skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com
Armele Neletale
arme neletale

Armele neletale, conditii de detinere, folosire, ce trebuie sa faci ca sa nu fii sanctionat

Armele neletale, conditii de detinere, folosire, ce trebuie sa faci ca sa nu fii sanctionat

Armele neletale trebuie detinute si folosite cu respectarea conditiilor prevazute de Legea 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor. In caz contrar pot deveni incidente dispozitiile Codului penal si se fac cercetari pentru pentru savarsirea unei infractiuni.
In alte cazuri se poate suspenda dreptul de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor.

Astfel, art.25 din Legea 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor cuprinde dispozitii despre valabilitatea permisului de armă.
Permisul de armă are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri.
În vederea prelungirii valabilităţii permisului de armă, titularul acestuia este obligat să se prezinte înainte de împlinirea termenului prevăzut mai sus la autoritatiea competenta.Anume, la structura de poliţie competentă în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul sau. reşedinţa. Cu armele înscrise în permis, precum şi cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a legii.

Cine prelungeste valabilitatea permisului de arma pentru armele neletale
Valabilitatea permisului de armă se prelungeşte de către autoritatea competentă pentru o perioadă de 5 ani. Trebuie ca titularul sa îndeplineasca  condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)-f), h) şi i), iar armele destinate folosirii sa aiba efectuată inspecţia tehnică periodică.
Permisul de armă conferă titularului drepturile prevăzute de lege şi după radierea din acesta a armelor înstrăinate prin vânzare, donatie, închiriere sau comodat, până la expirarea termenului de valabilitate.

Procedura si sanctiuni in cazul armelor neletale

Dispozitii in acest sens prevede art.25 alin.(1 si 2 din Legea 295/2004, privind regimul armelor si munitiilor. Titularul este obligat sa se prezinte inainte de termenul de 5 ani de la data eliberarii. Sau, dupa caz, de la data ultimei prelungiri a valabilitatii permisului de arma. Se va prezenta la structura de politie competenta, cu arma inscrisa in permis si cu documentele stabilite in normele metodologice de aplicare a legii, pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma.

In caz de nerespectarea acestor dispozitii,potrivit art.342 alin.6 din Codul penal fapta constituie infractiune. Se pedepseste nedepunerea armei si munitiei aferente la un armurier autorizat in termen de 10 zile de la expirarea perioade de valabilitate a permisului de arma.

Ce se intampla daca se intocmeste dosar penal

Se incepe urmarirea penala pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art.342 alin.6 din Codul penal..
Se vor administra probe, intre care o expertiza criminalistica ,se verifica imprejurarile care au succedat, insotit fapta comisa, mijloacele si scopul propus. Arma urmeaza sa fie introdusa in camera de corpuri delicate si se va confisca.

In continuare, dosarul va fi inaintat instantei de judecata care va dispune o solutie in cauza.
Este posibil ca imprejurarile concrete de comitere, precum si conduita celui in cauza sa demonstreze lipsa de importanta a faptei. Instanta va aprecia ca nu prezinta un interes public urmarirea si poate dispune clasarea cauzei penale.

Care sunt drepturile şi obligaţiile posesorilor armelor neletale supuse autorizării
Acestea rezulta din dispozitiile art.58 din Legea 58/2004.

Dispoziţiile referitoare la acordarea permisului de armă, la înscrierea armei în permisul de armă, la drepturile şi obligaţiile solicitantului armei letale. Anume, cele prevăzute la art. 22 alin. (1) şi (2), art. 23 alin. (1), art. 26 şi 50, se aplică şi în ceea ce priveşte armele neletale supuse autorizării.
Valabilitatea permisului de armă se prelungeşte de către structura de poliţie competentă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, reşedinţa. Sau, după caz, locul de rezidenţă titularul dreptului dacă acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (4).
În cazul armelor prevăzute în categoria C pct. 23 din anexă, destinate pentru colecţie, autorităţile competente pot acorda numai un drept de deţinere.

Conditiile in care dreptul de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se anulează
Aceasta se intampla dacă titularul se află în una dintre următoarele situaţii.
a) nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (4) lit. a), c) şi d).
b) nu se prezintă până la împlinirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) pentru prelungirea valabilităţii permisului de armă.
c) a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.
d) a săvârşit într-o perioadă de 2 ani două contravenţii prevăzute de prezenta lege. Sau o contravenţie pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a anulării dreptului de deţinere. Ori, după caz, de port şi folosire a armelor;
e) se constată faptul că titularul a folosit armele deţinute, cu încălcarea condiţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1) şi (4);
f) titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia;
g) se constată că, la data acordării permisului de armă, nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege pentru portul şi folosirea armelor;
h) dreptul de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor neletale s-a acordat pe baza unor documente sau informaţii false.

In ce situatii dreptul de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se suspenda
a) titularul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (4) lit. b);
b) titularul a săvârşit una dintre contravenţiile pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a suspendării dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire.
În cazul în care persoana se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), organul competent retrage permisul de armă, iar titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele la un armurier autorizat, cu excepţia situaţiei în care armele se ridică de către organele de poliţie. Prevederile art. 29 şi 30 se aplică în mod corespunzător.
Măsura anulării sau suspendării dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se comunică, în scris, titularului dreptului ori, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), succesorilor acestuia. Prevederile art. 46 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.

In ce constau condiţiile generale privind deţinerea armelor
Orice persoană fizică sau juridică care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege are dreptul să deţină la domiciliul, reşedinţa, sediul sau punctul de lucru de arme şi muniţii.
Persoanele fizice şi juridice care au dreptul să deţină, să poarte, să folosească sau, după caz, să desfăşoare operaţiuni cu arme din categoriile B, C şi D din anexă, piese şi muniţii corespunzătoare sunt obligate să permită controlul armelor, pieselor şi muniţiilor deţinute, la solicitarea organelor de poliţie şi să asigure securitatea acestora. Condiţiile de asigurare a securităţii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
 Armele pentru care s-a acordat doar dreptul de deţinere pot fi transferate de proprietarul lor în alt spaţiu decât cel menţionat în documente numai cu acordul scris al poliţiei, în conformitate cu procedura care va fi reglementată prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Principalele obligaţii ale deţinătorilor armelor
 Deţinătorii armelor letale sau neletale sunt obligaţi să anunţe de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, cel mai apropiat organ de poliţie despre dispariţia, pierderea sau furtul acestor arme.
Este interzisă înstrăinarea de către titular a autorizaţiei de procurare a armei, a certificatului de deţinător şi a permisului de armă, cu excepţia situaţiei în care documentul este depus la organul de poliţie competent.

Alte articole ale autorului
-Ce prevede legislatia drogurilor daca consumatorul de droguri cercetat nu este cooperant cu procurorul sau nu isi da acordul pentru a fi inclus in programul de asistenta a persoanelor consumatoare de droguri;
–Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;
–Ce a avut in vedere I.C.C.J cand a dispus încetarea procesului penal pentru infracţiunea de nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului ca urmare a împăcării părţilor.
-In ce conditii in cazul cererii de divort din culpa exclusiva a paratului acesta poate fi obligat la plata unei prestatii compensatorii sub forma unei rente viagere;
–Cum solicitati audierea ca martori a rudelor in cazul contraventiilor la regimul circulatiei rutiere;
-Din ce motive DNA s-a sesizat din oficiu cu privire la infractiunea de favorizarea faptuitorului in cazul persoanelor condamnate care apar ca autori de lucrări științifice;
–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident;
-Ce inseamna un avocat in Uniunea Europeana;
–Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;
–Criterile pe baza carora daunele morale sunt apreciate de Inalta Curte de Casatie si Justitie acordarea daunelor morale in cazul unui prejudiciu de imagine.
Cabinet avocat Tudor Ion
Responsabilitate, profesionalism,loialitate fata de client
www.avocat-tudor.ro
0724260393

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design bratari bratari barbati bratari femei bratari dama bratari ieftine seturi de bratari brățări bărbați agentie marketing reclame facebook reclame google agentie promovare site promovare online campanii google campanii facebook promovare seo servicii marketing promovare social media