skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

Concedierea salariatului pentru necorespundere profesionala

 • Codul muncii, republicat, prevede la art. 61 lit. d) concedierea pentru
  ca salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este
  angajat.
  Aceasta reprezinta o masura din cadrul concedierii pe motive ce tin de
  persoana angajatului.
 • Masura respectiva trebuie insa motivata corespunzator, astfel incat sa
  rezulte in mod clar temeiurile de fapt si de drept avute in vedere de
  angajator, calea de atac a deciziei pentru salariat precum si modul cum acesta poate sa-si formuleze apararea.
 • In acest sens, art. 62 alin. (3) din Codul muncii, republicat prevede
  “ decizia se emite in scris si, sub sanctiunea nulitatii absolute,
  trebuie sa fie motivata in fapt si in drept si sa cuprinda precizari cu
  privire la termenul in care poate fi contestata si la instanta judecatoreasca
 • la care se contesta”
 • Neindeplinirea acestor cerinte atrage sanctiuni; spre exemplu
 • neindicarea motivelor de fapt precum si indicarea acestora in mod eronat
  conduce la sanctiunea nulitatii masurii concedierii, lipseste temeiului
  de drept conduce la sanctiunea nulitatii masurii concedierii iar
  indicarea gresita a acestuia poate determina rectificarea sa de catre
  instanta.
   
 • In mod evident o asemenea masura nu se poate dispune in mod arbitrar,
  angajatorului revinindu-i si alte obligatii. Astfel, din examinarea prevederilor art. 64 alin. (1) din Codul muncii, republicat, rezulta ca angajatorul are obligatia de a-i propune salariatului allte locuri de munca vacante in unitate, compatibile cu pregatirea profesionala, sau dupa caz, cu capacitatea de munca stabilita demedicul de medicina muncii.
 • In cazul in care angajatorul nu dispune de locuri de munca vacante
  acesta are obligatia de a solicita sprijinul agentiei teritoriale de
  ocupare a fortei de munca in vederea redistribuirii salariatului,
  corespunzator pregatirii profesionale si/sau, dupa caz, capacitatii de
  munca stabilite de medicul de medicina muncii.
  Prin aceste dispozitii, legiuitorul a avut in vedere posibilitatea ca
  instanta de judecata sa controleze daca angajatorul isi indeplinineste
  in mod real obligatiile ce-i revin si sa se inlature eventualele masuri
  abuzive.
  In acelasi sens, art. 63 alin. (2) din Codul muncii, republicat se
  refera la concedierea salariatului pentru motivul prevazut la art. 61
  lit. d) , respectiv ca aceasta poate fi dispusa numai dupa evaluarea
  prealabila a salariatului , conform procedurii de evaluare stabilita
  prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, in lipsa acestuia, prin
  regulamentul intern.Examinarea se va face de catre o comisie stabilita de angajator, avand o
  componenta conform legii si va avea ca obiect activitatile conform fisei postului. Salariatul are dreptul sa conteste hotararea comisiei in termen de 10 zile de la comunicare.

  Din practica instantelor de judecata a rezultat ca decizia de concediere
  pentru necorespundere profesionala se justifica de catre angajator
  pentru motive cum ar fi: necunoasterea , nestapanirea sau stapanirea
  insuficienta a regulilor specifice functiei, indeplinirea defectuoasa a atributiilor de serviciu.
   www.avocat-tudor.ro
  Av. Tudor Ion

 • 0724260393

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design