skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

In ce poate consta consilierea de cate un avocat specializat in dreptul muncii

Un avocat dreptul muncii trebuie sa aiba in vedere principiile consacrate in art. 3 din Codul muncii:
Libertatea muncii este garantată prin Constituţie. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.
Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei, meseriei sau activităţii pe care urmează să o presteze.
Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea.
Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) -(3) este nul de drept.
 
 
Avocatul  traduce in termeni juridici si legali cat mai fidel interesele si dorintele clientului si il asista si reprezinta in problemele sale de natura juridica.
 In conformitate cu Statutul , activitatile pe care le exercita avocatul sunt urmatoarele:
-redacteaza si furnizeaza clientului opinii juridice si informatii cu privire la problematica solicitata a fi analizata
-elaborareaza opinii legale
-elaborareaza proiecte de acte juridice (contracte, conventii, statute etc.) si asista clientii la negocierile referitoare la acestea
-intocmeste si formuleaza, in numele si in interesul clientului cereri, notificari, memorii sau petitii catre autoritati, institutii si alte persoane, in scopul ocrotirii si apararii drepturilor si intereselor legitime ale acestuia
-asistenta si reprezentare juridica in fata instantelor judecatoresti, a organelor de urmarire penala, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici si a executorilor judecatoresti, a organelor administratiei publice, a institutiilor si a altor persoane juridice, pentru apararea si reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor
-atesta identitatea partilor, a continutul si a data actelor prezentate spre autentificare
-activitati de stabilire temporara a sediului unor societati comerciale si inregistrarea acestora, in numele si pe seama clientului, a partilor de interes, a partilor sociale sau a actiunilor societatilor astfel inregistrate

Un element de importanta deosebita in relatia dintre client si avocatul sau este reprezentat de increderea in corectitudinea informatiilor si datelor prezentate de ambele parti, precum si buna cooperare dintre cei doi, avand ca scop solutionarea cu succes a cazului. 
 

Avocat Bucuresti

1
Step 1

Consultați un avocat online


keyboard_arrow_leftPrevious

Nextkeyboard_arrow_right

Back To Top