skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

Ce nereguli de procedura la recoltarea mostrelor biologice pot fi invocate in cazul infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante

 

Ce nereguli de procedura la recoltarea mostrelor biologice pot fi invocate in cazul infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante

In procesele penale ce au ca obiect savarsirea infractiunii de conducere a uni vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante am constatat ca sunt cazuri in care persoanele implicate contesta in instanta procedura in care s-au recoltat probele biologice, si in consecinta valoarea alcoolemiei stabilite pana la acel moment procesual. .

Desigur ca este o realitate ca in aceasta procedura, din diverse motive, se pot comite erori, astfel ca este bine sa se cunoasca in ce ar consta acestea. Mai ales ca, persoana supusa unei astfel de proceduri, in cele mai multe cazuri suporta si un stress suplimentar ca urmare a amenintarii unui prezumtiv caz penal.

 

Art.336 din Codul penal incrimineaza infractiunea de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, aceasta facand parte din categoria infractiunilor contra sigurantei circulatiei rutiere.

Forma de baza a infractiunii este conducerea pe drumurile publice a unui vehicul, pentru care legea prevede obligativitatea de a deţine permis de conducere, de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge Legea prevede insa ca se sancţionează şi persoana, aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere.

O forma agravata a infractiunii este reprezentata de situatia in care  persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute mai sus efectuează transport public de persoane, transport de substanţe sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unor persoane pentru obţinerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere. In acst caz pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

 

Din examinarea formei de baza se poate constata ca pentru existenta infractiunii trebuiesc indeplinite urmatoarele conditii:

-deplasarea vehiculului să se realizeze pe un drum public;

-conducătorul vehiculului sa aiba o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge

 

Pentru a se constata insa existenta celei de a doua conditii, a imbibatiei alcoolice, se procedeaza la recoltarea de mostre biologice de la persoanele implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, în vederea determinării alcoolemiei.

Procedura respectiva este reglementata in detaliu  prin ORDINUL NR. 1512 DIN 12/12/2013, astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr. 1192/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier.

 

Prin urmare, in cazul in care o persoana este supusa procedurii de recoltare a probelor biologice, cunoasterea dispozitiilor ordinului mentionat constituie un prilej de a constata daca acesta a fost respectat si eventual, de a contesta, in cazul unor nereguli.

 

In acest sens, este bine sa se cunoasca urmatoarele dispozitii :

 • persoanele care dispun recoltarea de mostre biologice si locatia unde

se efectueaza aceata procedura.

Recoltarea mostrelor biologice de la persoanele implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, în vederea determinării alcoolemiei sau a prezenţei în organism a produselor ori a substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, din dispoziţia organelor abilitate, se poate face în cadrul oricărei unităţi de asistenţă medicală autorizate sau în instituţii medico-legale de către personalul medical care are aviz valabil de liberă practică.

Recoltarea probelor biologice se face după completarea de către poliţistul rutier a formularului de cerere de analiză toxicologică a probelor biologice.

 

 • Cine face recoltarea mostrelor biologice si ce consecinte are refuzul

Recoltarea mostrelor biologice în condiţiile art. 1 se face de către personalul medical, în prezenţa poliţistului rutier. Poliţistul rutier completează şi semnează procesul-verbal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la normele metodologice, documentul fiind semnat şi de personalul medical care a efectuat recoltarea, precum şi de către persoana supusă recoltării. Recoltarea mostrelor biologice de la persoanele implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, în vederea determinării alcoolemiei sau a prezenţei în organism a produselor ori a substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, denumită în continuare recoltarea mostrelor biologice, este asimilată urgenţelor medicale şi nu poate fi refuzată de către personalul medical. Refuzul nejustificat de a recolta probe biologice sau nerespectarea procedurilor prevăzute în prezentul ordin atrage răspunderea personalului medical, conform legii, cu excepţia situaţiilor în care prin prelevare se pune în pericol iminent viaţa conducătorului auto devenit victimă.

 

 • ce documente se cer persoanei de la care se face recoltarea

Identificarea persoanei de la care sunt recoltate probele biologice se realizează în baza următoarelor documente:

a)carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, paşaport sau permis de conducere auto, în cazul cetăţenilor români;

b)paşaport, carte de identitate, permis de şedere, titlu de călătorie sau permis de conducere auto, în cazul cetăţenilor străini.

In situaţia în care persoana respectivă nu posedă niciunul dintre documentele menţionate la alin. (1) identificarea se poate face în baza unui proces-verbal întocmit de către poliţistul rutier ca urmare a stabilirii identităţii persoanei în cauză prin metode şi mijloace specifice poliţiei.

 

 • Ce fel de mostre biologice se recolteaza si care sunt conditiile de valabilitate a trusei standard

Determinarea alcoolemiei se efectuează în conformitate cu Normele procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justiţiei, şi al ministrului de stat, ministrul sănătăţii, nr. 255/1134C/2000 şi cu metodologia elaborată de către Consiliul superior de medicină legală.

Rezultatele obţinute în urma determinărilor de laborator efectuate asupra probelor biologice în condiţiile alin. (1) şi (2) vor fi înscrise în buletinul de analiză toxicologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

Prestaţia medico-legală reprezentată de determinarea alcoolemiei sau a prezenţei drogurilor în organismul unei persoane se realizează contra cost.

(2)Costul prestaţiei medico-legale menţionate la alin. (1), incluzând şi preţul trusei standard, se achită potrivit legii.

Mostrele biologice ce pot fi recoltate de la persoanele implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, în vederea determinării alcoolemiei   sunt reprezentate prin:

-sânge, pentru determinarea alcoolemiei;

 

Mostrele biologice menţionate se recoltează cu trusa standard, ce trebuie să conţină toate elementele prevăzute în anexa nr. 4, în vederea determinării alcoolemiei, sau cele prevăzute în anexa nr. 5, în vederea determinării prezenţei drogurilor în organism.

Instituţia medico-legală va refuza, în vederea efectuării determinărilor toxicologice, primirea probelor biologice recoltate în orice alte recipiente decât cele aflate în trusa standard, securizată în conformitate cu prevederile art. 19.

 

Trusele standard destinate recoltării, depozitării şi transportării în condiţii de securitate a probelor biologice, denumite în continuare truse standard, se asigură de către instituţiile medico-legale, costul acestora fiind suportat iniţial din bugetul propriu al instituţiei medico-legale.

Trusele standard pot fi utilizate în cadrul instituţiei medico-legale sau pot fi puse, la cerere, la dispoziţia unităţilor de asistenţă medicală autorizate sau a organelor de poliţie rutieră în vederea recoltării de probe biologice.

Evidenţa truselor standard este consemnată într-un registru special în care vor fi menţionate şi trusele standard deteriorate sau cele desigilate şi neutilizate, situaţii în care se va preciza motivul.

Trusele standard pot fi utilizate în vederea recoltării, depozitării şi transportului probelor biologice dacă:

-prototipul prezentat de producător a obţinut avizul Consiliului superior de medicină legală;

-conţin, în stare nedeteriorată, toate elementele menţionate în anexa nr. 4, pentru determinarea alcoolemiei, sau, după caz, în anexa nr. 5, pentru determinarea prezenţei drogurilor în organism.

Instituţia medico-legală va refuza primirea probelor biologice recoltate, depozitate sau transportate în truse standard al căror prototip nu a obţinut avizul Consiliului superior de medicină legală.

 

 • aspectele legate de timpul de la producerea accidentului pana la

recoltare si inregistrarea persoanei la unitatea unde se face recoltarea

Recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau a prezenţei în organism a drogurilor se va face în cel mai scurt timp posibil de la producerea evenimentului rutier sau a împrejurării care impune recoltarea acestora.Data şi ora prezentării persoanei pentru recoltarea probelor biologice se înscriu de către personalul medical în registrul existent la unitatea de asistenţă medicală autorizată sau la instituţia medico-legală unde se efectuează recoltarea probelor biologice.

 

 • Aspectele privind intervalul de timp de recoltare a celor doua mostre

Pentru determinarea alcoolemiei se recoltează două mostre de sânge la interval de o oră una faţă de cealaltă, fiecare mostră fiind reprezentată de o cantitate de 10 ml. Atunci când rezultatul testării cu un mijloc tehnic certificat nu indică prezenţa alcoolului în aerul expirat, recoltarea celei de-a doua mostre de sânge nu mai este necesară, putând fi efectuată numai la cererea persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier.

Imediat după recoltare mostra de sânge se distribuie în mod egal, în cantităţi de câte 5 ml, în două tuburi speciale de recoltare vidate, care conţin o substanţă anticoagulantă.Imediat după introducerea cantităţii de sânge în tubul special de recoltare vidat, personalul medical care a efectuat recoltarea agită conţinutul tuburilor respective în vederea omogenizării.

Mostrele de sânge recoltate în conformitate cu prevederile alin. (1), (2) şi (3) se introduc în containerul trusei standard adecvate, care ulterior se va securiza.
Supravegherea persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier în intervalul de timp de o oră dintre cele două recoltări de sânge revine poliţistului rutier.

În cazul în care nu au fost recoltate două mostre de sânge, la un interval de o oră una faţă de cealaltă, nu se va putea efectua estimarea retroactivă a alcoolemiei.

 

Supravegherea persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier până la recoltarea mostrei de urină sau, după caz, a celei de sânge revine poliţistului rutier.

Mostrele biologice recoltate în conformitate cu prevederile alin. (1), (2) şi (3) se introduc în containerele trusei standard adecvate, care ulterior va fi securizată.

 

 • Posibilitatea de a solicita recoltarea contraprobelor biologice

În cazul în care persoana de la care sunt recoltate probele biologice solicită şi recoltarea contra probelor biologice se vor utiliza concomitent două truse standard, costurile aferente fiind suportate de solicitant.

În situaţia prevăzută la alin. (1) se recoltează cantităţi duble de mostre biologice care se repartizează în cele două truse standard, prevederile art. 10-13 fiind aplicate corespunzător.

 

Valoare de contraprobă poate avea şi proba biologică rămasă, în cantitate suficientă pentru efectuarea unei alte analize, după determinarea toxicologică realizată în cadrul instituţiei medico-legale, caz în care preţul trusei standard nu va fi inclus în contravaloarea prestaţiei medico-legale de analiză a contraprobei, ce urmează a fi suportată de către solicitantul contraprobelor.

Analiza contraprobei se poate realiza la orice institut de medicină legală, cu respectarea prevederilor art. 20 şi 21.

 

 • Cine si ince caz se poate solicita interpretarea stării clinice induse de consumul recent de băuturi alcoolice

Examenul medical în vederea interpretării stării clinice induse de consumul recent de băuturi alcoolice sau de substanţe psihoactive a persoanei supuse recoltării mostrelor biologice se efectuează numai la solicitarea poliţistului rutier, dacă persoana în cauză a fost implicată într-un accident de circulaţie rutieră în urma căruia a survenit decesul sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane.

În situaţia prevăzută la alin. (1) medicul care a efectuat examinarea clinică va completa formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.

 

 • Care este procedura de constatare a refuzului de a se recolta mostre

biologice

Consimţământul persoanei cu privire la recoltarea probelor biologice în vederea determinării alcoolemiei sau a prezenţei drogurilor în organism este prezumat.

Refuzul persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier de a accepta recoltarea probelor biologice sau prezentarea la sediul unităţii de asistenţă medicală autorizată ori al instituţiei medico-legale, în vederea recoltării probelor biologice, se pedepseşte conform legii, în condiţiile Codului de procedură penală.

 

Confirmarea refuzului persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier de a accepta deplasarea la sediul unităţii de asistenţă medicală autorizate sau al instituţiei medico-legale în vederea recoltării probelor biologice se face de către poliţistul rutier prin întocmirea procesului-verbal de constatare a infracţiunii.

Dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător în situaţia în care persoana în cauză, aflată la sediul unităţii de asistenţă medicală autorizată sau al instituţiei medico-legale, refuză să accepte recoltarea probelor biologice înainte de desigilarea trusei standard.

 

În situaţia în care, după desigilarea trusei standard, persoana în cauză refuză recoltarea probelor biologice, se vor completa în mod corespunzător rubricile respective din procesul-verbal de recoltare a probelor biologice, aflat în trusa standard, ce va fi semnat de către poliţistul rutier şi personalul medical, precum şi de către persoana respectivă dacă aceasta nu refuză să semneze procesul-verbal.

În situaţia prevăzută la alin. (5) persoana în cauză este obligată să achite contravaloarea trusei standard care a fost desfăcută.

 

 • Cum se face securizarea trusei standard si transportul acesteia către laboratorul de toxicologie al instituţiei medico-legale

În vederea recoltării probelor biologice trusa standard se deschide în prezenţa poliţistului rutier şi a persoanei în cauză.

Probele biologice recoltate se introduc în containerele trusei standard imediat după recoltare, în prezenţa poliţistului rutier şi a persoanei în cauză.

După introducerea containerelor ce conţin probele biologice recoltate, precum şi a componentelor nefolosite din trusa standard respectivă şi a formularelor completate şi semnate, trusa standard va fi securizată în prezenţa poliţistului rutier şi a persoanei în cauză.

 

Securizarea trusei standard, după introducerea elementelor menţionate la art. 18 alin. (3), se realizează prin aplicarea cumulativă a elementelor de siguranţă existente în trusa standard:

-banderola autocolantă, pe containerul în care se introduc recipientele ce conţin probele biologice;

-sigiliul de unică folosinţă, înseriat, ce împiedică desfacerea cutiei trusei standard.

După sigilarea trusei standard, personalul medical care a efectuat recoltarea va completa rubricile înscripţionate pe capacul cutiei trusei standard şi va aplica ştampila instituţiei unde a fost realizată recoltarea.

 

După securizare, trusa standard va fi preluată de către poliţistul rutier sau, după caz, va fi reţinută la instituţia medico-legală în vederea înaintării către laboratorul de toxicologie unde se va efectua analiza probelor biologice.

Trusa standard preluată de către poliţistul rutier va fi înaintată în cel mai scurt timp instituţiei medico-legale, unde urmează să se efectueze analiza toxicologică a probelor biologice.

În cazul în care poliţistul rutier nu are posibilitatea de a transporta imediat după preluare trusa standard la sediul instituţiei medico-legale, aceasta va fi păstrată cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 21, fără însă a se depăşi un interval de cel mult 7 zile din momentul recoltării probelor biologice.

 • Ce implica stabilirea concentraţiei de alcool care se face în instituţiile

medico-legale autorizate.

Primirea trusei standard la instituţia medico-legală în care urmează să se efectueze analiza toxicologică a mostrelor biologice este confirmată prin semnarea formularului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, numai pe exemplarul care va fi preluat de poliţistul rutier, de către persoana care primeşte şi înregistrează trusa standard.

Celelalte rubrici inscripţionate pe capacul cutiei trusei standard, referitoare la succesiunea custodiei trusei, sunt completate în mod corespunzător de către poliţistul rutier care preia trusa.

Trusa standard securizată va fi menţinută la frigider la o temperatură de până la 4°C până la efectuarea transportului către laboratorul de toxicologie al instituţiei medico-legale.

Transportul trusei standard către laboratorul de toxicologie al instituţiei medico-legale fără respectarea condiţiilor de temperatură prevăzute la alin. (1) se va efectua într-un interval de timp cât mai scurt, dar care să nu depăşească 3 ore de la recoltare.

Probele biologice rămase după efectuarea determinărilor toxicologice vor fi păstrate în cadrul instituţiei medico-legale, pe o perioadă de 6 luni de zile, la congelator, la o temperatură maximă de -18°C.

Buletinul de analiză toxicologică întocmit după efectuarea determinărilor toxicologice conform art. 5 va fi înaintat imediat organului judiciar competent.

 • Alte articole de acelasi autor :

Solutionarea plangerilor facute de copii se va putea face si prin Avocatul copilului;

Ce trebuie stiut despre cazurile in care este angajata răspunderea contractuala;

-infractiunile contra persoanei;

Ce este adopţia internaţională;

Ce a hotarat instanta suprema in legatura cu aplicarea de pedepse distincte cand acelasi inculpat savarseste infractiunea de trafic de droguri si infractiunea de detinere de droguri in vederea consumului propriu;

In ce situatii in cazul raspunderii solidare pentru repararea prejudiciului fiecare inculpat raspunde doar pentru responsabilitatea sa;

– Ce prevede Ordinul nr. 1343/2006 din 06/11/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis;

– De ce acuza transportatorii favorizarea unor grupuri de interese apropiate unor oameni politici si cer schimbarea legii taximetriei nr.38/2003;

-Cum te aperi in instanta cand esti acuzat de neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati in traversarea drumului public.

Fapta de evaziune fiscala prevazuta de Legea 241/2005 art.9 lit.b constituie infractiune numai daca s-a produs un prejudiciu.

 

Cabinet avocat Tudor Ion

Responsabilitate, profesionalism, loialitate fata de client.

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

 

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design