skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com
Conflict De Interese
conflictul de interese

Conflictul de interese, cand exista si cum poate fi evitat

Conflictul de interese, cand exista si cum poate fi evitat

Conflictul de interese  poate apare cand o persoana are interese financiare sau de altă natură, ce pot afecta luarea unor decizii corecte și imparțiale. In anumite circumstante, prezența unui conflict de interese poate conduce chiar si la fapte de corupție.

Legea reglementeaza principiile și standardele de conduită menite să evite situații care pot da naștere unor conflicte de interese sau care pot fi percepute astfel.  Functionarii si celelalte persoane carora legea li se adreseaza trebuie să își îndeplinească atribuțiile profesionale cu imparțialitate și obiectivitate.

In cadrul unor societati sunt stabilite coduri de Etica, regulile de comportament etic in realizarea  atributiilor,  aplicabile atat personalului de conducere cat si personalului de executie.

Cand exista conflictul de interese conform definitiilor din literatura de specialitate

Conflictul de interese a fost definit ca un set de circumstanțe unde există riscul ca raționamentul profesional sau acțiunile legate de un interes principal sa fie mod nejustificat influențate de un interes secundar.
Conform Wikipedia, interesul principal se referă la principalele obiective de profesie sau activitate.  Cum ar fi protecția clienților, starea de sănătate a pacienților, integritatea de cercetare sau atribuțiile unei funcții publice.

Interesul secundar include beneficiul personal care nu este limitat doar la un câștig financiar.  Alte motive, precum dorința de a face favoruri pentru familie și prieteni sau dorința pentru avansare pe plan profesional. Aceste interese secundare nu sunt tratate ca un element negativ în sinea lor, dar sunt inacceptabile atunci când acestea afectează interesul principal.
Reglementările privind conflictul de interes în spațiul public se concentrează în principal pe relații financiare. Acestea sunt mai obiective și cuantificabile, și implică, de obicei, mediul politic, juridic sau medical.

Conflictul de interese poate fi evitat prin cunoasterea legislatiei in domeniu

Legea 161/2003

Il defineste ca, situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică si are un interes personal de natură patrimonială. Ar putea astfel influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.
Textul de lege arata si principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice. Anume, imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public.

Legea nr.184/2016 din 17 octombrie 2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie public
Capitolul ,Dispoziţii generale,referitor la “Constituirea mecanismului de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie public”.
Precizeaza ca scopul acestei legi este prevenirea conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică. Prin instituirea unui mecanism de verificare din perspectiva situaţiilor care pot genera conflicte de interese in cadrul procedurilor iniţiate prin sistemul electronic de achiziţii publice. Astfel încât acestea să fie înlăturate fără a fi afectate respectivele proceduri.

Art.1303 Cod civil despre conflictul de interese
Contractul încheiat de un reprezentant aflat în conflict de interese cu reprezentatul poate fi anulat la cererea reprezentatului. Atunci când conflictul era cunoscut sau trebuia să fie cunoscut de contractant la data încheierii contractului.

Contractul cu sine insusi si dubla reprezentare reglementate de art.1304 Cod civil

Contractul încheiat de reprezentant cu sine însuşi, în nume propriu, este anulabil numai la cererea reprezentatului. Cu excepţia cazului în care reprezentantul a fost împuternicit în mod expres în acest sens.  Sau, cuprinsul contractului a fost determinat în asemenea mod încât să excludă posibilitatea unui conflict de interese.
Dispoziţiile de mai sus se aplică şi în cazul dublei reprezentări.

Legea 78/2000 pentru prevenirea,descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

Art.1 din Legea 78/2000, intitulat Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane in scopul prevenirii faptelor de coruptie aduce astfel de precizari. Se refera la categoriile de persoane prevăzute la art. 1 lit. a) din lege. Anume, la cele care exercită o funcţie publică, indiferent de modul în care au fost învestite, în cadrul autorităţilor publice sau instituţiilor publice. legea se refera si la persoanele care deţin o funcţie de conducere, de la directori inclusiv, în sus.  In cadrul regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar. Al instituţiilor publice implicate în realizarea procesului de privatizare, Băncii Naţionale a României, băncilor la care statul este acţionar majoritar. Acestea au obligaţia să îşi declare averea în condiţiile prevăzute de Legea nr. 115/1996.  Respectiv, declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor,functionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere.

Nedepunerea declaraţiei de avere de către persoanele prevăzute la alin. (1) atrage declanşarea din oficiu a procedurii de control al averii în condiţiile Legii nr. 115/1996.

Legea 393/2004 privind Statutul alesilor locali

Aleşii locali sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale printr-o declaraţie pe propria răspundere. Se depune în dublu exemplar la secretarul comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului Bucureşti. Respectiv la secretarul general al judeţului sau al municipiului Bucureşti, după caz.

Un exemplar al declaraţiei privind interesele personale se păstrează de către secretar într-un dosar special, denumit registru de interese. Al doilea exemplar al declaraţiei de interese se transmite la secretarul general al prefecturii, care le va păstra într-un dosar special, denumit registru general de interese.

In declaraţia privind interesele personale, aleşii locali vor specifica.
Funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor şi instituţiilor publice, asociaţiilor şi fundaţiilor.
Veniturile obţinute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică şi natura colaborării respective.
Participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta depăşeşte 5% din capitalul societăţii.
Participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta nu depăşeşte 5% din capitalul societăţii, dar depăşeşte valoarea de 100.000.000 lei.
Aociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt.
Bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune.
Funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor sau instituţiilor publice de către soţ/soţie.
Bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune de către soţ/soţie şi copii minori.
Lista proprietăţilor deţinute pe raza unităţii administrativ-teritoriale din ale căror autorităţi ale administraţiei publice locale fac parte.
Cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică. sa fie legate sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul autorităţii administraţiei publice locale. Orice cadou sau donatie primită de aleşii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituţii ori autorităţi.

Alte articole de acelasi autor
-Cum stabileste instanta cat de mare este pedepsa cand pronunta condamnarea pentru savarsirea unei infractiuni;
–Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;
–Ce a avut in vedere I.C.C.J cand a dispus încetarea procesului penal pentru infracţiunea de nerespectarea măsurilor privind încredinţarea
minorului ca urmare a împăcării părţilor.
-In ce conditii in cazul cererii de divort din culpa exclusiva a paratului
acesta poate fi obligat la plata unei prestatii compensatorii sub forma unei rente viagere;
–Cum solicitati audierea ca martori a rudelor in cazul contraventiilor la
regimul circulatiei rutiere;
-Din ce motive DNA s-a sesizat din oficiu cu privire la infractiunea de
favorizarea faptuitorului in cazul persoanelor condamnate care apar ca autori de lucrări științifice;
–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat
prin accident;
– Ce inseamna un avocat in Uniunea Europeana;
–Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;
–Criterile pe baza carora daunele morale sunt apreciate de Inalta Curte de
Casatie si Justitie acordarea daunelor morale in cazul unui prejudiciu de imagine.
Cabinet avocat Tudor Ion
Responsabilitate, profesionalism,loialitate fata de client
www.avocat-tudor.ro
0724260393

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design bratari bratari barbati bratari femei bratari dama bratari ieftine seturi de bratari brățări bărbați agentie marketing reclame facebook reclame google agentie promovare site promovare online campanii google campanii facebook promovare seo servicii marketing promovare social media