In ce conditii se dispune concedierea pentru necorespundere profesionala si ce erori se pot comite

In ce conditii se dispune concedierea pentru necorespundere profesionala si ce erori se pot comite

Cazul de concediere pentru necorespundere profesionala este prevazut in art.61 lit.d) din Codul muncii. In acest text de lege se arata ca angajatorul poate dispune concedierea in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat.

De mentionat insa ca,si in legile si statutele care reglementeaza anumite profesii exista dispozitii privind concedierea pentru necorespundere profesionala.
De exemplu,conform art.85 lit.i) din Legea nr.80/1995 cadrele militare sunt trecute in rezerva in situatia cand manifesta dezinteres in indeplinirea atributiunilor si sarcinilor de serviciu sau in perfectionarea pregatirii lor militare si de specialitate.

In ce priveste intelesul notiunii de necorespundere profesionala,in literatura juridica s-au dat unele definitii. De exemplu,s-a aratat ca necorespunderea profesionala corespunde situatiei de necunoastere sau stapanire insuficienta a regulilor specifice unei profesii,in raport cu natura atributiilor pe care persoana respectiva le are de indeplinit.
S-a mai aratat ca situatia necorespunderii profesionale trebuie probata in mod concret si in raport de cerintele postului pe care-l ocupa persoana respectiva.

Tot in literatura juridica de specialitate,dar si in hotararile instantelor de judecata s-a aratat ca situatia de necorespundere profesionala se deosebeste de cea de abaterea disciplinara.
Astfel,intre necorespundere profesionala si abatere disciplinara exista asemanarea ca ambele sunt sanctiuni si in anumite circumstante pot conduce la concediere. Cu toate acestea, exista deosebiri sub aspectul culpei ce revine persoanei respective. Necorespunderea profesionala se refera la aspectul profesional,cum este manifestarea unui dezinteres fata de obligatiile de munca,ceea ce poate conduce la o sanctiune pentru necorespundere profesionala.

Tot din literatura de specialitate s-au retinut urmatoarele exemple de concediere pentru necorespundere profesionala:
-neprezentarea sau nereusita la examenul sau concursul a carui promovare este o conditie pentru promovarea in functie;
-gestionarul nu depune garantiile materiale.

• Conditia evaluarii prealabile

Conform art.61 lit.d) din Codul muncii,concedierea salariatului pentru motivul de necorespundere profesionala poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern.
Lipsa evaluarii prealabile determina anularea deciziei de concediere.

Astfel,intr-o speta,instanta a aratat ca,recurenta angajatoare a decis concedierea pentru necorespundere profesionala,apreciind ca faptele contureaza o conduita care se inscrie in notiunea de necorespundere profesionala.
Cu toate acestea,recurenta avea obligatia sa faca evaluarea prealabila a salariatului,potrivit prevederilor art.63 alin.2) din Codul muncii si art.77 din Contractul colectiv de munca unic la nivel national.
Sarcina de a face dovada nerespectarii acestei proceduri reglementate prin norme imperative,ii revenea recurentei angajatoare.

Intrucat nu a fost facuta in proces dovada efectuarii evaluarii prealabile,iar potrivit dispozitiilor art.76 din Codul muncii”Concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta” instanta a apreciat ca decizia de concediere este nelegala si a dispus anularea acesteia.

• Ce este evaluarea prealabila

Dupa cum am aratat deja,legea prevede ca anterior concedierii pentru necorespundere profesionala,salariatul trebuie sa parcurga in mod obligatoriu etapa procedurii evaluarii prealabile.
Modul in care este facuta evaluarea se prevede in contractul colectiv de munca, iar in lipsa acestuia,prin regulamentul intern.
Intr-o prezentare succinta, etapele evaluarii prealabile trebuie sa fie urmatoarele:
-angajatorul emite o decizie prin care numeste o comisie de evaluare;
-angajatul va fi convocat in scris,cu precizarea locului,zilei,scopul convocarii,modalitatea in care se face evaluarea;
-se procedeaza la examinarea angajatului de catre comisia respectiva;
-posibilitatea oferita angajatului de a contesta hotararea comisiei.

Desigur ca evaluarea nu se face la intamplare,ci in functie de anumite criterii si cu participarea unor persoane competente sa faca evaluarea.
In cazul in care aceste conditii nu sunt respectate,instanta de judecata poate dispune anularea deciziei de concediere.

Astfel,intr-o speta,contestatorului I s-a desfacut contractul de munca pentru necorespundere profesionala pe motiv ca la evaluarea performantelor
profesionale a obtinut un punctaj care nu corespunde cerintelorpostului.
Instanta a constatat insa ca din continutul deciziei de sanctionare nu rezulta ca angajatorul a respectat anumite criterii de evaluare,stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel national sau la nivel de ramura de ativitate precum si prin regulament intern,astfel cum dispune art.63 alin.(320 din Codul muncii.
De asemenea,instanta a retinut ca documentele prezentate in instanta de angajator nu suplinesc viciile deciziei de sanctionare pentru necorespundere profesionala.

• Conditia oferirii de alte locuri de munca vacante in unitate

Conform art.64 din Codul muncii,in cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute la art. 61 lit. c) şi d), precum şi în cazul în care contractul individual de muncă a încetat de drept în temeiul art. 56 alin. (1) lit. e), angajatorul are obligaţia de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii.

În situaţia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin. (1), acesta are obligaţia de a solicita sprijinul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă în vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii profesionale şi/sau, după caz, capacităţii de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii.

Salariatul are la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului, conform prevederilor alin. (1), pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cu privire la noul loc de muncă oferit.

În cazul în care salariatul nu îşi manifestă consimţământul în termenul prevăzut la alin. (3), precum şi după notificarea cazului către agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă conform alin. (2), angajatorul poate dispune concedierea salariatului.

In alta speta,instanta de judecata a dispus anularea deciziei de concediere pentru ca angajatorul nu a respectat obligatia ce ii revenea cu privire la faptul de a solicita sprijinul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă în vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii profesionale şi/sau, după caz, capacităţii de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii.

• Alte articole de acelasi autor:
-In ce conditii stabilirea cu rea credinta a impozitelor,taxelor si contributiilor constituie evaziune fiscala;
– -CUM PROCEDATI DACA SUNTETI VICTIMA UNUI ACCIDENT PROVOCAT DE UN CONDUCATOR AUTO CE ARE AUTOVEHICULUL ÎNMATRICULAT ÎN ALTĂ ȚARĂ;
–Ce infractiuni contra securitatii nationale prevede Codul penal;
–Ce trebuie sa dovedesti daca esti sanctionat pentru taximetrie clandestina in scopul anularii procesului verbal;
– CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL;
–In ce cazuri se acorda exercitarea autoritatii parintesti unui singur parinte in caz de divort;
-Pentru ce fapte se pot aplica amenzi contraventionale soferilor care efectueaza transporturi rutiere si cine le aplica;
–In ce poate consta consilierea de cate un avocat specializat in dreptul muncii;
–Activitatea unui avocat specializat in drept penal;
-CE ESTE MALPRAXISUL MEDICAL;
Concedierea salariatului pentru necorespundere profesionala;
–PEDEPSELE IN NOUL COD PENAL
–COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE;
–ARESTAREA PREVENTIVA
Profesionalism,responsabilitate,loialitate fata de client.
www.avocat-tudor.ro
0724260393

Distribuie pe:

Avocat Drept Penal | Avocat Divort, Dreptul Familiei | Avocat ANRP | Avocat Societati Comerciale | Avocat Legislatie Rutiera | Avocat Dreptul Transporturilor | Avocat Fiscal | Avocat Achizitii Publice | Avocat CEDO | Avocat Malpraxis | Avocat infractiuni contra sigurantei statului | Avocat infractiuni contra persoanei | Avocat adoptii | Avocat infractiuni contra vietii, integritatii corporale si sanantatii Avocat infractiuni contra patrimoniului | Avocat infractiuni contra familiei | Avocat infractiuni legi speciale | Avocat civil Bucuresti | Avocat penal Bucuresti | Avocat penalist Bucuresti | Avocat drept contencios si administrative | Cabinet avocatura Bucuresti | Avocat Bucuresti | Baroul de avocati Bucuresti | Lawyer Romania | Avocat legislatia muncii | Avocat cetatenie | Avocat drept imobiliar | Avocat codul muncii | Avocat Uniunea Europeana