skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

In ce cazuri traficul de droguri nu este pedepsit ca infractiune

In ce cazuri traficul de droguri nu este pedepsit ca infractiune

 

Ca avocat drept penal infractiuni trafic de droguri am observat ca la solutionarea dosarelor  cu un asemenea obiect in multe cazuri exista si o fata nevazuta a procesului. Anume,drama persoanei implicate intr-o astfel de activitate sanctionata de art.2 din Legea nr.143/2000.

Poate fi vorba, de la suferinta fizica sau psihica provocata de consumul de droguri,de dorinta de a scapa de dependenta de consumul de droguri si pana la teama de pedeapsa ce se poate aplica la savarsirea unei asemenea infractiuni.

 

Astfel,din art.2 al Legii nr.143/2000 rezulta ca infractiunea de trafic de droguri consta in cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept.

Sanctiunea este închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

 

Dacă faptele prevăzute la alin.(1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.

Din definitia infractiunii de trafic de droguri, mai sus aratata se poate constata ca,intr-o prima ipoteza este sanctionat traficul privind drogurile de risc.

In cea de a doua ipoteza este sanctionat traficul privind drogurile de mare risc,la care insa regimul sanctionator este mai sever.

 

 • Unele explicatii asupra termenilor folositi in definirea infractiunii

privind traficul de droguri

 

Conform Dispozitiilor Generale din art.1 al Legii nr.143/2000:

-droguri-plantele şi substanţele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conţin asemenea plante şi substanţe, înscrise în tabelele nr. I-III;

-droguri de mare risc – drogurile înscrise în tabelele nr. I şi II;

-droguri de risc – drogurile înscrise în tabelul nr. III;

In raport de cele de mai sus pentru existenta infractiunii de trafic de droguri trebuie sa se stabileasca daca substantele sau substantele traficate sunt droguri supuse controlului national,identificarea denumirii lor si in care din tabelele anexa ale Legii nr.143/2000 se incadreaza.

 

De aceea,organul de cercetare penala va trebui sa adreseze specialistului ,iar acesta va stabili in cadrul unei expertize tehnico-stiintifice daca substanta respectiva constituie drog si din ce categorie face parte.

In mod evident ca,daca rezultatul constatarii stiintifice este ca substanta nu constituie drog nu va exista nici infractiunea de trafic de droguri.

 

Din practica instantelor au rezlultat si unele inadvertente intre substanta ridicata de la faptuitor si cea asupra careia s-a facut constatarea tehnici-stiintifica,situatie in care,nu a existat infractiuea de trafic de droguri.

 

 • Modalitatile in care se poate savarsi infractiunea de trafic de droguri

 

Din dispozitiile art.2 al Legii nr.143/2000 rezulta ca modalitatile in care se savarseste infractiunea de trafic de droguri sunt urmatoarele:

cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor.

In mod evident ca,daca fapta nu este savarsita in una din modalitatile mai sus mentionate nu constituie infractiune si nu se pedepseste.

 

 • Referiri la principalele modalitati de savarsire a traficului de droguri.

 

Inca de la inceput facem precizarea ca,in toate modalităţile analizate, pentru existenta acestei infractiuni trebuie ca traficul de droguri să se realizeze fără drept.

In consecinta,se impune concluzia ca pot exista situatii in care astfel de acţiuni sunt permise de lege,astfel ca nu constituie obiectul art.2 din Legea nr.143/2000.

 

 • Oferirea de droguri

Constă în fapta unei persoane de a pune la dispoziţia altei persoane, în mod gratuit, un drog ce este supus controlului naţional.

Din practica judiciara se cunoaste ca modalitatea oferirii de droguri în mod gratuit unei persoane se foloseste in multe cazuri de către traficanţii de droguri in scopul de a-i atrage pe viitorii consumatori,care,in timp,pot sa devina dependenti de droguri si potentialii clienti ai traficantilor de droguri.

 

De mentionat si ca fapta de a oferi droguri constituie infractiunea de trafic de droguri prevazuta de art.2 din Legea nr.143/2000, chiar daca drogurile ar fi oferite in considerarea unor relatii apropiate,de prietenie,de concubinaj si nu in scopul obtinerii unui beneficiu material.

 

 • Punerea în vânzare a drogurilor

 

In literatura juridica s-a aratat ca punerea în vânzare a drogurilor reprezinta

o activitate ilicită a unei persoane care deţine droguri, de a le vinde  prin intermediul altor persoane fizice sau juridice.

In mod concret,ar putea constitui obiectul acestei infractiuni, in modalitatea punerii in vanzare a drogurilor, fapta unei persoane care deţine droguri dar nu le valorifică personal, ci prin intermediari.

 

Drogurile pe care le pune în vânzare traficantul pot sa provina din activitatea proprie sau din altă activitate de trafic ilicit de droguri.

Drept consecinta a modului de savarsire a infractiunii in aceasta modalitate,va putea raspunde penal atat cel care a vândut drogurile, cat şi persoana care le-a dat spre a fi vândute.

 

 • Vânzarea de droguri

 

Este considerata ca fiind cea mai frecventă modalitate de comitere a infracţiunilor de trafic de droguri dintre cele la care se refera art. 2 din Legea nr. 143/2000.

Vânzarea de droguri a fost definita in literatura de specialitate ca fiind operaţiunea prin care se transferă dreptul de proprietate asupra drogurilor supuse controlului  naţional de la un traficant la un consumator, în schimbul unui preţ.

 

Tot in literatura de specialitate se arata ca infractiunea va fi comisa in aceasta modalitate indiferent de cuantumul preţului solicitat si al celui obtinut de  vanzator din aceasta operatiune.

Un caz special este cel in care drogul nu este dat pentru a se primi in schimb o suma de bani. Intr-un asemenea caz poate fi  realizat continutul constitutiv al infractiunii de trafic de droguri in modalitatea de oferire de droguri,mai sus aratat.

 

 • Distribuirea de droguri

A fost definita in literatura de specialitate ca operaţiunea de împărţire,de repartizare a drogurilor supuse traficului ilicit, dintr-o cantitate mai mare în cantităţi mai mici predate unor persoane.

 

Pot exista insa anumite circumstanţe agravante in care se poate savarsi infractiunea de trafic de droguri in aceasta modalitate,in functie de persoanele carora li se distribuie droguri si locurile respective.

Acestea sunt urmatoarele:distribuirea de droguri unui minor,unui bolnav psihic,unei persoane aflate într-o instituţie sau unitate medicală, de învăţământ, militară, loc de detenţie, centru de asistenţă socială, de reeducare sau instituţie medical-educativă, locuri în care elevii, studenţii şi tinerii desfăşoară activităţi educative, sportive, sociale ori în aproprierea acestora

 

 • Livrarea de droguri

 

In literatura de specialitate a fost definita ca operaţiunea de a furniza sau de a preda un drog în mod ilicit, fie cu titlu gratuit, fie cu titlu oneros.

 

 • Cumpãrarea de droguri

 

Este activitatea prin care se dobândesc droguri în schimbul unui preţ.

Pentru existenţa infracţiunii în această modalitate, nu are importanţă dacă cumpărătorul este sau nu consumator de droguri si nici dacă drogurile sunt cumpărate pentru a fi revândute.

 

 • Deţinerea de droguri

 

Comiterea infractiunii in aceasta modalitate are semnificatia de a avea în posesie un drog supus controlului naţional,respectiv,deţinerea ilicită de droguri.

De mentionat ca,doar si simpla detinere de droguri in scopul traficarii,si nu al consumului este suficienta pentru a se retine  fapta in aceasta modalitate de savarsire a infractiunii de trafic de droguri.

 

Trebuie facuta insa distinctia intre aceasta modalitate si detinerea de droguri de risc sau de mare risc pentru consum propriu,prevazuta la art.4 din Legea nr.143/2000,care are si un alt regim sanctionator.

 

 • Alte articole e acelasi autor:

-In ce conditii beneficiaza de reducerea pedepsei persoana care a savarsit o infractiune de evaziune fiscal;

–Ce informatii trebuie sa furnizeze angajatorul salariatului in mod obligatoriu la incheierea contractului de munca si ce se poate face in caz de neexecutare;

Pe ce criterii este sanctionata o fapta ca fiind infractiune sau contraventie la Legea nr.50/1991privind autorizarea executarii constructiilor;

In ce conditii instanta apreciaza ca un conducator auto este in stare de necesitate cand savarseste infractiunea de conducere a unui vehicul fara permis de conducere;

De ce este considerata Camera preliminara o faza distincta a procesului penal

-Drept penal-legalitate

–In ce  conditii asiguratorul raspunde  pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto;

Ce avantaje prezinta solicitarea de despagubiri accidente in cadrul procesului penal;

– Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;

-Ce criterii a avut in vedere instanta la admiterea cererii de stabilirea paternitatii din afara casatoriei formulata de reclamanta in conditiile in care tatal biologic intervine in solutionarea cererii.

 

Cabinet avocat Tudor Ion

In cazul in care doriti consultanta,asistenta sau reprezentare va puteti adresa cabinetului nostrum de Avocatura.

Profesionalism,responsabilitate,loialitate fata de client.

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

 

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top