Cand pentru infractiunea de luare de mita se dispune achitarea de catre instanta

Cand pentru infractiunea de luare de mita se dispune achitarea de catre instanta

Definitia legala a infractiunii de luare de mita rezulta din prevederile art.289 Cod penal. Textul de lege dispune ca,fapta funcţionarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte.

Se mai prevede si ca,fapta prevăzută în alin. (1), săvârşită de una dintre persoanele prevăzute în art. 175 alin. (2), constituie infracţiune numai când este comisă în legătură cu neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în legătură cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri.

Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

• ce calitate trebuie sa aiba faptuitorul

Din analiza continutului infractiunii de luare de mita,rezulta ca autorul,complicele,instigatorul la infractiune trebuie sa aiba o anumita calitate,de functionar public sau asimilata functionarului public.
In ce priveste notiunea de functionar public în sensul legii penale,aceasta este definita de art.175 Cod penal,ca fiind persoana care,cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie:
a) exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti;
b) exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură;
c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia

In ce priveste exemple de persoane asimilate functionarului public,acestea pot fi;medicii,farmacistii,notarii publici,executorii judecatoresti,daca fapta în legătură cu neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în legătură cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri.

• Modalitatile in care se poate comite infractiunea de luare de mita

1.pretindere de bani sau alte foloase materiale;
2.primirea de bani sau alte foloase necuvenite;
3.acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase necuvenite.
De mentionat ca acordul trebuie sa fie explicit sau implicit,direct sau indirect,al faptuitorului de a accepta oferta de mita.

• cerintele esentiale pentru ca fapta sa constituie infractiune

-banii sau foloasele nu trebuie sa fie cuvenite;
-actul pentru a carui indeplinire,neindeplinire,se pretinde,primeste sau accepta promisiunea de bani sau alte foloase necuvenite trebuie sa intre in cadrul atributiilor de serviciu ale functionarului;
-pretinderea,primirea sau acceptarea de promisiuni de bani sau alte foloase necuvenite trebuie comisa in legatura cu indeplinirea,neindeplinirea,urgentarea ori intarzierea indeplinirii unui act ce intra in in indatoririle sale de serviciu sau in legatura cu indeplinirea unui act contrar acestor indatoriri.

• Un exemplu din practica instantelor in legatura cu aceasta ultima
cerinta

Ca situatie de fapt,instanta a retinut ca niciuna dintre probele administrate nu confirma sustinerea martorului denuntator in sensul ca inculpatul ar fi pretins bunurile in legatura cu indeplinirea atributiilor sale de ordonator de credite,respectiv de a dispune plata facturii,iar o asemenea conditionare nu poate fi extrasa nici din materialitatea faptei in raport de principiile de executie bugetara.

Acuzatiile aduse prin rechizitoriu,respectiv ca ar fi primit foloase necuvenite si o suma de bani in scopul indeplinirii unei indatoriri de serviciu, constand in achitarea de catre unitatea administrative-teritoriala a contravalorii facturii emise de aceasta din urma,nu sunt confirmate de probele administrate in cauza.

Urmarea celor de mai sus,instanta a motivat ca,pentru existenta infractiunii de luare de mita prevazuta de art.289 Cod penal,este necesar ca pretinderea,primirea sau acceptarea promisiunii de bani ori alte foloase sa fie facuta in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu.

Sintagma “in legatura” subliniaza necesitatea unei conditionari a indeplinirii sau neindeplinirii atributiilor de serviciu de catre functionarul public de primire a banilor sau a altor foloase,conditionare care poate sa rezulte in unele situatii din materialitatea faptei sau din probele tstimoniale administrate.

Atunci cand faptele si imprrejurarile rezultate din probele administrate nu pot conduce la stabilirea dincolo de orice dubiu rezonabil a comiterii unei infractiuni de catre acuzat,instanta are obligatia de a dispune solutia de achitare,intrucat infaptuirea justitiei penale impune judecatorului sa isi fundamenteze hotararea pronuntata pe elemente apte sa conduca dincolo de orice dubiu rezonabil la stabilirea realitatii obiective cu privire la acuzatia ce formeaza obiectul judecatii.

Asadar,in cazul in care probele referitoare la comiterea faptei care formeaza obiectul judecatii nu sunt certe si complete,ci exista indoiala cu privire la participarea inculpatului la comiterea faptei ori referitor la vinovatia acestuia,se aplica regula in dubio pro reo,potrivit careia orice indoiala profita inculpatului.
Pentru considerentele de mai sus instanta a dispus achitarea inculpatului pentru infractiunea fe luare de mita.
• Alte articole de acelasi autor:
-Care sunt limitele in care raspunde mandatarul si cum se refera la mandat legislatia cu privire la societatile comerciale;
– –Ce avantaje si dezavantaje aduce asiguratilor noua lege RCA;
–In ce situatii in cazul raspunderii solidare pentru repararea prejudiciului fiecare inculpat raspunde doar pentru responsabilitatea sa;
–In ce situatii conflictul de interese este apreciat ca fiind infractiune;
-Ce masuri trebuiesc intreprinse daca ti-a fost avariata masina;
–Fapta de evaziune fiscala prevazuta de Legea 241/2005 art.9 lit.b constituie infractiune numai daca s-a produs un prejudiciu;
–A fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice dar nu s-a anulat si dreptul de a conduce autovehicule;
–In ce cazuri se acorda exercitarea autoritatii parintesti unui singur parinte in caz de divort.
Cabinet avocat Tudor Ion
Responsabilitate, profesionalism, loialitate fata de client.
www.avocat-tudor.ro
0724260393

Distribuie pe:

Avocat Drept Penal | Avocat Divort, Dreptul Familiei | Avocat ANRP | Avocat Societati Comerciale | Avocat Legislatie Rutiera | Avocat Dreptul Transporturilor | Avocat Fiscal | Avocat Achizitii Publice | Avocat CEDO | Avocat Malpraxis | Avocat infractiuni contra sigurantei statului | Avocat infractiuni contra persoanei | Avocat adoptii | Avocat infractiuni contra vietii, integritatii corporale si sanantatii Avocat infractiuni contra patrimoniului | Avocat infractiuni contra familiei | Avocat infractiuni legi speciale | Avocat civil Bucuresti | Avocat penal Bucuresti | Avocat penalist Bucuresti | Avocat drept contencios si administrative | Cabinet avocatura Bucuresti | Avocat Bucuresti | Baroul de avocati Bucuresti | Lawyer Romania | Avocat legislatia muncii | Avocat cetatenie | Avocat drept imobiliar | Avocat codul muncii | Avocat Uniunea Europeana