skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

Citarea si comunicarea actelor de procedura in noul Cod de procedura civila

Art. 85 din Codul de procedura civila in vigoare prevede ca judecatorul nu poate hotari asupra unei cereri decat dupa citarea sau infatisarea partilor, afara daca legea nu dispune altfel.
Art. 148 din noul Cod de procedura civila cu denumirea “Obligatia de cita partile”, prevede la alin. (1) ca instanta poate hotari asupra unei cereri numai daca partile au fost citate ori s-au prezentat, personal sau prin reprezentant, in afara de cazurile in care prin lege se dispune altfel.
In alin. (2) al aceluiasi articol se arata ca instanta va amana judecarea si va dispune sa se faca citarea ori de cate ori constata ca partea care lipseste nu a fost citata cu respectarea cerintelor prevazute de lege, sub sanctiunea nulitatii.
Daca facem o comparatie intre cele doua texte se poate constata ca art. 148 din noul Cod de procedura se refera in mod expres si mai amplu la obligatia de cita partile.
In art. 149 alin. (1) din noul Cod de procedura civila se prevad organele competente si modalitatile de comunicare, astfel: comunicarea citatiilor si a tuturor actelor de procedura se va face, din oficiu prin agentii procedurali ai instantei sau prin orice salariat al acesteia, precum si prin agenti ori salariati ai altor instante, in ale caror circumscriptii se afla cel caruia i se comunica actul.
Comunicarea se face in plic inchis, la care se alatura dovada de inmanare/procesul-verbal si instiintarea prevazute la art. 158. Plicul va purta mentiunea “PENTRU JUSTITIE. A SE INMANA CU PRIORITATE”.
In ce priveste zilele de comunicare, conform art. 166 din noul Cod de procedura civila, atunci cand comunicarea actelor de procedura se face prin agenti procedurali, ei nu vor putea instrumenta decat in zilele lucratoare intre orele 07,00-20,00, iar in cazuri urgent si in zilele nelucratoare sau de sarbatori legale, dar numai cu incuviintarea presedintelui instantei.. In cazul in care comunicarea potrivit art. 149 alin. (1) din cod nu este posibila , aceasta se va face prin posta, prin scrisoare recomandata, cu continut declarat, la care se ataseaza dovada de primire./procesul-verbal si instiintarea prevazuta de art. 158.
La cerea partii interesate si pe cheltuiala sa, comunicarea actelor de procedura se va putea face in mod nemijlocit prin executori judecatoresti, care vor fi tinuti sa indeplineasca formalitatile procedurale prevazute de capitolul din noul Cod de procedura civila referitor la citarea si comunicarea actelor de procedura civila, sau prin servicii de curierat rapid, in acest ultim caz dispozitiile alin. (4) fiind aplicabile in mod corespunzator.
Conform alin. (6) al art. 149 din noul Cod de procedura civila, comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura se poate face de grefa instantei si prin telefax, posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia, daca partea a indicat instantei datele corespunzatoare in acest scop. In vederea confirmarii, instanta, odata cu actul de procedura, va comunica un formular care va contine denumirea instantei, data comunicarii, numele grefierului care asigura comunicarea si indicarea actelor communicate; formularul va fi completat de catre destinatar cu data primirii, numele in clar si semnatura persoanei insarcinate cu primirea corespondentei si va fi expediat instantei prin telefax, posta electronica sau prin alte mijloace.
Instanta va verifica efectuarea procedurilor de citare si comunicare dispuse pentru fiecare termen si , cand este cazul va lua masuri de refacere a acestei proceduri, precum si pentru folosirea altor mijloace ce pot asigura instiintarea partilor pentru infatisarea la termen(art. 149 alin. (7) din noul Cod de procedura civila.
In scopul obtinerii datelor si informatiilor necesare realizarii procedurii de comunicare a citatiilor, a altor acte de procedura, precum si indeplinirii oricarei atributii proprii activitatii de judecata, instantele au drept de acces direct la bazele de date electronice sau la alte sisteme de informare detinute de autoritati si institutii publice. Acestea au obligatia de a lua masurile necesare in vederea asigurarii accesului direct al instantelor la bazele de date electronice si sistemele de informare detinute.
Citatia si celelalte acte de procedura, sub sanctiunea nulitatii, vor fi inmanate partii cu cel putin 5 zile inaintea termenului de judecata; in cazuri urgente sau atunci cand legea prevede in mod expres, instanta poate dispune scurtarea termenului de inmanare a citatiei ori actului de procedura, despre aceasta facandu-se mentiune in citatie sau in actul de procedura.(art. 154 din noul Cod de procedura civila).
Invocarea si inlaturarea neregularitatilor privind citarea se face in conformitate cu art. 155 din noul Cod de procdura civila, astfel: daca partea prezenta personal in instanta sau prin reprezentant nu a primit citatia sau a primit-o intr-un termen mai scurt decat cel prevazut la art.154 ori exista o alta cauza de nulitate privind citatia sau procedura de inmanarea a acesteia, procesul se amana, la cererea partii interesate; orice neregularitate cu privire la citare nu va fi luata in considerare in cazul in care, potrivit alin. (1), nu s-a cerut amanarea procesului, precum si in cazul in care partea lipsa la termenul la care s-a produs neregularitatea nu a invocate-o la termenul urmator producerii ei, daca la acest termen ea a fost prezenta sau legal citata; in lipsa partii nelegal citate, neregularitatea privind procedura de citare a acesteia poate fi invocata si de celelalte parti ori din oficiu, insa numai la termenul la care ea s-a produs.
Art. 167 din noul Cod de procedura civila, se refera la schimbarea locului citarii si prevede ca daca in cursul procesului una din parti si-a schimbat locul unde a fost citata , ea este obligata sa incunostiinteze instanta, indicand locul unde va fi citata la termenele urmatoare, precum si partea adversa, prin scrisoare recomandata, a carei recipisa de predare se va depune la dosar odata cu cererea prin care se instiinteaza instanta despre schimbarea locului citarii. In cazul in care partea nu face aceasta incunostiintare , procedura de citare este valabil indeplinita la vechiul loc de citare.

www.avocat-tudor.ro

0724260393

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design