Asiguratorul in procesul penal are actiune in regres daca administratorul drumului este vinovat de accidentul rutier determinat de existența unei gropi în carosabil

Asiguratorul in procesul penal

Asiguratorul are actiune in regres daca administratorul drumului este vinovat de

accidentul rutier determinat de existența unei gropi în carosabil,

In cazul producerii unui eveniment asigurat un avocat Bucuresti in civil specializat in asigurari are in vedere dispozitiile Normei A.S.F. nr. 23/2014 (modificată prin Norma A.S.F. nr. 2/2015 și prin Norma A.S.F. nr. 21/2015) ce priveste calitatea in care sta societatea de asigurari în procesul penal.

Un avocat Bucuresti in civil specializat in asigurari mai are in vedere si ca in cazul în care în unul și același eveniment au fost prejudiciate mai multe persoane și valoarea totală a prejudiciilor depășește limitele de despăgubire specificate în polița RCA, despăgubirea va fi stabilită în funcție de cota-parte din valoarea prejudiciului ce revine fiecărei persoane îndreptățite la despăgubire pentru prejudiciile suferite în același accident.”

Despăgubirile se stabilesc în conformitate cu art. 54 din Legea nr. 136/1995, cu modificările și completările ulterioare, în baza poliței RCA, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, pe baza elementelor cuprinse în formularul «Constatare amiabilă de accident» ori pe baza actelor eliberate de persoanele care au competențe să constate accidentele de vehicule, pe baza înștiințării sau a procesului-verbal de constatare a pagubelor întocmit de asigurător, precum și a oricăror mijloace de probă, ori prin hotărâre judecătorească.”

Stabilirea despăgubirilor se poate face în cazurile în care, din documentele existente în dosarul de daună – constatare amiabilă de accident, acte eliberate de persoanele care au competențe să constate accidentele de vehicule, înștiințare, procesul-verbal de constatare a pagubelor întocmit de asigurător sau alte mijloace de probă -, rezultă răspunderea civilă a proprietarului sau a conducătorului vehiculului asigurat în producerea pagubei, iar persoana păgubită face dovada prejudiciului suferit.”

In ce priveste calitatea siguratorului in procesul penal, conform sursei portal just.ro societatea de asigurare are calitatea de asigurator de raspundere civila numai pentru opozabilitatea hotarârii în cazul prejudicierii unor terte persoane prin accidente de circulatie în care au fost implicate autovehicule asigurate prin efectul legii.

În procesul penal, raspunderea pentru producerea accidentului revine inculpatului, parte principala în proces, astfel ca, dispozitiile art. 54 din Legea nr.136/1995, având aplicabilitate limitata în actiunea introductiva din procesul civil, nu ar putea sa fie extinsa, prin analogie, la actiunea civila din cadrul procesului penal, asa încât, nu dau posibilitate de obligare directa a asiguratorului la plata de despagubiri.

În materia raspunderii juridice civile a asiguratorului, în cadrul procesului penal, ca urmare a asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, se observa ca drepturile si obligatiile fiecarei parti implicate într-un astfel de contract sunt stabilite prin lege.

Corelativ, în raport cu dispozitiile de ansamblu ale Legii nr. 136/1995, astfel cum a fost modificata si completata, asigurarea de raspundere civila auto este un contract fortat, prin care asiguratorul se obliga ca, în schimbul primelor de asigurare ce le încaseaza, sa acorde despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii ar trebui sa raspunda fata de terte persoane pagubite prin accidente produse de vehicule, asupra bunurilor, integritatii corporale sau vietii unor terte persoane.

De regula, în materia asigurarii de raspundere civila auto, raspunderea asiguratorului fata de persoana prejudiciata este o raspundere contractuala, asumata prin contractul de asigurare. Este, deci, o raspundere directa, decurgând din achiesarea asiguratorului la riscurile conduitei asiguratului.

De aceea, prin acoperirea prejudiciului suferit de tertul victima a accidentului de circulatie, asiguratorul nu face o plata pentru faptuitor si nici alaturi de acesta, ci îsi îndeplineste obligatia proprie, asumata prin contractul de asigurare, el suportând, în mod efectiv si definitiv, întregul prejudiciu cauzat din culpa asiguratului.

Astfel, prin sentinta penala nr. 224/13.12.2011 pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele, în dosarul nr. 3198/329/2011, s-a dispus, în baza art. 14 Cod procedura penala combinat cu art. 346 alin. 1 Cod procedura penala, raportat la art. 49 si 54 din Legea nr. 136/1995, admiterea, în parte, a actiunii civile formulata de partea civila B.M., si, în consecinta, a obligat pe asiguratorul SC EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SA, la plata catre aceasta a sumei de 14025 lei, cu titlu de despagubiri materiale si a sumei de 75 000 lei, cu titlu de daune morale (corespunzator culpei de 75% a inculpatului C.F.).

În baza art. 14 Cod procedura penala combinat cu art. 346 alin. 1 Cod procedura penala, raportat la art. 49 si 54 din Legea nr. 136/1995 si art. 313 alin. 1 din O.U.G. nr. 72/2006, a admis actiunea civila formulata de partea civila Serviciul Judetean de Ambulanta Teleorman si, în consecinta, a obligat asiguratorul SC EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SA la plata catre aceasta a sumei de 212,17 lei (corespunzator culpei de 75% a inculpatului) si a majorarilor de întârziere calculate de la data ramânerii definitive a hotarârii si pâna la achitarea sumei.

A luat act ca Spitalul Judetean de Urgent nu s-a constituit parte civila.

S-a respins cererea partii civile B.M. de obligare a asiguratorului SC EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SA la plata cheltuielilor judiciare pe care pretinde ca le-a efectuat.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut urmatoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Turnu Magurele nr. 1791/P/2009 din 01.06.2011, inculpatul C.F., a fost trimis în judecata în stare de libertate pentru savârsirea infractiunilor prevazute si pedepsite de art. 178 alin. 3 Cod penal, art. 86 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 si art. 89 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

S-a retinut ca, în ziua de 06.12.2009, lucratorii de politie din cadrul politiei municipiului Turnu Magurele au fost sesizati prin serviciul de urgenta „112” despre faptul ca, în jurul orelor 19,00-20,00, pe DN 52, în directia comunei F. – mun. Turnu Magurele, circula în zigzag un autoturism marca straina, cu nr. de înmatriculare …., al carui conducator auto se afla sub influenta bauturilor alcoolice, deranjând pe ceilalti participanti la trafic.

La aceeasi data, în jurul orelor 19.59, organele de politie au fost sesizate, prin acelasi serviciul de urgenta, ca, pe DJ 546, pe raza comunei L. judetul Teleorman, s-a produs un accident de circulatie soldat cu victime omenesti.

Prin Decizia nr. 1 din 28 martie 2005 data in recurs in interesul legii, I.C.C.J. a statuat ca societatile de asigurare trebuie citate in procesul penal numai in calitate de asigurator, deoarece raporturile juridice dintre aceste societati si asigurat au la baza o solidaritate tacita, stabilita prin conventie, care da dreptul persoanelor pagubite prin producerea accidentelor sa pretinda despagubiri, atat celor rapunzatori de producerea acestora, cat si direct asigutorului de raspundere civila.
Prin urmare, societatea de asigurare nu are calitate de parte responsabila civilmente in cadrul procesului penal ci de asigurator.
Asiguratorul are in unele situatii un drept de regres impotriva persoanei vinovate de producerea pagubei. Spre exemplu, daca asiguratorul a achitat asiguratului indemnizatia de asigurare, el este indreptatit la promovarea unei actiuni impotriva persoanei vinovate de producerea riscului asigurat, care poate fi o persoana fizica sau juridica.

Dar cel chemat in judecata poate fi si administratorul drumului , daca avarierea autoturismului s-a produs datorita nesemnalizarii corespunzatoare a gropii existente in carosabil.
Actiunea asiguratorului impotriva persoanei vinovate de producerea accidentului rutier se prescrie in termenul general de 3 ani, in acest sens se are in vedere fapta culpabila a tertului si nu contractul de asigurare. Prin urmare, in aceasta situatie, actiunea in regres are ca temei raspunderea delictuala pentru fapta proprie si nu cea contractuala.
In raporturile dintre asigurat si asigurator insa termenul de prescriptie este de 2 ani dat fiind contractul de asigurare.
Instanta competenta in solutionarea actiunii in regres este in conformitate cu dispozitiile art. 5 C.proc. civ. instanta de la domiciliul paratului.

 • speta privind regresul asiguratorului

S-a luat în examinare cauza civilă având ca obiect acțiune în regres, formulată de către reclamanta în contradictoriu cu pârâtul, cauză aflată în rejudecare după casare.

Dezbaterile pe fond au avut loc în ședința publică din data de 7 decembrie 2010, susținerile părților fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANȚA

Prin cererea adresată instanței, reclamanta a solicitat obligarea pârâtului pe calea acțiunii în regres, la plata sumei de 1156,03 ron.

În motivare a arătat că în calitate de asigurator a achitat suma solicitată urmare a unui accident rutier determinat de existența unei gropi în carosabil, pe D.J. 222, în urma căreia autoturismul proprietatea asiguratului a suferit avarii la jeanta roții stânga față.

Potrivit art. 7 și 22 din OG nr. 43/1997 coroborate cu art. 5 alin.6 din OUG 195/2002, administratorul drumului de interes județean  se află în culpă pentru neîntreținerea în stare corespunzătoare a drumurilor publice.

Pe de altă parte, potrivit art. 22 din Legea nr. 136/1995, asiguratorul este subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării contra celor răspunzători de producerea pagubei , în limitele indemnizației plătite.

Pentru considerentele expuse, va admite acțiunea și va obliga pârâtul la plata sumei de 1156,03 lei cu titlu de despăgubiri plătite de reclamantă

Admite acțiunea având ca obiect acțiune în regres, formulată de către reclamanta  în contradictoriu cu pârâtul cauză aflată în rejudecare după casare .

Obligă pârâtul la plata sumei de 1156,03 lei cu titlu de despăgubiri plătite de reclamantă.

Irevocabilă.

Avocat Bucuresti civil si asigurari asigura asistenta juridica si reprezentare in litigii asigurari

Alte articole de acelasi autor:

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR IN ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA AUTO

In ce conditii esti cercetat pentru savarsirea unei infractiuni in cazul armelor neletale supuse autorizării conform Legii 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor sau se suspenda dreptul de detinere,folosire arma

Ce prevede legislatia drogurilor daca consumatorul de droguri cercetat nu este cooperant cu procurorul sau nu isi da acordul pentru a fi inclus in programul de asistenta a persoanelor consumatoare de droguri;
–Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;
–Ce a avut in vedere I.C.C.J cand a dispus încetarea procesului penal pentru infracţiunea de nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului ca urmare a împăcării părţilor.
-In ce conditii in cazul cererii de divort din culpa exclusiva a paratului acesta poate fi obligat la plata unei prestatii compensatorii sub forma unei rente viagere;
–Cum solicitati audierea ca martori a rudelor in cazul contraventiilor la regimul circulatiei rutiere;
-Din ce motive DNA s-a sesizat din oficiu cu privire la infractiunea de favorizarea faptuitorului in cazul persoanelor condamnate care apar ca autori de lucrări științifice;
–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident;
-Ce inseamna un avocat in Uniunea Europeana;
–Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;
–Criterile pe baza carora daunele morale sunt apreciate de Inalta Curte de Casatie si Justitie acordarea daunelor morale in cazul unui prejudiciu de imagine.

INTREABA UN AVOCAT
avocat Bucuresti civil Tudor Ion
Responsabilitate, profesionalism,loialitate fata de client

www.avocat-tudor.ro

evocat_tudorion@yahoo.com

0724260393


CUM PROCEDATI DACA SUNTETI VICTIMA UNUI ACCIDENT PROVOCAT DE UN CONDUCATOR AUTO CE ARE AUTOVEHICULUL ÎNMATRICULAT ÎN ALTĂ ȚARĂ

CUM PROCEDATI DACA SUNTETI VICTIMA UNUI ACCIDENT PROVOCAT DE UN CONDUCATOR AUTO CE ARE AUTOVEHICULUL ÎNMATRICULAT ÎN ALTĂ ȚARĂ

 

Modificari la politele RCA: Soferul pagubit va solicita despagubiri de la proprii asiguratori

Daca sunteti victima unui accident de care se face vinovat un conducator auto care are autovehicul înmatriculat în altă țară primul pas este să  solicitati unității de poliție din aria de competenta in care s-a produs accidentul, si sa cereti incheierea unui proces-verbal.

 

 • Ce trebuie sa cerem agentului constatator

 

lProcesul verbal va trebui sa contine date din care sa rezulte urmatoarele:

-imprejurarile in care a fost produs accidentul;

-sa se consemneze  datele de identificare ale autovehiculelor implicate;

-date despre firmele si conditiile de asigurare;

-date de identificare despre conducatorii auto si alte persoane aflate in autovehicule sau care cunosc despre accident.

 

 • Ce date trebuie sa obtinem in legatura cu cel care a provocat accidentul

ASF a amendat City Insurance si pe directorul general al societatii de asigurari

Este recomandabil să obțineți de la conducatorul auto caruia ii apartine culpa in producerea accidentului copie după documentul de asigurare Carte Verde al autovehiculului din străinătate.

 

Intr-un articol publicat pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara se arata ca este recomandabil ca respectiva copie sa fie certificată pentru conformitate cu originalul de către organul competent si ca este posibil ca pentru autovehiculele înmatriculate în unul din statele Spaţiului Economic European, şoferul acestora să nu poată prezenta un document de asigurare Carte Verde.

Într-o astfel de situaţie, trebuie avut grijă ca numărul de înmatriculare, precum şi marca şi tipul autovehiculului să fie indicate corect în procesul-verbal încheiat de autoritățile competente.

 

În situatia in care sunteti victima unui accident de care se face vinovat un conducator auto care are autovehicul înmatriculat în altă țară, urmatorul pas este sa va adresati Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România – Biroul Carte Verde din România.

 

Conform aceluiasi articol mai sus aratat, aceasta unitate urmeaza sa identifice  corespondentul de pe teritoriul României al societății de asigurare străine unde vinovatul de accident (cel cu mașina înmatriculată în altă țară) are asigurare.

 

De mentionat ca si pe pagina de internet a BAAR se regăsește lista acestor corespondenți. În cazul în care nu se găseste corespondentul sau în cazul în care societatea de asigurare a vinovatului nu are corespondent numit pe teritoriul României, de asemenea este necesar sa va adresați BAAR.

 

In continuare, dosarul unei daune provocate de un autoturism înmatriculat în altă țară este gestionat fie prin intermediul corespondentului, dacă există, situatie in care urmeaza să vă adresați direct acestuia, fie prin intermediul BAAR, in cazul in care nu există corespondent.

 • Alte articole de acelsi autor:

In ce consta infractiunea de inalta tradare raportat la implicarea in demonstratiile de strada din aceste zile;

Ce infractiuni contra securitatii nationale prevede Codul penal;

–  Ce trebuie sa dovedesti daca esti sanctionat pentru taximetrie clandestina in scopul anularii procesului verbal;

CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL;

In ce cazuri se acorda exercitarea autoritatii parintesti unui singur parinte in caz de divort

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

 


Ce trebuie cunoscut despre asigurarea de răspundere civilă și asigurarea de persoane.

Ce trebuie cunoscut despre asigurarea de răspundere civilă și asigurarea de persoane.

 Imagini pentru imagini asigurari de viata

Contractul de asigurare de persoane a fost definit ca acel contract prin care asiguratul sau contractantul se obliga sa plateasca prima de asigurare, iar asiguratorul se obliga sa plateasca cu titlu de indemnizatie de asigurare suma asigurata in cazul producerii riscului asigurat.

De asemenea, in doctrina s-a aratat ca asigurarile de persoane se impart in doua categorii: asigurari de persoane si asigurari generale.

De mentionat ca notiunea de asigurare de persoane nu se regaseste ca atare in legislatia speciala a asigurarilor.

 

Asigurarile de viata sunt; asigurarea de deces temporara, unde riscul asigurat il formeaza decesul persoanei pe durata contractului, asigurarea de deces viagera, unde riscul asigurat il formeaza decesul persoanei, indifferent de durata, asigurarea pentru caz de supravietuire, unde riscul asigurat il formeaza supravietuirea unei persoane un timp determinat.

Sunt asigurari generale asigurarea de accidente si boala si asigurarea de sanatate.

 

Pe de alta parte, formele de asigurare reglementate de Codul civil se regasesc in legislatia speciala in categoria asigurarilor de viata cat si in categoria asigurarilor generale.

Astfel, in conformitate cu art. 2227 C. civ., prin contractul de asigurare de persoane, asigurătorul se obligă să plătească indemnizația de asigurare în caz de deces, de ajungere la o anumită vârstă, de invaliditate permanentă totală sau parțială ori în alte asemenea cazuri, conform normelor adoptate de organul de stat în a cărui competență, potrivit legii, intră supravegherea activității din domeniul asigurărilor.

In ce priveste această asigurare, Înalta Curte de Casație și Justiție a hotarat ca, spre deosebire de asigurarea de răspundere civilă, unde se plătește o despăgubire egală cu valoarea prejudiciului, în cazul asigurărilor de persoane, în schimbul primelor plătite, asigurătorul nu se obligă să acopere o pagubă, ci să plătească, la realizarea riscului, suma asigurată, independent de ideea de prejudiciu.

 

Asigurarea de răspundere civilă are ca temei vinovăția asiguratului în săvârșirea unei fapte ilicite, care a cauzat un prejudiciu, material sau moral, unei persoane, spre deosebire de asigurarea de viață care este incompatibilă cu orice analiză a culpei.

 

În cazul asigurării de răspundere civilă, cu prilejul producerii prejudiciului, fiind pe tărâm delictual, victima are la alegere acționarea asigurătorului de răspundere civilă sau a asiguratului, adică autorului faptei delictuale cauzatoare a pagubei. În  cazul în care autorul prejudiciului decedează, terțul păgubit sau după caz moștenitorii acestuia se pot îndrepta cu acțiune împotriva moștenitorilor autorului faptei.

Desigur că această acțiune izvorăște din raporturile civile delictuale. Este posibil, însă, ca moștenitorii autorului faptei să despăgubească terțul păgubit, caz în care au acțiune împotriva asigurătorului de răspundere civilă în temeiul contractului.

Dar regresul poate fi și invers, asigurătorul împotriva moștenitorilor asiguratului, adică a autorului faptei. În această ipoteză, asigurătorul este obligat să despăgubească persoana vătămată, dar în caz de deces al asiguratului (autorului faptei), se întoarce și recuperează sumele de la moștenitorii acestuia.

 

Specificul asigurării de răspundere civilă  consta in aceea că acoperă pagubele produse terților, și nu pe cele ale propriilor asigurați.

Înalta Curte de Casație și Justiție reține că în cazul acestei asigurări, asigurătorul este obligat să plătească o despăgubire dacă sunt întrunite, cumulativ, următoarele elemente: săvârșirea unei fapte ilicite de către asigurat, existența unui prejudiciu, existența unei legături de cauzalitate între fapta ilicită a asiguratului și prejudiciu și vinovăția asiguratului.

 

Elementul esențial care diferă în cazul celor două tipuri de asigurări este vinovăția asiguratului, care trebuie să fie prezentă numai în cazul asigurării de răspundere civilă.

În cazul ipotezei expuse mai sus, nu se pot acorda despăgubiri soțului (soției) sau persoanelor care se află în întreținerea proprietarului ori conducătorului vehiculului asigurat, răspunzător de producerea accidentului, întrucât acesta din urmă avea încheiată o asigurare de răspundere civilă, iar nu o asigurare de persoane, în cazul căreia să se plătească, la realizarea riscului, suma asigurată, independent de ideea de prejudiciu.

 

Potrivit dispozițiilor art. 11 pct. 3 din Legea nr. 136/1995, termenul de „persoană păgubită” desemnează „persoana îndreptățită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă”, iar noțiunea de „prejudiciu” constă în „efectul negativ suferit de persoana păgubită prin producerea unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă”.

Atâta timp cât nu s-au aflat în vehicul sau în afara acestuia, încât să existe o legătură de cauzalitate între accident și prejudiciul invocat, soțul (soția) sau persoanele care se află în întreținerea proprietarului ori conducătorului vehiculului asigurat nu sunt îndreptățiți la despăgubiri.

 

Un argument important este cel întemeiat pe dispozițiile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 136/1995, potrivit cărora în caz de vătămare corporală sau deces, despăgubirile se acordă atât pentru persoanele aflate în afara vehiculului care a produs accidentul, cât şi pentru persoanele aflate în acel vehicul, cu excepția conducătorului vehiculului respectiv. Din moment ce conducătorul vehiculului nu este îndreptățit, în nicio situație, la despăgubiri pentru propria vătămare corporală sau pentru deces (în acest ultim caz, prin moștenitorii săi), este evident că soțul sau persoanele care se află în întreținerea sa nu pot dobândi dreptul la repararea prejudiciului creat altei persoane.

 

Vătămarea corporală sau pierderea vieții conducătorului auto constituie prejudicii proprii, create prin propria culpă și excluse expressis verbis din sfera răspunderii asigurătorului RCA. Nu există nicio legătură de cauzalitate între „prejudiciul” cauzat propriei persoane de către conducătorul auto și patrimoniul soțului sau al persoanelor care se află în întreținerea proprietarului ori conducătorului vehiculului asigurat.

 

Mai mult, în cazul în care aceste persoane au și calitatea de moștenitori ai conducătorului vehiculului, s-ar ajunge la încălcarea prevederilor exprese ale art. 50 alin. (2) din Legea nr. 136/1995, care exceptează de la despăgubiri conducătorul vehiculului care a produs accidentul în urma căruia a decedat.

Suferința pentru decesul soțului nu constituie „riscul asigurat” în sensul Legii nr. 136/1995, în condițiile în care acesta este vinovat de producerea accidentului.

 

Prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 136/1995 au scopul de a evita o interpretare greșită a alin. (1) al aceluiași articol, în sensul că raporturile juridice existente între conducătorul vehiculului și acele persoane ar putea justifica exonerarea de răspundere a asigurătorului și menținerea răspunderii civile delictuale a asiguratului.

Înalta Curte de Casație și Justiție consideră că această opțiune de reglementare nu a fost întâmplătoare, din moment ce în alineatul următor al aceluiași articol existența unor raporturi juridice anterioare a fost reglementată drept excepție de la răspunderea asigurătorului pentru bunurile aflate în vehicul (transportate în baza unui raport contractual existent cu proprietarul sau cu utilizatorul vehiculului respectiv, răspunzător de producerea accidentului).

 

Inalta Curte de Casatie si Justitie Secţia a II-a civilă,in Decizia nr. 857 din 18 martie 2015 a dispus ca persoana responsabilă de accident, respectiv conducătorul auto, nu a săvârșit nicio faptă ilicită fata de fiul său aflat în întreținerea sa și că acesta nici nu se afla în autovehicul condus de tatăl său ori în afara acestuia, la momentul accidentului, faptă ilicită care să fi cauzat acestuia vreun prejudiciu și care să fi putut atrage răspunderea conducătorului auto și implicit răspunderea asigurătorului RCA.

 

In alt context, contractul de asigurare de persoane priveste riscul in caz de deces, de ajungere la o anumita varsta, de invaliditate permanenta sau partial ori in alte asemenea cazuri stabilite de organul de stat competent.

In situatia producerii riscului asigurat, asiguratorul isi asuma obligatia de a plati indemnizatia de asigurare.

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 


In ce limite prin asigurarea RCA va puteti recupera prejudiciul

 

Care sunt prevederile si limitele asigurarii RCA  prin care va puteti recupera prejudiciul

Orice conducator auto realizeaza faptul ca reprezinta o situatie cu totul necomfortabila aceea de a fi in postura de victima a unui accident auto.

Cu atat mai greu de suportat este situatia in care autovehiculul proprietate este avariat insa culpa in producerea accidentului ii apartine altei persoane. Desi nu esti vinovat,  trebuie sa reparari autoturismul si se cunoaste cat de greu este drumul obtinerii despagubirilor de la unele  societati de asigurare.

Este recomandabil ca, in astfel de imprejurari sa contactezi  un avocat specializat in probleme de asigurari si recuperari daune ca urmare a unui accident auto pentru ca acesta poate fii de un real ajutor.

Aceasta se impune cu atat mai mult daca nu posezi cunostintele necesare pentru derularea unei astfel de proceduri.

Asa cum este normal, va trebui sa depasesti momentele stresante ce urmeaza accidentului si consecintele sale, astfel ca vei avea in vedere faptul ca esti asigurat si ca ai o polita RCA, incat sa poti beneficia de acest efect al legii.

Imagini pentru imagini asigurari rca

 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului care reglementeaza asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor – RCA a fost publicata recent in Monitorul Oficial si prevede ca tarifele RCA sa fie plafonate timp de 6 luni la un nivel calculat de ASF.

Se dispune si ca Autoritatea de Supraveghere Financiara are la dispozitie 30 de zile pentru a stabilli tarifele de prima (maxime) pe categorii de vehicule care urmeaza sa se aplice de catre societatile de asigurare RCA.

Conform ordonantei respective, contractul RCA se  poate incheiea pe o perioada de la o luna la 12 luni, multiplu de o luna, in functie de optiunea asiguratului.

De asemenea, contractul RCA poate fi suspendat la cererea asiguratului pe perioada suspendarii dreptului de circulatie al vehiculului sau pe perioada imobilizarii vehiculului.

Ordonanta mai prevede si posibilitatea ca asiguratii sa beneficieze de compensare directa in cazul unui accident.

Persoanele pagubite pot merge la propriul asigurator RCA pentru acoperirea prejudiciului urmand ca pe baza mecanismului de compensare directa asiguratorul RCA al persoanei prejudiciate sa recupereze contravaloarea daunei de la asiguratorul RCA al persoanei vinovate de producerea prejudiciului. Procedura compensarii directe se stabileste prin conventii multilaterale incheiate intre asiguratorii RCA. Conditiile compensarii directe sunt convenite in mod voluntar intre asigurat si asigurator.

Un aspect de noutate il reprezinta introducerea punctelor traumatice in cazul vatamarilor corporale. In caz de vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii ori de deces rezultate in urma unui accident de vehicule, stabilirea despagubirii se realizeaza pe cale amiabila si/sau pe cale judecatoreasca.

Cu toate acestea, despagubirile pe cale amiabila se evalueaza pe baza punctajului obtinut prin insumarea punctelor, comunicat de catre Institutul National de Medicina Legala si prevazut in reglementarile ASF.

Valoarea unui punct traumatic este egala cu dublul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la data producerii accidentului.

 

 • Ce este asigurarea RCA

 

Un avocat asigurari va poate explica faptul ca obiectul asigurarii politei de asigurare RCA  il reprezinta raspunderea civila delictuala a proprietarului  sau a utilizatorului unui autovehicul pentru prejudiciile produse unei terte parti, prin intermediul autovehiculului inmatriculat sau inregistrat in România.

Mai simplu sus, asigurarea RCA este o asigurare obligatorie si se refera la daunele pe care le provoci altora din vina ta.
Riscurile acoperite sunt reprezentate de pagubele materiale directe si indirecte, vatamari corporale sau deces, inclusiv prejudicii fara caracter patrimonial.

 

 • Pentru ce fel de prejudicii aveti dreptul sa fiti despagubit daca aveti o

polita RCA

 

Asigurătorul RCA este obligat sa despăgubeasca partea prejudiciată pentru prejudiciile avute ca urmare a accidentului care s-a produs prin intermediul vehiculului asigurat, conform pretenţiilor formulate în cererea de despăgubire. De mentionat insa ca ca acestea trebuie dovedite prin

mijloace de proba.

 

 • Conditii pentru acordarea despagubirii

 

Este necesar insa ca evenimentul asigurat sa se produca în perioada de valabilitate a poliţei de asigurare RCA. De mentionat si ca limitele de despăgubire sunt prevăzute în contractul de asigurare RCA si nu pot fi depasite.

 

 • Despăgubirile se acorda în formă bănească, pentru urmatoarele:

 

-vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii nepatrimoniale( ca urmare a unor suferinte psihice, daune morale);

-prejudicii materiale;

-prejudicii ca urmare a lipsei de folosinţă a vehiculului avariat;

-cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată.

 

 • Intre ce limite se acorda despăgubirea

 

Despăgubirile care se acorda de catre o societate de asigurare ca urmare a unei asigurării RCA încheiată pentru vehiculul care a produs accidentul, nu vor putea depasi depăși valoarea prejudiciilor cauzate și nici limitele de răspundere la care s-a angajat asigurătorul.

Asigurătorii RCA au obligaţia de a stabili limitele de despăgubire, care nu pot fi mai mici decât limitele de despăgubire prevăzute de normele în vigoare privind asigurarea RCA emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiara.

 

 • Cum se face plata primelor de asigurare

 

Conform precizarilor facute de Autoritatea de Supraveghere Financiara, tarifele de prime aferente asigurării obligatorii RCA diferă de la societate la societate și, în mod obligatoriu, sunt publicate pe site-urile proprii ale acestora. Societățile de asigurare își stabilesc propriile tarife de primă RCA și le notifică ASF-ului, fără ca acestea să fie însă supuse aprobării ASF.

 

La tarifele afișate, asigurătorii pot aplica diferiți coeficienți proprii de corecție (de reducere sau de majorare a primei), în funcție de diverse criterii pe care asiguratul le-ar putea îndeplini. După aplicarea acestor corecții proprii, dacă este cazul, asigurătorii au obligația să aplice sistemul bonus-malus pentru a determina prima de asigurare pe care asiguratul trebuie să o plătească.

 

 • Alte articole de acelasi autor:

 

-in ce masura, in opinia avocat despagubiri accidente, masurile preconizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara vor influenta stoparea cresterii tarifelor RCA.

-in caz de accident asiguratul raspunde chiar daca a intervenit impacarea partilor in procesul penal.

-ce trebuie sa stim despre pagubele acoperite prin asigurarea de radpundere civila.

-amanarea dosarului privind falimentul ASTRA si consecintele privind plata platii despagubirilor.

-ce avantaje prezinta solicitarea de despagubiri acordate in cadrul procesului penal;

-de ce este necesar ca un avocat despagubiri accidente sa te asiste la societatea de asigurare.

-in ce conditii asiguratul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto.

 

www.avocat-tudor.ro

 

0724260393


Cum se stabilesc despagubirele in cazurile de accidente produse de vehicule si modalitatea in care trebuie sa procedati in relatiile cu societatea de asigurare

Cum se stabilesc despagubirele in cazurile de accidente produse de vehicule si modalitatea in care trebuie sa procedati in relatiile cu societatea de asigurare

 • Impotriva cui se exercita actiunea pentru despagubiri de accidente

 

Un avocat va poate sfatui ca actiunea in vederea obtinerii de despăgubiri se stabileşte şi se efectuează conform art. 43 şi 49 din Legea nr. 136/1995 iar în cazul stabilirii despăgubirii prin hotărâre judecătorească, drepturile persoanelor păgubite prin accidente produse de vehicule aflate în proprietatea persoanelor asigurate în România se exercită împotriva asigurătorului de răspundere civilă, în limitele obligaţiei acestuia, cu citarea obligatorie a persoanei/persoanelor răspunzătoare de producerea accidentului în calitate de intervenienţi forţaţi.

 

 • Limitele in care acorda despagubiri asiguratorul

 

 

Despăgubirea se stabileşte şi se efectuează în baza asigurării valabile la data producerii accidentului, fără a mai fi necesar acordul asiguratului din cauza căruia s-a produs paguba, ori prin hotărâre judecătorească.

 

Persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării/înregistrării în România, precum şi tramvaie au obligaţia să se asigure pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de vehicule în limitele teritoriale de acoperire şi să menţină valabilitatea contractului de asigurare prin plata primelor de asigurare, precum şi să aplice pe parbrizul vehiculului sau în alt loc vizibil din exterior vigneta.

 

Asigurătorul acordă despăgubiri, în baza contractului de asigurare, pentru prejudiciile de care asiguraţii răspund faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de autovehicule, precum şi tramvaie şi pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în procesul civil, în conformitate cu:

-legislaţia în vigoare din statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul de autovehicul şi cu cel mai mare nivel de despăgubire dintre cel prevăzut în legislaţia respectivă şi cel prevăzut în contractul de asigurare;

-legislaţia românească în vigoare, în cazul în care persoanele păgubite sunt cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, în timpul unei călătorii ce leagă direct două teritorii în care este valabil tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, dacă nu există birou naţional pe teritoriul traversat în care s-a produs accidentul.

 

Drepturile persoanelor păgubite prin accidente produse pe teritoriul României de vehicule aflate în proprietatea persoanelor asigurate în străinătate se exercită împotriva asigurătorului prin reprezentanţele de despăgubiri sau prin Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, după caz, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 48 alin. 2.

 

Pentru acoperirea prejudiciilor suferite în urma producerii unor accidente de vehicule, persoanele păgubite se adresează în vederea avizării daunei asigurătorului RCA cu care proprietarul vehiculului, răspunzător de producerea accidentului, a încheiat asigurarea obligatorie RCA, la reprezentanţa de despăgubiri, la Asociaţia „Fondul de protecţie a victimelor străzii” ori către BAAR, în calitatea sa de birou gestionar.

 

 • Care este procedura de avizare si constatare a unei daune

 

Avizarea unei daune în legătură cu producerea unui eveniment asigurat prin poliţa de asigurare RCA obligă asigurătorul RCA răspunzător să deschidă dosarul de daună, să efectueze constatarea pagubelor, să comunice în scris părţii prejudiciate cu privire la documentele ce trebuie depuse pentru soluţionarea pretenţiilor de despăgubire şi să soluţioneze cererea în termenul legal.

Asigurătorul are obligaţia înregistrării tuturor documentelor depuse la dosarul de daună.

 

În cazul în care, pentru recuperarea pagubei materiale, persoana păgubită se adresează asigurătorului său de bunuri, constatarea avariilor, soluţiile tehnologice adoptate, precum şi modul de stabilire a cuantumului despăgubirilor, respectiv costul reparaţiilor părţilor componente sau ale pieselor avariate ori costul de înlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum şi cele de demontare şi montare aferente reparaţiilor şi înlocuirilor necesare ca urmare a pagubelor produse prin respectivul accident de vehicul sunt opozabile asigurătorului RCA al persoanei vinovate.

 

Daca sunt indeplinite conditiile, asigurătorul de bunuri al persoanei păgubite recuperează despăgubirea plătită de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate, fără ca asigurătorul RCA să fie îndreptăţit să respingă o astfel de cerere.

 

Eventuala diferenţă de despăgubire, rezultată din modul de calcul al valorii maxime a despăgubirii, dacă este justificată, rămâne pe contul asigurării facultative, neputând fi recuperată de la asiguratul persoană vinovată, dacă despăgubirea plătită din asigurarea facultativă nu depăşeşte limita de despăgubire ce poate fi acordată de asigurătorul RCA pentru prejudiciile cauzate în unul şi acelaşi accident de vehicul, prevăzută în poliţa de asigurare.

 

 • Importanta procesului-verbal de constatare a pagubelor

 

Procesul-verbal de constatare a pagubelor se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de toate persoanele care iau parte la întocmirea acestuia.

La momentul efectuării constatării, asigurătorul RCA este obligat să elibereze persoanei păgubite un exemplar al procesului-verbal de constatare a pagubelor sau o notă de constatare, în care să se indice şi numărul dosarului deschis, piesele constatate ca avariate în acelaşi accident şi soluţiile tehnice adoptate: înlocuire sau reparaţie, precum şi lista documentelor necesare a fi depuse de către păgubit pentru finalizarea dosarului de daună şi efectuarea plăţii.

 

 • Obiectiile la procesul verbal de constatare a pagubelor

 

Eventualele obiecţii ale părţilor cu privire la prejudiciile constatate, precum şi la soluţiile tehnice adoptate vor fi menţionate în procesul-verbal sau într-o anexă la acesta.

Dacă prin demontarea sau reparaţia bunului avariat au rezultat şi alte pagube produse ca urmare a accidentului, ce nu au putut fi constatate iniţial, se va întocmi un proces-verbal suplimentar de constatare a pagubelor.

Asigurătorul RCA are obligaţia de a efectua constatarea daunelor ce nu au putut fi constatate iniţial, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la solicitare.

 

 

 • In ce conditii pot acorda despagubiri asiguratorii daca vehiculul avariat a fost reparat inainte ca asiguratorul sa constate avariile

 

 

Intr-un asemenea caz, asigurătorii RCA pot acorda despăgubiri şi în cazul în care persoana păgubită a procedat la repararea vehiculului avariat înainte ca asigurătorii să efectueze constatarea avariilor, dacă împrejurările şi cauzele producerii evenimentului asigurat, precum şi cuantumul pagubei rezultă din actele aflate la dosar.

În asemenea situaţii, stabilirea mărimii cuantumului pagubelor se face în baza datelor consemnate în constatarea amiabilă, în actele încheiate de organele de poliţie, de unităţile de pompieri sau de celelalte autorităţi publice competente, a documentaţiilor privind costul efectiv al reparaţiilor efectuate, coroborate cu preţurile practicate de unităţile de specialitate, a declaraţiilor scrise ale părţilor implicate în accident şi ale martorilor cu privire la accidentul produs, precum şi a altor dovezi prezentate, coroborate cu propriile constatări ale asigurătorului, rezultate în urma examinării reparaţiilor executate la vehicul şi, după caz, a înlocuirii eventualelor părţi componente sau piese avariate, precum şi cu investigaţiile în legătură cu dinamica accidentului, localizarea acestuia etc.

Şi în aceste cazuri datele constatate vor fi consemnate în procesul-verbal de constatare a pagubelor la vehicule, care va fi semnat de toate persoanele care iau parte la întocmirea acestuia.

 •  Alte articole de acelasi autor:

 

– In ce situatii desi legea da posibilitatea incetarii procesului penal prin impacare sau acord de mediere unele persoane nu pot beneficia de aceste prevederi;

-Cum este aparat dreptul la propria imagine  prin mijloace juridice;

-Avocat societati comerciale;

In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto.

 

www.avovat-tudor.ro

0724260393