skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

ACHIZITII PUBLICE – PROCEDURI DE ATRIBUIRE

 
Capitolul III al OUG nr. 34/2006 se refera la procedurile de atribuire, respectiv etapele pregatitoare initierii procedurilor de atribuire si referiri concrete la tipurile acestora. Spre exemplu, in ceea ce priveste TIPURILE PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE se arata etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti(operatori economici) pentru ca acordul partilor privind angajarea in contractul de achizitie publica sa fie considerat valabil.
Care sunt procedurile de atribuire
 
LICITATIA DESCHISA-procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta;
LICITATIA RESTRANSA– procedura la care orice operator economic are dreptul de a depune candidatura, urmand ca numai candidatii selectati sa aiba dreptul de a depune oferta;
DIALOGUL COMPETITIV– procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura si prin care autoritatea contractanta conduce un dialog cu candidatii admisi, in scopul identificarii uneia sau mai multor solutii apte sa raspunda necesitatilor sale, urmand ca pe baza solutiei/solutiilor sa elaboreze oferta finala. Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv pentru atribuirea unui contract de achizitie publica daca se indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
-contractul in cauza este considerat a fi de o complexitate deosebita;
-aplicarea procedurii de licitatie deschisa sau restransa nu ar permite atribuirea contractului de achizitie publica in cauza.
NEGOCIEREA- procedura prin care autoritatea contractanta deruleaza consultari cu candidatii selectati si negociaza clauzele contractuale, inclusiv pretul cu unul sau mai multi dintre acestia;
CEREREA DE OFERTE – procedura simplificata prin care autoritatea contractanta solicita oferte de la mai multi operatori economici;
CONCURSUL DE SOLUTII-procedura speciala prin care autoritatea contractanta achizitioneaza,indeosebi in domeniul amenajarii teritoriului, al proiectarii urbanistice si peisagistice, al arhitecturii sau in cel al prelucrarii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de catre un juriu, cu sau fara acordarea de premii concurentului/concurentilor
castigator/castigatori.
Care este regula
De regula , autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau licitatie restransa.
MODALITATILE SPECIALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA:
Acestea sunt descrise in capitolul IV si constau in urmatoarele:
acordul cadru, sistemul de achizitie dinamic si licitatia electronica.
In capitolul V sunt descrise intocmirea,depunerea si regimul ofertei si al ofertelor alternative, selectia si calificarea candidatilor si al ofertantilor, criteriile de calificare si selectie.
In capitolul IX este descris modul de solutionare a contestatiilor, iar in capitolul X incalcarile normei ordonantei care constituie contraventii si sanctiunile aplicabile acestora.
  https://www.avocat-tudor.ro/ 
https://www.avocat-tudor.ro/ 
0724260393

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design