skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

Autoritatea parinteasca (art.483-512 Codul civil)

Autoritatea parinteasca (art.483-512 Codul civil)

Tot ce trebuie sa stii despre cum sa procedezi intr-un asemenea ltigiu, chiar daca o parte locuieste in strainatate

 

Un avocat din Bucuresti in civil si dreptul familiei poate sa te consilieze in ce priveste definitia autoritatii parintesti, anume, se inteleleg toate drepturile si obligatiile pe care parintii, in mod egal, le au fata de copil, atat in ceea priveste persoana copilului, cat si in ceea ce priveste bunurile lui.

Un avocat bun Bucuresti civil si dreptul familiei cunoaste prevederile legale din care rezulta ca autoritatea parinteasca se exercita pana cand copilul dobandeste capacitatea deplina de exercitiu, respectiv:
– a implinit varsta  de 18 ani;

– s-a casatorit(minorul de 16 ani);

– a fost declarat capabil inaintea varstei de 18 ani prin hotarare judecatoreasca (a dobandit

capacitate de exercitiu anticipata);

 

Parintii sunt obligati in mod solidar:

– sa dea intretinere copilului lor minor;

– sa ii asigure cele necesare traiului;

– sa ii asigure educatia,invatatura si pregatirea profesionala

 

Parintii sunt obligati sa il intretina pe copilul devenit minor daca se afla in continuarea studiilor

pana la terminarea acestora, dar fara a depasi varsta de 26 de ani.

Copilul datoreaza respect parintilor sai, indiferent de varsta sa.

De asemenea, copiii au fata de parinti obligatia de intretinere, in conditiile legii.

Parintele nu are nici un drept asupra bunurilor copilului si nici copilul asupra bunurilor

parintelui, in afara dreptului la mostenire si la intretinere.

Ca avocat in Bucuresti civil si dreptul familiei stiu ca viata ne ofera suficiente exemple din care rezulta ca intre parinti se ivesc neintelegeri cu privire la exercitiul drepturilor sau indatoririlor parintesti.

In astfel de cazuri, instanta de tutela are competenta sa hotarasca avand in vedere interesul superior al copilului precum si concluziile anchetei psihosociale.

Neintelegerile in domeniul autoritatii parintesti, respectiv, drepturile si indatoririle parintesti, sunt diverse. Ca exemple, locuinta personale ale parintelui cu copilul minor, obligatia de intretinere a copilului.

Daca astfel de intelegeri nu se pot rezolva amiabil, urmeaza  sa introduci o cerere de chemare in judecata avand ca obiect un litigiu din dreptul familiei, din care face parte si autoritatea parinteasca si trebuiesc cunoscute regulile ce reglementeaza aceasta materie.

  • In primul rand trebuie sa cunosti la ce instanta vei introduce cererea de chemare in judecata,

Cu alte cuvinte,ce instanta este competenta sa judece litigiul avand ca obiect autoritatea parintesca.

Conform art.94 pct.1 lit.a) si b) Cod procedura civila, judecatoria judeca cererile prevazute de Codul civil in competenta instantei de tutela si de familie, inafara de cazurile in care prin lege se prevede in mod expres altfel, precum si cererile referitoare la inregistrarile in registrele de stare civila, potrivit legii iar conform art.95 pct.1 si 4 Cod procedura civila, tribunalul judeca, in prima instanta, toate cererile care nu sunt in competenta altor instante si orice alte cereri date de lege in competenta lor.

In ce priveste adoptia, conform art.74 alin.(3) din Legea 273/2004 privind procedura adoptii, sunt date in competenta tribunaluluiin a carui raza teritoriala se afla domiciliul adoptatului toate cererile prevazute in aceasta lege; cauzele pentru judecarea carora nu se poate determina instanta competenta se judeca d Tribunalul Bucuresti.

Regula de principiu este prevazuta in art.107 Cod procedura civila, care dispune ca cererea de chemare în judecată se introduce la instanţa în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are sediul pârâtul, dacă legea nu prevede altfel.

Instanţa rămâne competentă să judece procesul chiar dacă, ulterior sesizării, pârâtul îşi schimbă domiciliul sau sediul.

Dispozitii speciale cu privire la competenta teritoriala se gasesc in alte articole din Codul de procedura civila. De exemplu, cererile privitoare la stabilirea filiatiei sunt de competenta instantei de domiciliu a reclamantului.

Conform art.914 Cod procedura civila cererea de divort este de competenţa judecătoriei în circumscripţia căreia se află cea din urma locuinta comună a soţilor.

Dacă soţii nu au avut locuinţă comună sau dacă niciunul dintre soţi nu mai locuieşte în circumscripţia judecătoriei în care se află cea din urmă locuinţă comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripţia căreia îşi are locuinţa pârâtul, iar când pârâtul nu are locuinţa în ţară şi instanţele române sunt competente internaţional, este competentă judecătoria în circumscripţia căreia îşi are locuinţa reclamantul.

Dacă nici reclamantul şi nici pârâtul nu au locuinţa în ţară, părţile pot conveni să introducă cererea de divorţ la orice judecătorie din România. În lipsa unui asemenea acord, cererea de divorţ este de competenţa Judecătoriei Sectorului 5 al municipiului Bucureşti.

  • De asemenea, trebuie sa cunosti mentiunile obligatorii dim cererea de chemare in judecata,

Un avocat Bucuresti civil si dreptul familiei, te consiliaza in cazul in care intentionezi sa ceri tragerea la raspundere a unei persoane care a incalcat un drept din domeniul dreptului familiei, cum ar fi, ocrotirea drepturilor parintesti.

Ce cuprinde cererea de chemare in judecata, ca regula generala, veti gasi in art.194 Cod procedura civila.

Daca ne referim strict la o cerere de chemare in judecata avand ca obiect autoritatea parinteasca, cererea se va putea referi la modificarea modalitatii de exercitare a autoritatii parintesti, schimbarea locuintei minorului sau pensia de intretinere.

Dispozitii speciale prevede legea in privinta divortului.

Cererea de divort trebuie sa cuprinda, pe lângă cele prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, numele copiilor minori ai celor 2 soţi ori adoptaţi de aceştia.

Dacă nu sunt copii minori, se va menţiona în cerere această împrejurare.

La cerere se vor alătura o copie a certificatului de căsătorie şi, după caz, câte o copie a certificatelor de naştere ale copiilor minori.

La cerere se poate alătura, după caz, înţelegerea soţilor rezultată din mediere cu privire la desfacerea căsătoriei şi, după caz, la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului.

  • speta privind pensia de intretinere cand nu s-a facut dovada veniturilor paratului realizate in alta tara

Se intalnesc cazuri cand paratul arata ca nu realizeaza venituri sau ne se poate dovedi ce venituri are acesta. Cu atat mai greu se poate dovedi aceasta cand paratul locuieste in strainatate.

Intr-o speta publicata pe site https://www.juridice.ro  se arata ca, instanta a retinut ca, referitor la veniturile pârâtului, deşi nu s-a făcut dovada că acesta ar avea un loc de muncă sau că realizează venituri constante în tara, avand resedinta in strainatate, în condiţiile în care acesta nu a învederat o stare de boală care să-l pună în incapacitate de a munci, instanţa a considerat că acesta este apt de muncă, motiv pentru care poate fi prezumată realizarea unor venituri, apreciind că altfel nu s-ar explica modul în care acesta îşi asigură propria existenţă în tara rspectiva..

În acest caz, chiar în lipsa oricăror dovezi cu privire la veniturile şi posibilitatea lor de realizare, instanţa a stabilit cuantumul pensiei de la valoarea solicitata de reclamanta, fiind vorba de o contribuţie minimă, raportată la nivelul veniturilor din tara unde are resedinta.

Conform cu dispoziţiile art. 529 Cod civil Cod Civil, care stabilesc că atunci când întreţinerea este datorată de părinte ea se stabileşte până la o pătrime din veniturile realizate dacă întreţinerea este datorată pentru un copil, ceea ce înseamnă o valoare de maxim 368,25 euro/1653,22 lei, prin raportare la venitul minim din Germania, instanţa a apreciat că solicitarea reclamantei de a-i fi plătită o pensie de 500 lei se încadrează în acest plafon stabilit de lege.

Faţă de aceste considerente, instanţa a admis acţiunea astfel cum a fost formulată şi a stabilit în sarcina pârâtului obligaţia de a plăti în favoarea reclamantei o pensie de întreţinere în cuantum de 500 lei lunar, începând cu data introducerii cererii de chemare în judecată – 07.11.2014 şi până la terminarea studiilor de către reclamant, dar nu mai mult de 26 de ani, sumă ce se va indexa de drept, trimestrial, în funcţie de rata inflaţiei, în conformitate cu dispoziţiile 531 Cod Civil.

  • Alte articole de acelasi autor:

Avocat Dreptul Familiei

Despre dreptul familiei si casatorie

Ce se poate face intr-un caz de malpraxis soldat cu decesul pacientului daca spitalul refuza accesul familiei la dosarul medical

In ce conditii se pot cere daune pentru incalcarea dreptului la propria imagine,la viata privata si libertatea de exprimare

Cum trebuie procedat pentru limitarea puterilor unui sot care prin actele sale afecteaza grav interesele familiei

In ce conditii se aplica pedeapsa interzicerii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul in cazul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante

In ce consta reaua-credinta in cazul savarsirii infractiunii de abandon de familie si ce prevad celelalte infractiuni contra familiei

 

CONTACTEAZA UN AVOCAT

ww.avocat-tudor.ro

avocat_tudorion@yahoo.com

0724260393

Avocat Bucuresti

1
Step 1

Consultați un avocat online


keyboard_arrow_leftPrevious

Nextkeyboard_arrow_right

Back To Top