skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com
Societatea Comerciala
firma comerciala

CONSIMTAMANTUL ASOCIATULUI DACA LIPSESTE SAU DIVERGENTELE INCLUSIV CAND ESTE PERSOANA JURIDICA, CONSECINTE

CONSIMTAMANTUL ASOCIATULUI DACA LIPSESTE SAU DIVERGENTELE INCLUSIV CAND ESTE PERSOANA JURIDICA, CONSECINTE

consimtamantul asociatului
Consimtamantul asociatului valabil

Consimtamantul asociatului reprezinta una din condițiile esențiale ce se cere respectată la constituirea unei societati comerciale.  Legiuitorul roman a stabilit o serie de condiții ce trebuie îndeplinite pentru a fi valabilit consimtamantul asociatului.

Ca definitie, in general, consimtamantul este manifestarea de vointa data cu scopul de a produce efecte juridice. In cazul asociatilor unei societati comerciale reprezinta intentia de a se asocia in cadrul unei societati comerciale.Totodata, de a incheia contractul de societate (actul constitutiv).

Consimtamantul trebuie sa indeplineasca conditiile pentru valabilitatea sa, sa fie si expres si exteriorizat prin semnarea actului constitutiv.

Exprimarea unui consimtamant valabil este protejata de lege, in caz contrar pot exista vicii de consimțământ.

Consimtamantul asociatului, conditii

Daca ne referim strict la o societate comerciala, viciile de consimtamant intalnite la constituire pot fi eroarea si dolul, respectiv, eroarea provocata. Ca exemple de eroare date in literatura de specialitate sunt eroarea cu privire la natura actului incheiat si la felul societatii.

In cazul unei societati comerciale, partile care vor sa constituie o societate trebuie sa intocmeasca actele constitutive şi sa le autentifice. Este necesar sa se înţeleaga asupra clauzelor  actelor constitutive, adica sa existe un acord de vointe.

Consimţământul asociatilor, respectiv, formarea voinţei juridice în vederea constituirii unei societăţi, presupune acordul de voinţă al părţilor. In cazul societăţilor cu un singur asociat suntem in prezenta unei manifestari de voinţă unilaterală.

Codul civil, dispozitii privind consimtamantul asociatului

Daca ne referim la infiintarea unei societati comerciale trebuie avute in vedere dispozitiile art.1881 Cod civil. Acesta dispune ca, prin contractul de societate două sau mai multe persoane se obligă reciproc să coopereze pentru desfășurarea unei activități. De asemenea, să contribuie la aceasta prin aporturi bănești, în bunuri, în cunoștințe specifice sau prestații, cu scopul de a împărți beneficiile sau de a se folosi de economia ce ar putea rezulta.

Fiecare asociat contribuie la suportarea pierderilor proporțional cu participarea la distribuția beneficiului, dacă prin contract nu s-a stabilit altfel.

Cazuri in care pot exista divergente intre asociati, lipsa consimtamantul asociatului

La un moment dat, intre asociati pot exista divergente. Daca acestea nu se rezolva pe cale amiabila se vor putea adresa instantei de judecata inclusiv pentru lipsa consimtamantului asocoatului.

De exemplu, intr-o speta, reclamantul a cerut instantei retragerea din societate pe motiv ca că nu a avut posibilitatea de a verifica operaţiunile efectuate în numele societăţii, pârâta refuzând orice comunicare pe acest subiect.

Intr-o alta speta, asociatul care deținând 50% din capitalul social) a introdus o cerere de dizolvare a societății cu răspundere limitată, prevalându-se de art. 227 (1) lit. e), invocând existența unor „neînțelegeri grave” între asociații societății.

În susținerea cererii, reclamantul a arătat că din anul 2017 au început să apară divergențe între acesta și ceilalți doi asociați. O asociata deținea 25% din capitalul social iar asociatul – administrator, deținând 25% din capitalul social). Reclamantul a precizat că respectivele neînțelegeri au apărut pe fondul următoarelor chestiuni:

-revocarea administratorului societății și numirea unui alt administrator;

-neaducerea la îndeplinire de către administrator a obligațiilor impuse de lege și de actul constitutiv;

-cheltuirea abuzivă a resurselor companiei de către ceilalți asociați;

-interzicerea accesului asociatului B.I.A la informațiile din firmă, manipularea angajaților societății.

Speta in care asociatul unic al societatii parate este o persoana juridica si are, la randul sau, doi asociati-divergente

Curtea de Apel a decis ca un conflict de interese nu poate exista decat in situatia in care interesele personale ale asociatilor prevaleaza asupra celor de grup. Adica interesele societatii, imprejurare care poate determina destramarea societatii.
Instanta a avut in vedere ca asociatul unic al societatii parate este o persoana juridica si are, la randul sau, doi asociati.

Era necesar ca in cadrul adunarii generale sa se poata determina cu certitudine care este decizia pe care asociatul unic a inteles sa o adopte.  Anume, sa fi adoptat, in cadrul unei adunari generale a asociatilor, o hotarare prin care sa fi stabilit care este vointa sa sociala.

Vointa societatii mama , ca vointa a asociatului unic al societatii fiica, se formeaza numai prin votul ambilor asociati. Se controleaza reciproc si nu pot obstructiona in mod unilateral dreptul celuilalt asociat de a participa la procesul decizional.
Lipsa unei hotarari a adunarii generale a asociatilor apelantei, in calitate de asociat unic al intimatei. In sensul exprimarii unui consimtamant al persoanei juridice pentru punctele care urmau sa fie dezbatute in cadrul respectivei sedinte. Precum si existenta unui dezacord total al mandatarilor celor doi administratori ai asociatului unic determina nulitatea absoluta a hotararii astfel adoptate.

Ce sanctiune intervine

Sanctiunea in toate aceste cazuri nu este anularea contractului de societate, deoarece cauzele de nulitate in materia societatilor sunt expres si limitativ prevazute in art. 56 din Legea societatilor comerciale.

Conform art. 1256 C. Civ., nulitatea fata de una dintre partile actului constitutiv nu atrage desfiintarea in intregime a contractului, afara de cazul in care participarea acesteia este esentiala pentru existenta contractului. Se pune problema nulitatii societatii si in cazul in care lipseste consimtamantul tuturor asociatilor. In concluzie, alegand intre protectia tertilor cu care societatea intra in raporturi juridice si protectia asociatilor, leguitorul a ales prima varianta. Nulitatea pentru lipsa sau vicierea consimtamantului este relativa.

Consimtamantul reprezinta, la modul general, manifestarea de vointa data cu scopul de a produce efecte juridice ceea ce pentru asociati inseamna intentia. Nefiind vorba de ocrotirea unui interes general, ci doar al fondatorului al carui consimtamant lipseste sau a fost viciat. Deci, doar acesta este indreptatit sa invoce nulitatea (art. 1251 si art. 1248 C. Civ.), in termen de 1 an de la data inmatricularii societatii (art. 197 C. Civ.).

Posibilitatea ca asociatul unic sa fie asociat unic in mai multe societati, interdictie eliminata  prin Legea nr.102/2020.

Inaintea acestei  modificari, o persoană fizică sau juridică nu putea fi asociat unic în mai multe societăți comerciale cu răspundere limitată. Un SRL cu un asociat unic, nu putea fi la rândul său, asociat unic al unui alt SRL. Încălcarea acestei interdicții putea conduce la dizolvarea societății de către Ministerul Finanțelor Publice sau orice altă persoană interesată.

Dupa cum am aratat, legea care elimină această interdicție a fost promulgată.

Practic, începând cu data de 5 iulie 2020, o persoană fizică sau juridică, poate fi asociat unic în mai multe SRL-uri.

Care sunt modificarile aduse lege

Prima schimbare majoră este (1) eliminarea interdicției pe care o au acum persoanele fizice și cele juridice de a fi asociați unici la mai multe SRL-uri. Astfel, antreprenorii o să poată deveni acționari unici la mai multe astfel de firme, fără nicio limitare.

În plus, legea nouă elimină și prevederea conform căreia, o societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană.

Potrivit prevederilor anterioare, oricine putea cere în instanță dizolvarea unei societăți cu răspundere limitată, dacă aceasta era constituită cu o persoană care deja era asociat unic la altă societate cu răspundere limitată.

O a doua modificare importată este că (2) la același sediu vor putea funcționa mai multe companii decât numărul de camere existent în acesta. Legea societăților stabilea că la același sediu este posibilă funcționarea unui număr de firme egal cu numărul de camere al sediului.

Cu alte cuvinte, dacă vorbim, de exemplu, de un apartament cu două camere, acum la același apartament vor putea funcționa și trei societăți sau mai multe.

A treia măsură inclusă în noua lege este eliminarea necesității anumitor documente, în special la înființarea firmelor. La înmatricularea unei societăți sau la schimbarea sediului social va fi prezentat, la Oficiul Registrului Comerțului, doar documentul ce atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social.

Anterior, în afară de documentul de mai sus, la înmatriculare sau la schimbarea sediului social mai trebuiau prezentate și alte acte. Trebuia să se dovedească faptul că în același sediu social nu funcționează mai multe firme ori că, dacă funcționează, acestea folosesc fiecare maximum o cameră.

Alte articole de acelasi autor:

INFRACTIUNILE CONTRA SIGURANTEI SI INTEGRITATII SISTEMELOR SI DATELOR INFORMATICE

INFRACTIUNILE CONTRA INTEGRITATII CORPORALE SAU SANATATII

Cantitatea de droguri mare detinuta pentru consum propriu si monitorizarea limbajului codificat a determinat acuzația de trafic de droguri de mare risc

Pentru ce fapte pot fi sanctionati politistii si care este procedura de cercetare a abaterii disciplinare;

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR IN ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA AUTO;

– Din ce motive DNA s-a sesizat din oficiu cu privire la infractiunea de favorizarea faptuitorului in

cazul persoanelor condamnate care apar ca autori de lucrări științifice;

– Cum este aparat dreptul la propria imagine prin mijloace juridice;

– Ce criterii a avut in vedere instanta la admiterea cererii de stabilirea paternitatii din afara casatoriei

formulata de reclamanta in conditiile in tatal biologic intervine in solutionarea cererii.

– Avocat civil Bucuresti;

-Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;

-Cum se stabilesc despagubirele in cazurile de accidente produse de vehicule si modalitatea in care

trebuie sa procedati in relatiile cu societatea de asigurare;

– Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatics

si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu

carduri falsificate;

– In ce poate consta consilierea de cate un avocat specializat in dreptul muncii;

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design