea unei infractiuni grave;

– Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;

– Infractiunea de evaziune fiscala savarsita prin “sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea , declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate”.

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

 

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design