skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

In ce caz intervine raspunderea pentru malpraxis medical si motivarea instantei in acest sens

In ce caz intervine raspunderea pentru malpraxis medical si motivarea instantei in acest sens

Raspunderea civila medicala este reglementata in mod special in titlul XV din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.
Din examinarea acestor dispozitii se constata ca in cadrul raspunderii civile medicale se evidentiaza raspunderea civila a personalului medical pentru malpraxis medical si raspunderea civila a furnizorilor de servicii medicale materiale, sanitare, aparatura, dispositive medicale si medicamente.
In ce priveste raspunderea civila medicala pentru prejudiciile cauzate pacientilor, aceasta este o forma de raspundere civila speciala care se circumscribe raspunderii profesionale sau a profesionistilor.

• dispozitiile legii referitor la raspunderea pentru malpraxisul medical

In Codul civil este reglementata instituția răspunderii civile delictuale, ce presupune un raport juridic obligațional care izvorăște dintr-o faptă ilicită cauzatoare de prejudicii, raport în care autorul faptei ilicite sau o altă persoană chemată să răspundă are obligația de a repara prejudiciul.
Pentru angajarea răspunderii civile delictuale sunt necesare îndeplinirea cumulativă a urmatoarelor condiții:
– existența unui prejudiciu cert, nereparat;
– existența unei fapte ilicite;
– raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită și prejudiciu;
– existența vinovăției.
În condițiile în care aceste elemente nu sunt îndeplinite în mod cumulativ nu se poate atrage răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie.

Raspunderea pentru malpraxisul medical prezinta insa trasaturi specifice:
-acest tip de raspundere se angajeaza in sarcina personalului medical;
-malpraxisul este definit de lege ca fiind eroarea profesionala savarsita in exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice;
-este de observat faptul ca personalul medical raspunde pentru prejudiciile cauzate din eroare prin acte individuale savarsite in cadrul procedurilor de preventie, diagnostic sau tratament, indifferent ca eroarea s-a obiectivat prin neglijenta, imprudenta sau cunostinte medicale insuficiente;
-cu toate acestea, personalul medical nu este raspunzator daca prejudiciile produse sunt datorate dotarii necorespunzatoare sau daca au actionat cu buna credinta in situatii de urgenta cu respectarea competentei acordate.

• Un caz de malpraxis din practica instantelor

Reclamantul a chemat în judecată pe pârâta solicitând obligarea pârâtei la plata sumei de 5.000 lei reprezentând daune materiale și 200.000 euro reprezentând daune morale, ca urmare a răspunderii pentru malpraxis medical, cu cheltuieli de judecată.
În motivare , reclamanta arată că a fost supusă unei intervenții chirurgicale, efectuată de pârâtă însă starea sa de sănătate nu s-a îmbunătățit, astfel ca a fost supusă unei noi intervenții chirurgicale întrucât pâ râtai-a operat o altă vertebră, existând astfel fără dub iu un caz de malpraxis medical, prin diagnosticarea operarea și tratamentul postoperator , precum și celelalte activități specifice de tratare, precum și a încălcării obligației de informare și ascundere intenționată a nereușitei operației efectuate, care se constituie în probe ale unei activități ce se circumscrie faptei culpabile prevăzută de art 1.349 Cod civil.

Reclamanta susține că sunt îndeplinite condițiile răspunderii delictuale, existând o faptă ilicită săvârșită cu vinovăție , un prejudiciu și o legătură de cauzalitate între acestea.
Parata a formulat intampinare, solicitând respingerea cererii ca nefondată, susținand că situația de fapt expusă de reclamantă este nereală și prezentată în așa fel încât să justifice fără temei pretențiile acesteia.

Instanta de fond a respins cererea si a reținut că , potrivit răspunsului Comisiei superioare medico – legală de pe lângă INML Mina Minovici , există posibilitatea ca intervenția chirurgicală să se fi făcut la nivelul L4 – L5 dreapta , producându-se o recidivă herniara din cauza chiuretării parțiale a discului L4 – L5 , nicidecum la nivelul L3 -L4 c um susține reclamanta în cererea de chemare în judecată.
Tribunalul a apreciat că probatoriul administrat în cauză nu face dovada existenței unei faptei ilicite săvârșite de pârâtă, motiv pentru care nu poate fi angajată răspunderea civilă delictuală a acesteia prin prisma dispozițiilor art. 1357 din noul Cod Civil.
Reclamanta a formulat apel împotriva sentinței numărul 483 din 12 aprilie 2017 , criticând -o pentru motive de nelegalitate și netemeinicie , în dezvoltarea cărora a arătat că în mod greșit a fost admisă excepția lipsei calității procesuale pasive a societăți de asigurare, întrucât , având în vedere existența unui contract de asigurare obligatorie pentru cadrele medicale și invocarea unei situații de malpraxis medical , scoaterea din cauza a as iguratorului este inexplicabilă.
Pe fondul cauzei , apelanta susține că instanța de fond a interpretat eronat avizul Comisiei superioare medico -legale și dispozițiile a rt . 1357 din noul Cod civil , considerând că nu există o fapt ă ilicită .
Actele aflate la dosar confirmă existența unei situații de malpraxis medical și există o culpă medicală atât sub forma unei intervenții chirurgicale defectuos realizată, cât și prin neglijența de a urmări și recomanda tratamentul sau măsurile de recuperare ce se impuneau .

• Instanta de apel a admis apel cu urmatoarele argumente.

În baza rolului activ, instanța de fond trebuia să lămurească temeiul juridic în baza căruia părțile sunt chemate în judecată , respectiv să stabilească după discuții prealabile și contradictorii, dacă pârâta este chemată în judecată în calitate de autor al faptei de malpraxis medical în baza art. 653 din Legea nr. 95/2006 republicată și art. 1357 Cod civil, precum și răspunderea asiguratorului care prin contractul de asigurare și-a asumat riscul să despăgubească persoanele păgubite prin săvârșirea unei erori medicale, răspunderea acestuia de pe urmă fiind distinctă de răspunderea pentru fapta proprie și supusă regimului juridic determinat prin contractul de asigurare și norme juridice speciale în domeniu.
În lipsa unei asemenea calificări, nu s-au stabilit raporturile juridice dintre părți pentru a se aprecia asupra existenței identității la care se referă art. 36 Cod procedură civilă pentru legitimitatea calității procesuale, astfel că o asemenea soluție a lăsat nesoluționată pe fond cauza cu privire la toate părțile, pentru o soluție unitară a litigiului impunându-se anularea sentinței, în baza art. 480 alin. 3 Cod procedură civilă și reținerea cauzei pentru rejudecare.

• Alte articole de acelasi autor:
-In ce situatii in caz de malpraxis medical intervine raspunderea pentru diagnosticul eronat;
-Care sunt situatiile de malpraxis medical in care unitatea sanitara nu raspunde impreuna cu personalul medical pentru prejudiciile cauzate de acesta;
-De ce raspund pentru malpraxis medical unitatile sanitare si pentru fapta personalului medical;
-In ce cazuri raspund pentru malpraxis medical unitatile sanitare;
-Care sunt intr-un caz de malpraxis medical drepturile pacientului;
-Din ce motive exista infractiunea de trafic de droguri chiar daca la locul stabilit pentru vanzare s-au predat drogurile partial si nu s-au primit banii;
-In ce masura este provocare politieneasca si poate fi acuzat un inculpat de trafic de droguri pe baza afirmatiilor unui colaborator a carui activitate de procurare de droguri nu poate fi controlata si nici nu este confirmata de alte probe;
-In ce cazuri traficul de droguri nu este pedepsit ca infractiune
www.avocat-tudor.ro
0724260393

Avocat Bucuresti

1
Step 1

Consultați un avocat online


keyboard_arrow_leftPrevious

Nextkeyboard_arrow_right

Back To Top