skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

De ce s-a respins apararea functionarului public caruia i-a fost sustras carnetul de procese verbale de contraventie

De ce s-a respins apararea functionarului public caruia i-a fost sustras carnetul de procese verbale de contraventie

 

Ca avocat in Bucuresti contencios administrativ am constatat ca un functionar public aflat intr-o procedura disciplinara ar trebui sa cunoasca legislatia in domeniu.

Ca avocat in Bucuresti contencios administrativ cunosc ca o reglementare importanta privind indatoririle functionarilor publici este prevazuta in art.42 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici.

In acest sens se prevede ca, functionarii publici au obligatia sa isi indeplineasca cu profesionalism, impartialitate si in conformitate cu legea indatoririle de serviciu si sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului functionarilor publici.

Codul administrativ, intrat recent în vigoare, stabilește ce abateri disciplinare ar putea comite  un funcționar public precum si sanctiunile ce se aplica. Este vorba de fapte ce ar putea afecta bunul mers al administrației publice sau care ar putea afecta imagina și integritatea activității administrative.

Codul administrativ prevede si o listă cu faptele care sunt considerate abateri disciplinare intre care: ntârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; neglijența repetată în rezolvarea lucrărilor; absența nemotivată de la serviciu; nerespectarea programului de lucru; nerespectarea secretului profesional sau a confidențialității lucrărilor cu acest caracter.

De asemenea, in doctrina s-a aratat ca, sancțiunile sant forme ale răspunderii juridice represive, adică mijloace de constrîngere aplicabile autorilor abaterilor disciplinare. Ele au un caracter „intimidant” față de cei ce le comit, urmărind, într-un final, evitarea producerii pe viitor a unor fapte de acest gen. Deci, scopul sancțiunilor disciplinare este apărarea ordinii de drept și educarea funcționarilor de a acționa în spiritul respectării și asigurării acesteia, evidențiindu-se astfel atît caracterul represiv și coercitiv al sancțiunii, cît și cel preventiv-educativ.

 

  • speta relevanta privind nerespectarea de catre functionarul public a unei indatoriri de serviciu

Prin cererea de chemare in judecata reclamantul a solicitat pronuntarea unei hotarari judecatoresti prin care sa se dispuna:

-anularea Deciziei emise de parata, prin care i-a fost aplicata sanctiunea disciplinara “mustrare scrisa”, sanctiune prevazuta de art. 77 alin.3 lit.a) din

Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici.

La solicitarea instantei, conform art.13 alin.1 din Legea contenciosului administrativ  nr.554/2004, parata a comunicat intreaga documentatie care a stat la baza emiterii deciziei atacate.

Instanta retine ca reclamantul este functionar public-politist local si prin decizia emisa de parata a fost sanctionat disciplinar cu “mustrare scrisa”.

In fapt, s-a retinut ca abatere disciplinara “incalcarea cu vinovatie, a indatoririlor corespunzatoare functiei publice pe care o detine si a normelor de conduita profesionala prevazute de lege, respectiv, a plecat acasa cu carnetul de procese verbale care mai continea trei exemplare necompletate”.

La baza emiterii deciziei a stat Referatul intocmit de seful Serviciului cu privire la faptele reclamate.in care s-a consemnat ca portbagajul autoturismului proprietate personala a fost fortat, din el fiind sustrase si ultimile trei file din carnetul de procese verbale.

Conform Regulamentului intern este interzisa luarea acasa a oricaror documente apartinand institutiei, fara aprobarea sefului compartimentului respectiv. Raspunderea pentru pierderea, distrugerea, degradarea sau publicarea acestor documente revine persoanei care se face vinovata in acest sens.

Apararea reclamantului a fost ca dispozitiile art. 78 alin.2 din Legea 188/1999 prevad ca,”Sanctiunile disciplinare sunt:(…) si se aplica de persoana care are competenta legala de numire in functia publica, lapropunerea comisiei de disciplina. Sanctiunile nu pot fi aplicate decat dupa cercetarea prealabila a faptei savarsite si dupa audierea functionarului public. Audierea functionarului public trebuie consemnata in scris, sub sanctiunea nulitatii. Refuzul functionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaratie privitoare la abaterile disciplinare care I se imputa se consemneaza intr-un process verbal.

Instanta retine ca cererea dedusa judecatii este neintemeiata.

Critica reclamantului privind persoana care aplica sanctiunea nu poate fi primita. Sanctiunea “mustrare scrisa” poate fi aplicata direct de catre persoana care are competenta de numire in functia publica, fara a fi necesara propunerea comisiei de disciplina.

De asemenea, se constata incalcarea dispozitiilor art.15 alin.5 din Regulament, interdictia de a lua acasa procesele verbale.

Ca exceptie, numai daca ar fi cerut aprobarea sefului de compartiment si acesta ar fi refuzat fapta ar fi fost justificata.

Or, reclamantul nu a dovedit ca inainte de savarsirea faptei a cerut aprobarea sefului de compartiment, astfel ca fapta constituie abatere disciplinara.

Pentru motivele aratate Tribunalul respinge cererea reclamantului, functionar public.

Alte articole:

Pentru ce motive pot fi eliberati din functie sau destituiti functionarii publici si cand pot fi sanctionati disciplinar;

Cand se apreciaza ca un functionar a avut o purtare abuziva si fapta constituie infractiune

Ce trebuie avut in vedere in dosarele de evaziune fiscala in care inspectorii ANAF efectueaza investigatii in raport de dispozitiile Deciziei Curtii Constitutionale nr.72/2019 publicata in M.O. din 2.05.2019

In ce conditii inceteaza raporturile de serviciu pentru motive ce privesc persoana fuctionarilor publici si a celor cu statut special

Cum invoci si ce neregularitati exista privind citarea si comunicarea actelor intr-un proces;

-Ce prevede legea despre independenta sotilor si controlul corespondentei celuilalt sot;

-Intre ce persoane exista obligatia de intretinere conform Codului civil;

-In ce conditii se apreciaza ca divortul este din culpa unuia dintre soti;

-Ce prevede Codul civil despre intinderea acordului sotilor cand acesta are loc pe cale judiciara;

-Din ce motive nu a fost anulat dreptului de a conduce un vehicul desi a fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice;

-In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto.

-Care este deosebirea dintre masurile de siguranta si pedepse;

-Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de societatea comerciala;

-Renuntarea la judecata.

-Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis;
–Avocat dreptul muncii.

Responsabilitate,profesionalism,confidentialitate fata de client.

www.avocat-tudor.ro

0724260393

Avocat Bucuresti contencios aministrativ

Avocat Bucuresti

1
Step 1

Consultați un avocat online


keyboard_arrow_leftPrevious

Nextkeyboard_arrow_right

Back To Top