Ce trebuie sa stii despre principiile si conditiile de fond care stau la baza adoptiei

Ce trebuie sa stii despre principiile si conditiile de fond care stau la baza adoptiei

 

Principiile adoptiei rezulta din urmatoarele texte de lege:

 • art. 452 Cod civil

Adopţia este supusă cumulativ următoarelor principii

-interesul superior al copilului

-necesitatea de a asigura creşterea şi educarea copilului într-un mediu familial;

-continuitatea creşterii şi educării copilului, ţinându-se seama de originea sa etnică, lingvistică, religioasă şi culturală;

– celeritatea în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura a

 

 • Legea 273/2003 privind procedura adoptiei

Următoarele principii trebuie respectate în mod obligatoriu în cursul procedurii adopției:

principiul interesului superior al copilului;
principiul creșterii și educării copilului într-un mediu familial;
-principiul continuității în educarea copilului, ținându-se seama de originea sa etnică, culturală și lingvistică;

principiul informării copilului și luării în considerare a opiniei acestuia în raport cu vârsta și gradul său de maturitate;

principiul celerității în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopției;

principiul garantării confidențialității în ceea ce privește datele de identificare ale adoptatorului sau, după caz, ale familiei adoptatoare, precum și în ceea ce privește identitatea părinților firești.

 

Conditiile de fond ale adoptiei sunt urmatoarele:

 • Vârsta adoptatului

-Copilul poate fi adoptat până la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu.

-Cu toate acestea, poate fi adoptată, în condiţiile legii, şi persoana care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu, dacă a fost crescută în timpul minorităţii de către cel care doreşte să o adopte.

 

 • Pluralitatea de adoptaţi – fraţi şi surori

Principiul care se aplica este in sensul ca fratii sa fie adoptati impreuna, de catre acelasi parinte sau aceeasi familie care adopta.

Adopţia fraţilor, indiferent de sex, de către persoane sau familii diferite se poate face numai dacă acest lucru este în interesul lor superior.

Interzicerea adopţiei între fraţi

Adopţia între fraţi, indiferent de sex, este interzisa.

 

 

 • art. 458 din Codul civil se refera la situaţia soţilor

Dispune ca adopţia a doi soţi sau foşti soţi de către acelaşi adoptator sau familie adoptatoare, precum şi adopţia între soţi sau foşti soţi sunt interzise.

 

 • Capacitatea şi starea de sănătate

Persoanele care nu au capacitate deplină de exerciţiu, precum şi persoanele cu boli psihice şi handicap mintal nu pot adopta.

Este normal ca persoanele care adopta sa nu sufere de bolile mai sus aratate.

 

 • Diferenţa de vârstă

-Adoptatorul trebuie să fie cu cel puţin 18 ani mai în vârstă decât adoptatul.

-Pentru motive temeinice, instanţa de tutelă poate încuviinţa adopţia chiar dacă diferenţa de vârstă dintre adoptat şi adoptator este mai mică decât 18 ani, dar nu mai puţin de 16 ani.

 

 • Condiţiile morale şi materiale

-Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie să îndeplinească garanţiile morale şi condiţiile materiale necesare creşterii, educării şi dezvoltării armonioase a copilului.

-Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) se atestă de către autorităţile competente, potrivit legii speciale.

Alte articole de acelasi autor:

CUM PROCEDATI DACA SUNTETI VICTIMA UNUI ACCIDENT PROVOCAT DE UN CONDUCATOR AUTO CE ARE AUTOVEHICULUL ÎNMATRICULAT ÎN ALTĂ ȚARĂ;

– Ce infractiuni contra securitatii nationale prevede Codul penal;

–  Ce trebuie sa dovedesti daca esti sanctionat pentru taximetrie clandestina in scopul anularii procesului verbal;

– CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL;

–In ce cazuri se acorda exercitarea autoritatii parintesti unui singur parinte in caz de divort.

Responsabilitate, professionalism, loialitate fata de client

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 


Ce este adopţia internaţională

 

  Ce este adopţia internaţională

Adopţia este o masura de protectie a copilului, iar adoptia este internaţională ori de câte ori copilul şi cel care adoptă au reşedinţa obişnuită/domiciliul în state diferite. Aceasta pentru ca se urmareste atat protecţa copilului cat şi oferirea de garanţii suplimentare, care să creeze siguranţa că deplasarea copilului în străinătate nu se face în scopuri ilicite.

Notiunea de adoptie internationala este definita de legiuitorul roman in Legea nr.273/2004 si corespunde art. 2 pct. 1 din Convenţia de la Haga asupra protecţiei copiilor şi a cooperării în materia adopţiei internaţionale, pe care Romania a ratificat-o.

In sensul celor de mai sus, cu referire la adoptia internationala prezentam urmatoarele dispozitii din Legea nr. 273/2004

-art.2 lit. d) arata ca: adopţia internaţională este adopţia în care adoptatorul sau familia adoptatoare şi copilul ce urmează să fie adoptat au reşedinţa obişnuită în state diferite, iar, în urma încuviinţării adopţiei, copilul urmează să aibă aceeaşi reşedinţă obişnuită cu cea a adoptatorului.

art. 3 arata ca: prin reşedinţă obişnuită în România a adoptatorului/familiei adoptatoare se înţelege situaţia:

-cetăţenilor români sau cetăţenilor români cu multiplă cetăţenie, după caz, care au domiciliul în România, care au locuit efectiv şi continuu pe teritoriul României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de atestare; la stabilirea continuităţii nu sunt considerate întreruperi absenţele temporare care nu depăşesc 3 luni şi nici cele determinate de şederea pe teritoriul altui stat ca urmare a existenţei unor contracte de muncă impuse de de rularea unor activităţi desfăşurate în interesul statului român,precum şi ca urmare a unor obligaţii internaţionale asumate de România;

-cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European sau străinilor care au drept de rezidenţă permanentă ori, după caz, drept de şedere permanentă pe teritoriul României.

-art. 4:prin reşedinţă obişnuită în România a copilului se înţelege situaţia

-copiilor cetăţeni români cu domiciliul în România care au locuit efectiv şi continuu pe teritoriul României în ultimele 12 luni anterioare introducerii cererii de încuviinţare a adopţei copiilor cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor membreale Spaţiului Economic European sau străini care au drept de rezidenţă permanent ori, după caz, drept de şedere permanentă pe teritoriul României şi care au locuit în mod efectiv şi continuu pe teritoriul României în ultimele 12 luni anterioare introducerii cererii de încuviinţare a adopţiei.

Un exemplu de adoptie internationala este cel in care copilul cetăţean român cu domiciliul în România este adoptat de o persoană cu domiciliul în străinătate, chiar dacă adoptatorul este cetăţean român şi chiar rudă în linie directă de gradul I cu adoptatul.

Se cuvine insa mentionat ca in cazul adopţiei internaţionale un principiu de baza este cel al principiului subsidiarităţii, respectiv, ca adopţia internaţională este permisă dacă în ţara de origine nu se poate asigura o măsură corespunzătoare de protecţie a copilului.

 

 • Care sunt principiile adopţiei

Art. 1 din Legea nr. 273/2004 si art.452 din C,civ. defineste principiile adoptiei, acestea fiind urmatoarele:

-principiul interesului superior al copilului.

-principiul creşterii şi educării copilului într-un mediu familial;

-principiul continuităţii în educarea copilului, ţinându-se seama de originea sa etnică, culturală şi lingvistică;

-principiul informării copilului şi luării în considerare a opiniei acestuia în raport cu vârsta şi gradul său de maturitate;

-principiul celerităţii în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopţiei.

-principiul garantării confidenţialităţii în ceea ce priveşte datele de identificare ale adoptatorului sau, după caz, ale familiei adoptatoare.

 • Alte articole de acelasi autor:

Ce a hotarat instanta suprema in legatura cu aplicarea de pedepse distincte cand acelasi inculpat savarseste infractiunea de trafic de droguri si infractiunea de detinere de droguri in vederea consumului propriu;

– –In ce situatii in cazul raspunderii solidare pentru repararea prejudiciului fiecare inculpat raspunde doar pentru responsabilitatea sa;

– Ce prevede Ordinul nr. 1343/2006 din 06/11/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis;

 De ce acuza transportatorii favorizarea unor grupuri de interese apropiate unor oameni politici si cer schimbarea legii taximetriei nr.38/2003;

-Cum te aperi in instanta cand esti acuzat de neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati in traversarea drumului public.

Fapta de evaziune fiscala prevazuta de Legea 241/2005 art.9 lit.b constituie infractiune numai daca s-a produs un prejudiciu.

 

Cabinet Avocat Tudor Ion

Responsabilitate, professionalism, loialitate fata de client

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

 

 

 


Ce prevederi noi sunt in legea adopţiei nr. 233/2012

 

Ce prevederi noi sunt in legea adopţiei nr. 233/2012  

 

 

In raport cu legea anterioara , noua legea a adoptiei nr. 233/2012 prezinta modificari importante si care sunt benefice celor care vor sa adopte un copil precum si al termenelor din procedura adoptiei, care sunt mai scurte.

 

 

Astfel, noua lege a adoptiei prevede ca un copil este declarat adoptabil dacă la împlinirea unui an de la instituirea măsurii de protecţie specială părinţii biologici sau rudele de până la gradul al IV-lea nu pot fi găsite sau refuză reintegrarea sau integrarea acestuia în familie.

adoptie copil

De asemenea, un copil devine adoptabil in situatia in care părinţii sau rudele de până la gradul al IV-lea declară în scris că nu doresc să se ocupe de creşterea şi îngrijirea acestuia şi nu-şi retrag această declaraţie în termen de 60 de zile.

 

 • Alte situatii reglementate de lege in acest sens sunt urmatoarele:

 

– copilul este înregistrat ca având părinţi necunoscuţi astfel ca adopţia se va stabili în maximum 30 de zile de la eliberarea certificatului de naştere.

-părintele biologic al copilului este minor şi a împlinit 14 ani, acesta îşi poate exprima acordul scris la adopţia copilului, asistat de ocrotitorul legal. Daca insa părinţii fireşti nu au împlinit 14 ani, copilul nu poate fi dat spre adopţie.

 

Conform noii legi, in cazul copilului din afara casatoriei, soţia poate adopta copilul născut în afara căsătoriei al soţului, numai în cazul în care expertiza ADN confirmă că acesta este tatăl biologic.

 

 • Principiile care se impun respectate In cursul procedurii adoptiei:

 

-principiul interesului superior al copilului;

-principiul cresterii si educarii copilului intr-un mediu familial;

-principiul continuitatii in educare copilului, tinandu-se seama de originea sa etnica, culturala si lingvistica;

-principiul informarii copilului si luarii in considerare a opiniei acetuia in raport cu vasta si gradul sau de maturitate;

-principiul celeritatii in indeplinirea oricaror acte referitoare la procedura adoptiei.

 

 • Adoptiile internationale

 

Referitor la adoptiile internationale, in noua lege a adoptiilor se prevede ca  cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să adopte un copil din România pot demara procedura de adopţie in urmatoarele conditii.

-intr-o primă etapa, aceştia urmeaza sa se adreseze autorităţilor din domeniul adopţiei din ţara respectivă pentru solicitarea atestatului de familie adoptatoare.

-pot adopta:

– rudele de până la gradul al IV-lea ale copilului pentru care a fost deja deschisă procedura adopţiei interne.

-familiile în care cel puţin unul dintre soţi este şi cetăţean român.

-cetăţenii străini, dacă sunt căsătoriţi cu părintele natural al copilului adoptabil.

Legea mai prevede si ca persoanele adoptatoare trebuie să faca dovada faptului ca au posibilitatea să locuiască permanent în statul în care se află. Totodata, acestia sunt obligati sa locuiasca cel puţin 30 de zile consecutiv în România pentru a întări relaţia cu copilul.

Pot fi adoptaţi copiii adoptabili care în termen de doi ani nu au fost adoptaţi de o familie cu reşedinţa în România.

 

 • Cand nu se poate adopta:

 

-familiile al cărei copil beneficiază de o măsură de protecţie specială sau care este decăzută din drepturile părinteşti

-persoana care vrea să adopte a fost condamnată definitiv pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei, săvârşită cu intenţie, precum şi pentru infracţiunea de trafic de persoane sau trafic şi consum ilicit de droguri.

-persoanele care vor să adopte singure şi au soţi care sunt bolnavi psihic, au handicap mintal sau se află într-una din situaţiile mai sus menţionate.

O prevedere importanta a noii legi a adoptiei este cea referitoare la reducerea termenelor  de judecata la maximum 10 zile, precum şi  a termenelor de redactare şi comunicare a hotărârilor pronunţate.

 

 • Alte articole de acelasi autor:

 

Ce trebuie sa stiti in opinia avocat asigurari despre limitele in care prin asigurarea RCA  va puteti recupera prejudiciul;

Ce trebuie cunoscut conform avocat dreptul familiei despre motivele de divort;

-drepturile si obligatiile partilor in asigurarea de raspundere civila auto;

-In ce consta infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat

 

www.avocat-tudor.ro

0724260393