In ce cazuri este exonerat de raspundere transportatorul in transportul de bunuri

In ce cazuri este exonerat de raspundere transportatorul in transportul de bunuri

Ca avocat din Baroul Bucuresti,am studiat practica instantelor si am constatat drept cauze exoneratoare de raspundere imprejurarile de forta majora sau caz fortuit,fapta cocontractantului,fapta tertului pentru care transportatorul nu este tinut sa raspunda,viciul propriu al lucrului.

Cu toate acestea,in solutionarea unor caize de aceasta natura,s-a decis ca, daca mijlocul de transport poarta urme de violare,se prezuma pana la proba contrara,ca lipsurile s-au produs pe parcurs,din vina transportatorului.
De asemenea,daca incarcatura a ajuns intact la destinatie,se prezuma ca expeditorul este liberat de raspundere intrucat si-a executat obligatia

• In literatura de specialitate
S-au dat urmatoarele exemple:rechizitionarea marfurilor aflate in curs de transport pentru necesitatile raszboiului si capturarea incarcaturii de catre inamic,furtuni pe mare,ceea ce duce la pierderea marfii.

• Cauzele de exonerare de raspundere a transportatorului in
transportul de bunuri sunt reglementate de Codul civl.
-art.1959 Cod civil dispune ca:
transportatorul nu poate exclude sau limita răspunderea sa decât în cazurile prevăzute de lege.
Transportatorul insa răspunde pentru prejudiciile cauzate prin întârzierea ajungerii la destinaţie, cu excepţia cazului fortuit şi a forţei majore.

-art.1991 Cod civil,cu denumirea marginala,inlaturarea raspunderii arata:
transportatorul nu răspunde dacă pierderea totală ori parţială sau, după caz, alterarea ori deteriorarea s-a produs din cauza:
a) unor fapte în legătură cu încărcarea sau descărcarea bunului, dacă această operaţiune s-a efectuat de către expeditor sau destinatar;
b) lipsei ori defectuozităţii ambalajului, dacă după aspectul exterior nu putea fi observată la primirea bunului pentru transport;

c) expedierii sub o denumire necorespunzătoare, inexactă ori incompletă a unor bunuri excluse de la transport sau admise la transport numai sub anumite condiţii, precum şi a nerespectării de către expeditor a măsurilor de siguranţă prevăzute pentru acestea din urmă;

d) unor evenimente naturale inerente transportului în vehicule deschise, dacă, potrivit dispoziţiilor legii speciale sau contractului, bunul trebuie transportat astfel;
e) naturii bunului transportat, dacă aceasta îl expune pierderii sau stricăciunii prin sfărâmare, spargere, ruginire, alterare interioară spontană şi altele asemenea;
f) pierderii de greutate, oricare ar fi distanţa parcursă, dacă şi în măsura în care bunul transportat este dintre acelea care prin natura lor suferă, obişnuit, prin simplul fapt al transportului, o asemenea pierdere;

g) pericolului inerent al transportului de animale vii;
h) faptului că prepusul expeditorului, care însoţeşte bunul în cursul transportului, nu a luat măsurile necesare pentru a asigura conservarea bunului;

i) oricărei alte împrejurări prevăzute prin lege specială.
Este de mentionat si ca legea civila prevede ca,dacă se constată că pierderea sau deteriorarea ori alterarea a putut surveni din una dintre cauzele prevăzute mai sus se prezumă că paguba a fost produsă din acea cauză.

• Transportatorul este, de asemenea, exonerat de răspundere, dacă
dovedeşte că pierderea totală sau parţială ori alterarea sau deteriorarea s-a produs din cauza:
a) unei alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1), săvârşită cu intenţie ori din culpă de către expeditor sau destinatar, ori a instrucţiunilor date de către unul dintre aceştia;
b) forţei majore sau faptei unui terţ pentru care transportatorul nu este ţinut să răspundă.

• Alte articole de acelasi autor:
-In ce situatii Jandarmeria are dreptul sa foloseasca armamentul din dotare si mijloacele de imobilizare in contextul implinirii unui an de la protestele din 10 august;
Cum vor fi sanctionate contraventiile constatate prin radar conform ultimelor modificari ale Codului rutier;
-Ce neregularitate a procesului verbal de contraventie rutiera se poate invoca in instanta conform ultimei hotarari a instantei supreme publicate recent in Monitorul Oficial;
–Ce masuri trebuiesc intreprinse daca ti-a fost avariata masina;
–Ce avantaje prezinta solicitarea de despagubiri accidente in cadrul procesului penal;
–Actiunea in despagubire dintr-un contract de asigurare nu poate fi respinsa doar pentru motivul ca asiguratul nu a reclamat evenimentul in termenul prevazut in contract;
–Ce prevede Ordinul nr.1343/2006 din 06/11/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis.
-In ce situatii autoritatea parinteasca este exercitata dupa divort doar de catre un parinte.
-Preeminenta conventiei europene a drepturilor omului in dreptul intern roman;
-Infractiuni informatice;
-Ce nu trebuie sa omiteti in cererea de chemare in judecata prin care contestati un act administrativ fiscal;
-Cum solicitati audierea ca martori a rudelor in cazul contraventiilor la regimul circulatiei rutiere;
-Din ce motive DNA s-a sesizat din oficiu cu privire la infractiunea de favorizarea faptuitorului in cazul persoanelor condamnate care apar ca autori de lucrări științifice;
–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident;
-Ce inseamna un avocat in Uniunea Europeana;
-Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de
Societatea Comerciala;
–Criterile pe baza carora daunele morale sunt apreciate de Inalta Curte de
Casatie si Justitie acordarea daunelor morale in cazul unui prejudiciu de imagine;
Cabinet avocat Tudor Ion
Responsabilitate,profesionalism,loialitate fata de client;
www.avocat-tudor.ro
0724260393


In ce conditii raspunde transportatorul in contractul de transport de pierderea marfii,vicii si cum se constata

In ce conditii raspunde transportatorul in contractul de transport de pierderea marfii,vicii si cum se constata

Ca avocat Baroul Bucuresti am intalnit cauze in care destinatarul unei marfi solicita repararea pagubei pricinuite de faptul ca marfa pe care o platise a fost pierduta partial sau nu corespundea cantitativ cu ce a stabilit prin contract.
Intr-o astfel de situatie neplacuta pentru destinatar se cerea atragerea raspunderii transportatorului.

Desigiu ca,daca s-a incheiat un contract de transport,transportatorul trebuie sa-si duca la indeplinire obligatia luata,ceea ce implica derularea activitatilor conform contractului.
De asemenea,contractul de transport,precum orice contract,trebuie executat cu buna credinta. Daca insa se produce un prejudiciu, acesta trebuie reparat si intervine raspunderea delictuala in scopul ca partile sa fie repuse in situatia anterioara incheierii contractulu de transporti.

• Care sunt conditiile pentru ca sa intervina raspunderea
transportatorului

-sa existe un contract de transport care sa fie valabil incheiat;
Un contract este valabil incheiat atunci cand se incheie pe baza vointei liber exprimate ale transportatorului si expeditorului,cu respectarea cerintelor de fond si de forma prevazute de lege pentru valabilitatea contractului.

-sa fie prejudiciat creditorul expeditor sau destinatar ca urmare a neexecutarii sau executarii defectuoase a obligatiei de transport a bunurilor de catre operatorul de transport.

-sa existe o fapta pagubitoare a transportatorului.
In acest sens,art.1984 din Codul civil dispune ca transportatorul răspunde pentru prejudiciul cauzat prin pierderea totală ori parţială a bunurilor, prin alterarea ori deteriorarea acestora, survenită pe parcursul transportului, sub rezerva aplicării dispoziţiilor art. 1959, precum şi prin întârzierea livrării bunurilor.

• Exemplu din practica instantelor
Prin cererea de chemare in judecata reclamanta a solicitat ca instanta sa dispuna obligarea paratei in culpa, la plata sumei de 75.047.535 lei,cu titlu de contravaloare a 6.550 kg.benzina premium.
In sustinerea pretentiei deduse judecatii,reclamanta a aratat ca in baza raporturilor contractuale dintre aceasta si parata,s-a livrat benzina reclamantei iar la destinatie s-a constat o lipsa de 6.550 kg.benzina.
Instanta a admis actunea reclamantei si a retinut ca in exclusivitate culpa apartine transportatorului,asa cum rezulta din procesul-verbal de receptie incheiat la destinatie,unde se arata ca vagonul a sosit cu lipsa sigiliu,produsele lipsind din vina treansportatorului.

• Obligatiile transportatorului,conform dispozitiilor Codului civil:

-transportatorul are obligaţia de a transporta bunurile predate pentru transport până la destinaţie.
-transportul trebuie efectuat în termenul stabilit de părţi.
Dacă termenul în care trebuie făcut transportul nu a fost determinat de părţi, se ţine seama de practicile statornicite între părţi, de uzanţele aplicate la locul de plecare, iar în lipsa acestora, se stabileşte potrivit împrejurărilor.

-la destinatie,transportatorul tebuie sa identifice persoana destinatarului,astfel ca bunurile sa fie predate catre persoana desemnata.
In continuare,exista obligatia de a preda in mod efectiv bunurile la domiciliul sau sediul destinatarului desemnat de expeditor.
In situatia in care la destinatie marfurile prezinta lipsuri sau alte vicii se va proceda la constatarea acestora,fie conform intelegerii,fie se pot adresa instantei de judecata,prin cerere de ordonanta prezidentiala.

• Cum se face constatarea starii bunurilor
In situatia in care la destinatie marfurile prezinta lipsuri sau alte vicii
se va proceda la constatarea acestora,fie conform intelegerii,fie se pot adresa instantei de judecata,prin cerere de ordonanta prezidentiala.
In acest sens,art.1979 Cod civil dispune ca la primirea bunurilor transportate, destinatarul are dreptul să ceară să se constate, pe cheltuiala sa, identitatea, cantitatea şi starea bunurilor transportate.

Dacă se va stabili existenţa unor vicii, cheltuielile făcute sunt în sarcina transportatorului. În lipsa convenţiei contrare, viciile vor fi verificate.
În caz de neînţelegere asupra calităţii sau stării unei mărfi, instanţa, la cererea uneia dintre părţi, poate dispune, cu procedura prevăzută de lege pentru ordonanţa preşedinţială, constatarea stării acesteia de unul sau mai mulţi experţi numiţi din oficiu.

Prin aceeaşi hotărâre se poate dispune sechestrarea mărfii sau depunerea ei într-un depozit public sau, în lipsă, într-un alt loc ce se va determina.
Dacă păstrarea mărfii ar putea aduce mari pagube sau ar ocaziona cheltuieli însemnate, se va putea dispune chiar vânzarea ei pe cheltuiala celui căruia îi aparţine, în condiţiile care se vor determina prin hotărâre.

Hotărârea de vânzare va trebui comunicată, înainte de punerea ei în executare, celeilalte părţi sau reprezentantului său, dacă unul dintre aceştia se află în localitate; în caz contrar, hotărârea va fi comunicată în termen de 3 zile de la executarea ei.
Partea care nu s-a prevalat de dispoziţiile alin. (4)-(7) trebuie, în caz de contestaţie, să stabilească atât identitatea mărfii, cât şi viciile ei.

• Alte conditii pentru ca sa existe raspunderea operatorului de
transport

-sa existe vinovatia in nerealizarea ori indeplinirea defectuoasa a transportului;
-sa existe un prejudiciu in patrimoniul destinatarului;
-sa existe o legatura de cauzalitate intre fapta prejudiciabila si prejudiciu.
• Alte articole de acelasi autor:
–In ce situatii in cazul raspunderii solidare pentru repararea prejudiciului fiecare inculpat raspunde doar pentru responsabilitatea sa;
–In ce situatii conflictul de interese este apreciat ca fiind infractiune;
-Ce masuri trebuiesc intreprinse daca ti-a fost avariata masina;
–Fapta de evaziune fiscala prevazuta de Legea 241/2005 art.9 lit.b constituie infractiune numai daca s-a produs un prejudiciu;
–A fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice dar nu s-a anulat si dreptul de a conduce autovehicule;
–In ce cazuri se acorda exercitarea autoritatii parintesti unui singur parinte in caz de divort.
-Care sunt criteriile de stabilire a daunelor morale in cazul unui accident cu mai multe victime;
Avocat infractiuni contra sigurantei si integritatii sistemelor informatice,
-In ce situatii conflictul de interese este apreciat ca fiind infractiune;
– In ce constau neregula si frauda in utilizarea fondurilor europene;
–Contestatia in anulare in noul Cod de procedura civila;
–Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, conform avocat dreptul familiei, republicata in anul 2014.
Responsabilitate,professionalism,confidentialitate
www.avocat-tudor.ro
0724260393
avocat_tudorion@yahoo.com


Cum se stabileste raspunderea pentru marfa ajunsa la destinatie depreciata sau necorespunzatoare calitativ in cazul contractului de transport

Cum se stabileste raspunderea pentru marfa ajunsa la destinatie depreciata sau necorespunzatoare calitativ in cazul contractului de transport

Nu este placut ca odata ajunsa la destinatie o marfa prin transportator sa se constate ca aceasta este depreciata. Aceasta cu toate ca,exista un contract de transport cu clauze in care se prevedea raspunderea transportatorului pentru astfel de cazuri.
Desigur ca primul lucru pe care-l face in astfel de cazuri destinatarul este sa ia legatura cu transportatorul.

Codului civil reglementeaza insa astfel de situatii.
In acest sens,se arata ca la primirea bunurilor transportate, destinatarul are dreptul să ceară să se constate, pe cheltuiala sa, identitatea, cantitatea şi starea bunurilor transportate. Dacă se va stabili existenţa unor vicii, cheltuielile făcute sunt în sarcina transportatorului.

Tot din dispozitiile codului civil mai rezulta ca in caz de neînţelegere asupra calităţii sau stării unei mărfi, instanţa, la cererea uneia dintre părţi, poate dispune, cu procedura prevăzută de lege pentru ordonanţa preşedinţială, constatarea stării acesteia de unul sau mai mulţi experţi numiţi din oficiu.
Prin aceeaşi hotărâre se poate dispune sechestrarea mărfii sau depunerea ei într-un depozit public sau, în lipsă, într-un alt loc ce se va determina.

Dacă păstrarea mărfii ar putea aduce mari pagube sau ar ocaziona cheltuieli însemnate, se va putea dispune chiar vânzarea ei pe cheltuiala celui căruia îi aparţine, în condiţiile care se vor determina prin hotărâre.
Hotărârea de vânzare va trebui comunicată, înainte de punerea ei în executare, celeilalte părţi sau reprezentantului său, dacă unul dintre aceştia se află în localitate; în caz contrar, hotărârea va fi comunicată în termen de 3 zile de la executarea ei.

Partea care nu s-a prevalat de dispoziţiile alin. (4)-(7) trebuie, în caz de contestaţie, să stabilească atât identitatea mărfii, cât şi viciile ei.

Intr-un caz asemanator,intr-o speta s-a retinut ca in conformitate cu dispozitiile art.17 parag.1 din C.M.R.,transportatorul raspunde pentru deteriorarea marfii survenite din momentul primirii acesteia pana la eliberare.
Prezumtia de culpa a carausului,instituita prin art.9 parag.2 din aceeasi conventie poate fi insa rasturnata daca probeaza ca deprecierea marfii a inceput inca de la predare,tinand seama de particularitatile acesteia,ale expedierii si de ambalaje necorespunzatoare.
Astfel,prin cererea de chemre in judecata,reclamanta a solicitat instantei ca prin sentinta ce o va pronunta sa oblige parata la plata unei sume de bani in dolari si marci germane.

Parata a formulat cerere reconventionala prin care a solicitat obligarea reclamantei la plata sumei de bani ce reprezinta contravaloarea facturii care nu a fost achitata de partenerul extern,pe motiv ca marfa a ajuns la acesta depreciata din culpa exclusiva a transportatorului,respectiv a reclamantei-parate.
Tribunalul,ca prima instanta a admis actiunea reclamantei si a respins cererea reconventionala.
Pentru a hotari astfel,instanta a retinut din actele dosarului ca deprecierea marfii nu s-a datorat culpei reclamantei-parate si ca parata-reclamanta datoreaza contravaloarea transporturilor efectuate de acesta.

Curtea de apel a admis apelul formulat de parata,inlaturand obligarea acesteia la plata unor sume de bani.
Reclamanta a formulat recurs in dezvoltarea caruia a a aratat ca instanta de apel nu a tinut cont de dispozitiile art.17 alin.(1) din Conventia internationala referitoare la contractul international de transport al marfurilor potrivit carora “transportatorul este raspunzator pentru pierderea totala sau partiala sau pentru avaria produsa intre momentul primirii marfii si cel al elibrarii acesteia,cat si pentru intarzierea la elberare”.
Or,in absenta unor mentiuni in scrisoarea de trasura,exista prezumtia ca marfa era in stare buna in momentul primirii transportului,conform art.9 alin.(2) din aceeasi conventie.
Deprecierea marfii s-a datorat intarzierii exagerate a transportului, Gresit deci,s-a retinut ca nu s-au incalcat dispozitiile C.M.R.

Recursul formulat reclamanta a fost respins pentru urmatoarele motive.
Este adevarat ca potrivit dispozitiilor art.17 alin.(1) din Conventia referitoare la Contractul international de transport,transportatorul raspunde inclusiv pentru deteriorarea marfii survenita din momentul primirii acesteia pana la eliberare.
Potrivit insa dispozitiilor art.9 alin.(2) din aceeasi Conventie,in sarcina acestuia este instituita prezumtia de culpa,aceasta prezumtie a fost rasturnata prin expertiza efectuata in cauza,din care rezulta ca,inca de la predare,a inceput deprecierea marfii,tinand seama de data recoltarii acesteia si cea a expedierii,inclusiv a ambalajelor necorespunzatoare.

• Alte referiri la contractul de transport ce rezilta din \Codul civil
Dispozitiile din Codul civil care reglementeaza contractul de transport se gasesc la art. 1.955-2.008,unde se fac referiri la contractul de transport de bunuri şi contractul de transport de persoane şi bagaje.

Astfel,conform dispozitiilor art.1955 Cod civil,prin contractul de transport, o parte, numită transportator, se obligă, cu titlu principal, să transporte o persoană sau un bun dintr-un loc în altul, în schimbul unui preţ pe care pasagerul, expeditorul sau destinatarul se obligă să îl plătească, la timpul şi locul convenite.

In ce priveste părţile contractului de transport se arata ca acestea sunt expeditorul şi transportatorul. Cu toate acestea,transportatorul bunurilor poate fi contractat şi de către destinatarul bunurilor ce urmează a fi transportate.
Intr-o astfel de situatie,părţile contractului de transport sunt transportatorul şi destinatarul bunurilor transportate.
In cazul in care se deruleaza un contract de transport de bunuri cei care vor participa vor fi expeditorul, transportatorul şi destinatarul bunurilor transportate.

Modalitati de transport
Conform art. 1957 C. civ, transportul poate fi realizat de unul sau mai mulţi transportatori,în acest din urmă caz putând fi succesiv ori combinat. Transportul succesiv este cel efectuat de 2 sau mai mulţi transportatori succesivi care utilizează acelaşi mod de transport.

Transportul combinat este cel în care acelaşi transportator sau aceiaşi transportatori succesivi utilizează moduri de transport diferite, motiv pentru care mai este cunoscut şi sub numele de transport multimodal. Transportatorii care se succed îşi predau unul altuia bunurile şi bagajele transportate, până la destinaţie, fără intervenţia expeditorului sau a călătorului/

• In ce consta dreptul de refuz al transportatorului

Transportatorul, conformându-se dispoziţiilor legii speciale, poate refuza executarea dispoziţiei ulterioare, înştiinţându-l fără întârziere pe cel de la care ea emană, dacă executarea dispoziţiei ar fi de natură să tulbure în mod grav bunul mers al exploatării ori dacă, în cazul schimbării locului de destinaţie, sporul de taxe şi cheltuieli nu ar fi garantat de valoarea bunului sau în alt fel.
Transportatorul are obligaţia de înştiinţare şi în cazul în care, la primirea dispoziţiei, executarea acesteia nu mai este posibilă.

• Obligaţia de predare şi de informare

Conform art.1967 Cod civil transportatorul este obligat să pună bunurile transportate la dispoziţia destinatarului sau posesorului documentului de transport la ordin ori la purtător, în locul şi termenele indicate în contract sau, în lipsă, potrivit practicilor statornicite între părţi ori uzanţelor. Posesorul documentului de transport la ordin sau la purtător este obligat să îl remită transportatorului la preluarea bunurilor transportate.

In ce priveste locul si conditiile predarii,predarea bunurilor transportate se face la domiciliul sau sediul destinatarului, dacă din contract, din practicile statornicite între părţi ori conform uzanţelor nu rezultă contrariul.
Transportatorul îl înştiinţează pe destinatar cu privire la sosirea bunurilor şi la termenul pentru preluarea acestora, dacă predarea nu se face la domiciliul sau sediul acestuia.

• Care este structura pretului contractului de transport

Conform art.1978 Cod civil,preţul transportului şi al serviciilor accesorii prestate de transportator sunt datorate de expeditor şi se plătesc la predarea bunurilor pentru transport, dacă nu se prevede altfel prin contract sau legea specială, după caz.
Dacă bunurile nu sunt de aceeaşi natură cu cele descrise în documentul de transport sau valoarea lor este superioară, transportatorul are dreptul la preţul pe care l-ar fi cerut dacă ar fi cunoscut aceste împrejurări, dispoziţiile legii speciale fiind aplicabile.

Dacă preţul se plăteşte la destinaţie, transportatorul va preda bunurile contra plăţii acestuia de către destinatar.
Preţul serviciilor accesorii şi al cheltuielilor efectuate pe parcursul transportului este datorat de destinatar, dacă prin contract sau legea specială nu se prevede altfel.

Din analiza dispozitiilor de mai sus se constata ca structura pretului contractului de transport este urmatoarea:
-pretul transportului;
-pretul serviciilor accesorii care au fost prestate(pretul pentru efectuarea de catre transportator sau alte persoane a unor operatiuni conexe;
-alte cheltuieli(cand au intervenit anumite evenimente pe parcursul transportului).

-pretul transportului,al serviciilor accesorii si cheltuielile din operatiuni efectuate anterior inceperii deplasarii sunt in sarcina expeditorului.
In acest caz,scadenta si locul platii sunt in functie de momentul si locul predarii bunurilor pentru transport. Partile pot insa deroga de la aceasta regula.
-pretul serviciilor accesorii si cheltuieli generate de operatiuni effectuate ulterior inceperii deplasarii sunt in sarcina destinatarului.

• Alte articole de acelasi autor:
-Cum procedeaza instanta daca parintii firesti refuza adoptia copilului;
–In ce conditii o persoana poate fi condamnata pentru punerea in circulatie;
-In ce situatii martorul care nu declara realitatea nu este condamnat pentru infractiunea de marturie minicinoasa;
-Ce infractiuni contra securitatii nationale prevede Codul penal;
-In ce situatii se aplica răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri;
–Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;
-Criterile pe baza carora daunele morale sunt apreciate de Inalta Curte de Casatie si Justitie acordarea daunelor morale in cazul unui prejudiciu de imagine;
-Cum a motivat instanta revocarea unei masuri preventive dispuse fata de un inculpat acuzat de savarsirea unei infractiuni grave;
–Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;
–Infractiunea de evaziune fiscala savarsita prin “sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate”.
Distanta dintre domiciliile parintilor aflati in tari diferite,mentalitatea diferita,dezinteresul unuia dintre parinti,urgenta unor situatii,pot fi motive pentru ca atribuirea autoritatii parintesti sa nu se exercite in comun
Responsabilitate,pofesionalism,confidentialitate fata de client
www.avocat-tudor.ro
0724260393


Cum a motivat instanta ca desi exista contraventia privind transportarea în şi pe autoturism de obiecte a căror lungime sau lăţime depăşeşte, împreună cu încărcătura,dimensiunile acestuia nu s-a creat un pericol pentru traficul rutier.

Cum a motivat instanta ca desi exista contraventia privind transportarea în şi pe autoturism de obiecte a căror lungime sau lăţime depăşeşte, împreună cu încărcătura,dimensiunile acestuia nu s-a creat un pericol pentru traficul rutier.

Poate ca ati observat in trafic vehicule care transporta diferite obiecte ce depasesc impreuna cu incarcatura dimensiunile acestuia.
Legea interzice insa acest mod de transport atunci cand imprejurarea respectiva ar putea constitui un pericol pentru alte vehiculele care circula in spatele acestuia sau pentru persoane.

Fapta s-ar inscrie in prevederile art.148 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 in care se prevad reguli pentru circulatia vehiculelor.
Mai exact,la pct.6 din acest articol se arata ca: se interzice conducătorului de autovehicul sau de tramvai transportarea în şi pe autoturism de obiecte a căror lungime sau lăţime depăşeşte, împreună cu încărcătura,dimensiunile acestuia.
De asemenea,in art. 101din OUG 195/2002, pct.13 se prevede:Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor şi al obiectelor în sau pe vehicule.

In urmatoarea speta, instanta a considerat insa ca, desi aceasta fapta exista nu se impune aplicarea sanctiunii contraventiei.

Astfel,prin plângerea înregistrată la data de 12 iunie 2008, petenta a solicitat anularea procesului-verbal.
În motivarea plângerii, petenta a arătat că agentul constatator i-a vorbi urât şi a ameninţat-o pentru a semna actul contestat. A mai precizat petenta că în portbagaj avea o legătură de araci ce nu depăşea însă cu mai mult de 50 cm lungimea maşinii. Plângerea nu a fost întemeiată în drept, iar petenta nu a indicat probe în susţinere.
Prin întâmpinarea depusă la dosar intimata a solicitat respingerea plângerii formulate, arătând că actul contestat este întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale, iar situaţia de fapt reţinută este corectă.
În drept s-au invocat dispoziţiile art. 115-118C. proc. civ., Legea nr. 180/2002 şi O.U.G. nr. 195/2002.

Prin sentinţa civilă Judecătoria a admis în parte plângerea petentei formulată împotriva procesului-verbal de contravenţie a anulat în parte procesul-verbal, în sensul că a înlocuit amenda aplicată cu avertisment.
A exonerat petenta de plata amenzii aplicate.
Pentru a dispune astfel, s-a reţinut de prima instanţă că prin procesul-verbal contestat petenta a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 300 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 148 pct. 6 din H.G.nr. 1391/2006, întrucât, în data de 28 mai 2008, ora 17,47, a condus transportând în portbagaj obiecte a căror lungime este mai mare decât
cea a autoturismului menţionat.

Verificând, conform art. 34 din O.G.nr. 2/2001, legalitatea şi temeinicia actului contestat, instanţa a constatat că acesta este întocmit cu respectarea prevederilor legale, iar situaţia de fapt a fost corect reţinută, fiind confirmată atât de petentă,cât şi de martorul audiat în cauză.

Instanţa însă a apreciat că sancţiunea aplicată nu este proporţională cu gradul de pericol social al faptei, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientei. Astfel, aşa cum a rezultat din declaraţia martorului audiat în cauză, obiectele transportate în portbagaj nu depăşeau cu mult lungimea autoturismului, iar uşa portbagajului nu era deschisă, neexistând,în consecinţă, un pericol concret pentru siguranţa circulaţiei.

Împotriva sentinţei a declarat recurs intimatul,Politia,care a considerat-o nelegală şi netemeinica.
Critica recurentului se referă la faptul că prima instanţă a apreciat în mod eronat cu privire la gradul de pericol social al faptei contravenientei, în condiţiile în care marfa transportată depăşea lungimea autoturismului şi nu era semnalizată corespunzător,situaţie ce ar fi creat un pericol nu numai pentru traficul rutier, ci şi pentru persoanele fizice.

Analizând sentinţa recurată în raport de critica formulată,tribunalul a constatat că recursul este nefondat, pentru următoarele considerente: în ceea ce priveşte legalitatea şi temeinicia actului contestat, aşa cum a reţinut şi prima instanţă, acesta a fost întocmit cu respectarea art. 34 din O.G.nr. 2/2001, iar situaţia de fapt a fost corect reţinută, aspect confirmat de petentă şi de probele administrate în cauză.Cu privire la gradul de pericol social, acesta a fost apreciat în concret în raport de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientei.În acest sens, probele administrate în cauză au evidenţiat că obiectele transportate în portbagaj nu depăşeau lungimea autoturismului,iar uşa portbagajului nu era deschisă, situaţie în care nu s-a creat un pericol pentru traficul rutier, respectiv pentru autoturismele care circulau în spatele petentei şi care ar fi putut fi avariate de acele obiecte şi nici pentru persoanele fizice.
Faţă de cele reţinute şi în raport de dispoziţiile art. 312 alin. (l)C. proc. civ., tribunalul a respins recursul ca nefondat.

• Alte reguli privind circulatia vehiculelor

In art.148 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002,care dupa cum am aratat se refera la regulile de circulatie ale vehiculelor, se precizeaza si alte fapte ce constituie contraventii.
In acest sens,se interzice conducătorului de autovehicul sau de tramvai urmatoarele:
1. să conducă un autovehicul sau tramvai cu dovada înlocuitoare a permisului de conducere eliberată fără drept de circulaţie sau a cărei valabilitate a expirat;
2. să transporte în autovehicul sau tramvai mai multe persoane decât numărul de locuri stabilite în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare;
3. să transporte persoane în stare de ebrietate pe motocicletă sau în cabina ori în caroseria autovehiculului destinat transportului de mărfuri;
4. să transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocisternă, pe platformă, deasupra încărcăturii, pe părţile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau în picioare în caroseria autocamionului, pe scări şi în remorcă, cu excepţia celei special amenajate pentru transportul persoanelor;
6. să transporte în şi pe autoturism obiecte a căror lungime sau lăţime depăşeşte, împreună cu încărcătura, dimensiunile acestuia;
7. să deschidă uşile autovehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, să pornească de pe loc cu uşile deschise;
8. să aibă în timpul mersului preocupări de natură a-i distrage în mod periculos atenţia ori să folosească instalaţii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranţă a lui şi a celorlalţi participanţi la trafic;
9. să intre pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roţi sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanţe ori materiale ce pot pune în pericol siguranţa circulaţiei;
10. să aibă aplicate pe parbriz, lunetă sau pe geamurile laterale afişe, reclame publicitare, înscrisuri ori accesorii, care restrâng sau estompează vizibilitatea conducătorului ori a pasagerilor, atât din interior, cât şi din exterior;
11. să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, lunetă ori pe geamurile laterale, care restrâng sau estompează vizibilitatea, atât din interior, cât şi din exterior, cu excepţia celor omologate şi certificate, prin marcaj corespunzător, de către autoritatea competentă;
12. să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare ori semnalizare luminoasă, care diminuează eficacitatea acestora, precum şi pe plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, care împiedică citirea numărului de înmatriculare sau de înregistrare;
13. să lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comandă, să oprească motorul ori să decupleze transmisia în timpul mersulu

14. să folosească în mod abuziv mijloacele de avertizare sonoră;
15. să circule cu autovehiculul cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără a avea montate pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate, în perioadele şi pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului;
16. să circule având montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori care prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita admisă;
17. să conducă un autovehicul care emană noxe peste limita legală admisă ori al cărui zgomot în mers sau staţionare depăşeşte pragul fonic prevăzut de lege ori care are montat pe sistemul de evacuare a gazelor dispozitive neomologate;
18. să circule cu autovehiculul având plăcuţele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare, provizorii ori pentru probe deteriorate sau neconforme cu standardul;
19. să săvârşească acte sau gesturi obscene, să profereze injurii, să adreseze expresii jignitoare ori vulgare celorlalţi participanţi la trafic;
20. să circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei;
• Alte articole de acelasi autor:
-Ce se poate invoca pentru anularea deciziei de sanctionare disciplinara cu referire la procedura cercetării disciplinare;
Criterile pe baza carora daunele morale sunt apreciate de Inalta Curte de Casatie si Justitie acordarea daunelor morale in cazul unui prejudiciu de imagine
– Cum a motivat instanta revocarea unei masuri preventive dispuse fata de un inculpat acuzat de savarsirea unei infractiuni grave;
– Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;
– Infractiunea de evaziune fiscala savarsita prin “sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea , declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate”;
In ce poate consta consilierea de cate un avocat specializat in dreptul muncii.
Responsabilitate,profesionalism,confidentialitate fata de client.
www.avocat-tudor.ro
0724260393


Pentru ce fapte se pot aplica amenzi contraventionale soferilor care efectueaza transporturi rutiere si cine le aplica

Pentru ce fapte se pot aplica amenzi contraventionale soferilor care efectueaza transporturi rutiere si cine le aplica

 

Imagini pentru imagini cu transport rutier

 • In ce scop a fost emisa Ordonanţa Nr.8 din 28.01.2015

Ordonanţa Nr.8 din 28.01.2015 a fost emisa in scopul  stabilirii cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora.

Controlul respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Acordului AETR şi ale ordonanţei se va desfăşura atât în trafic, cât şi la sediile întreprinderilor şi operatorilor de transport rutier.

 

 • Cine efectueaza controlul in trafic

Astfel,controlul în trafic se efectuează de către inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sau poliţişti rutieri şi personalul cu atribuţii de control în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv al unităţilor subordonate acesteia, potrivit competenţelor ce le revin, stabilite de legislaţia în vigoare.

 

 • Cine efectueaza controlul la sediile întreprinderilor şi operatorilor de

transport rutier

De asemenea,controlul la sediile întreprinderilor şi operatorilor de transport rutier se efectuează de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier şi/sau de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspecţiei Muncii şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de personalul cu atribuţii de control în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv al unităţilor subordonate acesteia, potrivit competenţelor ce le revin, stabilite de legislaţia în vigoare.

In mod evident ca si politistii rutieri pot efectua astfel de controale.

 

In ce priveste coordonatorul naţional al activităţilor de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR şi ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014,acesta este Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare Coordonator naţional.

 

În vederea verificării datelor din tahograf/aparatura de înregistrare, potrivit competenţelor stabilite în baza prevederilor art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, personalul cu atribuţii de control în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv al unităţilor subordonate acesteia utilizează cartelele de control eliberate de către autoritatea competentă desemnată în acest sens.

 

 • Ce fapte reprezinta incalcari ale ordonantei si constituie contraventii:

Precizarea este ca,acestea constituie contravenţii dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni.

Dupa cum se va obsrva,faptele sunt clasificate in incalcari foarte grave,grave si minore.

 

a)depăşirea cu 4,5 ore sau mai mult a perioadei zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

b)depăşirea cu 5 ore sau mai mult a perioadei maxime zilnice de conducere de 10 ore, atunci când este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

c)depăşirea cu 14 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere săptămânale;

d)depăşirea cu 22,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;

e)utilizarea unui vehicul fără a avea instalat/ă un/o echipament/aparatură de înregistrare omologat/ă sau utilizarea unui vehiculul dotat cu aparat tahograf analogic atunci când dotarea cu aparat tahograf digital se impunea

f)utilizarea altei cartele tahografice decât a celei emise conducătorului auto

g)conducerea unui vehicul cu o cartelă tahografică obţinută în alte condiţii decât cele prevăzute de reglementările în vigoare;

h)alterarea, suprimarea, distrugerea datelor înregistrate pe diagrama tahografică, deţinute în memoria echipamentului/aparaturii de înregistrare, în cea a cartelei tahografice sau pe raportul imprimat de echipamentul/aparatura de înregistrare;

i)intervenţia asupra echipamentului/aparaturii de înregistrare, diagramei tahografice sau cartelei tahografice astfel încât aceasta să poată conduce la alterarea datelor înregistrate şi/sau a informaţiilor conţinute în raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de înregistrare;

j)prezenţa în vehicul a unui dispozitiv care poate fi folosit la alterarea datelor înregistrate şi/sau a informaţiilor conţinute în raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de înregistrare.(

 

 • Următoarele fapte reprezintă încălcări foarte grave ale dispoziţiilor

Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 şi, după caz, ale Acordului AETR şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:

a)depăşirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 4,5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

b)depăşirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere extinse la 10 ore

c)depăşirea cu 9 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 14 ore, a duratei maxime de conducere săptămânale;

d)depăşirea cu 15 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 22,5 ore, a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;

e)depăşirea cu 1,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere neîntreruptă

f)diminuarea cu 2,5 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic normal, atunci când nu este posibilă reducerea acesteia până la 9 ore;

g)diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic redus, atunci când este posibilă reducerea acesteia până la 9 ore;

h)diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de 9 ore din perioada de repaus zilnic fracţionat;

i)diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de repaus zilnic în cazul conducerii în echipaj

j)diminuarea cu mai mult de 4 ore a repausului săptămânal redus;

k)diminuarea cu până la 9 ore a repausului săptămânal normal;

l)utilizarea în condiţii necorespunzătoare a posibilităţii de derogare prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;

m)remunerarea conducătorilor auto în funcţie de distanţa parcursă şi/sau de cantitatea de mărfuri transportată, chiar şi sub formă de prime sau majorări salariale, în cazul în care o asemenea remunerare este de natură să pericliteze siguranţa rutieră şi/sau să încurajeze încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006;

n)echipamentul/aparatura de înregistrare nu funcţionează corect, este defect(ă), nu este calibrat(ă) sau sigilat(ă) corespunzător ori nu are verificarea periodică în termenul de valabilitate;

o)echipamentul/aparatura de înregistrare este utilizat(ă) necorespunzător, a suferit intervenţii abuzive sau nu este utilizată o cartelă tahografică valabilă;

p)înregistrările activităţii conducătorilor auto nu sunt păstrate de către operatorul de transport/întreprinderea sub formă de diagrame tahografice, rapoarte imprimate şi/sau date descărcate, în ordine cronologică şi separat pentru fiecare conducător auto;q)conducătorul auto deţine mai mult de o cartelă tahografică valabilă;

r)utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;

s)operatorul de transport/întreprinderea nu deţine înregistrările privind activitatea unui conducător auto, cel puţin pentru ultimele 365 de zile, sau pe toată perioada de activitate dacă aceasta este mai mică de 365 de zile;

ş)utilizarea unei diagrame tahografice sau a unei cartele tahografice murdare sau deteriorate astfel încât informaţiile înscrise nu sunt lizibile;

t)utilizarea incorectă a diagramei tahografice sau a cartelei tahografice;ţ)scoaterea neautorizată a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de înregistrare, care are impact asupra înregistrării datelor relevante;

u)utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioadă mai lungă decât cea pe care acestea pot înregistra date, rezultând pierderea/alterarea datelor;

v)numele de familie al conducătorului lipseşte de pe diagrama tahografică;

w)prenumele conducătorului auto lipseşte de pe diagrama tahografică;

x)refuzul de a permite, în cursul controlului, verificarea, reţinerea sau copierea oricărei înregistrări privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale unui conducător auto, ale echipamentului/aparaturii de înregistrare sau refuzul de a permite efectuarea unui control al activităţii desfăşurate privind instalarea, calibrarea, repararea sau verificarea echipamentului/aparaturii de înregistrare;

y)neprezentarea înregistrărilor din ziua curentă;

z)neprezentarea organelor de control a înregistrărilor din cele 28 de zile anterioare zilei curente;

 1. aa) neprezentarea organelor de control a datelor înregistrate pe cartela tahografică, în format electronic, în cazul în care conducătorul auto deţine una;
 2. bb) neprezentarea organelor de control a înregistrărilor manuale şi a rapoartelor imprimate din ziua curentă sau din cele 28 de zile anterioare celei curente;
 3. cc) neutilizarea sau neprezentarea organelor de control a cartelei tahografice;
 4. dd) echipamentul/aparatura de înregistrare nu a fost reparată de către un montator sau atelier autorizat;
 5. ee) conducătorul auto nu a menţionat toate informaţiile necesare legate de activităţile desfăşurate în perioadele de timp în care echipamentul/aparatura de înregistrare nu a făcut înregistrări întrucât a fost neutilizabilă sau a funcţionat defectuos;
 6. ff) numărul cartelei tahografice sau numele şi prenumele conducătorului auto sau numărul permisului de conducere nu sunt menţionate pe raportul imprimat de tahograful digital;
 7. gg) nedeclararea furtului sau pierderii cartelei tahografice la autoritatea competentă din statul membru în care a avut loc evenimentul;hh) nerespectarea obligaţiei de a recupera intervalul redus din perioada de repaus săptămânal normal, până la sfârşitul celei de-a treia săptămâni, conform prevederilor art. 8 alin. (6) din Regulamentului (CE) nr. 561/2006

 

 • Următoarele fapte reprezintă încălcări grave ale dispoziţiilor

Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 şi, după caz, ale Acordului AETR şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:

a)depăşirea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore

b)depăşirea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a duratei maxime zilnice de conducere, atunci când este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

c)depăşirea cu 4 ore sau mai mult, dar mai puţin de 9 ore, a duratei maxime de conducere săptămânale;

d)depăşirea cu 10 ore sau mai mult, dar mai puţin de 15 ore, a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;

e)depăşirea cu 0,5 ore sau mai mult, dar mai puţin de 1,5 ore, a duratei maxime de conducere neîntreruptă

f)diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2,5 ore, a perioadei minime de repaus zilnic, atunci când nu este posibilă reducerea acesteia; g)diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a perioadei minime de repaus zilnic redus, atunci când este posibilă reducerea acesteia;

h)diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a perioadei de 9 ore din perioada de repaus zilnic fracţionat;

i)diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a perioadei de repaus zilnic în cazul conducerii în echipaj;

j)diminuarea cu mai mult de 2 ore, dar mai puţin de 4 ore, a repausului săptămânal redus;

k)diminuarea cu mai mult de 3 ore, dar mai puţin de 9 ore, a repausului săptămânal normal;

l)lipsa organizării sau organizarea necorespunzătoare a activităţii conducătorului auto ori lipsa instrucţiunilor sau instrucţiuni necorespunzătoare date conducătorului auto astfel încât acesta să poată să se conformeze prevederilor legale aplicabile

m)nedeţinerea la bordul vehiculului a unui număr suficient de diagrame tahografice;

n)utilizarea unei diagrame tahografice sau a hârtiei pentru imprimarea rapoartelor de către echipamentul/aparatura de înregistrare care nu este omologată sau corespunzătoare tipului de echipament/aparatura de înregistrare instalat/ă la bordul vehiculului;

o)nedepunerea în termen de 7 zile calendaristice a cererii de înlocuire a unei cartele tahografice deteriorate, defecte, pierdute sau furate;

p)neintroducerea/neînregistrarea manuală a datelor atunci când acest lucru se impune, conform prevederilor art. 37 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014;

q)neutilizarea diagramei tahografice corecte sau neintroducerea cartelei tahografice în slotul corect, în cazul conducerii autovehiculului în echipaj;

r)ora înregistrată de echipamentul/aparatura de înregistrare nu corespunde cu ora oficială a ţării în care este înmatriculat vehiculul;

s)utilizarea incorectă a mecanismului de comutare a tahografului;ş)data începutului sau data sfârşitului utilizării diagramei tahografice nu este înscrisă pe aceasta

t)valoarea indexului kilometric al vehiculului la începutul utilizării diagramei tahografice nu este înscrisă pe aceasta;

ţ)nerepararea echipamentului/aparaturii de înregistrare pe parcursul cursei, dacă au trecut mai mult de 7 zile de la constatarea defecţiunii;

u)lipsa semnăturii conducătorului auto de pe raportul imprimat de tahograful digital.

 

 • Următoarele fapte reprezintă încălcări minore ale dispoziţiilor

Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 şi, după caz, ale Acordului AETR şi constituie contravenţii:

a)depăşirea cu până la o oră a duratei zilnice de conducere, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

b)depăşirea cu până la o oră a duratei maxime zilnice de conducere, atunci când este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

c)depăşirea cu până la 4 ore a duratei de conducere săptămânale;

d)depăşirea cu până la 10 ore a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;

e)depăşirea cu până la 0,5 ore a duratei maxime de conducere neîntreruptă;

f)diminuarea cu până la o oră a perioadei minime de repaus zilnic, atunci când nu este posibilă reducerea acesteia;

g)diminuarea cu până la o oră a perioadei minime de repaus zilnic redus;

h)diminuarea cu până la o oră a perioadei de minimum 9 ore din perioada de repaus zilnic fracţionat;

i)diminuarea cu până la o oră a perioadei de repaus zilnic în cazul conducerii în echipaj

;j)diminuarea cu până la 2 ore a repausului săptămânal redus

;k)diminuarea cu până la 3 ore a repausului săptămânal normal

l)nedeţinerea la bordul vehiculului a unei cantităţi suficiente de hârtie pentru imprimarea rapoartelor de către echipamentul/aparatura de înregistrare;

m)utilizarea unor diagrame tahografice sau a unor cartele tahografice murdare sau deteriorate, dar care permit citirea informaţiilor conţinute;

n)scoaterea neautorizată a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de înregistrare, dar care nu are impact asupra înregistrării datelor relevante;

o)utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioadă mai lungă decât cea pe care acestea pot înregistra date, fără a rezulta pierderea/alterarea datelor;

p)locul unde a început sau cel unde s-a sfârşit utilizarea diagramei tahografice nu este menţionat pe aceasta;q)numărul de înmatriculare al autovehiculului nu este înscris pe diagrama tahografică;

r)valoarea indexului kilometric al vehiculului la sfârşitul utilizării diagramei tahografice nu este înscrisă pe aceasta;

s)ora schimbării vehiculului nu este înscrisă pe diagrama tahografică;

ş)simbolul ţării nu este introdus în echipamentul/aparatura de înregistrare.

 

 • Alte articole de acelasi autor:

In ce poate consta consilierea de cate un avocat specializat in dreptul muncii;

Activitatea unui avocat specializat in drept penal;

-CE ESTE MALPRAXISUL MEDICAL;

Concedierea salariatului pentru necorespundere profesionala;

PEDEPSELE IN NOUL COD PENAL

COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE;

ARESTAREA PREVENTIVA

Profesionalism,responsabilitate,loialitate fata de client.

www.avocat-tudor.ro

0724260393