skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

Cum se stabileste raspunderea pentru marfa ajunsa la destinatie depreciata sau necorespunzatoare calitativ in cazul contractului de transport

Cum se stabileste raspunderea pentru marfa ajunsa la destinatie depreciata sau necorespunzatoare calitativ in cazul contractului de transport

Nu este placut ca odata ajunsa la destinatie o marfa prin transportator sa se constate ca aceasta este depreciata. Aceasta cu toate ca,exista un contract de transport cu clauze in care se prevedea raspunderea transportatorului pentru astfel de cazuri.
Desigur ca primul lucru pe care-l face in astfel de cazuri destinatarul este sa ia legatura cu transportatorul.

Codului civil reglementeaza insa astfel de situatii.
In acest sens,se arata ca la primirea bunurilor transportate, destinatarul are dreptul să ceară să se constate, pe cheltuiala sa, identitatea, cantitatea şi starea bunurilor transportate. Dacă se va stabili existenţa unor vicii, cheltuielile făcute sunt în sarcina transportatorului.

Tot din dispozitiile codului civil mai rezulta ca in caz de neînţelegere asupra calităţii sau stării unei mărfi, instanţa, la cererea uneia dintre părţi, poate dispune, cu procedura prevăzută de lege pentru ordonanţa preşedinţială, constatarea stării acesteia de unul sau mai mulţi experţi numiţi din oficiu.
Prin aceeaşi hotărâre se poate dispune sechestrarea mărfii sau depunerea ei într-un depozit public sau, în lipsă, într-un alt loc ce se va determina.

Dacă păstrarea mărfii ar putea aduce mari pagube sau ar ocaziona cheltuieli însemnate, se va putea dispune chiar vânzarea ei pe cheltuiala celui căruia îi aparţine, în condiţiile care se vor determina prin hotărâre.
Hotărârea de vânzare va trebui comunicată, înainte de punerea ei în executare, celeilalte părţi sau reprezentantului său, dacă unul dintre aceştia se află în localitate; în caz contrar, hotărârea va fi comunicată în termen de 3 zile de la executarea ei.

Partea care nu s-a prevalat de dispoziţiile alin. (4)-(7) trebuie, în caz de contestaţie, să stabilească atât identitatea mărfii, cât şi viciile ei.

Intr-un caz asemanator,intr-o speta s-a retinut ca in conformitate cu dispozitiile art.17 parag.1 din C.M.R.,transportatorul raspunde pentru deteriorarea marfii survenite din momentul primirii acesteia pana la eliberare.
Prezumtia de culpa a carausului,instituita prin art.9 parag.2 din aceeasi conventie poate fi insa rasturnata daca probeaza ca deprecierea marfii a inceput inca de la predare,tinand seama de particularitatile acesteia,ale expedierii si de ambalaje necorespunzatoare.
Astfel,prin cererea de chemre in judecata,reclamanta a solicitat instantei ca prin sentinta ce o va pronunta sa oblige parata la plata unei sume de bani in dolari si marci germane.

Parata a formulat cerere reconventionala prin care a solicitat obligarea reclamantei la plata sumei de bani ce reprezinta contravaloarea facturii care nu a fost achitata de partenerul extern,pe motiv ca marfa a ajuns la acesta depreciata din culpa exclusiva a transportatorului,respectiv a reclamantei-parate.
Tribunalul,ca prima instanta a admis actiunea reclamantei si a respins cererea reconventionala.
Pentru a hotari astfel,instanta a retinut din actele dosarului ca deprecierea marfii nu s-a datorat culpei reclamantei-parate si ca parata-reclamanta datoreaza contravaloarea transporturilor efectuate de acesta.

Curtea de apel a admis apelul formulat de parata,inlaturand obligarea acesteia la plata unor sume de bani.
Reclamanta a formulat recurs in dezvoltarea caruia a a aratat ca instanta de apel nu a tinut cont de dispozitiile art.17 alin.(1) din Conventia internationala referitoare la contractul international de transport al marfurilor potrivit carora “transportatorul este raspunzator pentru pierderea totala sau partiala sau pentru avaria produsa intre momentul primirii marfii si cel al elibrarii acesteia,cat si pentru intarzierea la elberare”.
Or,in absenta unor mentiuni in scrisoarea de trasura,exista prezumtia ca marfa era in stare buna in momentul primirii transportului,conform art.9 alin.(2) din aceeasi conventie.
Deprecierea marfii s-a datorat intarzierii exagerate a transportului, Gresit deci,s-a retinut ca nu s-au incalcat dispozitiile C.M.R.

Recursul formulat reclamanta a fost respins pentru urmatoarele motive.
Este adevarat ca potrivit dispozitiilor art.17 alin.(1) din Conventia referitoare la Contractul international de transport,transportatorul raspunde inclusiv pentru deteriorarea marfii survenita din momentul primirii acesteia pana la eliberare.
Potrivit insa dispozitiilor art.9 alin.(2) din aceeasi Conventie,in sarcina acestuia este instituita prezumtia de culpa,aceasta prezumtie a fost rasturnata prin expertiza efectuata in cauza,din care rezulta ca,inca de la predare,a inceput deprecierea marfii,tinand seama de data recoltarii acesteia si cea a expedierii,inclusiv a ambalajelor necorespunzatoare.

• Alte referiri la contractul de transport ce rezilta din \Codul civil
Dispozitiile din Codul civil care reglementeaza contractul de transport se gasesc la art. 1.955-2.008,unde se fac referiri la contractul de transport de bunuri şi contractul de transport de persoane şi bagaje.

Astfel,conform dispozitiilor art.1955 Cod civil,prin contractul de transport, o parte, numită transportator, se obligă, cu titlu principal, să transporte o persoană sau un bun dintr-un loc în altul, în schimbul unui preţ pe care pasagerul, expeditorul sau destinatarul se obligă să îl plătească, la timpul şi locul convenite.

In ce priveste părţile contractului de transport se arata ca acestea sunt expeditorul şi transportatorul. Cu toate acestea,transportatorul bunurilor poate fi contractat şi de către destinatarul bunurilor ce urmează a fi transportate.
Intr-o astfel de situatie,părţile contractului de transport sunt transportatorul şi destinatarul bunurilor transportate.
In cazul in care se deruleaza un contract de transport de bunuri cei care vor participa vor fi expeditorul, transportatorul şi destinatarul bunurilor transportate.

Modalitati de transport
Conform art. 1957 C. civ, transportul poate fi realizat de unul sau mai mulţi transportatori,în acest din urmă caz putând fi succesiv ori combinat. Transportul succesiv este cel efectuat de 2 sau mai mulţi transportatori succesivi care utilizează acelaşi mod de transport.

Transportul combinat este cel în care acelaşi transportator sau aceiaşi transportatori succesivi utilizează moduri de transport diferite, motiv pentru care mai este cunoscut şi sub numele de transport multimodal. Transportatorii care se succed îşi predau unul altuia bunurile şi bagajele transportate, până la destinaţie, fără intervenţia expeditorului sau a călătorului/

• In ce consta dreptul de refuz al transportatorului

Transportatorul, conformându-se dispoziţiilor legii speciale, poate refuza executarea dispoziţiei ulterioare, înştiinţându-l fără întârziere pe cel de la care ea emană, dacă executarea dispoziţiei ar fi de natură să tulbure în mod grav bunul mers al exploatării ori dacă, în cazul schimbării locului de destinaţie, sporul de taxe şi cheltuieli nu ar fi garantat de valoarea bunului sau în alt fel.
Transportatorul are obligaţia de înştiinţare şi în cazul în care, la primirea dispoziţiei, executarea acesteia nu mai este posibilă.

• Obligaţia de predare şi de informare

Conform art.1967 Cod civil transportatorul este obligat să pună bunurile transportate la dispoziţia destinatarului sau posesorului documentului de transport la ordin ori la purtător, în locul şi termenele indicate în contract sau, în lipsă, potrivit practicilor statornicite între părţi ori uzanţelor. Posesorul documentului de transport la ordin sau la purtător este obligat să îl remită transportatorului la preluarea bunurilor transportate.

In ce priveste locul si conditiile predarii,predarea bunurilor transportate se face la domiciliul sau sediul destinatarului, dacă din contract, din practicile statornicite între părţi ori conform uzanţelor nu rezultă contrariul.
Transportatorul îl înştiinţează pe destinatar cu privire la sosirea bunurilor şi la termenul pentru preluarea acestora, dacă predarea nu se face la domiciliul sau sediul acestuia.

• Care este structura pretului contractului de transport

Conform art.1978 Cod civil,preţul transportului şi al serviciilor accesorii prestate de transportator sunt datorate de expeditor şi se plătesc la predarea bunurilor pentru transport, dacă nu se prevede altfel prin contract sau legea specială, după caz.
Dacă bunurile nu sunt de aceeaşi natură cu cele descrise în documentul de transport sau valoarea lor este superioară, transportatorul are dreptul la preţul pe care l-ar fi cerut dacă ar fi cunoscut aceste împrejurări, dispoziţiile legii speciale fiind aplicabile.

Dacă preţul se plăteşte la destinaţie, transportatorul va preda bunurile contra plăţii acestuia de către destinatar.
Preţul serviciilor accesorii şi al cheltuielilor efectuate pe parcursul transportului este datorat de destinatar, dacă prin contract sau legea specială nu se prevede altfel.

Din analiza dispozitiilor de mai sus se constata ca structura pretului contractului de transport este urmatoarea:
-pretul transportului;
-pretul serviciilor accesorii care au fost prestate(pretul pentru efectuarea de catre transportator sau alte persoane a unor operatiuni conexe;
-alte cheltuieli(cand au intervenit anumite evenimente pe parcursul transportului).

-pretul transportului,al serviciilor accesorii si cheltuielile din operatiuni efectuate anterior inceperii deplasarii sunt in sarcina expeditorului.
In acest caz,scadenta si locul platii sunt in functie de momentul si locul predarii bunurilor pentru transport. Partile pot insa deroga de la aceasta regula.
-pretul serviciilor accesorii si cheltuieli generate de operatiuni effectuate ulterior inceperii deplasarii sunt in sarcina destinatarului.

• Alte articole de acelasi autor:
-Cum procedeaza instanta daca parintii firesti refuza adoptia copilului;
–In ce conditii o persoana poate fi condamnata pentru punerea in circulatie;
-In ce situatii martorul care nu declara realitatea nu este condamnat pentru infractiunea de marturie minicinoasa;
-Ce infractiuni contra securitatii nationale prevede Codul penal;
-In ce situatii se aplica răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri;
–Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;
-Criterile pe baza carora daunele morale sunt apreciate de Inalta Curte de Casatie si Justitie acordarea daunelor morale in cazul unui prejudiciu de imagine;
-Cum a motivat instanta revocarea unei masuri preventive dispuse fata de un inculpat acuzat de savarsirea unei infractiuni grave;
–Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;
–Infractiunea de evaziune fiscala savarsita prin “sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate”.
Distanta dintre domiciliile parintilor aflati in tari diferite,mentalitatea diferita,dezinteresul unuia dintre parinti,urgenta unor situatii,pot fi motive pentru ca atribuirea autoritatii parintesti sa nu se exercite in comun
Responsabilitate,pofesionalism,confidentialitate fata de client
www.avocat-tudor.ro
0724260393

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design bratari bratari barbati bratari femei bratari dama bratari ieftine seturi de bratari brățări bărbați agentie marketing reclame facebook reclame google agentie promovare site promovare online campanii google campanii facebook promovare seo servicii marketing promovare social media