skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

AVOCAT BUCURESTI DREPT CIVIL

avocat Bucuresti drept civil
Cabinet avocat Bucuresti drept civil

Avocat Bucuresti drept civil, atribuţii şi competenţe in procesul civil

Un avocat din Bucuresti in drept civil cunoaste ca noul Cod civil a conturat cu claritate atributiile sale. 

Rolul avocatului din Bucuresti in drept civil presupune responsabilizare in activitatea de reprezentare şi asistare.

DREPTURILE SI ACTIVITATEA AVOCATULUI

Despre dreptul la aparare

Dreptul la apărare, ca principiu general al desfăşurării procesului civil.

Dreptul la apărare este garantat, avand o consacrare expresă în noul cod. Anterior, principiul era prevăzut implicit prin mai multe reglementări. In alte cazuri rezulta din Constituţie, din alte acte normative sau din doctrină.

Avocatul drept civil-are dreptul sa asigure dreptul la aparare.
-a instanţelor autorităţii judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie.
-a organelor de urmărire penală.
-a autorităţilor şi instituţiilor publice.
-în faţa altor persoane fizice sau juridice.

Obligatii

Acestea au obligaţia să permită şi să asigure desfăşurarea nestingherită a activităţii sale. Aceasta rezulta si din art. 2 alin. 3 din Legea nr. 51/1995.

Dreptul la apărare este „garantat”. Art. 24 din Constituţie face trimitere expresă la reprezentarea specializată prin mandatar avocat.

Consacrarea expresă a principiului dreptului la apărare este importantă şi sub aspect practic. Judecătorul are îndatorirea să asigure respectarea şi să respecte el însuşi principiile fundamentale ale procesului civil.

Rolul avocatului in instituirea curatelei speciale

Rolul avocatului în procesul civil reiese şi din reglementarea art. 58 NCPC, a curatelei speciale.
Numirea curatorului special se face de instanţa care judecă procesul, dintre avocaţii anume desemnaţi de barou. Curatorul special are toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru reprezentantul legal.
Remunerarea provizorie a curatorului astfel numit se fixează de instanţă. Aceasta, prin încheiere, stabileste totodată şi modalitatea de plată.

Curatela specială se poate instituie în următoarele cazuri :
In caz de urgenţă, dacă persoana fizică lipsită de capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile. Ori, cu capacitate de exerciţiu restrânsă nu are reprezentant legal.
In caz de conflict de interese între reprezentantul legal şi cel reprezentat.
In ipoteza în care o entitate dintre cele prevăzute la art. 56 alin. (2) NCPC, chemată să stea în judecată, nu are reprezentant.

Alte cazuri

Cand legea prevede sau când circumstanţele cauzei o impun pentru a se asigura dreptul la un proces echitabil.

Judecătorul poate numi pentru oricare parte din proces un reprezentant în condiţiile art. 58 alin. (3).
In cazul citării moştenitorilor, până la intervenirea lor în proces, printr-un curator special numit de instanţă.
In cazul citării prin publicitate în condiţiile art. 167 NCPC;
In cazul coparticipării procesuale, dacă părţile nu îşi aleg un mandatar sau nu se înţeleg asupra persoanei mandatarului.

ROLUL AVOCATULUI IN ETAPA SCRISA A JUDECATII

În conformitate cu art. 201 NCPC a fost reglementată etapa scrisă a procesului civil.
Părţile isi comunică reciproc pretenţiile şi apărările prin cererea de chemare în judecată, întâmpinare ori răspunsul la întâmpinare.
Avocatul, trebuie să acorde o atenţie sporită acestei etape.
IN toate cauzele de nulitate a actelor de procedură efectuate trebuie invocate deodată, sub sancţiunea decăderii părţii.

Părţile sunt obligate să invoce toate mijloacele de apărare şi toate excepţiile procesuale de îndată ce le sunt cunoscute. In caz contrar, ele vor răspunde pentru pagubele pricinuite părţii adverse.

ROLUL AVOCATULUI IN DREPT CIVIL BUCURESTI IN ETAPA SCRISA

Şi în faza recursului aspectele de noutate implică o atenţie sporită din partea avocatului.
Motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. 1 NCPC nu pot fi primite decât dacă ele nu au putut fi invocate pe calea apelului. Ori, în cursul judecării apelului ori, deşi au fost invocate în termen, au fost respinse.  Sau, instanţa a omis să se pronunţe asupra lor.

Regulile in materie de citare

Regulile în materie de citare şi comunicare actelor de procedură au suferit modificări.
In ce priveşte comunicarea care trebuie realizată unui avocat.

Art. 162 NCPC înmânarea citaţiilor şi actelor de procedură când actul urmează să fie înmânat unui avocat se poate face funcţionarului.
Sau, persoanei însărcinate cu primirea corespondenţei, care va semna dovada. În lipsa acestora, înmânarea citaţiei sau a actelor de procedură se va face administratorului clădirii.

Lipsa persoanelor

In lipsă, paznicului sau agentului de pază, care va semna procesul-verbal întocmit în acest scop de către agent. Insa, după ce acesta din urmă a certificat în prealabil identitatea şi calitatea sa.
Prin noua reglementare s-a extins sfera persoanelor care pot primi valabil citaţia. Funcţionar/persoană însărcinată cu primirea corespondenţei, administrator clădire, paznic, agent de pază. Aceasta impune o mai bună organizare şi gestiune la nivelul structurii administrative a formei de exercitare a profesiei.

Accesul liber la justitie

Conform reglementarilor in vigoare, principiul liberului acces la justitie se regaseste in prinipiile fundamentale ale procesului civil. De exemplu, in art.5, indatoriri privind primirea si solutionarea cererilor. De asemenea, in art. 6, cu denumirea, dreptul la un proces echitabil, in termen optim si previzibil.

Orice persoana se poate adresa justitiei pentru protectia drepturilor si intereselor sale.

Cum poate fi investita instanta

Aceasta nu inseamna ca instanta de judecata poate fi investita oricand si oricum.
Se are in vedere ca legea procesual civila stabileste competenta instantelor de judecata.
De asemenea, stabileste procedura de judecata, caile de atac, executarea silita.
Aceasta nu are semnificatia ca este ingradit dreptul la justitie.

Dreptul la un proces echitabil transpune textul art.6 din Conventie.

Caracterul echitabil al unui proces civil trebuie vazut din perspectiva spetei civile ce se judeca.
Presupune o procedura contradictorie, respectarea dreptului la aparare si egalitatea partilor.

Chiar art.20 din Codul de procedura civila se refera la acest principiu.
Judecatorul trebuie sa asigure reapectarea principiilor fundamentale de drept civil.
De asemenea, el insusi trebuie sa le respecte.

Competenta instantelor in materie civila
Potrivit principiilor constitutionale ale separatiei puterilor in stat, infaptuirea justitiei este incredintata instantelor judecatoresti. Acestea sunt alcatuite di judecatori care se spun numai legii.

Competenta instantelor judecatoresti in materie civila este reglementata in Titlul III din Codul de procedura civila.

Back To Top web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design bratari bratari barbati bratari femei bratari dama bratari ieftine seturi de bratari brățări bărbați agentie marketing reclame facebook reclame google agentie promovare site promovare online campanii google campanii facebook promovare seo servicii marketing promovare social media