In ce conditii repararea autovehiculelor avand urme de accident poate constitui infractiunea de nerespectarea atribuţiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor prevazuta de art.340 Cod penal

In ce conditii repararea autovehiculelor avand urme de accident poate constitui infractiunea de nerespectarea atribuţiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor prevazuta de art.340 Cod penal

In practica instatelor s-au intalnit dosare penale in care au fost cercetate persoane care au reparat autovehicule ce prezentau urme de accident,dar care nu posedau documentele prevazute de lege in acest sens,
Astfel de fapte pot intra sub incidenta infractiunii de nerespectarea atribuţiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor, prevazuta de art.340 din Codul penal,ce face parte din infractiunile contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice.

• Care este continutul infractiunii de nerespectarea atribuţiilor privind
verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor

La alineatul (1) al acestei infractiuni se prevede ca,indeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea atribuţiilor de verificare tehnică ori inspecţie tehnică periodică a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparaţii sau intervenţii tehnice de către persoanele care au asemenea atribuţii, dacă din cauza stării tehnice a vehiculului s-a pus în pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

In alineatul( 2) al infractiunii se arata ca,se pedepseste situatia in care,urmare a faptei prevăzute în alin. (1), s-a produs un accident de circulaţie care a avut ca urmare vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.

In alineatul (3) se arata ca, dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au fost săvârşite din culpă, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.

In ultimul alineat se dispune ca repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor având urme de accident, fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

• Ce categorii de persoane pot fi subiectul infractiunii

In ce priveste persoana care poate fi subiect al infractiunii prevazute de art.340 Cod penal , din textul de lege se poate constata ca la alineatele 1-3 aceasta trebuie sa fie calificata,avand atribuţii de verificare tehnică ori de inspecţie tehnică periodică a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparaţii sau intervenţii tehnice.
In ce priveste fapta de la ultimul alineat,se poate savarsi aceasta infractiune de orice persoana care indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea tragerii la raspundere penala.

• In ce modalitati se savarseste infractiunea

Fapta de la primul alineat se comite printr-o actiune,respectiv, indeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de verificare tehnică ori inspecţie tehnică periodică a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparaţii sau intervenţii tehnice de către persoanele care au asemenea atribuţii.
A doua varianta se refera insa la o inactiune din partea faptuitorului,respectiv,neindeplinirea atributiilor prevazute in textul de lege.

In mod concret,este vorba de acele situatii in care din superficialitate,neatentie,lipsa de cunostinte in domeniu,faptuitorul fiind o persoana care are atributiile mai sus aratate, indeplineste gresit verificarea tehnică ori inspecţie tehnică periodică a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori cele referitoare la efectuarea unor reparaţii sau intervenţii tehnice.

Fapta prevazuta la alineatul doi este o varianta agravata,ca urmare a faptei prevăzute în alin. (1) s-a produs un accident de circulaţie care a avut ca urmare vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii uneia sau mai multor persoane ori chiar decesul unei persoane. In consecinta,si pedeapsa prevazuta de lege este in limite mai mari decat cea de la primul alineat.

S-au avut in vedere consecintele grave, s-a produs un accident de circulaţie care a avut ca urmare vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, ori decesul.
In consecinta,in astfel de situatii,organul de cercetare penala va dispune efectuarea unui raport de expertiza tehnica.
Obiectivele expertizei urmeaza sa stabileasca daca indeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de verificare tehnică ori inspecţie tehnică periodică a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparaţii sau intervenţii tehnice de către persoanele care au asemenea atribuţii au determinat accidentul de circulatie si celelalte consecinte,respectiv,vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii uneia sau mai multor persoane.
Cu alte cuvinte,daca exista legatura de cauzalitate.

• Referire la repararea autovehiculelor avand urme de accident

In ce priveste infractiunea prevazuta la alin.(4),aceasta se savarseste printr-o actiune referitoare la repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor având urme de accident, fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.
Conditiile in care pot fi reparate autovehiculele care au suferit avarii ca urmare a unor accidente sunt prevazute in dispozitii legale,intre care mentionam Ordinul ministrului transportului nr.1022/2013.
In literatura juridica s-au dat exemple privind modul de savarsire a acestei infractiuni in varianta prevazuta de alin.(4) a infractiunii de nerespectarea atribuţiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor prevazuta de art.340 din Codul penal.

Astfel,intr-un caz, dupa comiterea unui accident de circulatie,faptuitorul care nu poseda documente de constatare a accidentului eliberate de politie a reparat prin intermediul unor cunostinte autovehiculul sau,ce prezenta urme de accident.
Intr-un alt caz,dupa producerea accidentului,faptuitorul a parasit locul faptei si a reparat autovehiculul ce prezenta urme de accident, desi nu poseda documentele prevazute lege,cum ar fi cele eliberate de societatea de asigurare.
Tot din literatura juridica se cunoaste ca in astfel de cazuri,pentru a se evita tragerea la raspundere penala in urma unui accident de circulatie,uneori faptuitorul apeleaza la cunostinte apropiate sau la prieteni care au posibilitatea sa il ajute sa repare autoturismul.
In functie de modalitatea de comitere a faptei,exista posibilitatea ca si aceasta persoana sa fie cercetata penal pentru infractiunea de nerespectarea atribuţiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor prevazuta de art.340 din Codul penal sau alta infractiune.
• Alte articole de acelasi autor:
-In ce consta infractiunea de frauda informatica
–Ce avantaje prezinta solicitarea de despagubiri accidente in cadrul procesului penal;
-Care sunt criteriile de stabilire a daunelor morale in cazul unui accident cu mai multe victime;
-Cand o persoana devine din suspect inculpat si ce drepturi si obligatii are un inculpat in procesul penal;
–Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;
-Care sunt conditiile de admisibilitate a emiterii ordinului de protectie intr-un caz de violenta in familie.
-Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;
-Infractiuni Informatice – Perchezitia informatica;
Resoonsabilitate,profesionalsm,confidentialitate fata de client
www.avocat-tudor.ro
07242601393

.


In ce conditii beneficiaza de reducerea pedepsei persoana care a savarsit o infractiune de evaziune fiscala

 

In ce conditii beneficiaza de reducerea pedepsei persoana care a savarsit o infractiune de evaziune fiscala

 

In scopul recuperarii mai rapide a prejudiciului adus bugetului de stat, in art.10 din Legea nr.241/2005 este prevazuta o cauza de de reducere a pedepsei.

Caracteristicile pentru aplicarea cauzei  de reducere a pedepsei sunt urmatoarele:

 1. conditia repararii integrale a prejudiciului;
 2. aceasta sa se realizeze pana la primul termen de judecata.

 

In mod concret,in art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale,in forma modificata prin art.79 pcr.2 din Legea nr.255 din 2013 se arata ca,  in cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute la art. 8 şi 9, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, inculpatul acoperă integral pretenţiile părţii civile, limitele prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate.

 

 • Infractiunile la care se aplica cauzele de reducere a pedepsei in cazul

evaziunii fiscal sunt urmatoarele:

 

-art.8 din Legea nr.241/2005 prevede:

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 10 ani şi interzicerea unor drepturi stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.

(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 ani la 15 ani şi interzicerea unor drepturi asocierea în vederea săvârşirii faptei prevăzute la alin. (1).

(3) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte.

 

Art.9 din Legea nr.241/2005:

Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale:

 1. a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;
 2. b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;
 3. c) evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive;
 4. d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;
 5. e) executarea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor;
 6. f) sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;
 7. g) substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedură penală.

 

 • Exceptie de la aplicarea dispozitiilor art.10:

Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) nu se aplică dacă făptuitorul a mai săvârşit o infracţiune prevăzută de prezenta lege într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de prevederile alin. (1).

 

 

 • Masura sechestrului asigurator

in cazul în care s-a săvârşit o infracţiune prevăzută de prezenta lege, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie.

 

 • spete in care s-a dispus asupra incidentei art.10 din Legea

nr.241/2005

 

Intr-o speta solutionata in recurs de catre Curtea de Apel Oradea, Sectia penala s-a dispus ca nu sunt aplicabile dispozitiile art.10 din Legea 241/2005.

Motivarea a fost in sensul ca,art.10 din Legea 241/2005 privind evaziunea fiscala care prevede existenta unei cauze de nepedepsire este aplicabil doar atunci când achitarea contravalorii integrale a prejudiciului se face de catre învinuit sau inculpat în cursul urmaririi penale sau al judecatii, pâna la primul termen de judecata.

 

Achitarea de catre inculpata a contravalorii prejudiciului doar în apel, înainte de solutionarea acestuia, face ca dispozitiile art.10 din Legea 241/2005 sa nu poata fi aplicate.

 

 • Intr-o speta avuta spre solutionare,instanta suprema a hotarat:

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005, inculpatul trebuie să facă însă dovada achitării integrale a prejudiciului cauzat.

 

Inculpatul a fost condamnat de prima instanta pentru infractiunea de evaziune fiscala prevazuta de art.9 alin.(1) lit.b) din Legea nr.241/2005 iar prin cererea de apel a solicitat achitarea pentru lipsa vinovatiei.

In acest sens, a aratat ca i-au fost blocate conturile in intregime si din acest motiv nu a avut posibilitatea sa plateasca debitul la care este obligat,ceea ce dovedeste lipsa vinovatiei.

 

A solicitat instantei sa se pronunte asupra imprejurarii blocarii conturilor sale bancare in intregime si asupra consecintelor privind imposibilitatea achitarii debitului ceea ce dovedeste nevinovatia sa.

 

 • instanta a dat posibilitatea inculpatului,apreciat ca necitat legal, sa

achite debitul

 

Instanta a dispus amânarea judecării cauzei pentru reluarea procedurii de citare a inculpatului pentru încunoştinţarea că, până la noul termen de judecată,are posibilitatea să achite prejudiciul produs.

S-a retinut ca inculpatul nu a întocmit niciun document contabil, nu a condus oevidenţă a încasărilor şi plăţilor şi nu a depus declaraţiile fiscale, fapte ce realizează latura obiectivă a infracţiunii constând în omisiunea înregistrării veniturilor realizate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

 

În sarcina inculpatului nu s-a reţinut neplata debitului care i-a fost stabilit în sarcină, astfel că lipsa resurselor necesare achitării obligaţiilor fiscale nu constituie un indiciu al lipsei de vinovăţie în ceea ce priveşte fapta săvârşită.

 

Mai mult, în faza de urmărire penală, inculpatul nu a contestat datele prezentate prin procesul-verbal de inspecţie fiscală şi nici cuantumul sumei cu care Direcţia Generală a Finanţelor Publice s-a constituit partecivila.

 

La primul termen de judecată în calea de atac a apelului, faţă de lipsa inculpatului, citat atât la domiciliul procesual ales din Irlanda, cât şi la domiciliul din ţară, astfel cum acestea au fost indicate în declaraţia de apel,date fiind şi prevederile art. 10 din Legea nr. 241/2005, care prevăd cauza de impunitate în situaţia în care se achită prejudiciul, instanţa, din ofi ciu, a pus în discuţie necesitatea reluării procedurii de citare cu apelantul-inculpat atât în Irlanda, cât şi în ţară, la domiciliile cunoscute, pentru a fi încunoştinţat că, până la noul termen de judecată, are posibilitatea să achite prejudiciul produs Statului Român, prin fapta de evaziune fiscală reţinută în sarcina sa,împreună cu accesoriile calculate până la data plăţii integrale a debitului.

 

A constatat că, pe parcursul urmăririi penale, inculpatul a declarat că ar fi de acord să achite prejudiciul cauzat, fără a contesta în vreun fel, în cuprinsul declaraţiilor, sub aspectul laturii obiective, că nu ar fi săvârşit fapta de evaziune fiscală pe parcursul desfăşurării profesiei de avocat.

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005, inculpatul trebuie să facă însă dovada achitării integrale a prejudiciului cauzat.

 

 • Instanta a retinut ca pana la solutionarea cauzei inculpatul nu a

achitat debitul

In consecinta,a mentinut solutia de condamnare pronuntata de prima instanta.

 

 • Alte articole de acelasi autor:

Ce informatii trebuie sa furnizeze angajatorul salariatului in mod obligatoriu la incheierea contractului de munca si ce se poate face in caz de neexecutare;

Pe ce criterii este sanctionata o fapta ca fiind infractiune sau contraventie la Legea nr.50/1991privind autorizarea executarii constructiilor;

In ce conditii instanta apreciaza ca un conducator auto este in stare de necesitate cand savarseste infractiunea de conducere a unui vehicul fara permis de conducere;

De ce este considerata Camera preliminara o faza distincta a procesului penal

-Drept penal-legalitate

–In ce  conditii asiguratorul raspunde  pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto;

Ce avantaje prezinta solicitarea de despagubiri accidente in cadrul procesului penal;

– Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;

-Ce criterii a avut in vedere instanta la admiterea cererii de stabilirea paternitatii din afara casatoriei formulata de reclamanta in conditiile in care tatal biologic intervine in solutionarea cererii.

 

Cabinet avocat Tudor Ion

Profesionalism,responsabilitate,loialitate fata de client.

www.avocat-tudor.ro

0724260393


Din ce considerente instanta a hotarat ca evidentierea operatiunilor fictive trebuie dovedita prin probe certe pentru a constitui infractiunea prevazuta de art.9 lit.c) din Legea nr.241/2005

Din ce considerente instanta a hotarat ca evidentierea operatiunilor fictive trebuie dovedita prin probe certe pentru a constitui infractiunea prevazuta de art.9 lit.c) din Legea nr.241/2005

 

Conform dispozitiilor legale in materie fiscala,contribuabilului ii revine obligatia de a tine evidenta contabila si de a evidentia in mod corect documente toate operatiunile efectuate.

Atunci cand insa,contravine acestor dispozitii si,in scopul de a nu plati,diminua taxa sau contributia, contribuabilul inregistreaza operatiuni sau cheltuieli nereale, acesta poate comite infractiunea prevazuta de art.9 alin.(1) lit.c) din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.

 

 • La ce se refera infractiunea de evaziune fiscala prevazuta de art.9

alin.(1) lit.c) din Legea 241/2005

 

Conform acestui articol din lege, constituie infracţiune de evaziune fiscală fapta săvârşita în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale privind evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive;

 

 • Sanctiunea in cazul acestei infractiuni

 

-pedeapsa esteinchisoarea de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi.

Legea prevede insa si doua circumstante agravante.

Astfel, dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 2 ani.

Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 3 ani.

 

 • In ce consta fapta incriminata de lege

Fapta interzisa de legiuitor in cazul acestei infractiuni este cea de a evidentia in actele contabile sau alte documente legale cheltuieli care nu au la baza operatiuni legale ori de a evidentia alte operatiuni fictive.

 

Se poate observa ca infractiunea se poate comite prin modalitatea evidentierii de cheltuieli care au avut la baza operatiuni nereale.

In continuare insa,folosind aceste acte false se opereaza in documentele contabile cheltuieli care nu s-au facut,scopul fiind acela de a diminua veniturile si in mod corespunzator,obligatiile fiscale.

 

 • explicatii despre termenii folositi in acest text de lege

Pentru ca sa se inteleaga mai bine in ce consta aceasta infractiune sunt necesare unele explicatii referitoare la termenii folositi pentru definirea acesteia.

-in Dispozitiile generale din Legea nr.241/2005 la art.2 se arata urmatoarele:

Contribuabil este orice persoana fizica ori juridica sau orice alta entitate fara personalitate juridica care datoreaza impozite, taxe, contributii si alte sume bugetului general consolidat;

Documente legale sunt documentele prevazute de Codul fiscal.Codul de procedura fiscal,Codul vamal,Legea contabilitatii nr.82/1991,republicata si de reglementarile elaborate in vederea punerii in aplicare a acestora.

Operatiune fictivadisimularea realitatii prin crearea aparentei existentei unei operatiuni care in fapt nu exista.

 

-Instanta suprema a hotarat urmatoarele privivind semnificatia termenului

Inregistrarea unor cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale.

Se intelege intocmirea unor acte justificative false pentru cheltuieli care nu au fost facute ori au fost mai mici decat cele consemnate in documentele justificative,iar pe baza acestor acte justificative false se opereaza si in celelalte documente contabile cheltuieli nereale,cu consecinta diminuarii venitului net si,implicit a obligatiei fiscal catre stat.

 

 • Pentru existenta infractiunii fictivitatea operatiunilor trebuie dovedita

prin probe certe

 

Fictivitatea operatiunilor inregistrate in contabilitate si astfel, savarsirea infractiunii prevazute de art.9 lit.c) din Legea nr.241/2005 trebuie insa dovedita prin probe certe care sa dovedeasca in mod indubitabil vinovatia.

In caz contrar,conform principiului in dubio preo reo se poate dispune achitarea inculpatului,nefiind dovedita fictivitatea operatiunilor,asa cum rezulta din urmatoarea speta.

 

Nu s-a eliminat, prin administrare de probe,de către organul de anchetă penală, ipoteza de lucru că fictivitatea operaţiunilor înscrise în cele trei avize de însoţire material lemnos ce apare ca intrat în gestiunea firmei deţinute de inculpat să fie imputabilă unora dintre societăţile înscrise în acest lanţ cauzal(fie cele originare, aparţinătoare de drept a avizelor primare, fie cele derivate,care apar înscrise pe avize ca şi emitente, deşi, din punct de vedere legal, nu lor le-au fost eliberate acele acte cu caracter netransmisibil).

 

Este real că avizele de însoţire a materialului lemnos au fost distribuite de Imprimeria Naţională către alte societăţi decât cele care le-au emis, însă,sub acest aspect, nu s-au efectuat verificări, deşi chiar organele fiscale fac vorbire în documentaţia încheiată cu ocazia controlului efectuat la societatea administrată de inculpat despre faptul că formularele respective nu sunt transmisibile.

 

De asemenea, se impunea a se verifica dacă societăţile emitentea avizelor de însoţire a materialului lemnos au înregistrat în contabilitate avizele respective.

S-a susţinut de către acuzare că inculpatul a înregistrat în contabilitatea societăţii achiziţia fictivă a cantităţii de 157,55 mc lemn. Nu s-a dovedit însă fictivitatea achiziţiei, chiar Garda Financiară, în plângerea formulată, acceptând posibilitatea transportării materialului lemnos.

 

Cât priveşte facturile şi chitanţele aferente,în condiţiile în care poartă ştampila societăţilor emitente şi semnătura persoanelor desemnate, nefi ind dovedit caracterul nereal al acestora,nu se poate imputa inculpatului vreo eventuală neregulă.

 

La pronunţarea unei condamnări, instanţa trebuie să-şi întemeieze convingerea vinovăţiei inculpatului pe bază de probe sigure,certe şi, întrucât,în cauză, probele în acuzare nu au un caracter cert, nu sunt decisive sau sunt incomplete, lăsând loc unei nesiguranţe în privinţa

vinovăţiei inculpatului,în mod corect s-a dat eficienţă regulii potrivit căreia „orice îndoială este în favoarea inculpatului” (in dubio pro reo).

 • Alte articole de acelasi autor:

Ce prevede legea despre independenta sotilor si controlul corespondentei celuilalt sot;

Intre ce persoane exista obligatia de intretinere conform Codului civil;

-In ce conditii se apreciaza ca divortul este din culpa unuia dintre soti;

-Ce prevede Codul civil despre intinderea acordului sotilor cand acesta are loc pe cale judiciara;

Din ce motive nu a fost anulat dreptului de a conduce un vehicul desi a fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice;

In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto.

-Care este deosebirea dintre masurile de siguranta si pedepse;

-Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de societatea comerciala;

-Renuntarea la judecata.

– Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis;

Avocat dreptul muncii.

Responsabilitate,profesionalism,confidentialitate fata de client

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 


In ce conditii stabilirea cu rea credinta a impozitelor,taxelor si contributiilor constituie evaziune fiscala

In ce conditii stabilirea cu rea credinta a impozitelor,taxelor si  contributiilor constituie evaziune fiscala

Ca avocat evaziune fiscala si drept penal,am constatat ca una din cauzele pentru care societatile comerciale intra in faliment o reprezinta,si conform constatarilor instantelor, asa numitele manopere frauduloase.

In ce conditii stabilirea cu rea credinta a impozitelor,taxelor si contributiilor constituie evaziune fiscala

De exemplu, in practica instantelor de drept penal se intalnesc cazuri de neplata datoriilor catre stat si catre creditori,delapidare,gestiune frauduloasa,bancruta frauduloasa,spalare de bani,infractiuni de coruptie,grup infractional cu caracter organizat.

 

Evaziunea fiscala este apreciata drept una din metodele prin care se prejudiciaza bugetul statului,astfel de fapte fiind sanctionate prin Legea nr.241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.

 

In constatarea unei infractiuni de evaziune fiscala  privind stabilirea cu rea credinta a impozitelor,taxelor si  contributiilor  trebuie plecat de la prevederile Codului de procedura fiscala privind creante fiscale.

In acest sens se dispune:dreptul la perceperea impozitelor,taxelor,contributiilor si altor sume care constituie venituri la bugetul general consolidat,dreptul la rambursarea taxei pe valoare adaugata,dreptul la restituirea impozitelor,taxelor,contributiilor si altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidate,denumite creante fiscal principale.

 

Cand dreptul la restituirile mai sus aratate nu este insa datorat, si este obtinut in mod nelegal,cimtribuabilul se poate afla sub incidenta art. 8 al Legii nr.241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.

Acest articol reglementeaza una din infractiunile aflate in conexiune cu evaziunea fiscala,respectiv, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.

Sanctiunea pentru aceasta fapta este pedeapsa cu închisoare de la 3 ani la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.

 

In alineatul 2 al aceluiasi articol se arata:constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 ani la 15 ani şi interzicerea unor drepturi asocierea în vederea săvârşirii faptei prevăzute la alin. (1).

Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte.

 

 • termenii la care face referire in art.8 al Legii nr.241/2005:

Pentru mai buna intelegere a modului cum este reglementata aceasta infractiune sunt necesare explicatii asupra unor  termenil folositi.

 • contribuabilul-este subiectul acestei infractiuni.

Conform ar.2alin.(1) lit.b)din Legea nr.241/2005  prin contribuabil se intelege orice persoana fizica sau juridica care datoreaza impozite,taxe,contributii si alte sume bugetului general consolidat.

De mentionat ca,poate fi contribuabil,deci, subiect al acestei infractiuni, nu numai titularul obligatiei, ci si persoanele care actioneaza in numele titularului,in realizarea obiectului de activitate al persoanei juridice,in numele si interesul acesteia.

 

In cazul acestei infractiuni,calitatea de contribuabil poate cunoaste doua ipoteze:

1.persoana care datoreaza taxe,impozite contributii,TVA;

2.persoana care pretinde in mod nelegal o plata de la bugetul general consolidat.

 

 • bugetului general consolidat.

Este definit ca ansamblul tuturor bugetelor publice, componente ale sistemului bugetar, agregate şi consolidate pentru a forma un întreg;

 

 • stabilirea cu rea credinta a impozitelor,taxelor si contributiilor

 

Din modul cum legiuitorul a reglementat infractiunea prevazuta de art.8 din Legea nr.241/2005 rezulta ca fapta interzisa de lege este stabilirea cu rea credinta de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor  prin incalcarea dispozitiilor legale in domeniu, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor rambursări restituiri sau compensari.

 

Actiunea de stabilire se poate realiza prin mai multe modalitati,intre care, depunerea de declaratii incomplete,inexacte,de inregistrare in contabilitate a unor operatiuni care nu corespund realitatii sau neinregistrarea unor venituri.

 

In practica judiciara si literatura de specialitate s-au intalnit astfel de cazuri:

-contribuabilul inregistreza sau declara operatiuni fictive,ori omite inregistrarea unor operatiuni, si astfel creaza o diferenta favorabila acestuia intre suma platita si ca datorata.

-contribuabilul introduce elemente fictive care sunt de natura ca obligatia fiscala stabilita sa fie diminuata.

 

 • producerea unei pagube bugetului general consolidat

Aceasta reprezinta o conditie esentiala pentru existenta infractiunii

prevazute de art.8 din Legea nr.241/2005.

Paguba trebuie sa fie produsa   bugetului general consolidat prin obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate acestuia.

 

 • operatiune fictiva

Conform art.2 alin.(1) lit.f) din Legea nr.241/2005, prin operatiune fictiva se intelge disimularea realitatii prin crearea aparentei existentei unei operatiuni care in fapt nu exista;

 

 • Considerentele de mai sus in ce priveste infractiunea prevazuta

de art.8 din Lgea nr.241/2005 privind prevenirea si ocmbaterea evaziunii fiscalele exemplificam printr-o speta judecata relative recent de Curtea de Apel Bucuresti.

S-a retinut ca la inspectia fiscala ocazionata de depunerea decontului TVA, s-a constatat si faptul ca exercitarea dreptului de deducere a TVA,s-a facut pe baza unor note contabile,fiind incalcate astfel prevederile art.146 lin.(1) lit.a) din Legea 571/2003-Codul fiscal,conform careia pentru exercitarea acelui drept,persoana impozabila trebuie sa indeplineasca,printre altele,conditia,ca pentru taxa datorat sau achitata,aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa-I fie livrate sau serviciilor care i-au fost sau urmeaza sa-i fie prestate in beneficiul sau de catre o persoana impozabila,sa detina o factura in conformitate cu dispozitiile art.155.

Rezulta astfel in afara oricarui dubiu,ca stabilirea si inregistrarea de catre societatea contribuabila,prin administratorul sau de drept(inculpatul) a TVA deductibila,(inloc de inscrierea sumei respective in contul de cheltuieli) si mentionarea sa in decontul depus la AFP-Contribuabili Mijlocii-s-au realizat cu rea credinta si prin incalcarea dispzitiilor legale,urmarindu-se obtinerea fara drept a rambursarii sumei respective,in conditiile in care era cunoscuta respingerea repetata a solicitarilor anterioare de rambursare  acesteia si motivele,intemeiate pe lege,care au determinat precedentele decizii ale organelor fiscale,producerea urmarilor rezultatului urmarit,cauzarea unui prejudiciu bugetului general consolidat,fiind impiedicat de actiunea functionarilor publici prin intocmirea raportului de inspectie fiscala.

 

In consecinta,Curtea a constatat dovedita infractiunea prevazuta de art.8 alin.(1) din Legea nr.241/2005 in forma tentativei.

 

Cu ocazia audierii,expertul contabil a precizat ca din punct de vedere contabil,un agent economic nu are,in nicio imprejurare,dreptul de a storna o factura pentru care a solicitat si a obtinut rambursarea de TVA,afirmand apoi ca, societatea respectiva nu avea dreptul sa storneze cele 4 facturi in baza carora obtinuse rambursarea de TVA,adaugand ca aceasta operatiune nu a avut nicio justificare contabila.

Alte articole de acelasi autor:

-CUM PROCEDATI DACA SUNTETI VICTIMA UNUI ACCIDENT PROVOCAT DE UN CONDUCATOR AUTO CE ARE AUTOVEHICULUL ÎNMATRICULAT ÎN ALTĂ ȚARĂ;

Ce infractiuni contra securitatii nationale prevede Codul penal;

Ce trebuie sa dovedesti daca esti sanctionat pentru taximetrie clandestina in scopul anularii procesului verbal;

– CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL;

–In ce cazuri se acorda exercitarea autoritatii parintesti unui singur parinte in caz de divort;

-Pentru ce fapte se pot aplica amenzi contraventionale soferilor care efectueaza transporturi rutiere si cine le aplica;

In ce poate consta consilierea de cate un avocat specializat in dreptul muncii;

Activitatea unui avocat specializat in drept penal;

-CE ESTE MALPRAXISUL MEDICAL;

Concedierea salariatului pentru necorespundere profesionala;

PEDEPSELE IN NOUL COD PENAL

COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE;

ARESTAREA PREVENTIVA

Profesionalism,responsabilitate,loialitate fata de client.

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

 


Ce conditii se cer pentru existenta infracţiunii prevazute de art.6 din Legea nr.241/2005 reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă

Ce conditii se cer pentru existenta infracţiunii prevazute de art.6 din Legea nr.241/2005 reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă

Ca avocat evaziune fiscala am intalnit cazuri in care la controalele efectuate s-a constatat nedepunerea sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa.
Astfel ca, s-au intocmit dosare penale avand ca obiect infractiunea prevazuta de art.6 din Legea nr.241/2005,care este o infractiune in legatura cu cele de evaziune fiscala.

Asemenea infractiuni,aflate in legatura cu cele fiscale sunt cele de evaziune fiscala prevazute in art.3-6,art.7 alin(1) si (2) si art.8 din Legea nr.241/2005.
Conform art.6 din Legea nr.241/2005 constituie infracţiune reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă.
Sanctiunea pentru aceasta infractiune este pedeapsa cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă.

In ce priveste pericolul reprezentat de savarsirea unei astfel de fapte,acesta ar consta in afectarea relatiilor sociale privind bugetul de stat.
Din modul cum se defineste aceasta infractiune de catre legiuitor se poate observa ca modalitatea prin care se poate savarsi este reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă.

Asadar,fapta sanctionata este o inactiune,o omisiune,nedepunerea sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa. Inactiunea trebuie insa precedata de o retinere a sumelor prevazute de lege. Infractiunea omisiva care dureaza de la expirarea termenului de 30 de zile.

In mod concret,ca titlu de exemplu,urmatoarele impozite si contributii ar putea intra in domeniul de aplicare al infractiunii,avand in vedere ca fapta interzisa de lege se refera la retinerea si nevarsarea,in cel mult 30 de zile de la scadenta:
-retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru unele venituri din activitati independente;
-retinerea impozitului din veniturile din investitii;
-impozitul pe venitul din salarii.

• Pentru existenta infractiunii trebuie indeplinite anumite conditii:

-trebuie stabilit daca suma retinuta ca fiind datorata statului cu titlu de impozit sau contributie este in realitate datorata statului.

Astfel intr-o speta,instanta a retinut ca in cazul infactiunii de evaziune fiscala prevazuta de art.6 din Legea nr.241/2005,in situatia in care se constata,pe baza unei expertize tehnice judiciare contabile,ca suma retinuta ca fiind datorata statului cu titlu de impozit sau contributie,nu era in realitate datorata statului,deoarece operatiunea de repartizare a profitului cu titlu de dividende a fost in mod eronat inscrisa in bilantul contabil,urmeaza a se constata inexistenta infractiunii,lipsind atat latura obiectiva cat si latura subiectiva intentionala.

De mentionat ca,in prima instanta inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de un an inchisoare si plata prejudiciului.
Se retinuse ca inculpatul era asociat si administrator la o societate si cu ocazia uui control vizand plata impozitului pe dividende si a contributiilor datorate statului s-a constatat ca datoreaza statului o anumita suma de bani. Expertiza judiciara a fost inlaturata de prima instanta,desi aceasta a constatat ca inculpatul nu datoreaza satului suma respectiva,bilantul contabil fiind eronat intocmit.

In calea de atac a recursului instanta a retinut ca inculpatul a fost gresit condamnat pentru savarsirea infractiunii prevazute de art.6 din Legea nr.241/2005.
S-a motivat ca, nu se poate vorbi de o nevarsare la sursa a sumelor la care a fost obligat inculpatul in conditiile in care societatea nu datora statului nicio suma de bani cu titlu de impozit sau contributie pentru aceasta operatiune. In speta este vorba de o eroare a inscrierii sumei in dividende,in realitate ar fi trebuit trecuta la investitii. Astfel ca prima instanta a comis o grava eroare de fapt prin condamnarea inculpatului.

-infractiunea trebuie sa fie savarsita de contribuabil,adica persoana fizica sau juridica care este obligata prin lege sa plateasca impozit.,respectiv, de a retine la sursa impozitele si contributiile datorate.

In ce priveste persoanele juridice,pentru retinerea si nevarsarea cu intentie in cel mult 30 de zile,raspunderea revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii persoanei juridice.

Sunt insa situatii in care,administratorul societatii a desemnat o alta persoana sa aiba ca responsabilitate retinerea si plata sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa.
In consecinta,in anumite conditii persoana repectiva ar putea face obiectul infractiunii prevazute de art.6 din Legea nr.241/2005.

In literatura juridica s-a aratat insa ca, daca nevirarea sumelor s-a facut cu stiinta sau acceptul administratorului acesta va raspunde pentru savarsirea infractiunii prevazute de art.6 din Legea nr.241/2005. Se are in vedere ca acesta are obligatia sa intreprinda masuri pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de lege.

-pana la indeplinirea celor 30 de zile,omisiunea nu poate conduce la raspundere penala,
Odata cu trecerea celor 30 de zile ,neindeplinirea obligatiei legale constituie infractiune.
• Alte articole de acelasi autor:
-Ce trebuie cunoscut despre mentiunile obligatorii pe care trebuie sa le cuprinda noul tip de proces verbal de contraventie si lipsa carora va atrage anularea acestuia;
–Din ce motive nu a fost anulat dreptului de a conduce un vehicul desi a fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice;
–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto.
-Care este deosebirea dintre masurile de siguranta si pedepse;
-Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de societatea comerciala;
– Renuntarea la judecata.
– Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis;
– Avocat dreptul muncii.
–Cum a hotarat instanta despre nerespectarea indicatorului cedeaza trecerea si prioritatea de trecere desi petentul a oprit la acest indicator;
–Ce se poate invoca la contestarea unei contraventii de viteza constatate prin aparatul radar;
–Care sunt criteriile de stabilire a daunelor morale in cazul unui accident cu mai multe victime;
–Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate.
–Ce trebuie sa stii despre confiscarea extininsa si confiscarea ca masuri de siguranta;
–Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala.
-In ce masura infractiunile de serviciu pentru care sunt cercetati jandarmii dupa incidentul din 10 august se raporteaza la modul de interventie si la ce prevede legea despre atributiile ce le reveneau-Ce presupune efectuarea unei expertize fizico-chimice asupra substanțelor cu efect iritant – lacrimogen in cercetarea incidentelor violente petrecute cu ocazia manifestației din Piața Victoriei din București
Profesionalism,responsabilitate,confidentialitate fata de client.
www.avocat-tudor.ro
0724260393