skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

Ce fapte pot constitui infractiunea de evaziune fiscala prevazuta de Legea nr.241/2005 si care sunt trecute in cazierul fiscal

Ce fapte pot constitui infractiunea de evaziune fiscala  prevazuta de Legea nr.241/2005 si care sunt trecute in cazierul fiscal

În tara noastra, frauda fiscală şi spălarea banilor sunt reglementate prin acte normative diferite, respectiv Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism.

 

  • Spre exemplu, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale la articolul 9 alin. 1 prevede ca urmatoarele fapte constituie infractiuni:

 

„Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale:

 

-ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;

-omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;

-evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fi ctive;

-alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;

-executarea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor;

-sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare,fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;

-substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fi scală şi ale Codului de procedură penală.”

 

  • De mentionat insa ca actul normativ respectiv dispune ca sunt

infracţiuni şi urmatoarele fapte:

 

-fapta contribuabilului care nu reface, cu intenţie sau din culpă, documentele de evidenţă contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control;

-refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verifi cărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie;

 

-împiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condiţiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale sau vamale;

-reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă;

 

-deţinerea sau punerea încirculaţie, fără drept, a timbrelor, banderolelor ori formularelor tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, tipărirea, folosirea, deţinerea sau punerea în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre, banderole ori formulare tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate;

-stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor,având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiride la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.

 

  • In vederea combaterii evaziunii fiscale, legiutorul roman a prevazutinsa si alte fapte, in acest fiind HG nr. 1000/2015.

In acest sens, urmatoarele fapte vor fi trecute in cazierul fiscal:

-ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile.

-omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate.

-evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive.

-alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat sau de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor.

-executarea de evidențe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor.

-sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate.

-substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor sau de către terțe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală și ale Codului de procedură penală.

 

-fapta contribuabilului care nu reface, cu intenție sau din culpă, documentele de evidență contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control.

 

-refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale și bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somație.

 -impiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condițiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale sau vamale.

 

-deținerea sau punerea în circulație, fără drept, a timbrelor, banderolelor ori formularelor tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special.

 

-tipărirea, folosirea, deținerea sau punerea în circulație, cu știință, de timbre, banderole ori formulare tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate.

 

-stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.

 

 

  • Alte articole de acelasi autor:

 

Accesul, fara drept, la un sistem informatic, infractiune prevazuta de art. 360 Cod penal;

Care sunt obligatiile conducatorului autovehiculului care se angajeaza in depasire si a celui depasit;

CALITATEA SOCIETATILOR DE ASIGURARE IN PROCESUL PENAL;

-Ce trebuie sa stim despre ce prevede Legea nr.143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri;

Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis

 

www.avocat-tudor.ro

0724260393

Avcat Bucuresti

 

 

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design