skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

In ce conditii inceteaza raporturile de serviciu pentru motive ce privesc persoana fuctionarilor publici si a celor cu statut special

In ce conditii inceteaza raporturile de serviciu pentru motive ce privesc persoana fuctionarilor publici si a celor cu statut special

Conform Statutului functionarilor publici,functionarul public este persoana numita, in conditiile legii, intr-o functie publica.
In Statut se arata ca,scopul acestei legi il constituie asigurarea, in conformitate cu dispozitiile legale, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient si impartial, in interesul cetatenilor, precum si al autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala.

In anumite cazuri,din motive ce tin de persoana functionarului public,
acesta este eliberat din functia publica,ceea ce este de fapt o incetare a raportului de munca. In cazul functionarilor publici cu statut special,aceste situatii rezulta din Statutul general al functionarilor publici,art.99 alin.1 din Legea nr188/1999 precum si din statutele si reglementarile specifice din profesiile respective.

• Statutul general al functionarilor publici,art.99 alin.1 din Legea
nr188/1999.
Arata in ce cazuri se poate dispune eliberarea din functia publica pentru motive care tin de persoana angajatului,acestea fiind urmatoarele:
-pentru incompetenţa profesională, în cazul obţinerii calificativului nesatisfăcător la evaluarea performanţelor profesionale individuale.
In realitate,se dispune concedierea pentru necorespundere profesionala,motiv care se imputa angajatului.
Pentru ca sa intervina aceasta masura trebuie sa aiba loc o evaluare, efectuata de catre un evaluator.
Are calitatea de evaluator:
a)functionarul public de conducere care coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public de execuţie sau care coordonează activitatea acestuia;
b) funcţionarul public de conducere ierarhic superior potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice, pentru funcţionarul public de conducere;
c) înaltul funcţionar public, pentru funcţionarii publici de conducere din subordine sau pentru funcţionarii publici de execuţie, atunci când aceştia îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor compartimente care nu sunt coordonate de un funcţionar public de conducere, cu excepţia cazului în care există un raport direct de subordonare cu conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori adjunctul acestuia;
d) primarul, pe baza propunerii consiliului local, pentru secretarul comunei, oraşului şi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor;
e) conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori adjunctul acestuia, pentru funcţionarii publici care sunt în subordinea directă a acestuia.

In urma evaluarii se intocmeste calificativul si nota precum si un raport de evaluare

-funcţionarul public nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 54 lit. g)
In raport de functia respectiva,de la caz la caz,conditia specifica poate fi:
o anumita pregatire profesionala,cunoasterea unei limbi straine,anumite aptitudini necesare exercitarii functiei.
-starea sănătăţii fizice sau/şi psihice a funcţionarului public, constatată prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, nu îi mai permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare funcţiei publice deţinute;
Este necesar ca situatia de inaptitudine sa fie constatata prin decizia organului de expertiza medicala si astfel,functionarul public sa nu mai poata sa-si exercite atributiile ce-I revin.
-ca urmare a refuzului neîntemeiat al înaltului funcţionar public de acceptare a numirii în condiţiile art. 93.

• Cazuri de incetare a raporturilor de serviciu ale functionarilor cu
statut special
Incetarea raporturilor de serviciu ale politistilor
In art.69 alin.(1) din Legea nr.360/2002 se arata cazurile de incetare a raporturilor de serviciu ale politistilor pentru motive care privesc persoana lor. Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţistului se dispune în mod corespunzător de către persoanele care, potrivit art. 15, au competenţa de acordare a gradelor profesionale şi are loc:
a) la împlinirea vârstei şi a vechimii în serviciu, necesare pensiei de serviciu;
b) la pierderea capacităţii de muncă, în condiţiile legii;
c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;
d) la cerere;
e) la numirea într-o altă funcţie publică;
f) prin demisie;
g) la destituirea din poliţie;
h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;
i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei închisorii sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpă, pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15;
In acest caz se are in vedere ca prin condamnare s-a stabilit ca nu a fost respectata legea,situatie ce este in contradictie cu obligatia de a avea o conduita corecta,sa respecte prinipiile statului de drept.
j) când, în urma reorganizării activităţii Ministerului Administraţiei şi Internelor sau a unei unităţi de politie ori a reducerii unor posturi de natura celui ocupat de poliţistul respectiv, nu sunt posibilităţi pentru ca acesta să fie încadrat într-o funcţie similară în aceeaşi unitate sau în alte unităţi;
k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5);
l) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliţie, chiar dacă această situaţie a fost depistată ulterior;
m) în situaţia nedefinitivării de către agenţii de poliţie a studiilor prevăzute la art. 73 alin. (8).
(2) Raporturile de serviciu ale poliţistului nu pot înceta prin demisie la instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi de război.
• Incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici din
Administratia Nationala a Penitenciarelor
Motivele pentru care inceteaza raporturile de serviciu ale acestor functionari publici cu statut special sunt urmatoarele:
d) pensionare, în condiţiile legii;
e) împlinirea vârstei prevăzute la art. 65 alin. (1) sau (2);
f) deces;
i) revocarea actului de numire în funcţie, ca urmare a refuzului depunerii jurământului de credinţă;
j) ca urmare a constatării nulităţii actului de numire în funcţie, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care nulitatea a fost constatată.

• Alte articole de acelasi autor:
-Cum invoci si ce neregularitati exista privind citarea si comunicarea actelor intr-un process;
-Ce prevede legea despre independenta sotilor si controlul corespondentei celuilalt sot;
-Intre ce persoane exista obligatia de intretinere conform Codului civil;
-In ce conditii se apreciaza ca divortul este din culpa unuia dintre soti;
-Ce prevede Codul civil despre intinderea acordului sotilor cand acesta are loc pe cale judiciara;
-Din ce motive nu a fost anulat dreptului de a conduce un vehicul desi a fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice;
-In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto.
-Care este deosebirea dintre masurile de siguranta si pedepse;
-Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de societatea comerciala;
-Renuntarea la judecata.
-Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis;
–Avocat dreptul muncii.
Responsabilitate,profesionalism,confidentialitate fata de client.
www.avocat-tudor.ro
0724260393

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design bratari bratari barbati bratari femei bratari dama bratari ieftine seturi de bratari brățări bărbați agentie marketing reclame facebook reclame google agentie promovare site promovare online campanii google campanii facebook promovare seo servicii marketing promovare social media