skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

In ce cazuri se pot propune probe chiar daca acestea nu au fost cerute prin cererea de chemare in judecata si ce restrictii sunt la proba cu martori

 

In ce cazuri se pot propune probe chiar daca acestea nu au fost cerute prin cererea de chemare in judecata si ce restrictii sunt la proba cu martori

 

In fata instantei de judecata,fiecare dintre parti este interesata sa faca dovada celor sustinute. Fie ca este vorba de reclamant ori de parat,in scopul formarii convingerii judecatorului este necesar ca fiecare sa probeze,sa faca dovada ca situatia de fapt este este asa cum sustine el.

 

De fapt,problema probelor ce se pot administra intr-o anumita cauza trebuie sa preocupe reclamantul inainte de introducerea cererii de chemare in judecata. Asadar,chiar daca reclamantul stie ca are dreptate,acesta trebuie sa aiba si reprezentarea a felului cum dovedeste,prin ce mijloace de proba. Nu de putine ori s-a intamplat ca cel care nu stie sa administreze cele mai concludente probe in dovedirea situatiei de fapt pe care vreo sa o induca instantei sa nu obtina  ceea ce astepta de la instanta de judecata.

 

In mod asemanator,partea adversa,paratul,dupa ce ia cunostinta de cererea de chemare in judecata trebuie sa se preocupe de modul cum se va apara si cum va dovedi ca sustinerile reclamantului nu sunt in concordanta cu realitatea.

 

Chiar daca reclamantul sau paratul stiu ca problemele suspuse judecatii sunt cunoscute de mai multe persoane,ar trebui sa se gandeasca sa propuna ca martori persoanele care sunt capabile sa relateze cel mai convingator ceea ce se doreste a se dovedi.

 

 

 • probele se solicita chiar prin cererea de chemare in judecata.

 

In acest sens,art.254 C.pr.civ.,referitor la Propunerea probelor.Rolul instanţei,arata ca,probele se propun, sub sancţiunea decăderii, de către reclamant prin cererea de chemare în judecată, iar de către pârât prin întâmpinare, dacă legea nu dispune altfel. Ele pot fi propuse şi oral, în cazurile anume prevăzute de lege.

 

 • exceptia de la regula de mai sus este urmatoarea:

 

Este posibil ca o anumita proba sa nu fie propusa prin cererea de chemare in judecata. Aceasta situatie este reglementata de alin.(2) al aceluiasi articol 254 C.pr.civ.,in care se arata ca,dovezile care nu au fost propuse în condiţiile alin. (1) nu vor mai putea fi cerute şi încuviinţate în cursul procesului, în afară de cazurile în care:

 1. necesitatea probei rezultă din modificarea cererii;
 2. nevoia administrării probei reiese din cercetarea judecătorească şi partea nu o putea prevedea;
 3. partea învederează instanţei că, din motive temeinic justificate, nu a putut propune în termen probele cerute;
 4. administrarea probei nu duce la amânarea judecăţii;
 5. există acordul expres al tuturor părţilor.

 

În cazurile prevăzute la alin. (2), partea adversă are dreptul la proba contrară numai asupra aceluiaşi aspect pentru care s-a încuviinţat proba invocată.

 

În cazul amânării, pentru motivele prevăzute la alin. (2), partea este obligată, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a administra proba încuviinţată:

– să depună lista martorilor în termen de 5 zile de la încuviinţarea probei, când se cere proba cu martori;

-să depună copii certificate de pe înscrisurile invocate cu cel puţin 5 zile înainte de termenul fixat pentru judecată, dacă s-a încuviinţat proba cu înscrisuri;

-să depună interogatoriul în termen de 5 zile de la încuviinţarea acestei probe, în cazurile în care interogatoriul trebuie comunicat, potrivit legii;

 

Din cele mai sus aratate se deduce ca,probele reprezinta acele dovezi care confirma sustinerile reclamantului,respectiv,ale paratului.

In acest sens,art. 250 din C.pr.civ. referitor la obiectul probei şi mijloacele de probă arata ca,dovada unui act juridic sau a unui fapt se poate face prin înscrisuri, martori, prezumţii, mărturisirea uneia dintre părţi, făcută din proprie iniţiativă sau obţinută la interogatoriu, prin expertiză, prin mijloacele materiale de probă, prin cercetarea la faţa locului sau prin orice alte mijloace prevăzute de lege.

Asadar,probele,sunt de mai multe feluri:

-acte,adica inscrisuri oficiale prin care partile incearca sa demonstreze sustinerile acestora;

-inscrisuri private care au legatura cu cauza;

-martori,adica persoane care pot sa declare in legatura cu obiectul judecatii,modul cum s-au petrecut lucrurile,cunosc diferite situatii ce intereseaza cauza respectiva;

-expertize tehnice,contabile,topografice,medicale,psihiatrice care sunt efectuate de specialiti in domeniu si pot contribi la stabilirea adevarului;

-interogatoriu,consta in punerea unor intrebari partii adverse.

 

 

 • Ce restrictii sunt in ce priveste proba cu martori

 

In ce priveste admisibilitatea probei cu martori, art.309 Cod procedura civila dispune referitor la proba cu martori ca aceasta este admisibilă în toate cazurile în care legea nu dispune altfel.

 

Se arata insa ca,niciun act juridic nu poate fi dovedit cu martori, dacă valoarea obiectului său este mai mare de 250 lei. Cu toate acestea, se poate face dovada cu martori, contra unui profesionist, a oricărui act juridic, indiferent de valoarea lui, dacă a fost făcut de acesta în exerciţiul activităţii sale profesionale, în afară de cazul în care legea specială cere probă scrisă.

 

În cazul în care legea cere forma scrisă pentru validitatea unui act juridic, acesta nu poate fi dovedit cu martori.

De asemenea, este inadmisibilă proba cu martori dacă pentru dovedirea unui act juridic legea cere forma scrisă, în afară de cazurile în care:

 1. partea s-a aflat în imposibilitate materială sau morală de a-şi întocmi un înscris pentru dovedirea actului juridic;
 2. există un început de dovadă scrisă, potrivit prevederilor art. 310;
 3. partea a pierdut înscrisul doveditor din pricina unui caz fortuit sau de forţă majoră;
 4. părţile convin, fie şi tacit, să folosească această probă, însă numai privitor la drepturile de care ele pot să dispună;
 5. actul juridic este atacat pentru fraudă, eroare, dol, violenţă ori este lovit de nulitate absolută pentru cauză ilicită sau imorală, după caz.

 

Am abordat aceasta tema in special din perspective probelor in procesul civil.

In procesul penal,art. 97 din Codul de procedura penala se reefera la Proba şi mijloacele de probă si arata:

Constituie probă orice element de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei şi care contribuie la aflarea adevărului în procesul penal.

 

Proba se obţine în procesul penal prin următoarele mijloace:

-declaraţiile suspectului sau ale inculpatului;

-declaraţiile persoanei vătămate;

-declaraţiile părţii civile sau ale părţii responsabile civilmente;

 1. d) declaraţiile martorilor;

-înscrisuri, rapoarte de expertiză sau constatare, procese-verbale, fotografii, mijloace materiale de probă;

-orice alt mijloc de probă care nu este interzis prin lege.

Alte articole de acelasi autor:

CUM PROCEDATI DACA SUNTETI VICTIMA UNUI ACCIDENT PROVOCAT DE UN CONDUCATOR AUTO CE ARE AUTOVEHICULUL ÎNMATRICULAT ÎN ALTĂ ȚARĂ;

Ce infractiuni contra securitatii nationale prevede Codul penal;

Ce trebuie sa dovedesti daca esti sanctionat pentru taximetrie clandestina in scopul anularii procesului verbal;

CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL;

–In ce cazuri se acorda exercitarea autoritatii parintesti unui singur parinte in caz de divort;

-Ce infractiuni contra securitatii nationale prevede Codul penal;

-In ce situatii se aplica răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri;

Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate.

– In ce situatie a fost achitat inculpatul pentru infracţiunile de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice;

– De ce este necesara modernizarea metodei de efectuare a anchetei psihosociale in cazul stabilirii conditiilor exercitarii autoritatii parintesti de catre instanta de tutela.

Responsabilitate,profesinalism si loialitate fata de client.

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

 

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top