Cum a motivat instanta ca desi exista contraventia privind transportarea în şi pe autoturism de obiecte a căror lungime sau lăţime depăşeşte, împreună cu încărcătura,dimensiunile acestuia nu s-a creat un pericol pentru traficul rutier.

Cum a motivat instanta ca desi exista contraventia privind transportarea în şi pe autoturism de obiecte a căror lungime sau lăţime depăşeşte, împreună cu încărcătura,dimensiunile acestuia nu s-a creat un pericol pentru traficul rutier.

Poate ca ati observat in trafic vehicule care transporta diferite obiecte ce depasesc impreuna cu incarcatura dimensiunile acestuia.
Legea interzice insa acest mod de transport atunci cand imprejurarea respectiva ar putea constitui un pericol pentru alte vehiculele care circula in spatele acestuia sau pentru persoane.

Fapta s-ar inscrie in prevederile art.148 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 in care se prevad reguli pentru circulatia vehiculelor.
Mai exact,la pct.6 din acest articol se arata ca: se interzice conducătorului de autovehicul sau de tramvai transportarea în şi pe autoturism de obiecte a căror lungime sau lăţime depăşeşte, împreună cu încărcătura,dimensiunile acestuia.
De asemenea,in art. 101din OUG 195/2002, pct.13 se prevede:Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor şi al obiectelor în sau pe vehicule.

In urmatoarea speta, instanta a considerat insa ca, desi aceasta fapta exista nu se impune aplicarea sanctiunii contraventiei.

Astfel,prin plângerea înregistrată la data de 12 iunie 2008, petenta a solicitat anularea procesului-verbal.
În motivarea plângerii, petenta a arătat că agentul constatator i-a vorbi urât şi a ameninţat-o pentru a semna actul contestat. A mai precizat petenta că în portbagaj avea o legătură de araci ce nu depăşea însă cu mai mult de 50 cm lungimea maşinii. Plângerea nu a fost întemeiată în drept, iar petenta nu a indicat probe în susţinere.
Prin întâmpinarea depusă la dosar intimata a solicitat respingerea plângerii formulate, arătând că actul contestat este întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale, iar situaţia de fapt reţinută este corectă.
În drept s-au invocat dispoziţiile art. 115-118C. proc. civ., Legea nr. 180/2002 şi O.U.G. nr. 195/2002.

Prin sentinţa civilă Judecătoria a admis în parte plângerea petentei formulată împotriva procesului-verbal de contravenţie a anulat în parte procesul-verbal, în sensul că a înlocuit amenda aplicată cu avertisment.
A exonerat petenta de plata amenzii aplicate.
Pentru a dispune astfel, s-a reţinut de prima instanţă că prin procesul-verbal contestat petenta a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 300 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 148 pct. 6 din H.G.nr. 1391/2006, întrucât, în data de 28 mai 2008, ora 17,47, a condus transportând în portbagaj obiecte a căror lungime este mai mare decât
cea a autoturismului menţionat.

Verificând, conform art. 34 din O.G.nr. 2/2001, legalitatea şi temeinicia actului contestat, instanţa a constatat că acesta este întocmit cu respectarea prevederilor legale, iar situaţia de fapt a fost corect reţinută, fiind confirmată atât de petentă,cât şi de martorul audiat în cauză.

Instanţa însă a apreciat că sancţiunea aplicată nu este proporţională cu gradul de pericol social al faptei, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientei. Astfel, aşa cum a rezultat din declaraţia martorului audiat în cauză, obiectele transportate în portbagaj nu depăşeau cu mult lungimea autoturismului, iar uşa portbagajului nu era deschisă, neexistând,în consecinţă, un pericol concret pentru siguranţa circulaţiei.

Împotriva sentinţei a declarat recurs intimatul,Politia,care a considerat-o nelegală şi netemeinica.
Critica recurentului se referă la faptul că prima instanţă a apreciat în mod eronat cu privire la gradul de pericol social al faptei contravenientei, în condiţiile în care marfa transportată depăşea lungimea autoturismului şi nu era semnalizată corespunzător,situaţie ce ar fi creat un pericol nu numai pentru traficul rutier, ci şi pentru persoanele fizice.

Analizând sentinţa recurată în raport de critica formulată,tribunalul a constatat că recursul este nefondat, pentru următoarele considerente: în ceea ce priveşte legalitatea şi temeinicia actului contestat, aşa cum a reţinut şi prima instanţă, acesta a fost întocmit cu respectarea art. 34 din O.G.nr. 2/2001, iar situaţia de fapt a fost corect reţinută, aspect confirmat de petentă şi de probele administrate în cauză.Cu privire la gradul de pericol social, acesta a fost apreciat în concret în raport de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientei.În acest sens, probele administrate în cauză au evidenţiat că obiectele transportate în portbagaj nu depăşeau lungimea autoturismului,iar uşa portbagajului nu era deschisă, situaţie în care nu s-a creat un pericol pentru traficul rutier, respectiv pentru autoturismele care circulau în spatele petentei şi care ar fi putut fi avariate de acele obiecte şi nici pentru persoanele fizice.
Faţă de cele reţinute şi în raport de dispoziţiile art. 312 alin. (l)C. proc. civ., tribunalul a respins recursul ca nefondat.

• Alte reguli privind circulatia vehiculelor

In art.148 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002,care dupa cum am aratat se refera la regulile de circulatie ale vehiculelor, se precizeaza si alte fapte ce constituie contraventii.
In acest sens,se interzice conducătorului de autovehicul sau de tramvai urmatoarele:
1. să conducă un autovehicul sau tramvai cu dovada înlocuitoare a permisului de conducere eliberată fără drept de circulaţie sau a cărei valabilitate a expirat;
2. să transporte în autovehicul sau tramvai mai multe persoane decât numărul de locuri stabilite în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare;
3. să transporte persoane în stare de ebrietate pe motocicletă sau în cabina ori în caroseria autovehiculului destinat transportului de mărfuri;
4. să transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocisternă, pe platformă, deasupra încărcăturii, pe părţile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau în picioare în caroseria autocamionului, pe scări şi în remorcă, cu excepţia celei special amenajate pentru transportul persoanelor;
6. să transporte în şi pe autoturism obiecte a căror lungime sau lăţime depăşeşte, împreună cu încărcătura, dimensiunile acestuia;
7. să deschidă uşile autovehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, să pornească de pe loc cu uşile deschise;
8. să aibă în timpul mersului preocupări de natură a-i distrage în mod periculos atenţia ori să folosească instalaţii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranţă a lui şi a celorlalţi participanţi la trafic;
9. să intre pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roţi sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanţe ori materiale ce pot pune în pericol siguranţa circulaţiei;
10. să aibă aplicate pe parbriz, lunetă sau pe geamurile laterale afişe, reclame publicitare, înscrisuri ori accesorii, care restrâng sau estompează vizibilitatea conducătorului ori a pasagerilor, atât din interior, cât şi din exterior;
11. să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, lunetă ori pe geamurile laterale, care restrâng sau estompează vizibilitatea, atât din interior, cât şi din exterior, cu excepţia celor omologate şi certificate, prin marcaj corespunzător, de către autoritatea competentă;
12. să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare ori semnalizare luminoasă, care diminuează eficacitatea acestora, precum şi pe plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, care împiedică citirea numărului de înmatriculare sau de înregistrare;
13. să lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comandă, să oprească motorul ori să decupleze transmisia în timpul mersulu

14. să folosească în mod abuziv mijloacele de avertizare sonoră;
15. să circule cu autovehiculul cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără a avea montate pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate, în perioadele şi pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului;
16. să circule având montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori care prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita admisă;
17. să conducă un autovehicul care emană noxe peste limita legală admisă ori al cărui zgomot în mers sau staţionare depăşeşte pragul fonic prevăzut de lege ori care are montat pe sistemul de evacuare a gazelor dispozitive neomologate;
18. să circule cu autovehiculul având plăcuţele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare, provizorii ori pentru probe deteriorate sau neconforme cu standardul;
19. să săvârşească acte sau gesturi obscene, să profereze injurii, să adreseze expresii jignitoare ori vulgare celorlalţi participanţi la trafic;
20. să circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei;
• Alte articole de acelasi autor:
-Ce se poate invoca pentru anularea deciziei de sanctionare disciplinara cu referire la procedura cercetării disciplinare;
Criterile pe baza carora daunele morale sunt apreciate de Inalta Curte de Casatie si Justitie acordarea daunelor morale in cazul unui prejudiciu de imagine
– Cum a motivat instanta revocarea unei masuri preventive dispuse fata de un inculpat acuzat de savarsirea unei infractiuni grave;
– Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;
– Infractiunea de evaziune fiscala savarsita prin “sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea , declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate”;
In ce poate consta consilierea de cate un avocat specializat in dreptul muncii.
Responsabilitate,profesionalism,confidentialitate fata de client.
www.avocat-tudor.ro
0724260393


Pentru ce fapte se pot aplica amenzi contraventionale soferilor care efectueaza transporturi rutiere si cine le aplica

Pentru ce fapte se pot aplica amenzi contraventionale soferilor care efectueaza transporturi rutiere si cine le aplica

 

Imagini pentru imagini cu transport rutier

 • In ce scop a fost emisa Ordonanţa Nr.8 din 28.01.2015

Ordonanţa Nr.8 din 28.01.2015 a fost emisa in scopul  stabilirii cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora.

Controlul respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Acordului AETR şi ale ordonanţei se va desfăşura atât în trafic, cât şi la sediile întreprinderilor şi operatorilor de transport rutier.

 

 • Cine efectueaza controlul in trafic

Astfel,controlul în trafic se efectuează de către inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sau poliţişti rutieri şi personalul cu atribuţii de control în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv al unităţilor subordonate acesteia, potrivit competenţelor ce le revin, stabilite de legislaţia în vigoare.

 

 • Cine efectueaza controlul la sediile întreprinderilor şi operatorilor de

transport rutier

De asemenea,controlul la sediile întreprinderilor şi operatorilor de transport rutier se efectuează de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier şi/sau de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspecţiei Muncii şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de personalul cu atribuţii de control în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv al unităţilor subordonate acesteia, potrivit competenţelor ce le revin, stabilite de legislaţia în vigoare.

In mod evident ca si politistii rutieri pot efectua astfel de controale.

 

In ce priveste coordonatorul naţional al activităţilor de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR şi ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014,acesta este Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare Coordonator naţional.

 

În vederea verificării datelor din tahograf/aparatura de înregistrare, potrivit competenţelor stabilite în baza prevederilor art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, personalul cu atribuţii de control în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv al unităţilor subordonate acesteia utilizează cartelele de control eliberate de către autoritatea competentă desemnată în acest sens.

 

 • Ce fapte reprezinta incalcari ale ordonantei si constituie contraventii:

Precizarea este ca,acestea constituie contravenţii dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni.

Dupa cum se va obsrva,faptele sunt clasificate in incalcari foarte grave,grave si minore.

 

a)depăşirea cu 4,5 ore sau mai mult a perioadei zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

b)depăşirea cu 5 ore sau mai mult a perioadei maxime zilnice de conducere de 10 ore, atunci când este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

c)depăşirea cu 14 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere săptămânale;

d)depăşirea cu 22,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;

e)utilizarea unui vehicul fără a avea instalat/ă un/o echipament/aparatură de înregistrare omologat/ă sau utilizarea unui vehiculul dotat cu aparat tahograf analogic atunci când dotarea cu aparat tahograf digital se impunea

f)utilizarea altei cartele tahografice decât a celei emise conducătorului auto

g)conducerea unui vehicul cu o cartelă tahografică obţinută în alte condiţii decât cele prevăzute de reglementările în vigoare;

h)alterarea, suprimarea, distrugerea datelor înregistrate pe diagrama tahografică, deţinute în memoria echipamentului/aparaturii de înregistrare, în cea a cartelei tahografice sau pe raportul imprimat de echipamentul/aparatura de înregistrare;

i)intervenţia asupra echipamentului/aparaturii de înregistrare, diagramei tahografice sau cartelei tahografice astfel încât aceasta să poată conduce la alterarea datelor înregistrate şi/sau a informaţiilor conţinute în raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de înregistrare;

j)prezenţa în vehicul a unui dispozitiv care poate fi folosit la alterarea datelor înregistrate şi/sau a informaţiilor conţinute în raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de înregistrare.(

 

 • Următoarele fapte reprezintă încălcări foarte grave ale dispoziţiilor

Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 şi, după caz, ale Acordului AETR şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:

a)depăşirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 4,5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

b)depăşirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere extinse la 10 ore

c)depăşirea cu 9 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 14 ore, a duratei maxime de conducere săptămânale;

d)depăşirea cu 15 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 22,5 ore, a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;

e)depăşirea cu 1,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere neîntreruptă

f)diminuarea cu 2,5 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic normal, atunci când nu este posibilă reducerea acesteia până la 9 ore;

g)diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic redus, atunci când este posibilă reducerea acesteia până la 9 ore;

h)diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de 9 ore din perioada de repaus zilnic fracţionat;

i)diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de repaus zilnic în cazul conducerii în echipaj

j)diminuarea cu mai mult de 4 ore a repausului săptămânal redus;

k)diminuarea cu până la 9 ore a repausului săptămânal normal;

l)utilizarea în condiţii necorespunzătoare a posibilităţii de derogare prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;

m)remunerarea conducătorilor auto în funcţie de distanţa parcursă şi/sau de cantitatea de mărfuri transportată, chiar şi sub formă de prime sau majorări salariale, în cazul în care o asemenea remunerare este de natură să pericliteze siguranţa rutieră şi/sau să încurajeze încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006;

n)echipamentul/aparatura de înregistrare nu funcţionează corect, este defect(ă), nu este calibrat(ă) sau sigilat(ă) corespunzător ori nu are verificarea periodică în termenul de valabilitate;

o)echipamentul/aparatura de înregistrare este utilizat(ă) necorespunzător, a suferit intervenţii abuzive sau nu este utilizată o cartelă tahografică valabilă;

p)înregistrările activităţii conducătorilor auto nu sunt păstrate de către operatorul de transport/întreprinderea sub formă de diagrame tahografice, rapoarte imprimate şi/sau date descărcate, în ordine cronologică şi separat pentru fiecare conducător auto;q)conducătorul auto deţine mai mult de o cartelă tahografică valabilă;

r)utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;

s)operatorul de transport/întreprinderea nu deţine înregistrările privind activitatea unui conducător auto, cel puţin pentru ultimele 365 de zile, sau pe toată perioada de activitate dacă aceasta este mai mică de 365 de zile;

ş)utilizarea unei diagrame tahografice sau a unei cartele tahografice murdare sau deteriorate astfel încât informaţiile înscrise nu sunt lizibile;

t)utilizarea incorectă a diagramei tahografice sau a cartelei tahografice;ţ)scoaterea neautorizată a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de înregistrare, care are impact asupra înregistrării datelor relevante;

u)utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioadă mai lungă decât cea pe care acestea pot înregistra date, rezultând pierderea/alterarea datelor;

v)numele de familie al conducătorului lipseşte de pe diagrama tahografică;

w)prenumele conducătorului auto lipseşte de pe diagrama tahografică;

x)refuzul de a permite, în cursul controlului, verificarea, reţinerea sau copierea oricărei înregistrări privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale unui conducător auto, ale echipamentului/aparaturii de înregistrare sau refuzul de a permite efectuarea unui control al activităţii desfăşurate privind instalarea, calibrarea, repararea sau verificarea echipamentului/aparaturii de înregistrare;

y)neprezentarea înregistrărilor din ziua curentă;

z)neprezentarea organelor de control a înregistrărilor din cele 28 de zile anterioare zilei curente;

 1. aa) neprezentarea organelor de control a datelor înregistrate pe cartela tahografică, în format electronic, în cazul în care conducătorul auto deţine una;
 2. bb) neprezentarea organelor de control a înregistrărilor manuale şi a rapoartelor imprimate din ziua curentă sau din cele 28 de zile anterioare celei curente;
 3. cc) neutilizarea sau neprezentarea organelor de control a cartelei tahografice;
 4. dd) echipamentul/aparatura de înregistrare nu a fost reparată de către un montator sau atelier autorizat;
 5. ee) conducătorul auto nu a menţionat toate informaţiile necesare legate de activităţile desfăşurate în perioadele de timp în care echipamentul/aparatura de înregistrare nu a făcut înregistrări întrucât a fost neutilizabilă sau a funcţionat defectuos;
 6. ff) numărul cartelei tahografice sau numele şi prenumele conducătorului auto sau numărul permisului de conducere nu sunt menţionate pe raportul imprimat de tahograful digital;
 7. gg) nedeclararea furtului sau pierderii cartelei tahografice la autoritatea competentă din statul membru în care a avut loc evenimentul;hh) nerespectarea obligaţiei de a recupera intervalul redus din perioada de repaus săptămânal normal, până la sfârşitul celei de-a treia săptămâni, conform prevederilor art. 8 alin. (6) din Regulamentului (CE) nr. 561/2006

 

 • Următoarele fapte reprezintă încălcări grave ale dispoziţiilor

Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 şi, după caz, ale Acordului AETR şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:

a)depăşirea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore

b)depăşirea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a duratei maxime zilnice de conducere, atunci când este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

c)depăşirea cu 4 ore sau mai mult, dar mai puţin de 9 ore, a duratei maxime de conducere săptămânale;

d)depăşirea cu 10 ore sau mai mult, dar mai puţin de 15 ore, a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;

e)depăşirea cu 0,5 ore sau mai mult, dar mai puţin de 1,5 ore, a duratei maxime de conducere neîntreruptă

f)diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2,5 ore, a perioadei minime de repaus zilnic, atunci când nu este posibilă reducerea acesteia; g)diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a perioadei minime de repaus zilnic redus, atunci când este posibilă reducerea acesteia;

h)diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a perioadei de 9 ore din perioada de repaus zilnic fracţionat;

i)diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a perioadei de repaus zilnic în cazul conducerii în echipaj;

j)diminuarea cu mai mult de 2 ore, dar mai puţin de 4 ore, a repausului săptămânal redus;

k)diminuarea cu mai mult de 3 ore, dar mai puţin de 9 ore, a repausului săptămânal normal;

l)lipsa organizării sau organizarea necorespunzătoare a activităţii conducătorului auto ori lipsa instrucţiunilor sau instrucţiuni necorespunzătoare date conducătorului auto astfel încât acesta să poată să se conformeze prevederilor legale aplicabile

m)nedeţinerea la bordul vehiculului a unui număr suficient de diagrame tahografice;

n)utilizarea unei diagrame tahografice sau a hârtiei pentru imprimarea rapoartelor de către echipamentul/aparatura de înregistrare care nu este omologată sau corespunzătoare tipului de echipament/aparatura de înregistrare instalat/ă la bordul vehiculului;

o)nedepunerea în termen de 7 zile calendaristice a cererii de înlocuire a unei cartele tahografice deteriorate, defecte, pierdute sau furate;

p)neintroducerea/neînregistrarea manuală a datelor atunci când acest lucru se impune, conform prevederilor art. 37 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014;

q)neutilizarea diagramei tahografice corecte sau neintroducerea cartelei tahografice în slotul corect, în cazul conducerii autovehiculului în echipaj;

r)ora înregistrată de echipamentul/aparatura de înregistrare nu corespunde cu ora oficială a ţării în care este înmatriculat vehiculul;

s)utilizarea incorectă a mecanismului de comutare a tahografului;ş)data începutului sau data sfârşitului utilizării diagramei tahografice nu este înscrisă pe aceasta

t)valoarea indexului kilometric al vehiculului la începutul utilizării diagramei tahografice nu este înscrisă pe aceasta;

ţ)nerepararea echipamentului/aparaturii de înregistrare pe parcursul cursei, dacă au trecut mai mult de 7 zile de la constatarea defecţiunii;

u)lipsa semnăturii conducătorului auto de pe raportul imprimat de tahograful digital.

 

 • Următoarele fapte reprezintă încălcări minore ale dispoziţiilor

Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 şi, după caz, ale Acordului AETR şi constituie contravenţii:

a)depăşirea cu până la o oră a duratei zilnice de conducere, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

b)depăşirea cu până la o oră a duratei maxime zilnice de conducere, atunci când este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

c)depăşirea cu până la 4 ore a duratei de conducere săptămânale;

d)depăşirea cu până la 10 ore a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;

e)depăşirea cu până la 0,5 ore a duratei maxime de conducere neîntreruptă;

f)diminuarea cu până la o oră a perioadei minime de repaus zilnic, atunci când nu este posibilă reducerea acesteia;

g)diminuarea cu până la o oră a perioadei minime de repaus zilnic redus;

h)diminuarea cu până la o oră a perioadei de minimum 9 ore din perioada de repaus zilnic fracţionat;

i)diminuarea cu până la o oră a perioadei de repaus zilnic în cazul conducerii în echipaj

;j)diminuarea cu până la 2 ore a repausului săptămânal redus

;k)diminuarea cu până la 3 ore a repausului săptămânal normal

l)nedeţinerea la bordul vehiculului a unei cantităţi suficiente de hârtie pentru imprimarea rapoartelor de către echipamentul/aparatura de înregistrare;

m)utilizarea unor diagrame tahografice sau a unor cartele tahografice murdare sau deteriorate, dar care permit citirea informaţiilor conţinute;

n)scoaterea neautorizată a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de înregistrare, dar care nu are impact asupra înregistrării datelor relevante;

o)utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioadă mai lungă decât cea pe care acestea pot înregistra date, fără a rezulta pierderea/alterarea datelor;

p)locul unde a început sau cel unde s-a sfârşit utilizarea diagramei tahografice nu este menţionat pe aceasta;q)numărul de înmatriculare al autovehiculului nu este înscris pe diagrama tahografică;

r)valoarea indexului kilometric al vehiculului la sfârşitul utilizării diagramei tahografice nu este înscrisă pe aceasta;

s)ora schimbării vehiculului nu este înscrisă pe diagrama tahografică;

ş)simbolul ţării nu este introdus în echipamentul/aparatura de înregistrare.

 

 • Alte articole de acelasi autor:

In ce poate consta consilierea de cate un avocat specializat in dreptul muncii;

Activitatea unui avocat specializat in drept penal;

-CE ESTE MALPRAXISUL MEDICAL;

Concedierea salariatului pentru necorespundere profesionala;

PEDEPSELE IN NOUL COD PENAL

COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE;

ARESTAREA PREVENTIVA

Profesionalism,responsabilitate,loialitate fata de client.

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

 

 


Din ce motive a hotarat Curtea Constitutionala ca persoanei juridice nu trebuie sa i se comunice procesul verbal prin care conducatorul auto angajatul sau este sanctionat contraventional de politie

Din ce motive a hotarat Curtea Constitutionala ca persoanei juridice nu trebuie sa i se comunice procesul verbal prin care conducatorul auto angajatul sau este sanctionat contraventional de politie

 

 • Ce s-a invocat in fata Curtii constitutionale

Imagini pentru imagini cu taxiuri

Exceptia de neconstitutionalitate s-a referit la prevederile art.25 alin.1 din OUG 2/2001,in sensul ca acestea sunt neconstituționale, în măsura în care o copie a procesului-verbal nu este comunicată și persoanelor juridice afectate de aplicarea sancțiunii contravenționale complementare.

Și prevederile art. 31 alin. (1) din același act normativ sunt considerate a fi neconstituționale, în măsura în care din interpretarea acestora nu rezultă și dreptul persoanei împotriva căreia s-a aplicat măsura contravențională complementară de a depune plângere împotriva acestei măsuri. În acest context, învederează faptul că între subiectul activ, care săvârșește nemijlocit fapta de natură contravențională, și persoana sancționată prin măsura complementară nu există întotdeauna identitate de persoane.

 

 • Din ce motive este afectata persoana juridica firma de taxi

 

Autoarea exceptiei a aratat că în prezenta cauză, prin procesul-verbal întocmit de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, a fost sancționat salariatul societății, însă de măsura complementară de reținere a copiei conforme a autorizației de transport, în vederea suspendării, este afectată societatea. Or, în măsura în care o copie a procesului-verbal nu forma fost comunicată societății, ca entitate sancționată cu măsura contravențională complementară, se aduce atingere dreptului acesteia la apărare și la un proces echitabil. În fine, susține că nu există o alternativă de contestare a măsurii sancționatoare a contravenției complementare pe calea contenciosului administrativ, atât timp cât competența și procedura de soluționare a plângerilor contravenționale, atât împotriva celor principale, cât și a celor complementare, este reglementată de prevederile art.32 alin.2 din OUG 2/2001

 

 

 • Cum a motivat Curtea Constitutionala

Analizând situația de fapt ce a generat invocarea excepției de neconstituționalitate, Curtea reține că, așa cum rezultă din actele depuse la dosar, ca urmare a controlului efectuat de către organele de poliție împreună cu un inspector de trafic din cadrul Registrului Auto Român, a fost întocmit procesul-verbal de constatare a contravenției săvârșite de către salariatul Societății GENN COMSERV – S.R.L. (operator de transport în regim de taxi), conducător auto al taximetrului, prin care acestuia i s-au reținut talonul și permisul de conducere, i-a fost aplicată o amendă contravențională și a fost anulată dovada privind inspecția tehnică periodică a autovehiculului, pentru conducerea acestuia cu defecțiuni la sistemul de direcție. Având în vedere faptul că acesta a săvârșit o serie de abateri ce constituie contravenții la regimul transportului rutier public de persoane în regim de taxi, în temeiul  art.56 alin.4 din Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, distinct de procesul-verbal prin care a fost sancționat conducătorul auto, a fost întocmit procesul-verbal de reținere a copiei conforme a autorizației de transport în regim de taxi nr. 02469/8.03.2016, autorizație emisă de Primăria Municipiului Timișoara – Direcția tehnică, ca sancțiune contravențională complementară aplicată persoanei juridice – societatea de transport, autoarea excepției de neconstituționalitate.

 

Curtea a reținut, totodată, că, în înțelesul  Legii 38/2003 prin autorizația de transport se înțelege acel document eliberat în condițiile acestei legi de autoritatea de autorizare, care atestă faptul că un transportator este autorizat să execute transportul respectiv și poate participa la atribuirea în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, după caz. Din perspectiva criticii formulate, Curtea observă că, în doctrină, s-a arătat faptul că „sancțiunea contravențională a retragerii autorizației constă în retragerea temporară a autorizației emise pentru efectuarea de operațiuni reglementate de actele normative care fac mențiune despre ea. Unele sancțiuni administrative nu pot fi aplicate decât persoanelor juridice, acesta fiind cazul, de pildă, al retragerii sau suspendării autorizației. Această sancțiune se poate aplica numai unor persoane juridice, nu și membrilor săi, tocmai pentru că autorizația se referă la activitatea respectivei persoane juridice, și nu a membrilor săi, luați individual, iar măsura în sine are un caracter preventiv.”

 

În fine, în jurisprudența sa, a constatat că „obligarea întreprinderii sau operatorului de transport la plata amenzii pentru o faptă săvârșită de către conducătorul auto este o soluție legislativă justificată prin raportul de prepușenie existent între întreprinderea sau operatorul de transport rutier și conducătorul auto, angajat al acestuia, raport în virtutea căruia comitentul are obligația de a impune conducătorului auto utilizarea instrumentarului și documentelor prevăzute de lege. Totodată, întrucât răspunderea comitentului este o răspundere pentru fapta altuia, acesta are la dispoziție o acțiune în regres împotriva prepusului.”

 

Astfel, în situația în care un salariat este responsabil de conduita ilicită care a atras sancționarea contravențională a angajatorului persoană juridică, posibilitatea angajatorului de a regresa împotriva salariatului vinovat, pentru recuperarea sumelor plătite cu titlu de sancțiune contravențională, precum și a pagubelor înregistrate în urma aplicării sancțiunilor contravenționale complementare, se poate face în condițiile  Codului Muncii privind angajarea răspunderii patrimoniale a salariaților față de angajator.

 

 • Alte articole de acelasi autor:

Ce trebuie sa se probeze si ce obligatii ii revin asiguratului in cazul care intervine riscul asigurat;

-De ce eroarea in exploatarea unei instalatii a fost considerata intr-un contract de asigurare ca motiv de neindeplinire a conditiilor prevazute in polita de asigurare pentru acordarea despagubirii solicitate;

-Avocat infractiuni contra persoanei;

-Avocat drept comercial

La data de 16 februarie Curtea Constitutionala a Romaniei a declarat neconstitutionale dispozitiile procesual penale privind masurile educative neprivative de libertate si punerea in executare a mandatului de supraveghere tehnica;

Ce motive se pot invoca pentru anularea unui proces-verbal de contraventie din domeniul rutier;

-avocat contencios administrative si fiscal.

Responsabilitate,profesionalism si loialitate fata de client

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

 

 


Ce este contractul de transport si ce documente de transport insotesc bunurile

 Ce este contractul de transport si ce documente de transport insotesc bunurile

Contractul de transport este reglementat de art.1955 C.civ. care dispune ca  prin contractul de transport, o parte, numită transportator, se obligă, cu titlu principal, să transporte o persoană sau un bun dintr-un loc în altul, în schimbul unui preţ pe care pasagerul, expeditorul sau destinatarul se obligă să îl plătească, la timpul şi locul convenite.Prin urmare, părţile contractului de transport sunt expeditorul şi transportatorul.

 • Cum se face dovada contractului de transport

In continuarea dispozitiilor cu privire la contractul de transport, art. 1956 C. civ. se refera la dovada acestuia. In acest sens se arata: contractul de transport se dovedeşte prin documentede transport, precum scrisoare de trăsură, recipisă de bagaje, foaie de parcurs, conosament, tichet ori legitimaţie de călătorie sau altele asemenea, de la caz la caz.

 • Care sunt modalitatile de transport

Modalităţile de transport sunt reglementate prin dispozitiile art. 1957 C.civ., care arata ca transportul poate fi realizat de unul sau mai mulţi transportatori, în acest din urmă caz putând fi succesiv ori combinat. Transportul succesiv este cel efectuat de 2 sau mai mulţi transportatori succesivi care utilizează acelaşi mod de transport.

Transportul combinat este cel în care acelaşi transportator sau aceiaşi transportatori succesivi utilizează moduri de transport diferite. Transportatorii care se succed îşi predau unul altuia bunurile şi bagajele transportate, pânăla destinaţie, fără intervenţia expeditorului sau a călătorului.

 • Cazul transportului gratuit

Ca excepţie, transportul cu titlu gratuit nu este supus dispoziţiilor cuprinse capitolul la care ne referim. În acest caz, transportatorul este ţinut numai de o obligaţie de prudenţă şi diligenţă.

De asemenea, transportatorul care îşi oferă serviciile publicului trebuie să transporte orice persoană care solicită serviciile sale şi orice bun al cărui transport este solicitat, dacă nu are un motiv întemeiat de refuz. Pasagerul, expeditorul şi destinatarul sunt obligaţi să respecte instrucţiunile transportatorului.

 •  Documentele de transport.

Documentele de transport insotesc bunurile care circulă de la expeditor către destinatar sau către locul stabilit în contract.

In ce priveste documentul de transport art. 1961 din C.civ. dispune urmatoarele:

-la remiterea bunurilor pentru transport, expeditorul trebuie să predea transportatorului, în afară de documentul de transport, toate documentele suplimentare vamale, sanitare, fiscale şi altele asemenea, necesare efectuării transportului, potrivit legii.

-documentul de transport este semnat de expeditor şi trebuie să cuprindă, între altele, menţiuni privind identitatea expeditorului, a transportatorului şi a destinatarului şi, după caz, a persoanei care trebuie să plătească transportul. Documentul de transport menţionează, de asemenea, locul şi data luării în primire a bunului, punctul de plecare şi cel de destinaţie, preţul şi termenul transportului, natura, cantitatea, volumul sau masa şi starea aparentă a bunului la predarea spre transport, caracterul periculos al bunului, dacă este cazul, precum şi documentele suplimentare care au fost predate şi însoţesc transportul. Părţile pot conveni să introducă şi alte menţiuni în documentul de transport. Dispoziţiile legii speciale rămân aplicabile.

 

In ce privste raspunderea partilor implicate in contractul de transport, este de mentionat ca expeditorul răspunde faţă de transportator pentru prejudiciile cauzate de un viciu propriu al bunului sau de orice omisiune, insuficienţă ori inexactitate a menţiunilor din documentul de transport sau, dacă este cazul, din documentele suplimentare.

La randul sau, transportatorul rămâne răspunzător faţă de terţi pentru prejudiciile rezultate dintr-o astfel de cauză, având drept de regres împotriva expeditorului.

Transportatorul trebuie să elibereze expeditorului, a cererea acestuia si in lipsa documentelor de transport, o recipisă de primire a bunului spre transport, care va conţine aceleaşi elemente pe care trebuie să le indice documentul de transport.

Exceptia o constituie   transportul rutier de mărfuri   cand bunurile nu pot circula decât însoţite de documentele de transport, cu excluderea recipiselor sau a altor înscrisuri.

 • Alte articole de acelasi autor:

Filmarea faptei cu aparatul videoradar a fost combatuta cu alte probe si astfel anulat procesul verbal de contraventie;

Ce reguli noi pentru sustinerea examenului de obtinere a permisului de conducere auto intra in vigoare;

In ce conditii o persoana raspunde pentru o fapta ilicita sau este sanctionata pentru o raspundere contractuala;

In ce situatii casatoria se desface din culpa sotilor si ce trebuie dovedit;

Cum se stabilesc despagubirele in cazurile de accidente produse de vehicule si modalitatea in care trebuie sa procedati in relatiile cu societatea de asigurare;

– In ce consta infractiunea de frauda informatica;

– Ce se poate invoca pentru anularea deciziei de sanctionare disciplinara cu referire la procedura cercetării disciplinare;

Cum interpreteaza notiunea de accident de circulatie din definirea infractiunii de parasirea locului accidentului Curtea Constitutionala;

-Din ce motive DNA s-a sesizat din oficiu cu privire la infractiunea de favorizarea faptuitorului in cazul persoanelor condamnate care apar ca autori de lucrări științifice.

Cabinet avocat Tudor Ion

Responsabilitate, profesionalism, loialitate fata de client.

 

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

 

 

 


De ce acuza transportatorii favorizarea unor grupuri de interese apropiate unor oameni politici si cer schimbarea legii taximetriei nr.38/2003

De ce acuza transportatorii favorizarea unor grupuri de interese apropiate unor oameni politici si cer schimbarea legii taximetriei nr.38/2003

 Imagini pentru imagini taximetrie

Dupa cum se cunoaste, in cursul lunii trecute, transportatorii au protestat   cerând eliminarea pirateriei de pe piaţă, desfăşurată în special prin platforma Uber.

Acestia au afirmat ca legea taximetriei conţine în mod deliberat formulări evazive şi incomplete, pentru a permite grupurilor de interese apropiate unor oameni politici să profite de o legislaţie lacunară şi făcută cu dedicaţie.

 

Din acest motiv au cerut modificarea legii taximetriei nr.38/2003 si   scoaterea în afara legii a platformelor tehnologice online care prestează servicii de taximetrie în mod neautorizat.

 

In prezent insa, se preconizeaza printr-un proiect de ordonanţă pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere elaborat de Ministerul Transporturilor  ca soferii care efectuează transport de mărfuri sau persoane fără a deţine autorizaţie de taxi valabilă sa poata fi amendaţi pe loc de către organele de control

In acest fel, ar putea fi vizate si transporturile efectuate cu ajutorul platformei Uber.

 

Nemultumirile protestatarilor au mai vizat si urmatoarele aspecte:

Imagini pentru imagini taximetrie

-activităţile ilegale, neautorizate, nelicenţiate de transport persoane în regim taxi, prin folosirea unor platforme informatice de tipul UBER încalcă dreptul la concurenţă loială şi conduc la dispariţia activităţii de taxi în condiţii legale.

 

Deşi firmele care practică pirateria încearcă să creioneze altă situaţie juridică, susţinând că activitatea lor doar facilitează relaţia de ride-sharing dintre şofer şi persoanele interesate de aceste servicii, aceste firme desfăşoară în fapt activitatea de dispecerizare şi transport persoane în regim de taxi, aspect care rezultă atât din funcţiile aplicaţiei Uber, cât şi din calitatea în care acţionează şoferii, modul de lucru al acestora şi din relaţia acestora cu partenerii UBER

Imagini pentru imagini protestatari

-în timp ce transportatorii care prin curse regulate şi taxi sunt supuşi controalelor drastice din partea autorităţilor competente, clienţii apelează la cursele ilegale. Aceste curse nu sunt verificate, nu sunt sancţionate şi nici fiscalizate, însă au deja reclamă agresivă pe toate paginile de internet, prejudiciind afacerile legale ale firmelor autorizate, cu licenţă, plătitoare de taxe şi impozite la bugetul statului, conform legislaţiei în vigoare.

 

De mentionat ca firma UBER a anuntat ca in urma convobirilor avute cu miniştrii Transporturilor, al Consultării Publice şi Dialogului Social, al Comunicaţiilor şi reprezentanţi MAI, a primit asigurări că modificările la legea taximetriei nu le va afecta serviciul.

 

 • Alte articole de acelasi autor:

Ce trebuie sa dovedesti daca esti sanctionat pentru taximetrie clandestina in scopul anularii procesului verbal;

Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;

Cum te aperi in instanta cand esti acuzat de neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati in traversarea drumului public;

Fapta de evaziune fiscala prevazuta de Legea 241/2005 art.9 lit.b constituie infractiune numai daca s-a produs un prejudiciu

www.avocat-tudor.ro

0724260393