skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

avocat drept penal Bucuresti

AVOCAT IN DREPT PENAL

Avocat drept penal, cum va putem ajuta

Avocat drept penal este activitatea principala a cabinetului nostru de avocatura.

Avem insa competenta si experienta si in alte ramuri de drept, fiind angajati in astfel de dosare.

Aveti nevoie de un avocat in drept penal daca sunteti, sau urmeaza sa fiti, parte intr-un dosar penal.

Calitatea poate fi de suspect, inculpat, persoana vatamata sau parte civila in procesul penal.

Ce poate face un avocat in drept penal din cabinetul nostru de avocatura pentru dvs.

Apeland la un cabinet de avocatura specializat in drept penal, acesta:

 1. va consiliaza in legatura cu drepturile pe care le aveti in raporturile cu organele de cercetare penala;
 2. sunteti in cunostinta de cauza cu privire la activitatile la care luati parte in cadrul procesului penal
 3. beneficiati de asistenta calificata pentru redactarea unor acte si toate activitatile din procesul penal.
 4. va consiliaza in legatura cu drepturile in calitate de inculpat.

Drepturile inculpatului, conform Cabinet avocat penal situat in Bucuresti

 • dreptul de a nu da nicio declaraţie pe parcursul procesului penal. Se atrage atenţia că dacă refuză să dea declaraţii nu va suferi nicio consecinţă defavorabilă. Dacă va da declaraţii acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa.
 • dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat şi încadrarea juridică a acesteia;
 • dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;
 • dreptul de a avea un avocat ales.
 • In cazurile de asistenţă obligatorie, daca nu desemneaza unul, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu;

In ce priveste probele

 • dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile prevăzute de lege.
 • dreptul de a ridica excepţii şi de a pune concluzii.
 • dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale şi civile a cauzei;
 • dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege limba română.
 • dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege

Avocat drept penal este activitatea principala a cabinetului nostru de avocatura.

Avem insa competenta si experienta si in alte ramuri de drept, fiind angajati in astfel de dosare.

De ce aveti nevoie de un avocat in drept penal

Aveti nevoie de un avocat in drept penal daca sunteti parte intr-un dosar penal. Fie ca aveti calitatea de suspect, inculpat, persoana vatamata sau parte civila in procesul penal.

Cum va consiliaza un avocat drept penal

-dreptul de a nu da nicio declaraţie pe parcursul procesului penal.

Dacă refuză să dea declaraţii nu va suferi nicio consecinţă defavorabilă.

Dacă va da declaraţii acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa;

-dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat şi încadrarea juridică a acesteia;

-dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;

-dreptul de a avea un avocat ales. Dacă nu îşi desemnează unul, la asistenţa obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu;

dreptul de a propune probe

-dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile prevăzute de lege.

-dreptul de a ridica excepţii şi de a pune concluzii;

-dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale şi civile a cauzei;

-dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret.

Aceasta in siuatia ca nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română;

dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;

Va consiliaza despre drepturile ce le aveti in calitate de parte vatamata:

-dreptul de a fi informată cu privire la drepturile sale;

-dreptul de a propune administrarea de probe de către organele judiciare, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii;

-dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale a cauzei;

-dreptul de a fi informată, într-un termen rezonabil, cu privire la stadiul urmăririi penale, la cererea sa expresă.

Condiţia este sa indice o adresă pe teritoriul României, o adresă de poştă electronică.

La aceasta adresa urmeaza sa fie comunicate aceste informaţii.

-dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;

-dreptul de a fi ascultată;

Dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor şi experţilor

-dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret.

Aceasta in cazul ca nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română;

-dreptul de a fi asistată de avocat sau reprezentată;

-dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;

Obligatia persoanei care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală printr-o faptă penală.

In astfel de cazuri acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu.

Aceasta consta in înştiinţarea organul judiciar, care, dacă apreciază necesar, o va putea audia în calitate de martor.

Drepturile si activitatile avocatului dept penal pentru apararea drepturilor dvs.

– să beneficieze de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii apărării.

– sa i se asigure exercitarea deplină şi efectivă a dreptului la apărare de către părţi şi subiecţii procesuali principali.

sa asiste sau reprezinte în procesul penal, părţile ori subiecţii procesuali principali, în condiţiile legii.

– Persoana reţinută sau arestată are dreptul să ia contact cu avocatul, asigurându-i-se confidenţialitatea comunicărilor.

Se va face insa cu respectarea măsurilor necesare de supraveghere vizuală, de pază şi securitate.

De asemenea, fără să fie interceptată sau înregistrată convorbirea dintre ei.

Probele obţinute cu încălcarea acestui drept vor fi excluse.

 • avocat drept penal
  avocat drept penal Bucuresti

   

   

Să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală

Exceptii

 1. a) situaţiei în care se utilizează metodele speciale de supraveghere ori cercetare, cap. IV din titlul IV.
 2. b) percheziţiei corporale sau a vehiculelor în cazul infracţiunilor flagrante.[art. 92 alin. (1) acelasi cod.

– sa solicite să fie încunoştinţat de data şi ora efectuării actului de urmărire penală.

De asemenea, despre audierea realizata de judecătorul de drepturi şi libertăţi.

Încunoştinţarea se face prin notificare telefonică, fax, e-mail sau prin alte asemenea mijloace.

Se încheie în acest sens un proces-verbal., art. 92 alin. (2) din Codul de procedură penală.

– Lipsa avocatului nu împiedică efectuarea actului de urmărire penală sau a audierii.

Trebuie sa existe dovada că acesta a fost încunoştinţat în condiţiile prevăzute de lege.

– să participe la audierea oricărei persoane de către judecătorul de drepturi şi libertăţi.

Să formuleze plângeri, cereri şi memorii.

În cazul efectuării percheziţiei domiciliare incunoştinţarea avocatului.

Se poate face şi după prezentarea organului de urmărire penală la domiciliul persoanei ce urmează sa fie percheziţionată.

– Avocatul persoanei vătămate, al părţii civile sau al părţii responsabile civilmente. Are dreptul de a beneficia de timpul şi înlesnirile necesare pentru pregătirea şi realizarea unei apărări efective;

– Pe tot parcursul procesului penal, avocatul părţilor şi al subiecţilor procesuali dreptul de a solicita consultarea dosarului.

Acest drept nu poate fi fi exercitat şi nici restrâns în mod abuziv.

sa formuleze obiectiuni si plângeri împotriva actelor şi măsurilor de urmărire penală dispuse de organul de cercetare penală,

– În cazul reţinerii, are dreptul de a comunica direct cu acesta, în condiţii care să asigure confidenţialitatea.

drepturile avocatului drept penal, cameră preliminară,Cabinet avocat penal situat in Bucuresti

asistenţa juridică a inculpatului de către un avocat. Este obligatorie la soluţionarea căii de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în procedura camerei preliminare

–daca se instituie controlulul judiciar de către judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată.

Prezenţa avocatului inculpatului şi participarea procurorului sunt obligatorii;

– sa i se aduca la cunostinta ziua şi ora stabilite pentru judecata propunerii de luare a măsurii arestării preventive.

Cabinet avocat, despre drepturile avocatului drept penal în cursul fazei de judecată

– sa ia cunoştinţă de actele şi conţinutul dosarului.

În situaţia în care persoana vătămată sau una dintre părţi se află în stare de deţinere.

Preşedintele completului ia măsuri ca aceasta să ia cunoştinţă de actele dosarului şi să poată lua contact cu avocatul său;

Daca persoana vătămată sau una dintre părţi nu mai beneficiază de asistenţa juridică acordată de avocatul său ales.

instanţa poate acorda un alt termen pentru angajarea unui alt avocat şi pregătirea apărării.

Acordarea înlesnirilor necesare pregătirii apărării efective a părţilor, persoanei vătămate şi avocaţilor.

Trebuie să fie conformă respectării termenului rezonabil al procesului penal.

În cadrul cercetării judecătoreşti

Rolul avocatului este determinant pentru valorificarea drepturilor clientului.

-inculpatul are dreptul să se consulte cu avocatul atât înainte, cât şi în cursul audierii.

Aspectele de mai sus au fost publicate si in Revista Baroului Bucuresti.

in ce consta activitatea judiciara in materie penala

Ca avocat specializat in drept penal am fost intrebat de catre clientii in ce consta activitatea judiciara in materie penala.

Pentru ca posed suficienta experinta ca avocat drept penal nu mi-a fost dificil sa le explic. Aceasta are, in principal,  doua componente:

 1. Activitatea de urmarire penala;
 2. Activitatea de justitie penala propriu-zisa.

Prima activitate este desfasurata de catre procuror si organele de cercetare penala.

Acestea actioneaza pentru prevenirea si constatarea infractiunilor, identificarea suspectilor, descoperirea si strangerea probelor.

Scopul- in vederea stabilirii daca exista sau nu temeiuri de trimitere in judecata.

A doua activitate este cea de justitie penala, realizata de instantele judecatoresti penale.

Instantele de judecata

Un avocat drept penal cunoaste Codul penal in vigoare si ca acesta prevede care sunt participantii in procesul penal.

Organele judiciare, avocatul, partile, subiectii procesuali principali precum si alti subiecti procesuali.

Organele judiciare. Organele de cercetare penala, procurorul, judecatorul de drepturi si libertati, judecatorul de camera preliminara, instantele judecatoresti.

Participantii la procesul penal

Partile sunt inculpatul, partea civila si partea responsabila civilmente.

Subiectii procesuali principali sunt suspectul si persoana vatamata.

Sunt subiecti procesuali si:martorul, expertul, interpretul, agentul procedural, organele speciale de constatare.

Activitatea statului de tragere la raspundere a persoanelor care au savarsit infractiuni nu se poate exercita oricum.

Faptele si actele prin care are loc aceasta activitate sunt riguros stabilite de legiuitor in cadrul procesului penal.

Procesul penal se finalizeaza printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.

 

 

Back To Top