skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

Ce motive se pot invoca pentru anularea unui proces-verbal de contraventie din domeniul rutier

                                                   politia_rutiera

Ce motive se pot invoca pentru anularea unui proces-verbal de contraventie din domeniul rutier

 

Daca ati fost sanctionat pentru o contraventie din domeniul rutier si considerati ca nu sunteti vinovat va trebui sa formulati o plangere contraventionala pe care, in termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal sa o adresati judecatoriei din raza de competenta a careia a fost constata fapta.

Veti solicita anularea procesului-verbal de contraventie iar motivele pe care le  veti putea invoca pot fi, in functie de situatia concreta a fiecarui caz, urmatoarele:

  • lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului

constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator.

Aceste motive sunt prevazute in mod expres in art. 17 din OUG nr. 2/2001.

Este normal ca lipsa descrierii faptei contraventionale, imposibilitatea descifrarii intelesului consemnarii datorita scrisului ilizibil, existenta unor stersaturi sa reprezinte motive de nulitate a procesului-verbal.

Intr-o astfel de situatie persoana sanctionata nu va putea sa inteleaga acuzatia ce i se aduce si astfel sa-si formulize o aparare eficienta iar instanta nu va dispune de datele necesare in vederea stabilirii corecte a situatiei de fapt si sa exercite controlului judecatoresc.

 

  • omiterea din procesul-verbal de contraventie a uneia din mentiunile

prevazute in art. 16 din OUG nr. 2/2001, daca prin aceasta modalitate s-a cauzat o vatamare.

Astfel, procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.

 

-în procesul-verbal vor fi cuprinse şi următoarele date in cazul contravenienţilor cetăţeni străini, persoane fără cetăţenie sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate: seria şi numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent.

Daca este cazul unui  contravenient minor procesul-verbal va cuprinde şi numele, prenumele şi domiciliul părinţilor sau ale altor reprezentanţi ori ocrotitori legali ai acestuia.

În situaţia în care contravenientul este persoană juridică în procesul-verbal se vor face menţiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal ale acesteia, precum şi datele de identificare ale persoanei care o reprezintă.

 

În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica “Alte menţiuni”, sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.

 

  • procesul-verbal de contraventie este comunicat prin depasirea unui

termen de 30 de zile de la data cand a fost intocmit.

www.avocat-tudor.ro

Av. Tudor Ion 0724260393

 

 

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design