skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

CALITATEA SOCIETATILOR DE ASIGURARE IN PROCESUL PENAL

 Ce a decis Inalta curte de Casatie si Justitie 
Prin Decizia nr. 1 din 28 martie 2005 Inalta Curte de Casatie si Justitie a statuat prin in recurs in interesul legii ca, societatile de asigurare trebuie citate in procesul penal numai in calitate de asigurator.
Cosiderentul a fost in sensul ca raporturilevjuridice dintre aceste societati si asigurat au la baza o solidaritate tacita, stabilita prin conventie, care da dreptul persoanelor pagubite prin producerea accidentelor sa pretinda despagubiri, atat celor rapunzatori de producerea acestora, cat si direct asigutorului de
raspundere civila.
Sa are in vedere ca societatea de asigurare nu are calitatea de parte responsabila civilmente in cadrul procesului penal ci de asigurator.
Asiguratorul are in unele situatii un drept de regres impotriva persoanei vinovate de producerea pagubei.
Astfel, daca asiguratorul a achitat asiguratului indemnizatia de asigurare, el este indreptatit la promovarea unei actiuni impotriva persoanei vinovate de producerea riscului asigurat, care poate fi o persoana fizica sau juridica. Dar cel chemat in judecata poate fi si administratorul drumului , daca avarierea autoturismului s-a produs datorita nesemnalizarii corespunzatoare a gropii existente in carosabil. Actiunea asiguratorului impotriva persoanei vinovate de producerea accidentului rutier se prescrie in termenul general de 3 ani, in acest sens se are in vedere fapta culpabila a tertului si nu contractul de asigurare.
Prin urmare, in aceasta situatie, actiunea in regres are ca temei raspunderea delictuala pentru fapta proprie si nu cea contractuala.
In raporturile dintre asigurat si asigurator insa termenul de prescriptie este de 2 ani dat fiind contractul de asigurare.
Instanta competenta in solutionarea actiunii in regres este in conformitate cu dispozitiile art. 5 C.proc. civ. instanta de la domiciliul paratului

Avocat Bucuresti

[fc id='1'][/fc]

Back To Top