skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

Avocat drept penal, cum va poate ajuta cabinetul nostru de avocatura

Avocat drept penal este activitatea principala a cabinetului nostru de avocatura.  Avem insa competenta si experienta si in alte ramuri de drept, fiind angajati in astfel de dosare.

Aveti nevoie de un avocat in drept penal daca sunteti, sau urmeaza sa fiti, parte intr-un dosar penal, in calitate de suspect sau inculpat, persoana vatamata sau parte civila in procesul penal.

 • Ce poate face un avocat specializat in drept penal din cabinetul nostru de avocatura pentru dvs.

Apeland la un cabinet de avocatura specializat in drept penal, acesta:

 1. va consiliaza in legatura cu drepturile pe care le aveti in raporturile cu organele de cercetare penala;
 2. sunteti in cunostinta de cauza cu privire la activitatile la care luati parte in cadrul procesului penal;
 3. beneficiati de asistenta calificata, incepand cu redactarea unor acte si, in general, la toate activitatile care au loc in cadrul unui proces penal.
 4. va consiliaza in legatura cu drepturile in calitate de inculpat, care sunt urmatoarele:
 • dreptul de a nu da nicio declaraţie pe parcursul procesului penal, atrăgându-i-se atenţia că dacă refuză să dea declaraţii nu va suferi nicio consecinţă defavorabilă, iar dacă va da declaraţii acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa;
 • dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat şi încadrarea juridică a acesteia;
 • dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;
 • dreptul de a avea un avocat ales, iar dacă nu îşi desemnează unul, în cazurile de asistenţă obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu;
 • dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile prevăzute de lege, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii
 • dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale şi civile a cauzei;
 • dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română
 • dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege

Avocat drept penal este activitatea principala a cabinetului nostru de avocatura.  Avem insa competenta si experienta si in alte ramuri de drept, fiind angajati in astfel de dosare.

De ce aveti nevoie de un avocat in drept penal

Aveti nevoie de un avocat in drept penal daca sunteti parte intr-un dosar penal, in calitate de suspect sau inculpat, persoana vatamata sau parte civila in procesul penal.

 • Ce poate face un avocat in drept penal pentru dvs.

Apeland la un avocat in drept penal:

 1. va consiliaza in legatura cu drepturile pe care le aveti in raporturile cu organele de cercetare penala;
 2. sunteti in cunostinta de cauza cu privire la activitatile la care luati parte in cadrul procesului penal;
 3. beneficiati de asistenta calificata, incepand cu redactarea unor acte si, in general, la toate activitatile care au loc in cadrul unui proces penal.
 4. va consiliaza in legatura cu drepturile in calitate de inculpat:

-dreptul de a nu da nicio declaraţie pe parcursul procesului penal, atrăgându-i-se atenţia că dacă refuză să dea declaraţii nu va suferi nicio consecinţă defavorabilă, iar dacă va da declaraţii acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa;

-dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat şi încadrarea juridică a acesteia;

-dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;

-dreptul de a avea un avocat ales, iar dacă nu îşi desemnează unul, în cazurile de asistenţă obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu;

-dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile prevăzute de lege, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii;

-dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale şi civile a cauzei;

-dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română;

dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;

 • va consiliaza despre drepturile ce le aveti in calitate de parte vatamata:

-dreptul de a fi informată cu privire la drepturile sale;

-dreptul de a propune administrarea de probe de către organele judiciare, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii;

-dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale a cauzei;

-dreptul de a fi informată, într-un termen rezonabil, cu privire la stadiul urmăririi penale, la cererea sa expresă, cu condiţia de a indica o adresă pe teritoriul României, o adresă de poştă electronică sau mesagerie electronică, la care aceste informaţii să îi fie comunicate;

-dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;

-dreptul de a fi ascultată;

-dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor şi experţilor;

-dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română;

-dreptul de a fi asistată de avocat sau reprezentată;

-dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;

Obligatia persoanei care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală printr-o faptă penală pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu şi care nu doreşte să participe la procesul penal.

Aceasta consta in faptul ca trebuie să înştiinţeze organul judiciar, care, dacă apreciază necesar, o va putea audia în calitate de martor.

 1. cunoasteti ce drepturi are avocatul specializat in drept penal si ce activitati desfasoara pentru apararea drepturilor dvs.

– să beneficieze de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii apărării [art. 10 alin. (2), teza finală din Codul de procedură penală]

– sa i se asigure exercitarea deplină şi efectivă a dreptului la apărare de către părţi şi subiecţii procesuali principali în tot cursul procesului penal. [art. 10 alin. (5) din Codul de procedură penală]

sa asiste sau reprezinte în procesul penal, părţile ori subiecţii procesuali principali, în condiţiile legii. [art. 88 alin. (1) din Codul de procedură penală]

– Persoana reţinută sau arestată are dreptul să ia contact cu avocatul, asigurându-i-se confidenţialitatea comunicărilor.

Se va face insa cu respectarea măsurilor necesare de supraveghere vizuală, de pază şi securitate, fără să fie interceptată sau înregistrată convorbirea dintre ei.

Probele obţinute cu încălcarea acestui drept vor fi excluse în temeiul art. 102 alin. (2) din Codul de procedură penală.

 • drepturile avocatului specializat in drept penal

-să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală, cu excepţia:

 1. a) situaţiei în care se utilizează metodele speciale de supraveghere ori cercetare, prevăzute în cap. IV din titlul IV;
 2. b) percheziţiei corporale sau a vehiculelor în cazul infracţiunilor flagrante.[art. 92 alin. (1) din Codul de procedură penală]

– sa solicite să fie încunoştinţat de data şi ora efectuării actului de urmărire penală ori a audierii realizate de judecătorul de drepturi şi libertăţi.

Încunoştinţarea se face prin notificare telefonică, fax, e-mail sau prin alte asemenea mijloace, încheindu-se în acest sens un proces-verbal. [art. 92 alin. (2) din Codul de procedură penală]

– Lipsa avocatului nu împiedică efectuarea actului de urmărire penală sau a audierii, dacă există dovada că acesta a fost încunoştinţat în condiţiile prevăzute de lege. [art. 92 alin. (3) din Codul de procedură penală]

– să participe la audierea oricărei persoane de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, să formuleze plângeri, cereri şi memorii.

În cazul efectuării percheziţiei domiciliare, încunoştinţarea avocatului se poate face şi după prezentarea organului de urmărire penală la domiciliul persoanei ce urmează sa fie percheziţionată.

– Avocatul persoanei vătămate, al părţii civile sau al părţii responsabile civilmente are dreptul de a beneficia de timpul şi înlesnirile necesare pentru pregătirea şi realizarea unei apărări efective;

– Pe tot parcursul procesului penal, avocatul părţilor şi al subiecţilor procesuali principali are dreptul de a solicita consultarea dosarului, acest drept neputând fi exercitat şi nici restrâns în mod abuziv.

sa formuleze obiectiuni obiecţiuni si plângeri împotriva actelor şi măsurilor de urmărire penală dispuse de organul de cercetare penală, respectiv de procuror;

– În cazul reţinerii, are dreptul de a comunica direct cu acesta, în condiţii care să asigure confidenţialitatea.

 • drepturile avocatului drept penal în cadrul procedurii de cameră preliminară

asistenţa juridică a inculpatului de către un avocat este obligatorie la soluţionarea căii de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în procedura camerei preliminare

–daca se instituie controlulul judiciar de către judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, prezenţa avocatului inculpatului şi participarea procurorului sunt obligatorii;

– sa i se aduca la cunostinta ziua şi ora stabilite pentru judecata propunerii de luare a măsurii arestării preventive în procedura de cameră preliminară;

 • drepturile avocatului drept penal în cursul fazei de judecată

– sa ia cunoştinţă de actele şi conţinutul dosarului.

În situaţia în care persoana vătămată sau una dintre părţi se află în stare de deţinere, preşedintele completului ia măsuri ca aceasta să ia cunoştinţă de actele dosarului şi să poată lua contact cu avocatul său;

În cazul în care persoana vătămată sau una dintre părţi nu mai beneficiază de asistenţa juridică acordată de avocatul său ales, instanţa poate acorda un alt termen pentru angajarea unui alt avocat şi pregătirea apărării.

Acordarea înlesnirilor necesare pregătirii apărării efective a părţilor, persoanei vătămate şi avocaţilor acestora trebuie să fie conformă respectării termenului rezonabil al procesului penal.

În cadrul cercetării judecătoreşti, ca etapă a judecăţii în primă instanţă, respectiv ca etapă a judecăţii în apel, rolul avocatului este determinant pentru valorificarea drepturilor clientului din perspectiva rezolvării fondului cauzei.

-inculpatul are dreptul să se consulte cu avocatul atât înainte, cât şi în cursul audierii.

Aspectele de mai sus au fost publicate si in Revista Baroului Bucuresti.

 1. in ce consta activitatea judiciara in materie penala

Ca avocat specializat in drept penal am fost intrebat de catre clientii care au avut contact prima data cu legea penala in ce consta activitatea judiciara in materie penala.

Pentru ca posed suficienta experinta ca avocat drept penal nu mi-a fost dificil sa le explic faptul ca aceasta are, in principal,  doua componente:

 1. Activitatea de urmarire penala;
 2. Activitatea de justitie penala propriu-zisa.

Prima activitate este desfasurata de catre procuror si organele de cercetare penala.

Acestea actioneaza pentru prevenirea si constatarea infractiunilor, identificarea suspectilor, descoperirea si strangerea probelor in vederea stabilirii daca exista sau nu temeiuri de trimitere in judecata.

A doua activitate este cea de justitie penala, realizata de instantele judecatoresti penale.

Un avocat drept penal cunoaste Codul penal in vigoare si ca acesta prevede care sunt participantii in procesul penal.

Organele judiciare, avocatul, partile, subiectii procesuali principali precum si alti subiecti procesuali.

Organele judiciare sunt: organele de cercetare penala, procurorul, judecatorul de drepturi si libertati, judecatorul de camera preliminara, instantele judecatoresti.

Partile sunt inculpatul, partea civila si partea responsabila civilmente.

Subiectii procesuali principali sunt suspectul si persoana vatamata.

In afara participantilor mentionati pot fi subiecti procesuali:martorul, expertul, interpretul, agentul procedural, organele speciale de constata.

Activitatea statului – ca titular al ordinii de drept – de tragere la raspundere a persoanelor care au savarsit infractiuni nu se poate exercita oricum.

Faptele si actele prin care are loc aceasta activitate sunt riguros stabilite de legiuitor in cadrul procesului penal care se finalizeaza printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.

 

 

Back To Top