skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

In ce cazuri persoana condamnata care presteaza munca neremunerata in folosul comunitatii poate formula plangere sau dimpotriva este judecata pentru a se revoca acest beneficiu

 

In ce cazuri persoana condamnata care presteaza munca neremunerata in folosul comunitatii poate formula plangere sau dimpotriva este judecata pentru a se revoca acest beneficiu  

Imagini pentru imagini prestare munca in folosul comunitatii

In Codul penal actual se prevede ca amenda poate fi aplicată pentru anumite infractiuni ca pedeapsă unică sau ca pedeapsă alternativă la pedeapsa închisorii.

Desigur ca plata unei amenzii in loc de o pedeapsa privative de libertate este o solutie preferabila pentru persoana care urmeaza sa suporte o condamnare penala. Daca legea permite plata unei amenzi si se anticipa o astfel de solutie,au fost situatii in care persoanele in cauza m-au intrebat cat de mare poate fi cuantumul amenzii pe care trebuie sa o  plateasca.

 

Art. 61 alin. (2) din Codul penal dispune in ce priveste aceasta problema: „Cuantumul amenzii se stabileşte prin sistemul zilelor-amendă. Suma corespunzătoare unei zile-amendă,cuprinsă între 10 lei şi 500 lei, se înmulţeşte cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 de zile şi 400 de zile”.

Asadar,cuantumul amenzii se stabileste în raport de

1.numărul zilelor-amenda

2.înmulţirea numărului zilelor-amendă cu suma corespunzătoare unei zile amendă.
Este posibil insa ca instanta sa dispuna ca amenda sa însoţeasca pedeapsa închisorii. Intr-o astfel de situatie, art.62 alin.1 Cod penal,dispune urmatoarele:

Dacă prin infracţiunea săvârşită s-a urmărit obţinerea unui folos patrimonial, pe lângă pedeapsa închisorii, se poate aplica şi pedeapsa amenzii.

Limitele speciale ale zilelor-amendă prevăzute în art. 61 alin. (4) lit. b) şi lit. c) se determină în raport de durata pedepsei închisorii stabilite de instanţă şi nu pot fi reduse sau majorate ca efect al cauzelor de atenuare ori agravare a pedepsei.

La stabilirea cuantumului sumei corespunzătoare unei zile-amendă se va ţine seama de valoarea folosului patrimonial obţinut sau urmărit.

Din dispozitiile de mai sus se poate constata posibilitatea de a aplica amenda cumulativ cu pedeapsa închisorii,daca prin infracţiunea săvârşită s-a urmărit obţinerea unui folos patrimonial.

 

O alta reglementare din Codul penal in ce priveste amenda se refera la  înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii ori a executării pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii.

In acest sens,art.63 din Codul penal prevede urmatoarele despre inlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii

(1) Dacă persoana condamnată, cu rea-credinţă, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.

(2) Dacă amenda neexecutată a însoţit pedeapsa închisorii, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare, care se adaugă la pedeapsa închisorii, pedeapsa astfel rezultată fiind considerată o singură pedeapsă.

(3) În cazul înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, în condiţiile alin. (1) şi alin. (2), unei zile-amendă îi corespunde o zi de închisoare

 

Art.64 Cod penal se refera la executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii:

(1) În cazul în care pedeapsa amenzii nu poate fi executată în tot sau în parte din motive neimputabile persoanei condamnate, cu consimţământul acesteia, instanţa înlocuieşte obligaţia de plată a amenzii neexecutate cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă. Unei zile-amendă îi corespunde o zi de muncă în folosul comunităţii.

(2) Dacă amenda înlocuită conform dispoziţiilor alin. (1) a însoţit pedeapsa închisorii, obligaţia de muncă în folosul comunităţii se execută după executarea pedepsei închisorii.

(3) Coordonarea executării obligaţiei de muncă în folosul comunităţii se face de serviciul de probaţiune.

(4) Executarea muncii în folosul comunităţii dispusă în condiţiile alin. (1) încetează prin plata amenzii corespunzătoare zilelor-amendă rămase neexecutate.

(5) Instanţa înlocuieşte zilele-amendă neexecutate prin muncă în folosul comunităţii cu un număr corespunzător de zile cu închisoare, dacă:

 1. a) persoana condamnată nu execută obligaţia de muncă în folosul comunităţii în condiţiile stabilite de instanţă;
 2. b) persoana condamnată săvârşeşte o nouă infracţiune descoperită înainte de executarea integrală a obligaţiei de muncă în folosul comunităţii. Zilele-amendă neexecutate prin muncă în folosul comunităţii la data condamnării definitive pentru noua infracţiune, înlocuite cu închisoarea, se adaugă la pedeapsa pentru noua infracţiune.

(6) Dacă persoana condamnată, aflată în situaţia prevăzută în alin. (1), nu îşi dă consimţământul la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, amenda neexecutată se înlocuieşte cu pedeapsa închisorii conform art. 63.

Ca si mod de procedura intr-o astfel de situatie,atunci când instanta de juecata dispune înlocuirea pedepsei amenzii cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, se va menţiona în dispozitiv comunitatea unde urmează a se executa munca neremunerată în folosul comunităţii.

Consilierul de probaţiune din cadrul serviciului de probaţiune  dupa ce primeste copia hotărârii judecătoreşti,stabileste unde urmează a se execute obligaţia precum şi tipul de activitate,totodata  comunicând acestei instituţii o copie de pe dispozitivul hotărârii, precum şi decizia sa.

 

De exemplu, activităţile în folosul comunităţii care pot fi executate, pe baza propunerilor organelor administraţiei publice locale, pot fi în sfera serviciilor publice din cadrul administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, a fundaţiilor sau asociaţiilor, abilitate în acest sens de către instanţa de judecată. Stabilirea acestor locuri se face în circumscripţia judecătoriei unde persoana condamnată îşi are domiciliul sau a alte judecătorii din raza aceluiaşi tribunal şi cu acordul judecătorului delegat cu executarea de la această ultimă instanţă.

 

In continuare,urmeaza ca Serviciul de probaţiune competent sa supravegheze modul în care se execută munca în folosul comunităţii.

Este de mentionat ca in cazul in care persoana condamnata are motive de nemultumire are posibilitatea sa formuleze plangere impotriva măsurilor de executare a muncii, a condiţiilor la locul de muncă,

 

Judecatorul delegat se va pronunta printr-o incheiere care poate fi atacată la instanţa superioară.  La randul sau,judecatorul delegat se poate adresa instantei sesizand faptul ca respectivul condamnat nu respectă conduita necesară, are o atitudine necorespunzătoare la locul de muncă sau nu se achită de obligaţiile pe care le are, în vederea luării măsurii de revocare a beneficiului muncii în folosul comunităţii.

Aceste aspecte se observa din examinarea atributiilor judecatorului delegat cu executarea unei pedepse.

 

Instanța de executare deleagă anual unul sau mai mulți dintre judecătorii acesteia pentru coordonarea activităților privind punerea în executare a hotărârilor judecătorești.Judecătorul delegat cu executarea unei pedepse sau măsuri neprivative de libertate rămâne, de regulă, același pe toată perioada executării.Activitatea specifică procesului de supraveghere efectuată de către serviciul de probațiune sau de către celelalte autorități responsabile de punerea în executare a pedepselor, măsurilor educative sau a altor măsuri prevăzute la art. 1 și de către instituțiile din comunitate se desfășoară sub îndrumarea și controlul judecătorului delegat cu executarea.

 

În realizarea activității de îndrumare și control al executării pedepselor și măsurilor educative și a altor măsuri prevăzute de lege, neprivative de libertate, judecătorul delegat cu executarea exercită următoarele atribuții:

 1. a)asigură punerea în executare, prin comunicarea, către serviciul de probațiune și alte instituții prevăzute de prezenta lege implicate în executarea pedepselor și măsurilor neprivative de libertate, a copiilor de pe hotărâre sau, după caz, de pe dispozitivul acesteia, prin care s-au dispus aceste pedepse sau măsuri;
 2. b)asigură punerea în executare a măsurilor educative neprivative de libertate, prin exercitarea competențelor prevăzute de prezenta lege;
 3. c)sesizează instanța de executare în cazul în care, cu prilejul punerii în executare a hotărârii sau în cursul executării, se ivește vreo nelămurire ori împiedicare;
 4. d)rezolvă incidentele ivite în cursul executării date prin lege în competența sa;
 5. e)sesizează instanța de executare, în cazurile prevăzute de prezenta lege, pentru modificarea conținutului, înlocuirea, încetarea unor obligații sau revocarea unor pedepse ori măsuri neprivative de libertate;
 6. f)soluționează plângerile împotriva deciziilor consilierului de probațiune;
 7. g)aplică amenzi judiciare în cazul comiterii unor abateri judiciare prevăzute de prezenta lege;
 8. h)îndeplinește alte atribuții date prin lege în competența sa.

Actele judecătorului delegat cu executarea

(1) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 15  judecătorul delegat cu executarea întocmește o adresă de sesizare în care consemnează împrejurările constatate, pe care o înaintează instanței.

(2) În îndeplinirea atribuțiilor judecătorul delegat cu executarea se pronunță prin încheiere.

 

Intervalul de timp in care se executa munca neremunerată în folosul comunităţii este de cel mult 6 luni de la data începerii prestării muncii.

Face excepţie imprejurarea in care persoana nu mai este aptă pentru prestarea unei sau unor activităţi dintre cele stabilite de consilierul de probaţiune ori starea de incapacitate temporară de muncă a încetat.

 • Alte articole de acelasi autor:

Intre ce persoane exista obligatia de intretinere conform Codului civil;

In ce conditii se apreciaza ca divortul este din culpa unuia dintre soti;

Ce prevede codul civil despre intinderea acordului sotilor cand acesta are loc pe cale judiciara;

Din ce motive a hotarat Curtea Constitutionala ca persoanei juridice nu trebuie sa i se comunice procesul verbal prin care conducatorul auto angajatul sau este sanctionat contraventional de politie

-In ce situatii se cere recuzarea unui judecator si ce conditii trebuiesc indeplinite pentru admiterea cererii.

Responsabilitate,profesionalism,loialitate fata de client.

www.avocat-tudor.ro

0724260393

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design