skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

Asiguratorul in procesul penal are actiune in regres daca administratorul drumului este vinovat de accidentul rutier determinat de existența unei gropi în carosabil

Asiguratorul in procesul penal

Asiguratorul are actiune in regres daca administratorul drumului este vinovat de

accidentul rutier determinat de existența unei gropi în carosabil,

In cazul producerii unui eveniment asigurat un avocat Bucuresti in civil specializat in asigurari are in vedere dispozitiile Normei A.S.F. nr. 23/2014 (modificată prin Norma A.S.F. nr. 2/2015 și prin Norma A.S.F. nr. 21/2015) ce priveste calitatea in care sta societatea de asigurari în procesul penal.

Un avocat Bucuresti in civil specializat in asigurari mai are in vedere si ca in cazul în care în unul și același eveniment au fost prejudiciate mai multe persoane și valoarea totală a prejudiciilor depășește limitele de despăgubire specificate în polița RCA, despăgubirea va fi stabilită în funcție de cota-parte din valoarea prejudiciului ce revine fiecărei persoane îndreptățite la despăgubire pentru prejudiciile suferite în același accident.”

Despăgubirile se stabilesc în conformitate cu art. 54 din Legea nr. 136/1995, cu modificările și completările ulterioare, în baza poliței RCA, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, pe baza elementelor cuprinse în formularul «Constatare amiabilă de accident» ori pe baza actelor eliberate de persoanele care au competențe să constate accidentele de vehicule, pe baza înștiințării sau a procesului-verbal de constatare a pagubelor întocmit de asigurător, precum și a oricăror mijloace de probă, ori prin hotărâre judecătorească.”

Stabilirea despăgubirilor se poate face în cazurile în care, din documentele existente în dosarul de daună – constatare amiabilă de accident, acte eliberate de persoanele care au competențe să constate accidentele de vehicule, înștiințare, procesul-verbal de constatare a pagubelor întocmit de asigurător sau alte mijloace de probă -, rezultă răspunderea civilă a proprietarului sau a conducătorului vehiculului asigurat în producerea pagubei, iar persoana păgubită face dovada prejudiciului suferit.”

In ce priveste calitatea siguratorului in procesul penal, conform sursei portal just.ro societatea de asigurare are calitatea de asigurator de raspundere civila numai pentru opozabilitatea hotarârii în cazul prejudicierii unor terte persoane prin accidente de circulatie în care au fost implicate autovehicule asigurate prin efectul legii.

În procesul penal, raspunderea pentru producerea accidentului revine inculpatului, parte principala în proces, astfel ca, dispozitiile art. 54 din Legea nr.136/1995, având aplicabilitate limitata în actiunea introductiva din procesul civil, nu ar putea sa fie extinsa, prin analogie, la actiunea civila din cadrul procesului penal, asa încât, nu dau posibilitate de obligare directa a asiguratorului la plata de despagubiri.

În materia raspunderii juridice civile a asiguratorului, în cadrul procesului penal, ca urmare a asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, se observa ca drepturile si obligatiile fiecarei parti implicate într-un astfel de contract sunt stabilite prin lege.

Corelativ, în raport cu dispozitiile de ansamblu ale Legii nr. 136/1995, astfel cum a fost modificata si completata, asigurarea de raspundere civila auto este un contract fortat, prin care asiguratorul se obliga ca, în schimbul primelor de asigurare ce le încaseaza, sa acorde despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii ar trebui sa raspunda fata de terte persoane pagubite prin accidente produse de vehicule, asupra bunurilor, integritatii corporale sau vietii unor terte persoane.

De regula, în materia asigurarii de raspundere civila auto, raspunderea asiguratorului fata de persoana prejudiciata este o raspundere contractuala, asumata prin contractul de asigurare. Este, deci, o raspundere directa, decurgând din achiesarea asiguratorului la riscurile conduitei asiguratului.

De aceea, prin acoperirea prejudiciului suferit de tertul victima a accidentului de circulatie, asiguratorul nu face o plata pentru faptuitor si nici alaturi de acesta, ci îsi îndeplineste obligatia proprie, asumata prin contractul de asigurare, el suportând, în mod efectiv si definitiv, întregul prejudiciu cauzat din culpa asiguratului.

Astfel, prin sentinta penala nr. 224/13.12.2011 pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele, în dosarul nr. 3198/329/2011, s-a dispus, în baza art. 14 Cod procedura penala combinat cu art. 346 alin. 1 Cod procedura penala, raportat la art. 49 si 54 din Legea nr. 136/1995, admiterea, în parte, a actiunii civile formulata de partea civila B.M., si, în consecinta, a obligat pe asiguratorul SC EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SA, la plata catre aceasta a sumei de 14025 lei, cu titlu de despagubiri materiale si a sumei de 75 000 lei, cu titlu de daune morale (corespunzator culpei de 75% a inculpatului C.F.).

În baza art. 14 Cod procedura penala combinat cu art. 346 alin. 1 Cod procedura penala, raportat la art. 49 si 54 din Legea nr. 136/1995 si art. 313 alin. 1 din O.U.G. nr. 72/2006, a admis actiunea civila formulata de partea civila Serviciul Judetean de Ambulanta Teleorman si, în consecinta, a obligat asiguratorul SC EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SA la plata catre aceasta a sumei de 212,17 lei (corespunzator culpei de 75% a inculpatului) si a majorarilor de întârziere calculate de la data ramânerii definitive a hotarârii si pâna la achitarea sumei.

A luat act ca Spitalul Judetean de Urgent nu s-a constituit parte civila.

S-a respins cererea partii civile B.M. de obligare a asiguratorului SC EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SA la plata cheltuielilor judiciare pe care pretinde ca le-a efectuat.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut urmatoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Turnu Magurele nr. 1791/P/2009 din 01.06.2011, inculpatul C.F., a fost trimis în judecata în stare de libertate pentru savârsirea infractiunilor prevazute si pedepsite de art. 178 alin. 3 Cod penal, art. 86 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 si art. 89 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

S-a retinut ca, în ziua de 06.12.2009, lucratorii de politie din cadrul politiei municipiului Turnu Magurele au fost sesizati prin serviciul de urgenta „112” despre faptul ca, în jurul orelor 19,00-20,00, pe DN 52, în directia comunei F. – mun. Turnu Magurele, circula în zigzag un autoturism marca straina, cu nr. de înmatriculare …., al carui conducator auto se afla sub influenta bauturilor alcoolice, deranjând pe ceilalti participanti la trafic.

La aceeasi data, în jurul orelor 19.59, organele de politie au fost sesizate, prin acelasi serviciul de urgenta, ca, pe DJ 546, pe raza comunei L. judetul Teleorman, s-a produs un accident de circulatie soldat cu victime omenesti.

Prin Decizia nr. 1 din 28 martie 2005 data in recurs in interesul legii, I.C.C.J. a statuat ca societatile de asigurare trebuie citate in procesul penal numai in calitate de asigurator, deoarece raporturile juridice dintre aceste societati si asigurat au la baza o solidaritate tacita, stabilita prin conventie, care da dreptul persoanelor pagubite prin producerea accidentelor sa pretinda despagubiri, atat celor rapunzatori de producerea acestora, cat si direct asigutorului de raspundere civila.
Prin urmare, societatea de asigurare nu are calitate de parte responsabila civilmente in cadrul procesului penal ci de asigurator.
Asiguratorul are in unele situatii un drept de regres impotriva persoanei vinovate de producerea pagubei. Spre exemplu, daca asiguratorul a achitat asiguratului indemnizatia de asigurare, el este indreptatit la promovarea unei actiuni impotriva persoanei vinovate de producerea riscului asigurat, care poate fi o persoana fizica sau juridica.

Dar cel chemat in judecata poate fi si administratorul drumului , daca avarierea autoturismului s-a produs datorita nesemnalizarii corespunzatoare a gropii existente in carosabil.
Actiunea asiguratorului impotriva persoanei vinovate de producerea accidentului rutier se prescrie in termenul general de 3 ani, in acest sens se are in vedere fapta culpabila a tertului si nu contractul de asigurare. Prin urmare, in aceasta situatie, actiunea in regres are ca temei raspunderea delictuala pentru fapta proprie si nu cea contractuala.
In raporturile dintre asigurat si asigurator insa termenul de prescriptie este de 2 ani dat fiind contractul de asigurare.
Instanta competenta in solutionarea actiunii in regres este in conformitate cu dispozitiile art. 5 C.proc. civ. instanta de la domiciliul paratului.

  • speta privind regresul asiguratorului

S-a luat în examinare cauza civilă având ca obiect acțiune în regres, formulată de către reclamanta în contradictoriu cu pârâtul, cauză aflată în rejudecare după casare.

Dezbaterile pe fond au avut loc în ședința publică din data de 7 decembrie 2010, susținerile părților fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANȚA

Prin cererea adresată instanței, reclamanta a solicitat obligarea pârâtului pe calea acțiunii în regres, la plata sumei de 1156,03 ron.

În motivare a arătat că în calitate de asigurator a achitat suma solicitată urmare a unui accident rutier determinat de existența unei gropi în carosabil, pe D.J. 222, în urma căreia autoturismul proprietatea asiguratului a suferit avarii la jeanta roții stânga față.

Potrivit art. 7 și 22 din OG nr. 43/1997 coroborate cu art. 5 alin.6 din OUG 195/2002, administratorul drumului de interes județean  se află în culpă pentru neîntreținerea în stare corespunzătoare a drumurilor publice.

Pe de altă parte, potrivit art. 22 din Legea nr. 136/1995, asiguratorul este subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării contra celor răspunzători de producerea pagubei , în limitele indemnizației plătite.

Pentru considerentele expuse, va admite acțiunea și va obliga pârâtul la plata sumei de 1156,03 lei cu titlu de despăgubiri plătite de reclamantă

Admite acțiunea având ca obiect acțiune în regres, formulată de către reclamanta  în contradictoriu cu pârâtul cauză aflată în rejudecare după casare .

Obligă pârâtul la plata sumei de 1156,03 lei cu titlu de despăgubiri plătite de reclamantă.

Irevocabilă.

Avocat Bucuresti civil si asigurari asigura asistenta juridica si reprezentare in litigii asigurari

Alte articole de acelasi autor:

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR IN ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA AUTO

In ce conditii esti cercetat pentru savarsirea unei infractiuni in cazul armelor neletale supuse autorizării conform Legii 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor sau se suspenda dreptul de detinere,folosire arma

Ce prevede legislatia drogurilor daca consumatorul de droguri cercetat nu este cooperant cu procurorul sau nu isi da acordul pentru a fi inclus in programul de asistenta a persoanelor consumatoare de droguri;
–Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;
–Ce a avut in vedere I.C.C.J cand a dispus încetarea procesului penal pentru infracţiunea de nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului ca urmare a împăcării părţilor.
-In ce conditii in cazul cererii de divort din culpa exclusiva a paratului acesta poate fi obligat la plata unei prestatii compensatorii sub forma unei rente viagere;
–Cum solicitati audierea ca martori a rudelor in cazul contraventiilor la regimul circulatiei rutiere;
-Din ce motive DNA s-a sesizat din oficiu cu privire la infractiunea de favorizarea faptuitorului in cazul persoanelor condamnate care apar ca autori de lucrări științifice;
–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident;
-Ce inseamna un avocat in Uniunea Europeana;
–Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;
–Criterile pe baza carora daunele morale sunt apreciate de Inalta Curte de Casatie si Justitie acordarea daunelor morale in cazul unui prejudiciu de imagine.

INTREABA UN AVOCAT
avocat Bucuresti civil Tudor Ion
Responsabilitate, profesionalism,loialitate fata de client

www.avocat-tudor.ro

evocat_tudorion@yahoo.com

0724260393

Avocat Bucuresti

1
Step 1

Consultați un avocat online


keyboard_arrow_leftPrevious

Nextkeyboard_arrow_right

Back To Top