skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

Ce se poate invoca la Curtea Europeana a Drepturilor Omului ca incalcari ale drepturilor omului si un proces echitabil rezultate din art.6 parag.1 din Conventia Europana a Drepturilor Omului

Ce se poate invoca la Curtea Europeana a Drepturilor Omului ca incalcari ale drepturilor omului si un proces echitabil  rezultate din art.6 parag.1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului  

Se poate aprecia ca o cale extraordinara pentru inlaturarea unor eventuale erori ale justitiei romane o reprezinta cererea adresata Curtii Europene a Drepturilor Omului. Hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile pronuntate de instantele romane pot fi atacate daca contravin principiilor din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, la Curtea Europeana de la Strasbourg.

Unul din articolele cele mai des invocate la aceasta instanta este art.6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului care reglementeaza anumite garantii cu privire la desfasurarea in  mod echitabil a procedurii judiciare. Astfel, art.6 parag.1 din Conventie din Conventia Europeana a Drepturilor Omului dispune ca: „Orice persoana are dreptul la judecarea in mod echitabil, in mod public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale, de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de lege, care va hotari fie asupra încalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in materie penala îndreptate împotriva sa. Hotararea trebuie sa fie pronuntata in mod public, dar accesul in sala de sedinta poate fi interzis presei si publicului pe intreaga durata a procesului sau a unei parti a acestuia, in interesul moralitatii, al ordinii publice ori al securitatii nationale, intr-o societate democratica, atunci cand interesele minorilor sau protectia vietii private a partilor la proces o impun, sau in masura considerata absolut necesara de catre instanta, atunci cand, in imprejurari speciale, publicitatea ar fi de natura sa aduca atingere intereselor justitiei”.  

  • Se poate constata din aceasta formulare ca unul din drepturile reglementate de Conventie este ca judecata sa se faca intr-un termen rezonabil.

Se cunoaste insa ca Romania a fost de mai multe ori condamnata de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului pentru incalcarea dreptului la un proces echitabil din punct de vedere al duratei procedurii  judiciare. Drept urmare, in art. 6 din actualul Cod de procedura civila s-au introdus reglemetarile privind judecarea cauzei intr-un termen rezonabil din art. 6 par. 1 din CEDO. In acest sens, in art. 6 din actualul Cod de procedura civila se arata ca: orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale in mod echitabil, in termen optim si previzibil, de catre o instanta independenta, impartiala si stabilita de lege. In acest scop, instanta este datoare sa dispune toate masurile permise de lege si sa asigure desfasurarea cu celeritate a judecatii.Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in faza executarii silite.  

  • alta garantie prevazuta de Conventia Europeana a Drepturilor Omului in vederea desfasurarii unui proces echitabil este cea privind dreptul de acces la instanta.

Acest aspect ce se reflecta adeseori in litigiile de pe rolul instantelor ce au ca obiect dreptul de proprietate. In doctrina de specialitate s-a aratat ca dreptul de acces la instanta presupune dreptul de a sesiza o instanta care sa judece orice contestatie cu privire la drepturile cu caracter civil ale unui reclamant. Cu alte cuvinte, este dreptul unei persoane de a declansa un proces civil. Dar, pentru ca reclamantul sa aiba in mod efectiv dreptul de acces la o instanta, si astfel dreptul la un proces echitabil sa capete eficienta scontata, partea care invoca o astfel de ingerinta in depturile sale mai trebuie si sa beneficieze si de alte drepturi.  

Astfel, aspectele pe care le invedereaza trebuie sa fie examinate in mod efectiv de instanta iar procesul trebuie sa se fi finalizat printr-o hotarare definitiva. De asemenea, trebuie sa beneficieze un drept efectiv de acces atat la judecata de la intanta de fond cat si in caile de atac.   In ce priveste dreptul de acces la instanta,din jurisprudenta se cunosc cauze numeroase, intre acestea fiind si cauzele in care Curtea Europeana a Drepturilor Omului a trebuit sa se pronunte cu privire la limitarea dreptului de acces la instanta ca urmare a legislatiei privind taxa de timbru.  

Astfel, in unele cauze, persoane cu venituri insuficiente au invederat faptul ca nu dispun de resurse suficiente iar instanta nationala le-a respins cererea de scutire sau de reducere a taxei de timbru. Pronuntandu-se asupra cererilor respective,Curtea Europeana a Drepturilor Omului a aratat ca obligatia de a plati in fata instantelor o taxa cu privire la cererile care s-au formulat nu reprezinta o limitare a dreptului de acces la o instanta si o incalcare a dispozitiilor art.6 parag.1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Cerinta este insa ca sa fie respectate conditiile care rezulta din jurisprudenta Curtii, si anume: legislatia referitoare la taxele de timbru sa o prevada, sa se urmareasca un scop legitim si sa fie proportionala cu scopul urmarit.   lte cauze privind dreptul de acces la instanta s-au referit la refuzarea dreptului de acces la dosar in cadrul unei procedure judiciare, necomuicarea documentelor in cadrul unui proces, interzicerea dreptului la derularea procedurii si a dreptului de a fi audiat, interzicreea accesului detinutilor la instante,  

  • Alte garantii pe care le instituie sau care se deduc din art.6 parag.1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului sunt cele privind desfasurarea procesului.

Acestea rezulta chiar din formularea art.6 parag.1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului,respectiv,termenul rezonabil, aspect aratat mai sus, precum si publicitatea dezbaterilor. Alte garantii au rezultat din examinarea jurisprudentei in aceasta materie. Astfel, printre cele mai  des invocate ingerinte privind incalcarea drepturilor omului sunt urmatoarele: -respectarea principiului contradictorialitatii, ala egalitatii armelor, deficiente in motivarea hotararilor, instanta nu a examinat toate capetele de cerere formulate de parti, impartialitatea judecatorilor, modul echitabil de desfsurare a procedurii in fata instantelor administrative, judecarea inechitabila a proceselor penale din punct de vedere al acuzailor

  • Alte articole de acelasi autor:

Pentru ce motive a fost achitat inculpatul care a recunoscut infractiunea de trafic de droguri si in probatiune au fost folositi martori protejati; –In ce conditii se poate anula contractul in care una din parti profita de starea de nevoie, de lipsa de experienţă ori de lipsa de cunoştinţe a celeilalte părti; –Ce se poate invoca pentru anularea deciziei de sanctionare disciplinara cu referire la procedura cercetării disciplinare; –Criterile pe baza carora daunele morale sunt apreciate de Inalta Curte de Casatie si Justitie acordarea daunelor morale in cazul unui prejudiciu de imagine – Cum a motivat instanta revocarea unei masuri preventive dispuse fata de un inculpat acuzat de savarsirea unei infractiuni grave; – Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala; – Infractiunea de evaziune fiscala savarsita prin “sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea , declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate.   Cabinet avocat Tudor Ion Responsabilitate, profesionalism, loialitate fata de client. www.avocat-tudor.ro 0724260393        

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design