skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

Ce obligatii noi revin angajatorilor din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati si normele metodologice de aplicare

Ce obligatii noi revin angajatorilor din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati si normele metodologice de aplicare

Discriminarea la locul de muncă inca reprezinta o realitate a zilelor noastre. Sunt cunoscute astfel de cazuri îndeosebi referitor la femei,cand nu le sunt recunoscute drepturi in calitate de salariate, nu sunt promovate,ori in alte cazuri li se impune să-și dea demisia pentru ca angajatorul să fie pus la adăpost de o eventuală sancțiune.
Tocmai pentru prevenirea si sanctionarea unor astfel de tratamente discriminatorii Guvernul a aprobat normele metodologice de aplicare a Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati.

Astfel,au fost prevazute obligatii noi pentru angajatori,in ce priveste egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in relatiile de munca si pentru combaterea si eliminarea discriminarilor bazate pe criteriul de sex.

• dintre obligatiile instituite pentru angajatori prin acest document amintim urmatoarele:
-angajatorii au obligatia sa introduca explicit, in regulamentele interne, faptul ca este interzisa discriminarea bazata pe criteriul de sex si sa isi informeze angajatii despre drepturile pe care le au privind egalitatea de sanse si de tratament in relatiile de munca;
-angajatorii trebuie sa aplice masuri de prevenire si actiune: elaborarea unei politici interne clare prin care sa se elimine toleranta la hartuire la locul de munca, adoptarea unor masuri anti-hartuire, proiecte, programe de instruire si campanii de informare si constientizare a angajatilor.
-salariatii vor fi informati despre procedura de depunere a unei plangeri de hartuire sexuala sau comportament inadecvat la locul de munca si despre modul de solutionare a acesteia.

• Cum defineste Legea nr. 202/2002 egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati:
-in domeniul muncii
Prin egalitate de sanse si de tratament intre femei si barbati in relatiile de munca se intelege accesul nediscriminatoriu la:
-alegerea ori exercitarea libera a unei profesii sau activitati;
-angajare in toate posturile sau locurile de munca vacante si la toate nivelurile ierarhiei profesionale;
-venituri egale pentru munca de valoare egala;
-informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare,
perfectionare, specializare si recalificare profesionala, inclusiv ucenicia;
-promovarea la orice nivel ierarhic si profesional;
-conditii de incadrare in munca si de munca ce respecta normele de sanatate si securitate in munca, conform prevederilor legislatiei in vigoare, inclusiv conditiile de concediere;
-beneficii, altele decat cele de natura salariala, precum si la sistemele publice si private de securitate sociala;
-organizatii patronale, sindicale si organisme profesionale, precum si la beneficiile acordate de acestea;
-prestatii si servicii sociale, acordate in conformitate cu legislatia in vigoare.

De egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in relatiile de munca beneficiaza toti lucratorii, inclusiv persoanele care exercita o activitate independenta, precum si sotiile/sotii lucratorilor independenti care nu sunt salariate/salariati sau asociate/asociati la intreprindere, in cazul in care acestea/acestia, in conditiile prevazute de dreptul intern, participa in mod obisnuit la activitatea lucratorului independent si indeplinesc fie aceleasi sarcini, fie sarcini complementare.
(3) Prevederile legii se aplica tuturor persoanelor, functionari publici si personal contractual din sectorul public si privat, inclusiv din institutiile publice, cadrelor militare din sectorul public, precum si celorlalte categorii de persoane al caror statut este reglementat prin legi speciale.

• Ce obligatii are angajatorul pentru prevenirea si eliminarea oricaror comportamente, definite drept discriminare bazata pe criteriul de sex,
-sa asigure egalitatea de sanse si de tratament intre angajati, femei si barbati, in cadrul relatiilor de munca de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispozitii pentru interzicerea discriminarilor bazate pe criteriul de sex in regulamentele de organizare si functionare si in regulamentele interne ale unitatilor;
-sa prevada in regulamentele interne ale unitatilor sanctiuni disciplinare, in conditiile prevazute de lege, pentru angajatii care incalca demnitatea personala a altor angajati, prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin actiuni de discriminare, astfel cum sunt definite la art. 4 lit. a)-e) si la art. 11;
-sa ii informeze permanent pe angajati, inclusiv prin afisare in locuri vizibile, asupra drepturilor pe care acestia le au in ceea ce priveste respectarea egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati in relatiile de munca;
-sa informeze imediat dupa ce a fost sesizat autoritatile publice abilitate cu aplicarea si controlul respectarii legislatiei.

• Este interzisa discriminarea prin utilizarea de catre angajator a unor practici care dezavantajeaza persoanele de un anumit sex, in legatura cu relatiile de munca, referitoare la:
-anuntarea, organizarea concursurilor sau examenelor si selectia candidatilor pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat;
-incheierea, suspendarea, modificarea si/sau incetarea raportului juridic de munca ori de serviciu;
-stabilirea sau modificarea atributiilor din fisa postului;
-stabilirea remuneratiei;
-beneficii, altele decat cele de natura salariala, precum si la securitate sociala;
-informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare si recalificare profesionala;
-evaluarea performantelor profesionale individuale;
-promovarea profesionala;
-aplicarea masurilor disciplinare;
-dreptul la aderare la sindicat si accesul la facilitatile acordate de acesta;
-orice alte conditii de prestare a muncii, potrivit legislatiei in vigoare.

Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de munca in care, datorita naturii activitatilor profesionale respective sau in cadrul in care acestea sunt desfasurate, o caracteristica legata de sex este o cerinta profesionala autentica si determinanta, cu conditia ca obiectivul urmarit sa fie legitim si cerinta sa fie proportional.
• Alte articole de acelasi autor:
-Care sunt conditiile pentru ca o cerere de chemare in judecata sa fie luata in considerare,sa fe primita de instanta;
-in ce conditii o persoana poate fi condamnata pentru punerea in circulatie a unui autovehicul neinmatriculat;
Pe ce criterii este sanctionata o fapta ca fiind infractiune sau contraventie la Legea nr.50/1991privind autorizarea executarii constructiilor;
–In ce conditii instanta apreciaza ca un conducator auto este in stare de necesitate cand savarseste infractiunea de conducere a unui vehicul fara permis de conducere;
–De ce este considerata Camera preliminara o faza distincta a procesului
penal;
-Drept penal-legalitate;
-In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto;
–Ce avantaje prezinta solicitarea de despagubiri accidente in cadrul procesului penal;
-Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;
-Ce criterii a avut in vedere instanta la admiterea cererii de stabilirea paternitatii din afara casatoriei formulata de reclamanta in conditiile in care tatal biologic intervine in solutionarea cererii.
–Pentru ce motive instanta a admis cererea de inlocuire a arestului
preventiv cu o alta masura preventiva;
-infractiunile contra sigurantwi si integritatii sistemelor si datelor informatice
–Cum a motivat Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la sanctiunea
ce se aplica in cazul lipsei consimtamantului pentru incheierea unui act juridic ca efect al depasirii limitelor legale ale mandatului administra;
–Ce se poate invoca pentru anularea deciziei de sanctionare disciplinara cu referire la procedura cercetării disciplinare;
-Contencios administrative si fiscal;
-Vanzarea imobilelor. Reguli speciale de vanzare a imobilelor;
–Infractiunile contra persoanei;
-In ce limite prin asigurarea RCA va puteti recupera prejudiciul.
Cabinet avocat Tudor Ion
Responsabilitate, profesionalism, loialitate fata de client.
www.avocat-tudor.ro
0724260393

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design bratari bratari barbati bratari femei bratari dama bratari ieftine seturi de bratari brățări bărbați agentie marketing reclame facebook reclame google agentie promovare site promovare online campanii google campanii facebook promovare seo servicii marketing promovare social media