skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

Clauza de confidentialitate poate fi retrasa daca nu sunt indeplinite conditiile pentru care s-a acordat

Clauza de confidentialitate poate fi retrasa daca nu sunt indeplinite conditiile pentru care s-a acordat

Ca avocat dreptul muncii, intr-un dosar privind clauza de confidenţialitate, trebuie invocat art.26 din Codul muncii, respectiv,  părţile convin ca, pe toată durata contractului individual de muncă şi după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului, în condiţiile stabilite în regulamentele interne, în contractele colective de muncă sau în contractele individuale de muncă.

Prezinta importanta faptul ca nerespectarea clauze de confidentialitate de către oricare dintre părţi poate atrage obligarea persoanei în culpă la plata de daune-interese.

De asemenea, poate atrage raspunderea disciplinara, in functie de gravitatea faptelor ce determina asemenea sanctiuni, pe langa plata daunelor-interese chiar si desfacerea contractului individual de munca

Daca se declanseaza un conflict individual de munca si instanta judecatoresca este sesizata sa solutioneze cauza avand ca obiect incalcarea de catre salariat a clauzei  de confidentialitate, angajatorul trebuie sa demonstreze în instanță încălcarea clauzei de confidențialitate, vinovăția salariatului, iar cand este cazul, a fostului salariat, prejudiciul creat, precum si legatura de cauzalitate dintre faptă și pagubă.

In cadrul unui astfel de proces va trebui sa se dovedeasca ca salariatului  ii era interzis prin contractul individual de munca transmiterea informatiilor ce au fost declarate confidentiale in clauza de confidentialitate, deci, nu oricare date pe  care le-ar fi cunoscut pe parcursul executarii contractului.

Pentru a fi valabila, sunt necesare indeplinirea unor conditii ale clauzei de confidentialitate  si anume: sa fie expres prevazuta in contractul individual de munca si sa prevada expres care sunt informatiile confidential  pentru a produce efecte.

 

  • o speta din practica instantelor despre clauza de confidentialitate

In speta urmatoare se constata ca, desi initial a fost acordata salariatului clauza de confidentialitate, ulterior i-a fost retrasa pe motiv ca nu sunt indeplinite conditiile necesare pentru a fi acordata.

Astfel, Directorul General al societatii comerciale a emis o Decizie, în virtutea dispozitiilor din Contractul Colectiv de Munca aplicabil pe unitate, consemnandu-se ca: aprecierea acordarii indemnizatiei pentru clauza de confidentialitate este de competenta directorului general al societatii la propunerea sefilor de compartimente si este in cuantum de 300 lei. Indemnizatia pentru clauza de confidentialitate poate fi retrasa sau diminuata pentru o anumita perioada in situatia in care se constata o incalcare a conditiilor care au dus la implimentarea acesteia.

Totodata, a fost aplicata reclamantului sanctiunea de retragere a  indemnizatiei pentru clauza de confidentialitate, angajatorul nu a avut în vedere existenta vreunei cauze care să înlăture aplicarea sporului de confidențialitate.

Reclamantul a invoca aparari de fapt referitoare la faptul ca nu a savarsit nicio fapta de natura disciplinara, necomunicarea Regulamentului intern al paratei, decizia contestata este lovita de nulitate absoluta deoarece nu respecta prevederile privind procedura aplicarii unei sanctiuni disciplinare si continutul deciziei de sanctionare disciplinare.

Pârâta s-a aparat că decizia contestată nu este o decizie de aplicare a unei sancțiuni disciplinare, deoarece conform prevederilor Contractulcolectiv de munca indemnizația pentru clauza de confidențialitate poate fi retrasă sau diminuată pentru o anumită perioadă, fără ca aceasta să reprezinte o sancțiune disciplinară, în situația in care se constată o încălcare a condițiilor care au dus la implementarea acesteia.

Atât angajatorul, cât și salariatul pot încălca condițiile care au dus la acordarea clauzei de confidențialitate, sens în care aceasta poate fi diminuată sau retrasă. În spetă, s-a constatat vina angajatorului, care a acordat salariatului clauza de confidențialitate, fără ca acesta, conform postului pe care îl ocupă și în baza atribuțiilor sale de serviciu, să aibă acces la date și informații cu caracter confidențial. Nefiind o sancțiune disciplinară prevăzută de art.247-252 Codul Muncii, nu există obligația societății de respectare a condițiilor de formă și fond cerute de Codul Muncii deciziei de aplicare a unei sancțiuni disciplinare.

Pentru aceste motive, pârâta solicită respingerea acțiunii.

Instanța reține că, față de natura postului reclamantului și față de atribuțiile de serviciu stabilite în sarcina sa prin fișa postului, reclamantul nu are contact cu acel tip de date și informații enumerate enunțiativ la art. 56, alin.,2 din CCM/2015 din unitatea pârâtă, cum ar fi planurile anuale și de perspectivă ale societății, sintezele privind situațiile financiare ale societății, studiile de piață, planurile și informațiile despre clienții societății, producțiile soft, informațiile din baza de date, parole și coduri de acces. Există indicate drept informații cu caracter confidențial și datele referitoare la obiectele de inventar, informațiile privind furnizorii societății și procedurile de securitate și reclamantul, încadrat pe postul de izolator, ar putea avea contact cu astfel de date, însă aprecierea finală asupra faptului dacă tipul de date de care ia cunoștință un salariat este dintre cele pentru care se încheie clauză de confidențialitate aparține directorului general al societății.

Instanța ia act și de faptul că reclamantul nu a susținut că în activitatea sa ia cunoștință de date și informații cu caracter confidențial, motiv pentru care va aprecia ca pertinente susținerile pârâtei referitoare la faptul că a considerat că reclamantul nu îndeplinește condițiile pentru a beneficia de indemnizația de confidențialitate și în aplicarea prevederilor interne anterior citate a emis dispoziția de retragere a acestei indemnizații, concretizată.

Decizia contestată are caracterul unui act de reziliere a clauzei de confidențialitate, anterior funcțională între părțile din prezentul litigiu, și nu caracterul unei sancțiuni disciplinare, aspect subliniat chiar în conținutul deciziei, motiv pentru care vor fi respinse ca neavând incidență în cauză apărările reclamantului referitoare la nulitatea absolută a acestei decizii pentru nerespectarea procedurii cercetării disciplinare și a conținutului obligatoriu al unei decizii de sancționare disciplinară.

  • Alte articole de acelasi autor:

Ce criterii se au in vedere la admiterea cererii de prelungire a dreptului de circulatie;

Din ce motive este bine sa se rezerve dreptul de uzufruct sau abitatie la instrainarea unei locuinte si ce greseli trebuie evitate;

Din ce motive nu a fost anulat dreptului de a conduce un vehicul desi a fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice;

Pentru ce motive instanta a acordat despagubiri pentru accidentul rutier desi societatea de asigurare a sustinut ca nu s-a dovedit ca piatra care a sărit în parbriz aparține vehiculului ce a proiectat-o în parbriz;.

Motivul real al concedieri si criteriile creaza suspiciuni cat timp performanta si evaluarea sa au fost maxime;

In ce cazuri constituie provocare documentarea infractiunilor de trafic de droguri prevazuta de Legea 143/2000 prin folosirea investigatorilor acoperiti;

Din ce motive au fost achitati pentru constituire grup infractional desi la comiterea faptei au participat trei inculpati

Cum procedam in cazul viciilor ascunse ale constructiilor in vederea tragerii la raspundere a persoanei vinovate

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

 

 

 

 

Avocat Bucuresti

1
Step 1

Consultați un avocat online


keyboard_arrow_leftPrevious

Nextkeyboard_arrow_right

Back To Top