skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

Care sunt intr-un caz de malpraxis medical drepturile pacientului

Care sunt intr-un caz de malpraxis medical drepturile pacientului

In mod evident ca,intr-un caz de malpraxis medical sau in orice incident neplacut din domeniul medical,pacientul trebuie sa-si cunoasca drepturile.
Atunci cand o persoana se adreseaza unui medic vor lua nastere anumite raporturi intre medic si pacient,in care ambele parti au drepturi si obligatii.
De exemplu,pacientul are dreptul sa fie informat despre starea sanatatii sale,sa primeasca ingrijirile medicale adecvate,sa-si dea consimtamantul daca este necesara o interventie chirurgicala precum si alte drepturi.
La randul sau,medicul are dreptul la informare si dreptul la onorariu.

Referindu-ne strict la drepturile pacientului,precizam ca acestea sunt reglementate prin mai multe acte normative,intre care in mod expres in Legea nr.46/2002 privind drepturile pacientului.
Inca de la inceput,in aceasta lege se defineste termenul de pacient,respectiv,prin pacient se intelege persoana sanatoasa sau bolnava care utilizeaza serviciile de sanatate.
De asemenea,in lege se arata care sunt drepturile pacientului,si anume:

• Dreptul de a primi ingrijiri
Pacientul are dreptul sa primeasca ingrijiri atente in vederea diagnosticarii bolii,a stabilirii tratamentului si vindecarii sau a imbunatatirii starii de sanatate.

• Dreptul la informare al pacientului
Acest drept permite pacientului sa fie informat cu privire la propria stare de sanatate.
De mentionat ca Legea 46/2003 se refera in mod expres la drepturile pacientului si dispune ca pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la urmatoarele:
-serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza;
-asupra identitătii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
-pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.
-asupra stării sale de sănătate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.

Tot din aceasta lege mai rezulta ca pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte sa fie informat în cazul în care informatiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinta.

• In ce mod i se aduc pacientului la cunostinta pacientului informatiile

Legea dispune ca informatiile se aduc la cunostinta pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba romana, informatiile i se aduc la cunostinta în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va cauta o alta forma de comunicare.

Pacientul are dreptul de a cere în mod expres sa nu fie informat şi de a alege o alta persoana care sa fie informată în locul sau.
Pacientul are dreptul sa solicite şi sa primească, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului şi ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

• In ce consta consimtământul pacientului privind interventia medicala

Pacientul are dreptul sa refuze sau sa oprească o interventie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
Când pacientul nu îşi poate exprima vointa, dar este necesară o interventie medicală de urgenta, personalul medical are dreptul sa deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a vointei acestuia.

În cazul în care pacientul necesita o interventie medicală de urgenta, consimtământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
În cazul în care se cere consimtământul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cat permite capacitatea lui de întelegere.
Consimtământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

Consimtământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învătământul medical clinic şi la cercetarea ştiintifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiintifică persoanele care nu sunt capabile sa îşi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este facuta şi în interesul pacientului.

Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimtământul sau, cu exceptia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectarii unei culpe medicale.

• Dreptul la confidentialitatea informatiilor şi viata privată a pacientului

Corelative cu acest drept sunt dreptul la propria imagine,reglementat prin art.73 din Codul civil si dreptul la viata private reglementat de art.74 Cod civil.
In ce priveste dreptul la confidentialitatea informatiilor şi viata privată a pacientului in In Legea 46/2003 se arata urmatoarele:
-toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar şi după decesul acestuia.
-informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi da consimtământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
-in cazul în care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati în tratamentul pacientului, acordarea consimtământului nu mai este obligatorie.
-pacientul are acces la datele medicale personale
-orice amestec în viata privată, familială a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor în care aceasta imixtiune influentează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate şi numai cu consimtământul pacientului.
Sunt considerate exceptii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publica.
Desigur ca,intr-un potential caz de malpraxis medical pacientul are posibilitatea sa invoce care dintre aceste drepturi nu au fost respectate.
• Alte articole de acelasi autor:
–Ce informatii trebuie sa furnizeze angajatorul salariatului in mod obligatoriu la incheierea contractului de munca si ce se poate face in caz de neexecutare;
–Pe ce criterii este sanctionata o fapta ca fiind infractiune sau contraventie la Legea nr.50/1991privind autorizarea executarii constructiilor;
–In ce conditii instanta apreciaza ca un conducator auto este in stare de necesitate cand savarseste infractiunea de conducere a unui vehicul fara permis de conducere;
–De ce este considerata Camera preliminara o faza distincta a procesului penal
-Drept penal-legalitate
–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto;
–Ce avantaje prezinta solicitarea de despagubiri accidente in cadrul procesului penal;
– Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;
-Ce criterii a avut in vedere instanta la admiterea cererii de stabilirea paternitatii din afara casatoriei formulata de reclamanta in conditiile in care tatal biologic intervine in solutionarea cererii.

Cabinet avocat Tudor Ion
Profesionalism,responsabilitate,loialitate fata de client.
www.avocat-tudor.ro
0724260393

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design