skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

Cum procedam in cazul viciilor ascunse ale constructiilor in vederea tragerii la raspundere a persoanei vinovate

Cum procedam in cazul viciilor ascunse ale constructiilor in vederea tragerii la raspundere a persoanei vinovate

Ca avocat in Bucuresti viciile ascunse ale constructiilor si deficientele unor lucrari au fost intre principalele discutii ale proprietarilor de constructii. Desigur ca nu este deloc placut sa descoperi vicii ascunse la un imobil pe care cu multe eforturi financiare ai reusit sa-l cumperi.
Mai ales ca ai semnat un contract de vanzare-cumparare in care vanzatorul a garantat pentru viciile ascunse si in calitate de cumparator nu ai observat ca imobilul sa prezinte defecte de constructie.

Ca sa nu se ajunga in instanta cu o actiune in raspunderea vanzatorului pentru vicii,va trebui sa inspectezi cu mare atentie proprietatea la momentul achizitiei. Si mai bine ar fi, daca la momentul cumpararii ai putea beneficia de asistenta de specialitate din partea unui arhitect sau proiectant care sa verifice proprietatea si sa evidentieze acele defecte de constructie care ulterior s-ar dovedi a fi vicii ascunse.

• Legea il apara pe proprietar de viciile ascunse ale lucrului vandut

Daca totusi,constructia prezinta vicii ascunse,exista remedii juridice pentru tragerea la raspundere a persoanei vinovate.
Mai intai de toate, legea dispune ca garantia pentru viciile ascunse ale lucrului vandut este datorata de vanzator;
In acelasi sens este art.1672 alin.(3) Cod civil,care prevede ca una din obligatiile vanzatorului este să îl garanteze pe cumpărător contra evicţiunii şi viciilor bunului;
De asemenea,art.1707 din Codul civil dispune ca,vânzătorul garantează cumpărătorul contra oricăror vicii ascunse care fac bunul vândut impropriu întrebuinţării la care este destinat sau care îi micşorează în asemenea măsură întrebuinţarea sau valoarea încât, dacă le-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar fi cumpărat sau ar fi dat un preţ mai mic.

Legea prezinta si o definitie a ceea ce se intelege prin viciu ascuns,respectiv,este viciu ascuns acel viciu care, la data predării, nu putea fi descoperit, fără asistenţă de specialitate, de către un cumpărător prudent şi diligent.
Se constata care trebuie sa fie conduit cumparatorului la data predarii,adica trebuie sa fie prudent si diligent.

Tot in Codul civil se dispune ca garanţia este datorată dacă viciul sau cauza lui exista la data predării bunului. Vânzătorul insa nu datorează garanţie contra viciilor pe care cumpărătorul le cunoştea la încheierea contractului.
În vânzările silite nu se datorează garanţie contra viciilor ascunse.

In situatia in care partile nu au convenit altfel, vânzătorul este obligat să garanteze contra viciilor ascunse, chiar şi atunci când nu le-a cunoscut.
Clauza care înlătură sau limitează răspunderea pentru vicii este nulă în privinţa viciilor pe care vânzătorul le-a cunoscut ori trebuia să le cunoască la data încheierii contractului.

• garantia pentru viciile ascunse ale lucrarii executate este datorata si
de alte persoane.

Reguli specifice in ce priveste viciile ascunse le gasim in reglementarea contractului de antrepriza.
Conform art. 1851 Cod civil,prin contractul de antrepriza, antreprenorul se obliga ca, pe riscul sau, sa execute o anumita lucrare, materiala ori intelectuala, sau sa presteze un anumit serviciu pentru beneficiar, in schimbul unui pret. Dispozitiile prezentei sectiuni sunt aplicabile, in mod corespunzator, si antreprizei pentru lucrari de constructii, daca sunt compatibile cu regulile particulare prevazute pentru acest contract..

Art.1879 Cod civil reglementeaza raspunderea pentru vicii in contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii si arata ca termenele de garanţie contra viciilor lucrării sunt cele stabilite de legea specială.

Se mai precizeaza ca garantia pentru viciile ascunse ale lucrarii
executate este datorata si de alte persoane.
Astfel,arhitectul sau inginerul este exonerat de răspunderea pentru viciile lucrării numai dacă dovedeşte că acestea nu rezultă din deficienţe ale expertizelor sau planurilor pe care le-a furnizat şi, dacă este cazul, din vreo lipsă de diligenţă în coordonarea sau supravegherea lucrărilor.
-antreprenorul este exonerat de răspundere numai dacă dovedeşte că viciile rezultă din deficienţe ale expertizelor sau planurilor arhitectului ori ale inginerului ales de către beneficiar. Subantreprenorul nu este exonerat decât dacă dovedeşte că viciile rezultă din deciziile antreprenorului sau din expertizele ori planurile arhitectului sau ale inginerului.
-fiecare dintre părţile prevăzute la alin. (2) şi (3) poate fi exonerată de răspundere dacă dovedeşte că aceste vicii rezultă din deciziile impuse de beneficiar în alegerea solului sau a materialelor ori în alegerea subantreprenorilor, a experţilor sau a metodelor de construire. Exonerarea de răspundere nu operează atunci când aceste vicii, deşi puteau să fie prevăzute în cursul executării lucrării, nu au fost notificate beneficiarului. Prevederile art. 1859 rămân aplicabile.

• Referindu-ne strict la antreprenor

In cazul in care cumparatorul unui imobil descopera vicii ascunse ale constructiei,acesta din urma are posibilitatea conferita de lege sa formuleze o cerere de chemare in judecata pentru tragerea la raspundere a persoanei vinovate,inclusiv antreprenorului.
Legea nr.10/1995,p privind calitatea in constructii,ca lege speciala, dispune ca, antreprenorul raspunde pentru viciile ascunse ale imobilului survenite intr-un termen de 10 ani de la receptia imobilului si garanteaza calitatea constructiei in sine,indiferent de persoana care o detine in proprietate.

Astfel,intr-un dosar cu acest obiect,instanta a retinut ca, pentru constructia edificata de intimata sunt incidente disp. art. 29 din Lg. 10/1995, respectiv:
Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricantii si furnizorii de materiale si produse pentru constructii, executantul, responsabilul tehnic cu executia atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic atestat raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei.„.
Retinand ca termenul de prescriptie incident in cauza este cel de 10 ani, iar nu cel de 3 ani, instanta fondului a respins exceptia prescriptiei in ceea ce priveste viciile ascunse.

In literatura de specialitate s-a aratat:chiar daca antreprenorul este legat contractual de beneficiarul constructiei,el datoreaza garantia,atat in temeiul contractului incheiat cu beneficiarul,cat si in temeiul legii.
Garantia nu poate fi suprimata sau redusa,nici macar prin contract,o asemenea clauza fiind lovita de nulitatate absoluta.

S-a mai aratat,in legatura cu obligatia de garantie pentru vicii ascunse ca, este ascuns acel viciu pe care cumparatorul nu l-a cunoscut,si,dupa imprejurari,printr-o verificare normala dar atenta,nici nu putea sa-l cunoasca,nefiindu-i comunicat nici de catre vanzator.
Este un viciu ascuns in sensul unei deficiente care face lucrul total impropriu utilizarii conform destinatiei sale.

De asemenea,in Legea 10/1995 privind calitatea in constructii se arata ca,
proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanții și furnizorii de materiale și produse pentru construcții, executantul, responsabilul tehnic cu execuția atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei.

Subdobanditorii constructiei are dreptul sa-l actioneze in judecata pe antreprenor. In acest sens,art.1282 ali.(2) Cod civil dispune ca drepturile, precum și, în cazurile prevăzute de lege, obligațiile contractuale în strânsă legătură cu un bun se transmit, odată cu acesta, succesorilor cu titlu particular ai părților.
Odată cu proprietatea cumpărătorul dobândeşte toate drepturile şi acţiunile accesorii ce au aparţinut vânzătorului,inclusiv in ce priveste viciile ascunse ale bunului.
• Alte articole de acelasi autor:
-In ce conditii se pedepseste evaziunea fiscala prin nedeclarare,declarare fictiva ori declarare inexacta cu privire la sediile principale conform Legii 241/2005;
Care sunt conditiile atragerii raspunderii persoanelor juridice care au savarsit infractiuni;
-Ce masuri trebuiesc intreprinse daca ti-a fost avariata masina;
-Fapta de evaziune fiscala prevazuta de Legea 241/2005 art.9 lit.b constituie infractiune numai daca s-a produs un prejudiciu;
–A fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice dar nu s-a anulat si dreptul de a conduce autovehicule;
–In ce cazuri se acorda exercitarea autoritatii parintesti unui singur parinte in caz de divort;
-Cum invoci si ce neregularitati exista privind citarea si comunicarea actelor intr-un proces;
Ce prevede legea despre independenta sotilor si controlul corespondentei celuilalt sot;
-Intre ce persoane exista obligatia de intretinere conform Codului civil;
-In ce conditii se apreciaza ca divortul este din culpa unuia dintre soti;
-Ce prevede Codul civil despre intinderea acordului sotilor cand acesta are loc pe cale judiciara;
Din ce motive nu a fost anulat dreptului de a conduce un vehicul desi a fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice;
–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto.
-Care este deosebirea dintre masurile de siguranta si pedepse;
-Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de societatea comerciala;
-Renuntarea la judecata.
–Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis;
–Avocat dreptul muncii.
Responsabilitate,profesionalism,confidentialitate fata de client
www.avocat-tudor.ro
0724260393

Avocat Bucuresti

1
Step 1

Consultați un avocat online


keyboard_arrow_leftPrevious

Nextkeyboard_arrow_right

Back To Top