Ce avantaje si dezavantaje aduce asiguratilor noua lege RCA

Ce avantaje si dezavantaje aduce asiguratilor noua lege RCA

Imagini pentru imagini asigurari RCA

Un nou cadru legislativ reglementeaza din data de 12 iulie asigurarile auto obligatorii prin noua lege a asigurarilor din acest domeniu.

Specialistii apreciaza ca utila noua lege, in concordanta cu realitatile actuale din domeniu si de natura sa protejeze mai bine pe asigurati.

 

Aceste aspecte rezulta din examinarea modificarilor intervenite in cadrul asigurarilor auto obligatorii, principalele fiind urmatoarele:

-posibilitatea ca persoanele fizice sau juridice care detin masini si nu incheie contracte RCA sa fie amendate;

-obligatia asiguratorilor de a-I anunţa in prealabil pe clienţi data la care le expiră poliţa de asigurare;

-cu cu 30 de zile anterior termenului cand va expira contractul,atat asigurătorii cat şi intermediarii de asigurări vor anunta pe asigurati despre posibilitatea de reînnoire a contractului;

-obligaţia ca şoferii să predea la poliţie plăcuţele de înmatriculare dacă nu mai prelungesc contractul de asigurare. In cazul in careacestia nu se conformeaza amenda poate ajunge până la 500.000 de lei.

-poliţe vor fi mai scumpe pentru şoferii care au avut accidente (asigurat cu risc ridicat), ceea ce reprezinta o modificare a sistemului bonus-malus;

-asiguratul isi va putea repara maşina si in situatia in care asiguratorul nu a efectuat constatarea daunelor, dar aceasta s-a facut de catre Politie.

Intr-o asemenea situatie, se merge in mod direct la service cu maşina avariată şi documentele eliberate de organul de Poliţie, se anunta telefonic asigurătorul despre optiunea de reparare a maşinii înainte de efectuarea constatării, se va transmite numarul de dosar de dauna si documentele obtinute;

-prin aceasta modalitate se reduce timpul cat masina ramane indisponibilizata pentru ca nu se mai asteapta programarea de constatare a daunei de catre asigurător si va intra în reparaţie imediat la service.

-asiguratul RCA va avea posibilitatea să-şi repare maşina în orice unitate service aleasă de către acesta şi să fie despăgubit indiferent de service-ul ales;

-termenul de constatare al daunelor a fost redus de la 5 zile lucrătoare la 3 zile lucrătoare;

-soluţiile tehnice se vor stabili de catre service si nu de catre  constatatorii de daune.

  • Alte articole de acelasi autor:

In ce situatii in cazul raspunderii solidare pentru repararea prejudiciului fiecare inculpat raspunde doar pentru responsabilitatea sa;

In ce situatii conflictul de interese este apreciat ca fiind infractiune;

-Ce masuri trebuiesc intreprinse daca ti-a fost avariata masina;

Fapta de evaziune fiscala prevazuta de Legea 241/2005 art.9 lit.b constituie infractiune numai daca s-a produs un prejudiciu;

–A fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice  dar nu s-a anulat si dreptul de a conduce autovehicule;

In ce cazuri se acorda exercitarea autoritatii parintesti unui singur parinte in caz de divort.

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 


Care sunt criteriile de stabilire a daunelor morale in cazul unui accident cu mai multe victime

Care sunt criteriile de stabilire a daunelor morale in cazul unui accident cu mai multe victime

Desigur ca este indreptatita sa primeasca daune materiale si morale persoana care este victima unui accident de circulatie cauzat de alt conducator auto.

Unele intrebari s-au pus insa in cazul cand in urma unui accident rutier exista mai multe victime. Intr-o astfel de situatie se pune problema stabilirii daunelor materiale precum si daunelor morale ce se vor acorda precum si a criteriilor ce vor fi avute in vedere pentru stabilirea proportiei ce revine fiecarei victime.

 

In vederea clarificarii unei astfel de probleme s-a pronuntat Inalta Curte de Casatie si Justitie prin decizia nr. 4083 din 13 decembrie 2011.

In acest sens, instanta suprema a decis ca, potrivit art.25 din Ordinul CSA nr.20/2008, in cazul in care in prin unul si acelasi eveniment au fost prejudiciate mai multe persoane si valoarea totala a prejudiciului depaseste limitele de despagubire specificate in polita RCA, despagubirea va fi stabilita in functie de cota-parte din valoarea prejudiciului ce revine fiecarei persoane indreptate la despagubire.

 

La stabilirea cuantumului daunelor morale datorate, instanta trebuie sa se raporteze la limita de despagubire stabilita de legiutor si mentionata in polita de asigurare, ceea ce constituie un criteriu obiectiv, precum si la imprejurarea ca in urma evenimentului rutier au rezultat mai multe victime ce urmeaza sa fie despagubite, potrivit art. 25 din Ordinul CSA nr.20/2008.

 

Astfel, in cauza respectiva, instanta de fond a constatat că reclamanţii sunt îndreptăţiţi să fie despăgubiţi atât din punct de vedere material cât şi moral, decesul fiului, respectiv fratelui acestora, prin consecinţele ce decurg dintr-un asemenea fapt regretabil, atrăgând o proporţională şi justă compensaţie bănească.

S-a reţinut că accidentul s-a soldat cu două persoane decedate şi alte şase persoane rănite, aşa că nu trebuie ignorată această împrejurare de natură a lăsa o marjă, suficientă pentru a se putea acorda în limita plafonului, despăgubiri şi pentru celelalte persoane îndreptăţite la despăgubiri.

 

Referitor la daunele materiale, s-a reţinut că factura face dovada suportării sumei care a acoperit din cheltuielile de înmormântare, cel puţin pentru monumentul funerar, celelalte nefiind menţionate şi dovedite, astfel încât s-au acordat daune doar în limita a ceea ce s-a dovedit.

 

Pentru daunele morale, prima instanţă a apreciat că pentru compensarea traumelor de ordin psihic, având în vedere că reclamanţii sunt membrii aceleiaşi familii cu sentimente reciproce, această împrejurare fiind de natură să amplifice aceste traume, având în vedere că fiecare dintre cei doi părinţi şi ceilalţi doi copii au suferit pierderea copilului respectiv a fratelui lor, iar acest sentiment persistă în timp, sunt îndreptăţiţi la daune morale.

 

Astfel, în condiţiile în care pârâta nu a făcut dovada acordării în mod proporţional şi celorlalte părţi posibile beneficiare a asigurării, s-a constatat că acţiunea reclamanţilor este parţial întemeiată, în sensul acordării de despăgubiri superioare ofertei, dar nu în limitele cerute, apreciind că o justă despăgubire care să compenseze daunele de ordin moral să fie în limitele stabilite prin dispozitivul hotărârii.
Instanta de apel, a admis apelul pârâtei, a schimbat în parte sentinţa apelată, în sensul obligării pârâtei să achite reclamanţilor P.V. şi P.M., câte 40.000 lei fiecare, reclamanţilor P.G. şi P.D.Ş., câte 10.000 lei fiecare, cu titlu de daune morale şi a înlăturat dispoziţia referitoare la daunele materiale.

În argumentarea soluţiei pronunţate, s-a motivat că la stabilirea cuantumului daunelor morale trebuie să se aibă în vedere pe de o parte dreptul reclamanţilor de a primi o compensaţie materială faţă de prejudiciul moral suferit, iar pe de altă parte, această compensaţie materială să nu ducă la o îmbogăţire fără justă cauză.

Având în vedere că nu este posibilă identificarea unor criterii ştiinţifice corecte pentru stabilirea cuantumului daunelor morale, aprecierea prejudiciului moral nu se rezumă la determinarea preţului suferinţei fizice şi psihice care sunt inestimabile, ci înseamnă aprecierea multilaterală a tuturor evenimentelor negative ale prejudiciului şi implicaţia acestuia, pe toate planurile sociale ale reclamanţilor.

În acest context, s-a reţinut că suferinţa provocată reclamanţilor prin pierderea în urma accidentului de circulaţie a copilului, respectiv fratelui lor este permanentă, iar la stabilirea daunelor morale, trebuie avut în vedere pe de o parte prejudiciul moral ireparabil cauzat pe plan psihic, dar şi consecinţele pe plan social, profesional şi familial.

 

Înalta Curte de Casatie si Justitie a constatat că instanţa de apel a făcut o corectă interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 24 şi art. 25 din Ordinul CSA nr. 20/2008.

Astfel, potrivit art. 24 alin. (1) din actul normativ menţionat, limitele minime de despăgubire sunt stabilite de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, iar alin. (3) al aceluiaşi articol stabileşte limita de despăgubire la un nivel de cel puţin 1.500.000 Euro echivalent în lei la data producerii accidentului. În strânsă legătură cu dispoziţiile legale menţionate sunt însă prevederile art.25 din Ordinul CSA nr. 20/2008, potrivit cărora în cazul în care în unul şi acelaşi eveniment au fost prejudiciate mai multe persoane şi valoarea totală a prejudiciului depăşeşte limitele de despăgubire specificate în poliţa RCA, despăgubirea va fi stabilită în funcţie de cota-parte din valoarea prejudiciului ce revine fiecărei persoane îndreptăţite la despăgubire.

 

Referitor la daunele acordate, Înalta Curte de Casartie si Justitie a constatat că instanţa de apel a reţinut în mod corect că reclamanţii sunt îndreptăţiţi să solicite daune morale, potrivit dispoziţiilor legale mai sus evocate.

În ceea ce priveşte însă cuantumul daunelor morale, în lipsa unor criterii legale obiective, stabilirea acestuia rămâne la aprecierea instanţei, astfel cum în mod corect s-a reţinut. Este de observat totuşi că instanţa s-a raportat la limita de despăgubire prevăzută de legiuitor şi menţionată în poliţa de asigurare, ceea ce constituie un criteriu obiectiv, precum şi la împrejurarea că în urma evenimentului rutier au rezultat mai multe victime ce urmează a fi despăgubite, potrivit dispoziţiilor art. 25 din Ordinul CSA nr. 20/2008.

 

Referitor insa la criticile referitoare la daunele materiale, prin raportare la probele administrate în cauză (factura de achiziţionare a materialelor pentru monumentul funerar), precum şi susţinerile referitoare la cheltuielile efectuate cu înmormântarea victimei şi îndeplinirea ritualurilor religioase, acestea nu pot face obiectul analizei instanţei de recurs, vizând eventuale aspecte de netemeinicie şi nu de nelegalitate ale deciziei atacate.

 

Ceea ce trebuie însă precizat este faptul că potrivit art. 49 pct. 2 din Ordinul CSA nr. 20/2008, în adevăr, la stabilirea despăgubirilor se au în vedere cheltuielile efectuate, pe baza documentelor justificative, dispoziţii ce nu contravin prevederilor art. 26 pct. 1 din acelaşi ordin, astfel cum susţin recurenţii, întrucât acestea reglementează cadrul general al stabilirii cuantumului despăgubirilor, ce includ atât latura materială cât şi cea morală.

  •  Alte articole de acelasi autor:

 

-Avocat infractiuni contra sigurantei si integritatii sistemelor informatice,

-In ce situatii conflictul de interese este apreciat ca fiind infractiune;

In ce constau neregula si frauda in utilizarea fondurilor europene;

Contestatia in anulare in noul Cod de procedura civila;

Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, conform avocat dreptul familiei, republicata in anul 2014.

 

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 


In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto

In ce  conditii asiguratorul raspunde  pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto

 

In ce  conditii asiguratorul raspunde  pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto

 

1.Ce este asigurarea de raspundere civila pentru autovehicule

 

Asigurarea de raspundere civila pentru autovehicule este forma de asigurare in care asiguratorul repara prejudiciul adus bunurilor si persoanelor in situatiile in care au suferit vatamari ca urmare a unui accident in care autovehiculul asigurat a fost implicat.

Citeste in continuare


Ce prevede Codul civil despre polita de asigurare

Dispozitiile art.2201 alin. (1) din Codul  civil prevad ca polita de asigurare trebuie sa indice cel putin:
-numele sau denumirea, domiciliul ori sediul partilor contractante,
precum si numele beneficiarului asigurarii, daca acesta nu este parte la
contract;
-obiectul asigurarii;
-riscurile ce se asigura;
-momentul inceperii sic el al incetarii raspunderii asiguratorului;
-primele de asigurare;
-sumele asigurate
Conform alin.(2) al aceluiasi articol se dispune ca “alte elemente pe care
trebuie sa le cuprinda polita de asigurare se stabilesc prin norme
adoptate de organul de stat in a carui competenta, potrivit legii, intra
supravegherea activitatii din domeniul asigurarilor”.
Polita de asigurare poate fi, dupa caz, nominativa, la ordin sau la
purtator.
 www.avocat-tudor.ro
0724260393

CALITATEA SOCIETATILOR DE ASIGURARE IN PROCESUL PENAL

 Ce a decis Inalta curte de Casatie si Justitie 
Prin Decizia nr. 1 din 28 martie 2005 Inalta Curte de Casatie si Justitie a statuat prin in recurs in interesul legii ca, societatile de asigurare trebuie citate in procesul penal numai in calitate de asigurator.
Cosiderentul a fost in sensul ca raporturilevjuridice dintre aceste societati si asigurat au la baza o solidaritate tacita, stabilita prin conventie, care da dreptul persoanelor pagubite prin producerea accidentelor sa pretinda despagubiri, atat celor rapunzatori de producerea acestora, cat si direct asigutorului de
raspundere civila.
Sa are in vedere ca societatea de asigurare nu are calitatea de parte responsabila civilmente in cadrul procesului penal ci de asigurator.
Asiguratorul are in unele situatii un drept de regres impotriva persoanei vinovate de producerea pagubei.
Astfel, daca asiguratorul a achitat asiguratului indemnizatia de asigurare, el este indreptatit la promovarea unei actiuni impotriva persoanei vinovate de producerea riscului asigurat, care poate fi o persoana fizica sau juridica. Dar cel chemat in judecata poate fi si administratorul drumului , daca avarierea autoturismului s-a produs datorita nesemnalizarii corespunzatoare a gropii existente in carosabil. Actiunea asiguratorului impotriva persoanei vinovate de producerea accidentului rutier se prescrie in termenul general de 3 ani, in acest sens se are in vedere fapta culpabila a tertului si nu contractul de asigurare.
Prin urmare, in aceasta situatie, actiunea in regres are ca temei raspunderea delictuala pentru fapta proprie si nu cea contractuala.
In raporturile dintre asigurat si asigurator insa termenul de prescriptie este de 2 ani dat fiind contractul de asigurare.
Instanta competenta in solutionarea actiunii in regres este in conformitate cu dispozitiile art. 5 C.proc. civ. instanta de la domiciliul paratului