Felurile mostenirii

Felurile mostenirii

Patrimoniul defunctului se transmite prin:
– mostenire legala;
– mostenire testamentara.

O parte a patrimoniului defunctului se transmite prin mostenire testamentara, iar cealalta prin mostenire legala.

Mostenitorii legali sunt:
– sotul supravietuitor;
– rudele defunctului;
– comuna, orasul sau municipiul in a carui raza teritoriala se aflau bunurile la data deschiderii succesiunii-in cazul cand nu exista mostenitori legali sau testamentari.

Reprezentarea succesorala este un beneficiu legal conform caruia un mostenitor legal de un grad mai indepartat (numit reprezentant), urca, in virtutea legii, in drepturile ascendentului sau (numit reprezentat), pentru a culege partea de mostenire ce I s-ar cuveni acestuia daca nu ar fi fost nedemn fata de defunct sau decedat la data deschiderii succesiunii.